Den äktenskapsförberedande kursen i Jönköping 2019

2
min read

Den äktenskapsförberedande kursen i Jönköping 2019

fre, 12/28/2018 - 20:41
0 comments

Varför gå igenom en äktenskapsförberedande kurs förs bröllopet? Det är till stor hjälp eftersom äktenskapet är ett av Kyrkans sju sakrament och måste förberedas på rätt sätt. För de första finns det regler och bestämmelser för hur vigseln skall genomföras och vilka krav paret måste uppfylla.

I Stockholms katolska stift följer vi en vigselordning från 2018 (Katolska liturgiska nämnden, Stockholm, 2018, Veritas förlag) som bygger på Ordo celebrandi matrimonium från 1991. Reglerna för katolsk vigsel grundar sig på Katolska kyrkans katekes (Artikel VI, §§ 2331 - 2400; Artikel VII, §§ 1601 - 1666) och kyrkolagen (§§ 1055 - 1165), också kallad den kanoniska lagen (Codex Iuris Canonici, CIC).

Katekesen och kyrkolagen grundar sig på den katolska bibeln, de kyrkliga konciliernas undervisning och aposteln Petrus’ efterträdare, Kristi ställföreträdare, den helige fadern, påvens, auktoritet.  

För det andra måste paret vara väl orienterat om sin frihet men också om man behöver söka dispens av något slag. Även om paret inte behöver dispenser har dessa möjligheter en hel del att säga om villkoren för att ingå det sakramentala äktenskapet i Kyrkan. Kursen ska bland annat ge information om dessa förutsättningar. Innan paret påbörjar den äktenskapliga förberedelsekursen måste man alltså tillsammans muntligt fastställa om det finns frihet eller inte att ingå äktenskap. Det kan man säga är det första informella steget för att senare anhålla om vigseltillstånd. En katolik frågar ofta: ”Kan jag gifta mig med en protestant?” Svaret är ”Ja”, genom ett dispensförfarande i vigselanmälan. Kyrkan ger tillstånd för par med olika konfession tillstånd att ingå äktenskap (se vigselanmälan sid 5).

Finns objektiva hinder börjar man inte förberedelsekursen. Hinder kan till exempel bestå i ett tidigare äktenskap som inte kunnat ogiltigförklaras eller att förutsättningar för livsgemenskap av andra skäl inte finns. Andra hinder beskrivs i CIC § 1095; här nämns orsaker av till exempel psykologisk natur. Bestående fysisk oförmåga att utföra den sexuella akten är hinder för äktenskaps ingående. Den som avsiktligt genomgått sterilisering har alltså därigenom infört hinder. Det kristna samvetet upptäcker i en sådan medveten handling synden mot den gudomliga planen för människan. Den icke döpte har genom naturlagen en förståelse av avvikelsen genom förnuftet.

Ett äktenskap som visar sig vara infertilt gör däremot inte äktenskapet ogiltigt och kan inte frånta livsgemenskapen dess sakramentala karaktär. Om den ena parten inte är döpt, eller tillhör en annan religion, har den katolska parten ändå friheten att ingå äktenskap, även om förbundet då inte kan ha sakramental karaktär och bara kan vara bindande för den katolska parten. Om den icke katolska parten senare mottar dopet, blir äktenskapet samtidigt sakramentalt och bindande så länge båda lever.

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att det finns två sätt att förbereda sig till det kristna bröllopet. Det är viktigt att från början veta att paret väljer att boka präst, eller diakon, och kyrka själva och att de väntar med festförberedelserna tills de har försäkrat sig om datum också med prästen och vet om kyrkan är ledig. Vill man ha musik under vigseln måste man i god tid ta rätt på vem som kan finnas tillgänglig och om man vill att en nära vän ska delta med sång eller annat instrument.

Bröllopet förbereds alltså på två sätt, parallellt eller vid olika tillfällen. Det ena är den förberedande kursen (se Vigselordningen, inledning II:15) och det andra den officiella vigselanmälan enligt Stiftets blankett. I den senare ställs alla frågor om äktenskapets rättigheter och förpliktelser som måste besvaras och undertecknas skriftligt. Frågan om barnens dop och kristna fostran tas alltid upp till diskussion. Formuläret skall innehålla alla nödvändiga personuppgifter. Någon gång under denna förberedelsetid begär paret hindersprövning av Skatteverket och får om inga civila hinder finns vigselintyg som överlämnas till den präst eller diakon som ansvarar för vigseln. Efter vigseln är prästen eller diakonen förpliktad att insända vigselbeviset utan dröjsmål till registreringsmyndighet.  Äktenskapet är då kyrkligt  registrerat och samtidigt civilrättsligt giltigt.

Vi önskar paren varmt lycka till och välkomna till vår förberedande kurs till bröllop och äktenskap. Må Gud vlsigna er som funnit varandra och vill ingå äktenskapets heliga förbund!

                                                                                                                           diakon Göran Fäldt

Äktenskapskurs 2018

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
26/11/2023
Katolsk Horisont
22/11/2023
Katolsk Horisont
16/10/2023
Katolsk Horisont
4/10/2023