Flera hundra präster undertecknar fullt stöd för Humanae Vitae

1
min read

Flera hundra präster undertecknar fullt stöd för Humanae Vitae

fre, 06/15/2018 - 11:18
0 comments

Påven Paulus VI vid ett församlingsbesök i Rom i april 1972 (foto CNA)

Det är ett viktigt ögonblick för Kyrkan i det här landet, säger en präst

Nästan 500 brittiska präster har undertecknat sitt fulla stöd för läran i Humanae Vitae. Präster i hela landet har undertecknat dokumentet när nu encyklikans 50-årsjubileum närmar sig. Humanae Vitae har bekräftat traditionell kristen lära om familjen och sexualiteten och upprepat Kyrkans totala motstånd till artificiell kontraception.

I dokumentet säger prästerna:

Vid tidpunkten för Humanae Vitaes offentliggörande förkastade många dess budskap och varningar. Många ansåg att läran att användningen av kontraceptiva åtgärder i alla enskilda fall var ’absolut uteslutet’ och ’i sig självt felaktigt’ var svår att acceptera och utmanande att förkunna. Femtio år senare har så mycket kommit fram i vårt samhälle som har varit till skada för det mänskliga livet och för kärleken. Många har nu förstått att uppskatta visheten i Kyrkans undervisning. Som präster vill vi på detta jubileum för Humanae Vitae bekräfta dess ädla vision av den barnalstrande kärleken så som den Katolska kyrkan allt lärt och förstått den. Vi tror att en sann ’mänsklig ekologi’, ett återupptäckande av naturens lagar och respekten för den mänskliga värdigheten är väsentlig för vårt folks framtid, både för katoliker och för dem som inte är katoliker. Vi föreslår att Humanae Vitaes budskap återupptäcks, inte bara i trohet mot Evangeliet, utan som en nyckel till vårt samhälles helande och sanna utveckling.

Initiativtagarna har noterat att blotta antalet undertecknade representerar ett skifte till förmån för encyklikans undervisning. ”1968 var det bara ett fåtal präster som med tillförsikt sa sin mening om denna lära och många uttalade en motsatt uppfattning,” sa prästerna. En präst kommenterade: ”Det är svårt att få med 100 präster – motsvarande ungefär ett medelstort stift – att göra något tillsammans, men att få med 500 är synnerligen anmärkningsvärt”.

”Vi hoppas att Kyrkan här nu erkänner hur viktig Humanae Vitae är och skjuter fram den i våra pastorala strategier och i evangelisationen. Detta är ett viktigt ögonblick för Kyrkan i det här landet.”

Undertecknat av 500 präster.

Källa: Catholic Herald; övers. Göran Fäldt, juni 2018.

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/06/15/hundreds-of-british-priests-sign-statement-backing-humanae-vitae/

Gråbröderna