Kardinal Scola: kommunionen för de omgifta motsäger Kyrkans undervisning

2
min read

Kardinal Scola: kommunionen för de omgifta motsäger Kyrkans undervisning

mån, 09/10/2018 - 17:45
0 comments

Kardinal Angelo Scola

Att bryta mot läran skulle strida mot äktenskapets natur, sa kardinalen.

Den välkände kardinalen Angelo Scola som 2013 var vadhållarnas favorit vid påvevalet har kommit tillbaka i den kontroversiella frågan om kommunionen för de omgifta. Förre ärkebiskopen av Milano försvarar i en ny längre intervju Kyrkans traditionella lära nämligen att de frånskilda och omgifta inte kan ta emot kommunionen annat än de beslutat leva i ”fullkomlig återhållsamhet”.

Denna lära ”hör till det kristna äktenskapets egen natur”, sa kardinalen, eftersom det finns ett nära samband mellan äktenskapets förbund och förbundet mellan Kristus och Kyrkan. Kardinalen har uttryckt sin uppfattning till påven Franciskus i en privataudiens.

Under familjesynoderna 2014 – 2015 debatterade många biskopar den traditionella läran. Kardinal Walter Kasper föreslog att de omgifta kunde ta emot kommunionen även om de fortsatte att förenas sexuellt med en ny partner om de gått igenom en ”botgöringsprocess”. Men biskoparna övertygades inte av förslaget vilket inte framgick direkt i synodens slutdokument eller i påven Franciskus’ uppmaning 2016 Amoris Laetitia. Uppmaningen och påvens senare uttalanden har tolkats olika och på motstridande sätt av biskopar och teologer. Maltas två biskopar hävdade till exempel att det kan vara ”omöjligt” att avhålla sig från äktenskapsbrottsliga, sexuella handlingar. Albertas och Nordvästterritoriernas (Kanada) hävdade däremot i sin tolkning att Amoris bekräftade den traditionella läran. Enskilda biskopar i världen har svarat på liknande olika sätt. De flesta biskopskonferenser har valt att inte uttala sig, som till exempel Englands och Wales’ biskopskonferenser.

I den nya intervjun säger kardinal Scola, enligt utdrag publicerade i L’Espresso, att ”problemets kärna” är att äktenskapet och den heliga kommunionen hänger intimt samman. Eukaristin är ”äktenskapets mellan Kristus och Kyrkan sakrament”, säger kardinalen. Eftersom eukaristin är ”grundläggande” för äktenskapet har den som lämnar ett äktenskap och börjat en ny relation också ”uteslutit sig själv från eukaristin”, säger kardinal Scola. Han skriver: ”Att de skilda och omgifta inte kan ha tillgång till eukaristin är inte ett straff som återkallas eller förkortas, utan hör till det kristna äktenskapets själva karaktär, vilken, som jag har sagt tidigare, lever på den grunden att eukaristin är en gåva från Kristus som brudgum till Kyrkan, hans brud.”

Kardinal Scolas argument är ett eko av det språk som påven S:t Johannes Paulus II använde i sin uppmaning Familiaris Consortio 1981. Den polske påven sa att Kyrkan ”bekräftar sin praxis som är grundad på den Heliga Skrift och inte tillåter eukaristisk kommunion för skilda som gift om sig.”

Johannes Paulus förklarade detta i termer av en förbindelse mellan äktenskapet och eukaristin: ”De kan inte ha tillgång till sakramentet på grund av det faktum att deras tillstånd och livsvillkor objektivt motsäger föreningen i kärlek mellan Kristus och Kyrkan vilken förening kommer till uttryck i eukaristin och blir en verklighet i den.” Denna undervisning har ofta återkommit och bekräftats av Johannes Paulus liksom även av Troskongregationen under Benedikt XVI. Kardinal Scola följde Johannes Paulus när han sade att de omgifta bara kan ta emot kommunionen om de går till bikt och fattar beslutet att leva i fullständig avhållsamhet.

Kardinalen har också sagt att Amoris Laetitia inte var den första instansen i Kyrkan som visade ”uppmärksamhet” och ”varsamt mottagande” för frånskilda katoliker. Benedikt XVI hade 2012 sagt att ”det inte var tillräckligt att Kyrkan skulle ha intentionen att hysa kärlek för dessa personer utan att ”de skulle kunna se och känna denna kärlek,’ påminde kardinal Scola. Och han tillade att ’deras lidanden är en gåva till Kyrkan om de inom dem själva helt tas emot och accepteras.’”

Källa: Catholic Herald; översättning i september 2018, Göran Fäldt.

http://catholicherald.co.uk/news/2018/09/06/cardinal-scola-communion-for-the-remarried-contradicts-church-teaching/

Not (övers. anm.): Kardinal Scola var huvudtalare under den nordiska katolska familjekongressen i Jönköping i maj 2010. Ett utdrag ur hans bok Bröllopsmysteriet (Il mistero nuziale, 2000) finns på svenska på Katolska utskottets för äktenskap och familj avdelning på katolska stiftets hemsida, www.katolskakyrkan.se

Länk direkt:

https://www.katolskakyrkan.se/media/1828/scola.pdf

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
11/03/2023