Katolska ungdomar undertecknar ett brev som stöder Humane Vitae

2
min read

Katolska ungdomar undertecknar ett brev som stöder Humane Vitae

ons, 07/11/2018 - 11:01
0 comments

Foto: Mazur/Catholicnews.org.uk

Brevet lovordar den “vackra och profetiska” kallelsen till kyskhet

Nästan 200 katolska ungdomar har undertecknat ett öppet brev som uttrycker fullt stöd för undervisningen i Humane Vitae.

Brevet, som publiceras i veckans upplaga av Catholic Herald, lovordar encyklikans kallelse till kyskhet, som beskrivs som ”vacker och profetisk”.

“Att leva i kyskhet är svårt och går emot den rådande kulturen, men är berikande för relationerna”, menar undertecknarna. ”Det påminner oss om att den person som vi är dragna till inte är ett ting att bruka, utan en like att älska, hedra och respektera.

Samtidigt som man medger att Humane Vitaes undervisning kan vara ”omodern”, tillägger man att den fördenskull inte är osann.

“Sex kan aldrig vara något tillfälligt och trivialt, eftersom det är så fyllt av inneboende mening – nämligen parets ömsesidiga kärlek och öppenheten för nytt liv. Det är därför som respekten för den sexuella aktens okränkbara värde betyder så mycket. Det är genom att erkänna sexualitetens djupaste innebörd som man kan ge sig själv till den andre med fullständig kärlek.”

Brevet kommer lagom till ungdomssynoden i oktober, då biskoparna skall undersöka hur kyrkans pastorala arbete kan nå ut till ungdomar. Ett arbetsdokument för synoden säger att det finns delade meningar om sexualitet och kön bland katolska ungdomar.

Brevet kommer också efter ett liknande ställningstagande, undertecknat av 500 brittiska präster för att markera 50-årsjubileet av Humane Vitae. Prästerna säger att ”en sann ’mänsklig ekologi’, ett återupptäckande av naturens lagar och respekten för den mänskliga värdigheten är väsentlig för vårt folks framtid, både för katoliker och för dem som inte är katoliker. Vi föreslår att Humane Vitaes budskap återupptäcks, inte bara i trohet mot evangeliet, utan som en nyckel till vårt samhälles helande och sanna utveckling.”

Brevet I sin helhet:

Det har sagts att katolsk undervisning om preventiva metoder misslyckats med att anpassa sig till eller följa samhällsutvecklingen. Men man får inte förväxla att vara omodern med att vara osann.

Att leva i kyskhet är svårt och går emot den rådande kulturen, men är berikande för relationerna.

Det påminner oss om att den person som vi är dragna till inte är ett ting att bruka, utan en like att älska, hedra och respektera. Filosofen Elizabeth Anscombe påpekade alldeles riktigt att ”i denna kontraceptiva tid” blir sex betraktat som ”inte mycket mer än en lång kyss, som det kan kännas ohövligt att avvisa”.

Kyskhetens innebörd är den enkla och samtidigt revolutionerande tanken att vi är skapade för kärlek och vår sexualitet har givits för att uppfylla denna kallelse. Som påven Franciskus har uttryckt det: ”Guds avbild är det gifta paret”. Sex kan aldrig vara något tillfälligt och trivialt, eftersom det är så fyllt av inneboende mening – nämligen parets ömsesidiga kärlek och öppenheten för nytt liv. Det är därför som respekten för den sexuella aktens okränkbara värde betyder så mycket. Det är genom att erkänna sexualitetens djupaste innebörd som man kan ge sig själv till den andre med fullständig kärlek

Vi, som unga katolska lekmän i Storbritannien finner denna undervisning om sexualiteten vacker och profetisk, och vill intyga Humane Vitaes relevans för vår generation – och i lika hög grad för kommande generationer.

Källa: Nick Hallett, Catholic Herald 4 juli 2018 (samtliga undertecknades fullständiga namn avslutar artikeln i Catholic Herald);

översättning: Lena Fäldt, juli 2018

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/07/04/young-catholics-sign-letter-in-support-of-humanae-vitae/

Gråbröderna

De senaste artiklarna