Kvinnlig prästvigning borde inte vara en central punkt under Synoden, säger den svenske kardinalen

1
min read

Kvinnlig prästvigning borde inte vara en central punkt under Synoden, säger den svenske kardinalen

sön, 09/17/2023 - 13:00
Posted in:
0 comments

Kardinal Anders Arborelius OCD

 

Den ledande kyrkoföreträdaren i Skandinavien hoppas att kvinnornas roll i Kyrkans mission blir en huvudpunkt i en kommande världssynoden om synodaliteten – och att samtalet inte uttöms med frågan om kvinnors vigning till prästämbetet.

”Det skulle vara frustrerande om diskussionen skulle inskränka sig till denna fråga som inte kan leda framåt, eftersom prästämbetet i katolsk och ortodox lära är förbehållet män,” sa biskopen av Stockholm kardinal Anders Arborelius i en intervju som i onsdags publicerats i ”National Catholic Reporter”.

Arborelius, som 2017 blev den förste kardinalen från Skandinavien och sedan ledamot i Vatikanens dikasterium för biskoparna, hör till de över 360 röstberättigade deltagarna i Synoden i oktober. Mötet, som äger rum från den 4 till den 29 oktober och följs av ett andra möte i oktober 2024, ska inrikta sig på frågan hur Kyrkan bättre kan införliva sina medlemmar i hennes liv.

Fastän organisatörerna för Synoden understryker att det under denna stora händelse inte handlar om förändring i läran sägs det ändå uttryckligen i arbetsunderlaget att frågan ställs om det är möjligt att ”tillträde till diakonatet för kvinnor kan diskuteras.” Några synoddeltagare, som till exempel kardinal Robert McElroy, biskop av San Diego, har aktivt satt sig in i vigningsfrågan för kvinnor och velat infoga den som central punkt under förhandlingarna.  Analogt gäller detta som de externa initiativ som den synodala vägen i Kyrkan i Tyskland föreslagit.

Att Kyrkan inte kan sakramentalt viga kvinnor – något som i vissa mediarapporter felaktigt framställts som ”förbud” – bekräftades 1994 av påven Johannes Paulus II. Han har i ”Ordinatio Sacerdotalis” skrivit att ”Kyrkan ingalunda har fullmakt att skänka prästvigningen till kvinnor och att alla Kyrkans troende slutligen skall hålla sig till detta beslut”.

Också påve Franciskus har upprepade gånger bekräftat denna sanning och i november 2016 förklarat att Johannes Paulus lära är detta ”temas tydliga och ”slutgiltiga” ord. Påven har i jesuiternas tidskrift ”America” i januari 2022 sagt att, det faktum att kvinnor inte kan stiga in i det vigda ämbetet, inte innebär ”någon nackdel”. Kyrkan fortsätter emellertid att utveckla en ”kvinnornas teologi” och bygger ut kvinnors deltagande i livet i Kyrkan. Arborelius yttrade sig också i intervjun med ”National Catholic Reporter”, som ägde rum under hans besök i Förenta Staterna under vilket han deltagit i en ekumenisk dialog om den heliga Thérèse av Lisieux, om vikten att bygga ut kvinnors deltagande i Kyrkans liv på olika nivåer.

”Det är av största vikt att finna fler möjligheter för kvinnorna att på olika nivåer delta i evangeliseringsarbetet”, sa Arborelius. ”Samtidigt är det viktigt att förstå att det finns andra vägar än de som den vigda tjänsten ger.”

Jonathan Liedl

Översättning, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.de.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna