Bön om Ukrainas befrielse när landet invaderas

2
min read

Bön om Ukrainas befrielse när landet invaderas

mån, 02/28/2022 - 13:18
Posted in:
0 comments

”Jungfrun av Pochaiv” Ivan Honcharmuséet 1840/1860 (foto, Public Domain). (Muséet öppnades 1993 i Kiev, övers. anm.)

 

O Gud all makts Herre, vår frälsnings Gud, o Gud som ensam gör under, se nu med barmhärtighet och medlidande på Dina ödmjuka tjänare och hör oss i kärleken till allt mänskligt och ha förbarmande med oss och Ukrainas land. Nu går fiender åter samman för att utså splittring och fientligheter bland oss själva. Du som förstår allting ser väl nu också att de rest sig orättfärdigt upp mot oss men att det är omöjligt för oss att stå emot dem i deras stora antal om inte Du visar oss Din hjälp.

Därför ber vi Dig i all vår ovärdighet och syndfullhet med ånger och tårar, hjälp oss, o Gud, vår Frälsare, och befria vårt Ukraina för Ditt heliga Namns skull, så att fienden inte får säga, ”deras Gud har övergivit dem och ingen finns nu som kan befria och rädda dem.” Låt, ber vi Dig, alla folk veta att Du är vår Gud och vi Ditt folk som alltid står under Ditt beskydd och herravälde.

Visa Din barmhärtighet, o Herre, och låt Mose ord till Israels folk (Andra Mosebok 14:13-14) gälla för oss: ”Var inte rädda! Stanna här; i dag skall ni bli vittnen till den seger som Herren vinner åt er.” Utverka åt oss ett tecken på det goda så att de som är fyllda av hat får uppfatta vår sanna tro och bli förödmjukade och skakas om.

Ja, Herre vår Gud, o Du vår Frälsare, vår styrka, vårt hopp och vår hjälp i nöden, kom inte längre ihåg Ditt trofasta folks överträdelser och missgärningar och vänd Dig inte bort från oss i Din vrede. Kom med Din barmhärtighet och medlidande till Dina ödmjuka tjänare som strider i försvaret av Ukraina. Kom till hennes lidande folk som är så underlägset i antal och hör oss när vi faller ner inför Ditt stora medlidande. Upplys och styrk med Din kraft alla som verkar i de civila myndigheterna.  

Stig fram till deras hjälp och sänk i djupet sammansvärjningarna som riktas mot dem av fienden. Fördöm dem som framkallar krig och utför krig och omvandla den ogudaktiga djärvheten till fruktan och flykt. Giv istället Ukrainas gudfruktiga barn och arméer som har rätten på sin sida orädda känslor och mod att gå framåt och komma ikapp dem och till slut besegra dem i Ditt namn. Förlåt också dem som Du kallat att ge sitt liv för tron och sitt land deras överträdelser och skänk dem på den rättvisa domens dag oförstörbara kronor.

För Du är den friska hälsan och segern och räddningen för dem som sätter sitt hopp till Dig. Inför Dig sänder vi lovprisning till Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i alla tiders tider.

Amen. 

Courtesy of the Ukrainian Catholic Eparchy of Toronto and Eastern Canada. “Prepared by the sinful Reader Ilya, feast of the Hieromartyr Clement of Ancyra. Brampton, 2022.”

Översättning till svenska, 28 februari 2022, Göran Fäldt.

 

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

 

 Blog NCR, 24. 2 2022

 Prayer for the Deliverance of Ukraine in Time of Invasion| National Catholic Register (ncregister.com)

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024