Biskop Barron fördömer för de nordamerikanska katolska biskoparnas del det amerikanska läkemedelsverkets godkännande av ett första OTC p-piller

2
min read

Biskop Barron fördömer för de nordamerikanska katolska biskoparnas del det amerikanska läkemedelsverkets godkännande av ett första OTC p-piller

tors, 07/20/2023 - 08:40
Posted in:
0 comments

Biskop Robert Barron har som ordförande för de nordamerikanska katolska biskoparnas utskott för Lekmännen, äktenskapet, familjelivet och ungdomen, protesterat mot det nordamerikanska läkemedelsverkets (FDA) senaste uttalande som en överträdelse av den hippokratiska eden (foto: Shutterstock)

 

Bishop Robert Barron av Winona-Rochester, Minnesota, USA, har i starka ordalag fördömt FDA:s godkännande av det första receptfria tablettpreventivmedlet ”Opill” i ett kort men starkt uttalande publicerat i torsdags å den nordamerikanska katolska biskopskonferensens vägnar.

Allt användande av artificiella preventivmedel strider direkt med den katolska moralläran och är ”i sig självt ett ont”, enligt § 2370 i Katolska kyrkans katekes.

Som ordförande för biskoparnas utskott Lekmännen, äktenskapet, familjelivet och ungdomen, har biskop Barron fördömt läkemedelsverkets (FDA) senaste ingripande som en överträdelse av den hippokratiska eden som är ett löfte läkare avlägger för att ”inte orsaka skada”.

“Att tillhandahålla hormonbaserade preventivmedel ’direkt över disken på apotek’ utan läkares tillsyn i strid mot allt starkare bevis för många allvarliga bieffekter, bryter mot den hippokratiska eden eftersom det utsätter kvinnors hälsa för allvarliga risker,” sa biskop Barron.

“Det här utspelet från en lokal regering slängs rakt i ansiktet på den ansvarsfulla medicinska praktiken och omsorgen om kvinnors hälsa,” sa Barron, som tillade att ”påståenden att fördelarna med tillvägagångssättet väger tyngre än riskerna är helt utan grund, i synnerhet sett i ljuset av att användningen av hormonella preventivmedel bevisligen utgör allvarliga risker.”

Opill är ett gestagenbaserat syntetiskt hormonpreparat som tillverkas av Perrigo (även Perrigo Sweden, farmaceutiskt företag) och det första av FDA (Federal Drug Administration, motsvarande Läkemedelsverket (MPA, Medical Products Agency, i Sverige) godkända preventivmedlet som kan handlas över disk i apotek och tas genom munnen.  I enlighet med FDA:s nya riktlinjer kan enskilda skaffa och använda Opill utan kontakt eller rådgivning med läkare.

När nu preparatet godkänts kommer det sannolikt att leda till ökad användning av preventivmedel. Man kan förvänta sig att Opill kommer att användas i stor utsträckning av yngre kvinnor och bland dem också minderåriga, när det blir lätt att ta ut det i början av 2024 i vanliga apotek.

Enligt Perrigo kan Opill användas utan risk i alla åldrar så snart menstruationen har börjat. AP (Associated Press News) har emellertid rapporterat att FDA misstänkt brister i Perrigos forskning och kontrolltester. FDA har likväl meddelat att Opill godkänts officiellt den 13 juli. Det finns ingen lägsta ålder angiven för användningen.

Katolska biskopar i USA har under lång tid förespråkat mot FDA:s godkännande av Opill utan läkarrecept på grund av potentiellt skadliga bieffekter. När FDA så sent som i maj i år diskuterat frågan har biskop Barron starkt uppmanat administrationen att vägra Perrigos begäran att  godkänna Opill.

“Fruktsamheten är en gåva, inte en sjukdom. Preventivmedlen finns för att förtrycka sunda funktioner i den mänskliga fortplantningen,” sa biskop Barron i ett uttalande i maj.

National Catholic Bioethics Center, tillsammans med USA:s katolska biskopar, Catholic Medical Association och National Association of Catholic Nurses, har skickat ett brev till FDA i november 2022 och i brevet motsatt sig tillgängligheten med receptfritt Opill därför att det visar upp ett antal negativa bieffekter bland andra påverkan av organen, kardiovaskulära sjukdomar och neurologiska problem.

Peter Pinedo

Översättning för Katolsk Horisont i juli 2023, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.ncregister.com

Direktlänk till inlägget klicka här

Läs också: Äktenskapets hälsa bygger på Guds nåd och mänskliga dygder

Äktenskapets hälsa bygger på Guds nåd och mänskliga dygder

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
29/02/2024
Katolsk Horisont
10/02/2024