”Ära Gud med er kropp” – från präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022

2
min read

”Ära Gud med er kropp” – från präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022

fre, 09/23/2022 - 16:00
0 comments

Av det katolska stiftets präster i Sverige hade 133 samlats tillsammans med 21 ständiga diakoner till ett tre dagars möte för gemenskap i Lundsbrunn mellan Götene och Skara. Den väl valda platsen har anor tillbaka till 1700-talet som kurort och fungerar idag som konferenscentrum med Spa och friluftsaktiviteter.

Hela denna del av Skaraborgsslätten är samtidigt historisk katolsk mark med minnesmärken från Skara gamla domkyrka och skyddshelgonet S:ta Elin av Skövde. Mellan Kinnekulle, Billingen och Vänern verkade från 1100-talet cistercienserna med lokala kloster bland annat i Varnhem.

präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022

Präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022, foto: Pater Witold Mlotkowski                       

 

Deras andliga och kulturella bidrag till svensk historia är erkänt betydande. Det var därför särskilt högtidligt att Biskop Anders inbjudit Hans Excellens Erik Varden, biskop av Trondheim, att som cisterciens vara huvudtalare under mötet.

Biskop Erik talade i två föredrag om ökenfädernas strävan efter den evangeliska fullkomligheten och dygdernas betydelse för att gå ”från fragmentering till helhet”, som Paulus förklarar i Första Korinthierbrevet 6:19, ”Ära Gud med er kropp”. Alla kunde efter föredragen samlas i diskussionsgrupper för sina samtal som också fortsatte under de mycket uppskattade måltiderna i Lundsbrunnshotellets restaurang. Måndagen avslutades med Kompletorium i det vackra kapellet och sedan fri samvaro i den stora salen vid receptionen, för några till sena timmar efter midnatt.

Det liturgiska firandet av laudes och eurkaristin genomfördes med stöd av orgel och sång av fader Anders Ekenberg, liksom under vesper och kompletorium. De två biskoparna predikade och alla bad och sjöng med stor glädje. Det blev ju också så tydligt att det var det apostoliska ämbetet som var samlat i evangeliets tjänst.

Präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022

Präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022, Foto: Signum, f. Zvonko Podvinski.

 

Förutom föredragen och de spontana tillfällena till samtal redovisade fader Andres Berner och fader Ulf Jonsson  de inkomna svaren på stiftets förberedande frågor till den synodala vandringen som påve Franciskus inbjudit till i hela Kyrkan. Det visade sig ha blivit ett rikt material att gå vidare med till biskopssynoden hösten 2023.

De vackra nya tidegärdsböckerna – Timmarnas liturgi – lyftes fram i vägledande kommentarer av fader Anders Piltz och fader Anders Ekenberg.

Föredraget av Arkimandrit Matthias Grahm OSB om biskopsvigningen av pater John Taylor OMI i Stockholms stadshus den 21 september 1962, med tidsdokument, var naturligtvis av stort intresse eftersom det gav oss en uppfattning om stiftets utveckling och återkomst till Sverige i modern tid. På ett av de historiska fotografierna, bakom konsekrationsbiskopen Fulton Sheen i Blå Hallen, syntes föredragshållaren själv – som ung ministrant. Ja, tänk vad Gud gör med oss alla i sin underbara försyn!  

Biskop Anders har slutligen tackat alla för deras närvaro och medverkan under mötesdagarna och riktade ett särskilt tack till koordinator Magnus Andersson som också fick varma applåder.

Präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022

Präst och diakonmötet i Lundsbrunn 19 - 21 september 2022, Foto: Signum, f. Zvonko Podvinski.

 

Så kunde man bara sammanfatta att de tre dagarna 19 - 21 september 2022 varit till rik välsignelse för alla som kommit från så många avlägsna platser i vårt långsträckta katolska stift.

                                                                                                                                      Göran Fäldt

Gråbröderna

De senaste artiklarna