Biskop Daniel R. Jenky: Realpresensen är inte en ”åsikt” utan grundläggande i katolsk tro

3
min read

Biskop Daniel R. Jenky: Realpresensen är inte en ”åsikt” utan grundläggande i katolsk tro

sön, 09/29/2019 - 21:09
0 comments

Biskop Daniel R. Jenky av Peoria, Illinois, USA, firar mässan i S:ta Marias katedral i Peoria den 14 september 2019, (Foto CNA/Daniel Sone).

 

Peoria, Illinois, USA – Eftersom det har blivit uppenbart att Katolska Kyrkan ”under flera generationer” inte tillräckligt undervisat om sina grundläggande sanningar, har biskop Daniel R. Jenky uppmanat alla ämbetsbärare i Peoriastiftet att ”allvarligt inrikta sig” på realpresensen i den heliga eukaristin.  Biskopens katekes på 2100 ord med titeln ”Realpresensen” publicerades den 16 september sex veckor efter en opinionsundersökning (Pew Research Center) som visade att en majoritet av katoliker i Förenta Staterna (USA) inte tror att det bröd och vin som används i mässan blir Kristi kropp och blod.

”Detta misslyckande i tron och övertygelsen är ett faktum trots att den av Kyrkan fastställda undervisningen går tillbaka till apostlarnas tid och alltid ansetts vara grundläggande för vår katolska identitet”, skrev Jenky.

Jenky visade att ”ett ständigt bevis” för realpresensen finns i Skriften, Katolska kyrkans katekes och i helgonens vittnesbörd. ”Det är en definierad dogm i Katolska kyrkan, som uppenbarats av den Helige Ande och därför inte kan innehålla någon felaktighet, och som säger att Kristi kropp, blod och gudom är närvarande i den allraheligaste eukaristin i sann och fullkomlig substans,” skrev han. ”Det här är inte åsikt som kan utvärderas och ställas mot en opinionsuppfattning utan snarare en gudomlig uppenbarelse och som kommit till uttryck genom Skriftens och traditionens absoluta auktoritet.”

Jenky var också synnerligen tydlig när det gällde katoliker som förnekar läran. ”Herren har sagt: ’Den som äter mitt kött och dricker mitt blod skall ha evigt liv och jag skall låta honom uppstå på den yttersta dagen,’” sa han och citerade Johannesevangeliet. ”Den katolik som förnekar realpresensen förnekar på ett visst sätt Jesus och ställer sig utanför övertygelsen i vår tro.”

 Sedan han installerats som biskop i Peoria 2002 har Jenky årligen gett ut ett undervisande dokument – ett ”Festivalsbrev” – vanligtvis i början av det nya kalenderåret. I en inledning i brevform till ”Realpresensen” sa biskopen att hans Festivalbrev 2020 publicerades tidigt för att anslå tonen för de olika nämnderna som nu i höst återupptar sitt arbete. Hela texten kommer att utges i numret 29 september av stiftets dagstidning The Catholic Post. ”Varje trossats är viktig men tron på eukaristin är särskilt grundläggande för katolsk kristen tro”, skrev Jenky i inledningsbrevet. ”Därför vill jag att hela vår lokalkyrka nu i år, och kommande år, inriktar sig på att finna vägar att förstärka läran och vittnesbördet om det heliga sakramentet.”  

Jenky sa i huvuddokumentet att katolikerna har del i ”ett ansvar inför Gud den Allsmäktige som varar året runt” för att ge den gudomliga sanningen vidare ”i tid och i otid utan kompromisser eller urvattning.” Jenky påpekade också att ”en nedgång i vördnaden för ritens innehåll blivit tydlig” under de senaste årtiondena, trots att Kyrkans lära om realpresensen inte ändrats.

”Orden vi använder i bön och vår tro hänger ihop,” skrev han. Det har alltid varit en hjälp att kringgärda mässan med vigvattnet, knäböjningarna, tystnaden, bönen och den inre uppmärksamheten i kyrkan ”för att uppleva eukaristin som en förunderlig, gudomlig närvaro”.  

Men amerikansk kultur av dagens datum ”ångar oförtrutet på i sin informella stil”, sa biskopen och ”ibland ger kyrkorna mer intryck av att vara hotellreceptioner än ett häftigt Guds hus.” Biskop Jenky har utöver standardinstruktionerna räknat upp ett antal förslag för att öka vördnaden för realpresensen, bland andra eukaristiska andakter som de heliga timmarna, välsignelserna, processionerna och stunderna av tyst bön.

Han sa att mässorna vid bröllop och begravningar ger oss ”rikliga tillfällen att vittna om vår tro på eukaristin som en pastoral gåva till dem som kanske inte fått lära sig så mycket av katekesen, eller kanske till och med fallit av.” Och han uppmuntrade till att den heliga kommunionen gavs under båda gestalterna när det var praktiskt möjligt ”för att den fulla innebörden av det tecken Kristus instiftat skulle synliggöras”. 

När man ser på alla de fördelar var och en får, och som gemenskapen får för tron varje gång mässan firas, frågade biskop Jenky: ”Hur kan vi bara våga försumma söndagsmässan eller missa tillfället att med framtidens generationer ha del i den stora skatt som Vår Herres realpresens är, det som är vår Frälsare Jesus Kristus i altarets heliga sakrament?”

”Vi är en eukaristisk kyrka vars liv och tjänande kretsar kring eukaristins gåva”, skrev Jenky. Han gav en djupare förklaring till eukaristin för att ge  katolikerna kraften att uppskatta och leva med alla de andra sakramenten,  och tillade att ”precis som Kristus verkligen uppsteg till himlen, så  stiger han också ned i sakramenten fram till den dag då han återkommer i härlighet.”

                                                                                                 Tom Dermody

Tom Dermody är redaktör för stiftet Peorias dagstidning, The Catholic Post.

 

Översättning för Katolsk Horisont, Göran Fäldt, 29 september 2019

 

 

Inlägget kommer från sidan www.cruxnow.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
14/05/2024