En domstol i Bangladesh signalerar förbud för prenatal könsidentifiering

2
min read

En domstol i Bangladesh signalerar förbud för prenatal könsidentifiering

fre, 02/07/2020 - 12:06
Posted in:
0 comments

                                                                   Foto: Ida Karolina Rosanda/Shutterstock

 

Dhaka, Bangladesh, 5 februari, 2020 (CNA).  – Högsta Domstolen i Bangladesh har bett regeringen att ge rättsligt underlag för dess fortsatta stöd för prenatal könsdefinitionsteknologi som motståndare söker förbjuda med hänvisning till genusjämlikheten och rätten till liv. Domstolen har sagt att regeringen måste förklara varför man inte i lag lyckats precisera att metoder för att avgöra könsdefinition är olagliga. Förra månaden har ledamoten i Högsta domstolen, Ishrat Hasan, i en skrivelse påpekat att prenatala provtagningar kränker det lagstiftade skyddet för jämställdhet mellan könen och barnets rätt till liv, skrivet Daily Star i en artikel.

Bangladeshs Högsta Domstol har gett regeringskansliet sex veckor på sig för att avge ett svar som förklarar varför regeringen anser att metoder för prenatal könsdefinition står i överensstämmelse med grundlagen.

Domstolens beslut den 4 februari gick till den Allmänna hälsovårdsledningen och till statssekreterarna i departementet för familjernas hälsa och omvårdnad och till departementet för kvinno- och barnfrågor.

Rita Roselin Costa, som arbetar för ledningsgruppen för kvinnofrågor inom den katolska biskopskonferensen i Bangladesh, sa att prioriteringen av manliga spädbarn har djupa rötter i samhället därför att man ser en pojke som en garanti för familjens framtid och ekonomi. 

”I vårt samhälle föredrar alla religioner en son framför en dotter som första barn, vare sig de är muslimer, hinduer eller kristna. Det är det patriarkala samhällssystemet som är förklaringen,” sa Costa, enligt UCA News. ”Folk tror att om de får en son så kommer de att överleva. Man oroar sig inte för framtiden eftersom en son kommer att ta hand om föräldrarna på ålderns höst. Man tror att en son alltid kommer att vara med dem och att de kan vara lugna och trygga.”

Costa lovordade domstolsuttalandet men tillade att den verkliga utmaningen är att påverka och förändra tänkesättet i kulturen. Hon ville gärna hoppas att människor skulle omvärdera sin kvinnosyn. 

”Det är ofta så att föräldrarna hoppas ge döttrarna en utbildning fram till mastersexamen. Lyckas det, kan de gifta bort dem i framtiden och de kan tjäna pengar och hjälpa nya släktingar och få deras hjälp samtidigt,” sa hon. ”I stort sett måste vårt samhälle inse att döttrarna också kan få utbildning och lyckas i livet så att också de kan tjäna pengar och stödja föräldrarna när de blir gamla.”

Dr Edward Pallab Rozario. som är chef för avdelningen hälsa och naturlig familjeplanering på Caritas Bangladesh, var också positiv till domstolsuttalandet. Han varnade för att mödrarna kan utsättas för starka påtryckningar att abortera ett barn om de får veta att det är en flicka.  ”Vissa familjemedlemmar och släktingar utövar påtryckningar på en ung blivande mamma att ta rätt på barnets kön. Eftersom vårt samhälle är så mansdominerat är familjerna vanligtvis glada och lyckliga om de får veta att barnet är en pojke och upprörda om det är en flicka,” sa Rozario, som också arbetar som överläkare på sjukhuset S:t Johannes Vianney i Dhaka, enligt rapporten i UCA News.

Han påpekade att grannlandet Indien redan har en lag som förbjuder att upplysa om ofödda barns könstillhörighet och hoppades att Bangladesh skulle följa efter.

”Alla mänskliga varelser är skapade av Gud och vi måste välkomna var och en, män och kvinnor, pojkar och flickor på samma sätt. Det är vårt ansvar att välkomna varje barn som en gåva från Gud”, betonade han.

Översatt för Katolsk Horisont, februari 2020, av Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.catholicnewsagency.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
11/03/2023