Att gå emot tidsandans diktatur

2
min read

Att gå emot tidsandans diktatur

tors, 01/24/2019 - 23:09
0 comments

För några dagar sedan har vi publicerat en artikel i vilken Paderborns prästförsamling Communio veritatis uppmanat kardinal Reinhard Marx att avgå (klicka här för att läsa mer). I dag publicerar vi med tillåtelse av Kath.net redaktionen intervjun med fader Frank Unterhalt som är talesperson för Communio veritatis.

Paderborns prästsällskap har, efter uppmaningen till kardinal Marx att avgå, fått ”ansökningar om medlemskap både från det egna landet och utlandet.” - Kath.net - Intervju med fader Frank Unterhalt. Av Roland Noé.

Paderborn (kath.net). Det blev ett trumslag på pukorna när Paderborns prästerskap i Communio veritatis krävde att den tyska biskopskonferensens ordförande, kardinal Reinhard Marx, skulle avgå. ”Vi förebrår Er att ha missbrukat Ert andliga uppdrag”, har prästerna, med en kanske ovanlig inomkyrklig tydlighet, sagt. 

Kath.net har sedan detta skett hört sig närmare för hos talespersonen för prästsällskapet, fader Frank Unterhalt.

Kath.net: Paderborns prästsällskap Communio veritatis har nyligen efter kraven på kardinal Marx’ avgång blivit väl bekant i hela Tyskland. Vad var anledningen till detta dramatiska krav?

Fader Frank Unterhalt: Anledningen är Kardinal Marx’ uttalande att han ansett att begreppet det kristna aftonlandet är förlorat och utslaget. Vad som sagts offentligt måste också besvaras på samma nivå. Kravet på avgång blir då det logiska resultatet av hans egna ord. I ljuset av hans egen bedömning skulle det också vara naturligt att han som ordföranden i den tyska biskopskonferensen i konsekvensens namn tydliggör ett annat begrepp. 

Kath.net: Har ni hör fått reaktioner från biskopligt håll eller fruktar ni inte att en sådan uppmaning kunde få allvarliga konsekvenser?

Fader Frank Unterhalt: Nec laudibus nec timore!

Ett prästerligt sällskap får inte låta sig ledas av rädsla eller fruktan utan av en fast vilja att behaga Herren och uppfylla missionsbefallningen. Det har kommit in många reaktioner från präster och troende i Tyskland och från olika delar av världen. En sannskyldig flod av muntliga och skriftliga instämmanden har nått oss. Så många ville bekräfta sin tacksamhet och ansluta sig till vad vi sagt och har bekräftat för oss att vi talat till dem ur hjärtat!

Kath.net: Sedan hur länge har prästsällskapet funnits till och vilka är de egentliga målsättningarna?

Fader Frank Unterhalt: Communio veritatis grundades på festen Petri stol 2018 och står under den helige påven Johannes Paulus II:s beskydd – som en fri sammanslutning för präster.

Vi vill förbli Kristus trogna och tjäna hans (!) Kyrka och följa det ständiga läroämbetet. Vi samlas också varje månad till ett konvent som i den gemensamma bönens äkta broderliga anda omfattar medbroderligt utbyte och förberedande av teologiska publikationer. I centrum står den eukaristiska bönen och som avslutning Angelusbönen.

Kath.net: Planerar ni gå vidare med samma inriktning i andra stift?

Fader Frank Unterhalt: Vi har redan många goda förbindelser med präster i andra stift. Som ett eko till vårt senaste upprop kom förfrågningar om anslutning, både nationellt och internationellt. Den stora tros- och kyrkokrisen kräver omedelbart en gemensam fortsättning och ett starkt närverk bland prästerskapet. Det är också högst önskvärt att sådana prästsällskap bildas på andra håll. Vi vill gärna uttryckligen uppmuntra sådana initiativ, eftersom det finns ett stort sådant intresse.  

Kath.net: Vilka förhoppningar har ni för den Katolska kyrkan i Tyskland, vilket stöd behöver ni från de troende och från biskoparna?    

Fader Frank Unterhalt: Det gläder oss särskilt när troende solidariserar sig med vår begäran. Många vill visa sin solidaritet med bön och ger därmed prästsällskapet det viktigaste stödet som vi är mycket tacksamma för. Vad gäller våra önskningar när det gäller biskoparna vill vi tillägna oss påven Benedikt XVI:s ord och de ord Joachim kardinal Meisner efterlämnat:  

Det tycks oss att ”det finns en tid då det i Kyrkan behövs övertygade herdar som här och nu står emot tidsandans diktatur och tydligt skiljer den från trons liv och tanke”.

                          Översättning till svenska för Katolsk Horisont, Göran Fäldt

Inlägget kommer från sidan www.kath.net

Direktlänk till inlägget klicka här

 

Gråbröderna

De senaste artiklarna

Katolsk Horisont
10/04/2024
Katolsk Horisont
5/04/2024