december 2016

Predikan på den Heliga Familjens Fest 30 december 2016

Kära medlemmar i Guds familj, I dag får Kyrkan fira den Heliga Familjen som festdag. På samma sätt, och av liknande skäl som Gud upphöjt äktenskapet mellan döpta till värdigheten av ett sakrament, kallar Gud de kristna familjerna till en helig livsgemenskap för att leva i kärlek och samverka med Gud Skaparen i födandet av nytt mänskligt liv. Guds kärlek har ”burit frukt” i hela skapelsen och allt som finns till har kommit till i det Eviga Ordet, Faderns Son, vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus.

Predikan Annandag Jul 2016

Och Ordet blev kött och bodde ibland oss! Ja, sannerligen, undret har skett, Gud är med oss, och ”hans fromma skall jubla, när de går in i hans boning”, som psalmen säger. Vi har en tid av ofattbar fröjd över ljuset som kommit i världen, ja, i alla kyrkor, familjer och församlingar, stiger sången, tacksamheten över Guds stora gåva till varje levande själ, och alla vill vi komma fram för att tillbe Honom som skänker oss nytt hopp.