En katolsk läkare kritiserar Påvliga akademiens utnämningar av abortförespråkare

4
min read

En katolsk läkare kritiserar Påvliga akademiens utnämningar av abortförespråkare

ons, 10/26/2022 - 12:00
Posted in:
0 comments

Dr José Maria Simón Castellvi, (foto: kredit: FIAMC/via CNA)

 

En framstående katolsk läkare har yttrat sig mycket kritiskt till att ”abortförespråkare med universitetsutbildning, försvarare av eutanasi till viss utsträckning eller motståndare till Humanae Vitae, fortsätter att utnämnas till ledamöter i Påvliga akademien för livet (PAL). Han befarar att ”någon kunnat övertyga den Helige Fadern”.

Den spanske läkaren José María Simón Castellvi har varnat för att utnämningarna ”går i helt motsatt riktning än vad Johannes Paulus II (som grundare av Påvliga akademien för livet 1994) ville uppnå”. Dr Castellvi är hedersordförande i den Internationella katolska föreningen för medicinskt yrkesverksamma och skrev artikeln ”Akademien för livet: Jag kan inte tiga längre!” Den publicerades den 19 oktober. 

Dessutom motverkar utnämningarna ”det som rimligtvis är av godo för pilgrimskyrkan på denna jord,” varnade han. ”Och betrodda forskare med pro-life inriktning kom inte med,” beklagade han.

Dr Castellvi har nu inte nämnt namn i artikeln men i påve Franciskus’ senaste utnämningarna den 15 oktober till Påvliga akademien för livet finns också ateisten, nationalekonomen och abortförespråkaren Mariana Mazzucato, samt teologen Msgr Philippe Bordeyne som haft kritiska synpunkter på S:t Paulus VI:s encyklika Humanae Vitae om regleringen av födslarna av barn.

Castellvi nämnde i artikeln att minnesdagen för S:t Johannes Paulus II den 22 oktober närmar sig och att helgonet ”i många avseenden kallas Livets och Familjens påve.”

”Han skapade den påvliga akademien för livet som stöd för fördjupade studier i frågan om försvaret av det mänskliga livet och dess överförande från konceptionen till naturlig död,” förklarade han.

Hedersordföranden för FIAMC påpekade att institutionen ”många gånger samarbetat med akademien och att vi tillsammans organiserat konferenser på mycket hög vetenskaplig nivå. Vi har också publicerat artiklar i vetenskapliga tidskrifter som är starkt bidragande.”

”Det hände många gånger att både förbundets ordföranden och medlemmar lämnade området akademiska frågeställningar och organisationsdiskussioner åt sidan och istället kom in på försvaret av det mänskliga livet så som Gud lett dem att förstå,” sa han i en tillbakablick.

Ordföranden i påvliga akademien för livet

Han lyfte också fram att det i påvliga akademien för livet ”fanns ordföranden som visste vad DNA var, att det vidare fanns god förlossningsmedicinsk kunskap och ett ofelbart samspel mellan olika sidor av doktrinen och naturlagarna.”

”Professor Jérôme Lejeune, som upptäckt orsaken till Downs syndrom (trisomi 21) och som varit försvarare av de oföddas liv och av värdigheten hos dem som föds med Downs syndrom, var dess första ordföranden,” påpekade han.

Påve Franciskus utnämnde ärkebiskop Vincenzo Paglia till ordförande för påvliga akademien för livet den 15 augusti 2016.

Castellvi sa i artikeln att ”ordförandeskap i en påvlig akademi är en mycket passande position för en lekman eller en kvinna som också är lekman. Eller är det så att vi i Kyrkan inte har kvinnor som är hela som personer, gifta och med barn, med god sjukvårdsutbildning, behärskar språk och kan åka ofta till Rom? Är det så illa ställt med oss?”

”Jag tycker inte att det är bra för någon, och för kvinnor i synnerhet, att få en mellanställning och bli kallade 'diakonissor,’” sa han.

”Jo, det stämmer att det inte är en synd att en kompetent klerikal person utnämns till ordförande, långt ifrån det. Men det är ett potentiellt förlorat tillfälle för en manlig eller kvinnlig lekman att få göra ett arbete som verkligen behövs och som också kan synas utåt lite grann,” tillade han. 

Den katolske läkaren varnade för att ”en abort som framkallas är ett brott mot Gud, mödrar, barn och läkaryrket. Det är antimedicinskt. Det kan aldrig accepteras eller främjas.”

I det sammanhanget betonade Castellvi hur viktigt det var att återkalla den så kallade ”rätten” till laglig abort i Förenta
Staterna när nu Högsta Domstolen undanröjt Roe v Wade i juni.

”Det har öppnat dörren till livets beskydd i ett stort västerländskt land ur många olika synvinklar och jag tror att det med tiden hjälper oss att kasta av oss aborternas gissel, vare sig abortlobbyn tycker om det eller inte,” sa han.

”Högsta domstolsutslaget är inte allt på denna jord och allt är inte vunnet, men vi bör ändå fira det,” sa han.

Den katolske läkaren sa sedan att han förstår det så ”att vi måste få till en dialog med dem som är för fördärvandet av livmodern med hjälp av till exempel spiral och få dem att se värdet av att främja en livets kultur.”

”Men det är svårt för dem att få en plattform för att sprida sina idéer. Det har redan alldeles för många i den sekulära världen mot sig och de är i överväldigande majoritet,” påpekade han.

Akademien och kyrkans undervisning om kontraceptionen

Castellvi påminde om att S:t Paulus VI ”bett läkare och vårdpersonal att tillägna sig all den kunskap om livets överförande som behövs så att de kan ge de gifta som frågar oss de kloka råd och sunda förhållningsregler de har all rätt att förvänta sig av oss.” 

”Vi borde hjälpa mödrar problem och hustrur som behöver uppehåll mellan födslarna av allvarliga skäl i stället för att kasta bort tid och kroppsligt välbefinnande med preventivmedel eller meningslösa diskussioner,” sa han med hänvisning till dagsaktuella kontroverser föranledda av en bok av Påvliga akademien för livet som skulle syfta till att förändra Kyrkans lära om preventivmedlen.

Det går att hjälpa de gifta paren och visa ”att de kan använda sig av de tillgångar naturen har gett oss, nämligen kvinnans infertila perioder som idag kan lätt kan kännas igen genom till exempel Billings ägglossningsmetod,” sa den katolske läkaren.

Han ville också säga att vi ”vid livets slut alltid få ha vår familj nära oss, med prästen och vid behov god palliativ vård.”

”Att dö och att dödas är inte detsamma. Vi dör av sjukdom eller av ålder, eller kanske i krig, men vi ska aldrig behöva dö genom en medveten medicinsk handling,” sa han.

Castellvi tillade i slutet av artikeln ”en gammal bön för att stödja den Helige Fadern och hans medarbetare, av vilka en är ordförande för Livets akademi. Vi kristna måste tala ut men vi måste också be: ”Herren, beskydda honom, välsigna honom och bevara honom; gör honom lycklig på jorden och överlåt honom inte till hans fienders ursinne.’”

Översättning till svenska för Katolsk Horisont, oktober 2022, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
12/09/2023
Katolsk Horisont
27/08/2023