En man dör på knä framför altaret i en kyrka i Mexiko City

2
min read

En man dör på knä framför altaret i en kyrka i Mexiko City

lör, 02/27/2021 - 17:15
0 comments

Fr Sajid Lozano ber begravningsmässan för Juan vars kropp ligger  i mittgången i Jesus Prästens församling i Mexiko City, Mexiko, den 21 februari 2021. (Foto med tillstånd av fr Lozano)

 

Samma eftermiddag firade kyrkoherden Juans rekviemmässa med flera församlingsmedlemmar närvarande.

Enligt den officiella rapporten kom Juan in i kyrkan Jesus Prästen mitt på dagen den 21 februari och dog strax efteråt knäböjande framför altaret ungefär tre kvart innan eftermiddagsmässan skulle börja. Sakristanen som sett hur mannen föll ihop berättade omedelbart vad som hänt för fader Sajid Lozano som tillkallade ambulansen. ”Vad man kunde se var att det inte fanns något mer att göra eftersom han redan avlidit,” sa prästen.   

I intervjun med fr Lozano som CNA’s spansktalande nyhetspartner hade, sa prästen att ”Juan kom in på sina två ben till sin egen rekviemmässa med kroppen närvarande. Det är den rättfärdiges död, en död utan lidande.” 

”Juan hade styrkan och modet att komma till Guds hus för att utandas sin sista suck,” tillade han. Inte många visste vem Juan var enligt det kyrkliga magasinet Desde la Fe som ges ut av ärkestiftet Mexico City, men många som rörts av hur han dött stannade kvar till rekviemmässan.

Polis och ambulanspersonal berättade ”att döden inträtt genom en plötslig hjärtattack och det fanns inga tecken på yttre våld,” sa prästen till ärkestiftets nyhetsmagasin. Myndigheterna gav också prästen tillåtelse att börja rekviemmässan och bad honom meddela någon av Juans anhöriga. Mexikansk lag påbjuder att en person som avlider utanför ett sjukhus inte kan flyttas förrän en obducent och en lokal åklagare kommer till platsen och undersöker kroppen för att utröna om något orätt gått till.

Av de skälen fick Juans kropp ligga kvar på den plats där han dött. Eftersom söndagsmässan var utlyst till kl. 1 på eftermiddagen fattade fr Lozano beslutet att fira den som rekviemässa för den avlidne. En ung man som var på väg nära kyrkan kunde identifiera kroppen och sedan följa med personer från myndigheten hem till Juans familj. Den avlidnes son var hemma och chockades av beskedet om vad som hänt. Han gick sedan till kyrkan för att vara med om rekviemmässan.

Juans kropp övertäcktes av respekt för den avlidne med en vit duk som hämtades av en av de troende och ett ljus tändes vid den avlidnes fötter.

Fr Lozano berättade för ACI Prensa att ”döden alltid är en smärtsam och oväntad händelse,” och att det ”bara genom tron som vi har hoppet att det inte är alltings slut utan början på det eviga livet.”.

Prästen sa till Desde la Fe att de trogna ”bad för en person de inte kände men som de visste hörde till församlingsgemenskapen.” Det dramatiska händelseförloppet ”gjorde ett starkt intryck på alla närvarande” som överraskats av det som skett och att ”vi tillsammans tänkte tanken att döden inte är slutet på vår pilgrimsvandring här på jorden, utan början till det eviga livet,” sa han till slut.

                                                                                                              Diego Lopez Marina

Översatt till svenska av Göran Fäldt för Katolsk Horisont i början av fastetiden 2021.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

På Katolsk Horisont har tidigare publicerats bloggen ”När Gud kallar, går jag!” klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna