Katolsk ärkebiskop i Polen: Presidentens abortlagsförslag skulle bli en ”ny form av eutanasi”

4
min read

Katolsk ärkebiskop i Polen: Presidentens abortlagsförslag skulle bli en ”ny form av eutanasi”

fre, 11/06/2020 - 16:08
Posted in:
0 comments

Ordförande för den polska biskopskonferensen, ärkebiskop Stanislaw Gadecki, här på bild i Vatikanen under biskopssynoden den 12 oktober 2015 (foto: Andreas Dueren /CNA/EWTN News)

 

En katolsk ärkebiskop sade i tisdags att en abortlag som framlagts av Polens president skulle framstå som en ”ny form av eutanasi.”

Ärkebiskop Stanislaw Gadecki, som är ordförande i polska biskopskonferensen, har den 3 november sagt till den polska nyhetskanalen KAI att katolikerna måste motsätta sig en förändring i lagen som enligt förslaget skulle tillåta abort i det fall fostret är livshotande onormalt.

President Andrzej Duda meddelade den 30 oktober att han skulle föreslå ett lagförslag som tillät abort när ”risken var stor att barnet skulle födas dött eller bära på obotlig sjukdom eller missbildning som skulle leda till att barnet oundvikligen och direkt skulle dö.”

Duda lade fram förslaget efter en massdemonstration i hela Polen som svar på den formulering den 22 oktober av konstitutionsdomstolen enligt vilken en lag som tillåter abort på grund av allvarliga missbildningar är oförenlig med grundlagen.

Formuleringen som inte kan överklagas öppnade vägen för lagstiftarna att förändra abortlagen från 1993 och förbjuda det som försvararna av livet kallar ”eugeniska aborter.”

I en intervju med KAI sa ärkebiskopen av Poznán: ”Presidentens förslag skulle innebära en ny form av eutanasi som väljer ut individer enligt en uppskattning av möjligheten att överleva. Den här gången inordnas aborterna under ett nytt regelverk – möjligen med undantag av barn med Downs syndrom – och allt förblir vad det varit hittills.

Det framkom under veckan att regeringen senarelagt offentliggörandet av konstitutionsdomstolens uttalande. Domstolsutslaget, som inte är lagligt bindande innan det offentliggjorts i tidningen Lagjournalen, var planerat att publiceras den 2 november.

Michał Dworczyk, som är kanslichef hos polske statsministern sa emellertid till AP (Associated Press):”Vad man nu talar om är om det skulle vara bra att ta tid för dialog och söka nya positioner i den här mycket svåra och emotionellt upprörda situationen.” Ärkebiskopen Gadecki har varit kritisk till förseningen och sagt att ”den väckt många frågor.”

Konstitutionsdomstolen meddelade sitt domslut sedan en grupp om 119 riksdagsledamöter som hörde till regeringspartiet Lag och Ordning (PiS) och två mindre partier bad domstolen göra en översyn av lagen från 1993 som gäller abort i fall av allvarliga fosterskador.

Försvaret av det mänskliga livet hör till prioriteringarna bland aktiva katolska politiker. Det är inte så konstigt att Kyrkan har gett sitt stöd och fortsätter ge sitt stöd till deras åtaganden och insatser, och att hon är dessa riksdagsledamöter tacksam för att ta sig an denna svåra uppgift,” sa Gadecki.

Omkring 1000 aborter utförs årligen i landet under gällande civil lag och de flesta av dem utförs just på grund av allvarliga fosterskador.

Aborter kommer att vara lagliga också i framtiden i fall av våldtäkt, incest och i fall av allvarlig fara för moderns liv.

Under de protester som följde på domstolsutsagan angrep demonstranter kyrkor, störde söndagsmässor och sprayade graffiti med stöd för aborter på kyrkliga byggnader.

Ärkebiskopen avvisade demonstranternas påståenden att Kyrkan var alltför lierad med regeringspartiet. Han underströk att ”Kyrkan i Polen varken stod på den högra eller vänstra sidan, inte heller mittenpositionens sida, utan på evangeliets sida. Han sa också att demonstranterna tydligt visade ”hur långt sekulariseringen och degraderingen av vår kultur har gått.”

Västerländska mönster har överförts till vårt land på bred front. Vad många längtar efter är en konsumentlevnadsstil utan lidande och bekymmer som princip,” hävdade han. Ärkebiskopen underströk behovet av bön och fasta som svar på det som nu hänt och även för dialogens skull som är viktig.

Han sa också att de familjer som uppfostrar handikappade barn behöver mer stöd efter domstolsutslaget. ”Jag uppskattar det steg som tagits i konstitutionsdomstolen men jag är övertygad om att en modifierad lag inte kommer att vara tillräcklig som handling.”

I sådana situationer har vi som samhälle plikt att ge rätt stöd och hjälpa mödrarna och deras nära och kära. De kvinnor som efter medicinsk diagnos kommer fram till att deras barn kan vara sjukt eller handikappat före födelsen är i behov av omfattande professionell hjälp.” Han fortsatte: ”Det är också nödvändigt att väsentligt öka det ekonomiska stödet för dem för att klara av en i tiden utdragen medicinsk och psykologisk vård och då inte heller glömma bort att föräldrar till handikappade barn måste få systematiskt genomtänkta möjligheter till vila. Hela samhället måste vara solidariskt inställt till dem och ge dem all möjlig hjälp.”

Påven Franciskus uttryckte samtidigt på onsdagens generalaudiens sitt stöd för de polska försvararna för Livet som tagit initiativ till rosenkransbön i hela världen. Påven hälsade de polska pilgrimerna välkomna med deras bön ”Rosenkransen till himlens portar” som avser att förena människor runt om i världen att be för de ofödda barnen den 1-8 november.

Under veckan kommer bönen ’Rosenkransen till himlens portar’ förena familjer och församlingar i hela Polen,” sa påven den 4 november.

Må denna bön, som förs fram till himlen med hjälp av Vår Fru av Rosenkransen, kunna hela alla de sår som kan sättas i samband med de förlorade ofödda barnen, utverka syndernas förlåtelse, försoningens gåva och fylla era hjärtan med hopp och frid,” sa påven.

Det var andra veckan i rad som påven erbjöd de polska försvararna av Livet sitt stöd. På audiensen den 28 oktober bad han S:t Johannes Paulus II om förbön för respekten för livet.

På den allraheligaste Marias och den helige polske påvens förbön ber jag Gud att i allas hjärtan ingjuta vördnaden för våra bröders och systrars liv, särskilt de svagastes och försvarslösas, och att ge styrka åt dem som välkomnar livet och vårdar det, särskilt när det kräver heroisk kärlek,” sa han.

Catholic News Agency World, 4 november 2020

 

Översatt för Katolsk Horisont, november 2020. Göran Fäldt.

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023