En malaysisk biskop ställer upp på det ’pastorala uppropet’ för kommunionen och läran om moralen

3
min read

En malaysisk biskop ställer upp på det ’pastorala uppropet’ för kommunionen och läran om moralen

tors, 07/12/2018 - 12:04
0 comments

Katoliker måste visa uppriktig ånger för sina synder och ett beslut att undvika all synd för att få ta emot kommunionen (Getty)

I det pastorala upprop som skrivits på av 250 präster ber prästerna biskoparna att fördöma felaktiga uppfattningar om kommunion för frånskilda omgifta och andra frågor. I uttalandet heter det att katoliker måste visa uppriktig ånger för sina synder och ett beslut att undvika all synd för att få ta emot kommunionen

En pensionerad malaysisk biskop har skrivit på en vädjan att följa den traditionella läran om moralen och sakramenten.

Biskop emeritus Anthony Lee Kik Hin, som avgick från stiftet Miri 2013, har ställt sig bakom det pastorala uppropet som undertecknats av 250 präster i 39 länder sedan det lanserats 2 maj. De som organiserat uppropet har nyligen sagt att uttalandet missförståtts som en ”förklädd kritik” av påven Franciskus’ Amoris Laetitia. Uttalandet, som ber biskoparna att offentligt bekräfta Kyrkans lära och förkasta felaktigheter, är icke desto mindre en indirekt hänvisning till de meningsskiljaktigheter som följt på Amoris.

Påvens dokument är till exempel oklart i frågan om de frånskilda omgifta: får de ta emot kommunionen om det nya förhållandet är av sexuell karaktär? Det har lett till motstridiga tolkningar av olika biskopar.

Det pastorala uppropet ansluter sig mycket tydligt till Kyrkans traditionella undervisning så som den flera gånger bekräftats av påvarna Johannes Paulus II och Benedikt XVI och som innebär att den omgifte bara kan ta emot eukaristin om han eller hon fattat beslutet att inte ha ett sexuellt förhållande till sin nya partner. Uppropet försvarar detta genom att säga att ”kristna, för att ta emot den heliga kommunionen, måste erkänna att de är skyldiga till dödssynd och känna uppriktig ånger för sina synder och även fatta beslutet att undvika all synd i framtiden.” Biskop Lee har sagt till dem som färdigställt uppropet: ”Gud må välsigna er för att ha gett mig tillfälle att förena mig med er i försvaret av de pastorala principer som hör till tjänandet och som återfinns i evangelierna.”

Biskopen var en av de första sydostasiatiska prelaterna som uttalat sig offentligt, även om det var indirekt, om de nu aktuella konflikterna i fråga om Kyrkans lära om sakramenten. Dessa debatter har förts mest högröstat i Europa och Nordamerika och i någon utsträckning också i Sydamerika. Som biskop i Miri betonade Lee frågorna om livet och grundade en stiftelse Human Life Service i Miri. Biskop Lee skrev till alla läkare i Miri, katoliker eller icke katoliker, och bad dem hänvisa kvinnor med graviditeter i kris till Human Life Service. Det pastorala uppropet har också bett biskoparna att fördöma en ”olycklig attityd” som ”förnekar att visst beteende alltid är ont och hävdar att ett sådant beteende under vissa omständigheter är det bästa och mest realistiska som kan uppnås, eller, i själva verket, något gott”. Som svar säger prästerna att ”troheten till Kristus och hans undervisning är både realistisk och möjlig att förverkliga och inte bara ett abstrakt ideal som måste anpassas till livsomständigheterna”.

129 av undertecknarna, motsvarande ungefär hälften, är verksamma i Förenta Staterna 13, i Kanada 12, i Polen 10, i Spanien 9 i Storbritannien 8, i Italien och från både Tyskland och Norge sex (6). Några länder som Somalia, Sydkorea, Lettland och El Salvador, representeras av en enda präst.

Fr Simon Heans som är präst vid S:t Augustinus i Ramsgate sa till Catholic Herald: ”Jag skrev på därför att dokumentet upprepar grunderna i katolsk lära om synden och nåden.” Han sa att det viktigaste budskapet var att ”nåden är tillgänglig genom sakramenten och att det gör det möjligt för oss att leva i överensstämmelse med kyrklig lära från alla tider”. Fr Heans sa: ” Vi måste förbli kvar i Kristi sanning och dessa tio principer utgör ett utomordentligt uttalande om sanningen. Jag är realistisk och vet att jag inte kommer att få någon att ändra sin uppfattning. Men vi måste ställa oss upp och bli räknade.”

Uttalandet har också fått stöd av kardinal Raymond Burke som sagt att han hoppas att prästernas upprop ska ”inspirera deras biskopar att skingra förvirringen som finns i Kyrkan i dag och därigenom börja hela den splittring som uppstått i den katolska tron och i hur den praktiseras”.

källa: Catholic Herald; översättning i maj 2018, Göran Fäldt.

http://www.catholicherald.co.uk/news/2018/05/16/malaysian-bishop-joins-pastoral-appeal-on-communion-and-moral-teaching/

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
7/09/2021
Katolsk Horisont
7/09/2021
Katolsk Horisont
28/08/2021