Kardinal Zen: ’Parolin manipulerar påven,’ och Vatikanens Kinapolitik är ’omoralisk’

2
min read

Kardinal Zen: ’Parolin manipulerar påven,’ och Vatikanens Kinapolitik är ’omoralisk’

sön, 03/22/2020 - 22:26
Posted in:
0 comments

Kardinal Joseph Zen. Courtesy Foto.

Vatikanstaten, 21 mars 2020 (CNA). – Kardinal Joseph Zen publicerade på lördagen en blogg som anklagade Vatikanens statssekreterare för att manipulera påven Franciskus och fortsatte därigenom sin kritik av den Heliga Stolens kontakter med Katolska kyrkan i Kina.

”Mitt personliga intryck är att [Kardinal Pietro] Parolin manipulerar påven Franciskus, i alla fall när det gäller Kyrkan i Kina,” skrev biskop emeritus Zen av Hong Kong i ett inlägg på sin personliga blogg.

Inlägget ”Supplement to my answer to Cardinal G.B. Re ” var daterat 10 mars fast det först publicerades den 21 mars. Det verkade vara ett tillägg till det öppna brev Zen skrev till Kardinal Giovanni Battista Re den 3 mars.

Zens brev 21 och 3 mars kom som svar på ett brev den 26 februari från Re som är dekan för Kyrkans  kardinalskollegium. I brevet hävdas att Kina-Vatikanenavtalet överensstämmer med S:t Johannes Paulus II:s och Benedikt XVI:s uppfattning och att Zens invändningar mot avtalet är vilseledande.

Redan innan det undertecknades har Zen varit skarpt kritisk till Vatikanens provisoriska överenskommelse 2018 med Folkrepubliken Kina. Han säger att överenskommelsen, som inte gjorts tillgängligt för den allmänna opinionen, medger att den kinesiska regeringen får en avgörande roll i valet av biskopar och utsätter många katoliker i Kina för risken att bli förföljda.

I brevet 3 mars skrev Zen till Re att ”om han vill bevisa för honom att det nyligen undertecknade avtalet redan godkänts av Benedikt XVI, så behövde han bara visa honom
avtalstexten som han hittills förhindrats se, och det arkiverade underlagsmaterialet som han säger finns och bekräftar textens innehåll.”

I det senaste inlägget har han sagt att även om han varit kritisk mot Re i frågan om Kinaavtalet, ”så ligger inte problemet mellan mig och Re. Problemet är kardinal Parolin.”

”Det är svårt att förstå hur denne man blivit så mäktigt att han kunnat behärska hela den romerska kurian. Han har kunnat avskeda hela kommissionen för Kyrkan i Kina utan ett ord och utan att någon ställt sig upp och protesterat mot en sådan oartighet.”

Zen har tidigare velat säga att Parolin stängt ner Vatikanens kommission för Kyrkan i Kina, som inrättats under Benedikt XVI i vilken satt officiella representanter för Vatikanen och kyrkliga ledare från regionen, för att tysta ner kritiken från Zen i frågan om Kyrkans mellanhavanden med  den kinesiska regeringen.

Kardinalens inlägg den 21 mars har också kritiserat Parolin för att utse förre sekreteraren för Kongregationen för folkens evangelisering, ärkebiskop Savio Hon, till en diplomatisk befattning i Grekland. Ärkebiskopen var den ende högt rankade kinesiske prelaten i kurian.

De här åtgärderna har enligt Zen underlättat för Parolin att genomdriva 2018 års avtal med Beijing.

Kardinalens allvarligaste kritik riktade sig mot ett antal ”pastorala riktlinjer” som Vatikanen utgivit och som gällde katolska prästers ansvar gentemot landets regering. Inlägget den 21 mars kritiserade avtalet och kallade det ”omoraliskt” och stridande mot ”det katolska samvetet”.

”Dokumentet är rent ut sagt ondskefullt och omoraliskt därför att det rättfärdigar en schismatisk kyrka!”

Kyrkan i fastlandskina har varit splittrad i över 60 år i den underjordiska kyrkan, som förföljs och vars biskopar vanligtvis inte erkänns av de kinesiska myndigheterna, och det Kinesiska patriotiska katolska förbundet, som uppbär statligt stöd som organisation.

Zen påpekade att ”de pastorala riktlinjerna” från 2019 legitimerar det falska begreppet ”en specifikt kinesisk” katolsk kyrka som är ”oberoende” av påvens överinseende.

”Parolin har vid flera tillfällen hävdat att ordet ’oberoende’ inte längre ska förstås som ”absolut oberoende” därför att påven i avtalet erkänns som överhuvud i den Katolska kyrkan (detta kan jag inte tro förrän de visar mig den kinesiska texten i avtalet),” skrev Zen.   

Efter en genomgång av kardinalens kritik kunde man i Zens blogginlägg den 21 mars utläsa att den underjordiska kyrkliga gemenskapen ”under 20 år av den Heliga Stolens felaktiga kyrkopolitik i Kina, mer eller mindre lämnats åt sitt öde, nästan som ett omaka hinder för enheten, samtidigt som ”opportunisterna” blivit allt fler, orädda och utmanande eftersom de uppmuntrats av människor inom och utanför Vatikanen och påverkats negativt av sina illusioner om Ostpolitiken.”

”Går vi i riktning mot större enhet i Kyrkan i Kina?” undrade Zen. ”Vilken sorts enhet handlar det om? Vilken sorts Kyrka?”

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

 

Översatt för Katolsk Horisont, i mars 2020, G. Fäldt,

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024