Kommissionens ordförande: ”’Humanae Vitae’ behöver ingen uppdatering”

2
min read

Kommissionens ordförande: ”’Humanae Vitae’ behöver ingen uppdatering”

tis, 06/12/2018 - 12:08
0 comments

Professor Gilfredo Marengo säger att ”vi är kallade att välkomna den som den är och tillämpa den med en förstående pastoral planering”

Vatikanstaten – Den professor som suttit som ordförande i en Humanae Vitae studiegrupp inom Vatikanen har betonat att den Salige Paulus VI:s encyklika ”inte behöver uppdateras.”

Professor Gilfredo Marengo vid Påvliga teologiska institutet för studier om äktenskapet och familjen talade med Catholic National Agency (CNA) vid presentationen av hans senaste bok Chiesa Senza Storia, Storia Senza Chiesa (Kyrkan utan historien, Historien utan Kyrkan, ej översatt till svenska, övers. anm.) som tar upp Gaudium et Spes och ser på dess implikationer och konsekvenser. Gaudium et Spes var Andra Vatikankonciliets pastorala konstitution om Kyrkan i den moderna världen.

Påven Paulus VI (Public domain/Wikipedia)

Marengo sa till CNA att det enligt hans efterforskningar var ”en av de verkligt svåra knutarna i utgivningen av Humanae Vitae att undvika en polarisering mellan läran och de pastorala frågorna.”

Professor Marengo tillade att påven Paulus VI ”fokuserade på denna vetskap och arbetade mycket för att lyfta encyklikan ur en polarisering.” Olyckligtvis, sa han, har polariseringen ökat under senare år, men tillade att ”frågan inte kan få en lösning genom att vi föreställer oss en ny lära eller en ny pastoral verksamhet, men däremot att vi kan röra oss i en riktning utan polarisering.”

Marengo betonade att ”Humanae Vitae är ett auktoritativt dokument i den Katolska kyrkan och ingår i traditionen. Vi är kallade att välkomna det som det är och tillämpa det med en förnuftig pastoral planering.” Trots att det är ”den mest diskuterade encyklikan under de senaste femtio åren”, finns det inget behov av att uppdatera den,” underströk Marengo. Sammanfattningsvis kan man säga att hela diskussionen skulle kunna inrymmas i den allmänna debatten som följde på Andra Vatikankonciliet, sa han.

Marengo är ordförande i en studiegrupp som historiskt-kritiskt undersöker hur Humanae Vitae utarbetades. Syftet är att så långt som möjligt rekonstruera hela processen som ledde fram till dokumentets innehåll. Det är väl känt att själva utarbetandet av Humanae Vitae utsattes för flera påtryckningar innan den publicerades – och till och med efter publiceringen.

Utöver Marengo består studiegruppen så vitt känt av chefen för Johannes Paulus II institutet, msgr Pierangelo Sequeri, professorn i kyrkohistoria vid påvliga Lateranuniversitetet, Philippe Chenaux, och msgr Angelo Maffeis, som är chef för Paulus VI institutet i Brescia.

Marengo meddelade 2017 reportrar att gruppen fått tillträde till Vatikanens hemliga arkiv för tiden 1960-talets mitt, det vill säga tiden då Humanae Vitae utarbetades. Till CNA har Marengo sagt att ”Andra Vatikankonciliet gjort det lättare att komma till en lösning i frågan om polariseringen mellan de pastorala och doktrinära aspekterna.”

Han tillade att påven Franciskus ”investerar en hel del i denna lösning,” eftersom han, i en av de mest betydelsefulla sidorna i påven Franciskus biografi, är den förste efterkonciliäre påven. Alla de tidigare påvarna har deltagit i konciliet men inte denne påve, så han kan betrakta konciliet med mindre av emotionell överblick.”

Källa: National Catholic Register, 24 maj 2018. Översättning i maj 2018, Göran Fäldt.

http://www.ncregister.com/daily-news/commission-chair-humanae-vitae-needs-no-update

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023