Gud Fader - Böner och Andakter

Gud Fader - Böner och Andakter

Allraheligaste Treenigheten av Andrej Rublev

Allraheligaste Treenigheten av Andrej Rublev (ca 1425 - 1427)

Ikonen även kallad Abrahams gästfrihet (1 Mos 18:1 - 8)

Tretjakovgalleriet, Moskva

Gud Fader

Böner och Andakter

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna

Devotionen till Gud Fader

Denna devotion fostrar oss Guds egen Son, Jesus Kristus, till. Nästan alla Kyrkans liturgiska böner riktar sig till den Himmelske Fadern och den främsta av alla böner som Herren har gett oss är bönen Fader Vår.

De flesta katoliker är idag hemmastadda med Guds Moders uppenbarelser i Guadalupe, Lourdes, Fatima etc. och även några privatuppenbarelser eller övernaturliga budskap av Vår Herre själv har blivit erkända av Kyrkan, ex. Den Heliga Faustinas mottagna budskap om den Gudomliga Barmhärtigheten.

Biskopen av Grenoble, Alexandre Caillot, låter publicera år 1985 på italienska det enda kända utombibliska budskapet från Gud Fader med anledning av 50-årsjubileum av uppenbarelsen till Moder Eugenia Elisabetta Ravasio (1907-1990). Gud Faders första meddelande ägde rum på Jesu Dyrbara Blods Fest, den 1 juli 1932, och det andra meddelandet började den 12 augusti 1932. Vid det senare tillfället tog Djävulen handgripligen en stor sax och försökte förstöra Syster Eugenias anteckningsbok! Vid publiceringen av budskapet i privatuppenbarelserna uppmärksammar Biskop Caillot inte bara sin företrädares minutiösa undersökning av fallet med en kommission av teologer, filosofer och psykologer, utan det faktum att Gud Fader dikterade sitt budskap på latin år 1932, ett språk som var helt främmande för den enkla Syster Eugenia! Biskopen drar sig inte för att kalla Moder Eugenia för: ”En av de starkaste ljuskällorna i vår tid, en liten profet för vår tids Kyrka, i vilken Fadern är både centrum och mål för hela mänskligheten och i vilken enheten är den högsta formen av spiritualitet. Moder Eugenia är ett ljus skänkt från Fadern till en värld som nu lever i kaos och mörker, för att vi ska kunna hitta den väg som vi måste gå på.”

Moder Eugenia föddes i en småstad utanför Bergamo i Italien i en enkel bondefamilj. Efter knapphändig undervisning arbetade hon i en fabrik under några år för att som tjugoåring träda in i Apostlarnas Drottnings Kongregation. Den mänskliga och andliga utveckling som ägde rum under de första åren var så betydelsefull att hon blev vald till Generalföreståndarinna för sin Kongregation redan vid tjugofem års ålder. Hennes kapacitet tycktes inte ha några gränser. Moder Eugenia öppnade över sjuttio kloster och missionscenter under tolv års ledning av systrarna. Det var Moder Eugenia som först upptäckte medicin för att bota spetälska med frön från en tropisk växt. Denna medicin skulle senare studeras och utvecklas vid Pasteurinstitutet i Paris. Moder Eugenia gav stöd och inspiration till den välkände franske skribenten och journalisten Raoul Follereau (1903-1977), vilken gick i hennes fotsteg och vigde sitt liv åt de spetälska. Under åren 1939-41 genomförde hon sina planer på ett stort center för de spetälska i Azopte på Elfenbenskusten. Denna de Spetälskas Stad, som är över 200 000 kvadratmeter stor är än idag ett av Afrikas och världens ledande i sitt slag.

När Moder Eugenia gjorde det känt att hon hade tagit emot ett övernaturligt budskap från Gud Fader svarade den undersökande teologiska kommissionen att detta är i sig självt omöjligt och att det aldrig tidigare hänt i historien. Men Moder Eugenia höll fast vid sin berättelse: ”Fadern talade om för mig att jag skulle beskriva vad jag sett. Fadern ber sina söner, teologerna, att söka.”

Moder Eugenia förändrade eller tillade aldrig något under hela den tid undersökningen pågick. Det var inte förrän efter ca ett halvår, i januari 1934, som teologerna fann hos den store och Helige Tomas av Aquino svaret till deras invändningar. Det svar som den store kyrkoläraren gav var en upplysning angående skillnaden mellan uppenbarelse och mission. Detta tog bort alla invändningar som teologerna hade. Utmanad av visa teologer visade det sig att nunnan utan teologisk skolning hade rätt. Man förstod att något övernaturligt måste stå bakom Moder Eugenias insikt, vishet och uthållighet. En falsk visionär skulle bara ha försökt anpassa sina påstådda budskap enligt teologernas förklaringar. Moder Eugenia stod fast vid det hon ansåg sig ha fått ta emot från den Himmelske Fadern. Kyrkans teologer och Stiftets biskop kunde inte annat än att medge att dessa budskap måste ha sitt ursprung i Gud Fader, som ”ännu verkar” (jfr. Joh 5:17).

Moder Eugenia blev kallad hem till Fadern den 10 augusti 1990, just under Faderns Månad.

 Det budskap som anförtroddes åt Moder Eugenia och som Vår Himmelske Fader vill ska spridas kan sammanfattas i följande punkter:

- Budskapets viktigaste innebörd är att göra Gud Fader känd och ärad. I uppenbarelserna önskade Fadern ett liturgiskt firande till sin ära. Det är riktigt att Fadern firas i varje Eukaristi och även på ett särskilt sätt på Heliga Trefaldighets Högtid, men något specifikt firande av Gud Fader finns inte. Ändå är det just Gud Fader som sänder oss Sonen och som Aposteln Jakob beskriver som ”Himlaljusens Fader, från vilket alla goda gåvor kommer” (Jak 1:17). Detta firande skulle uppmärksamma Gud Faders godhet och faderliga försyn.

Den Himmelske Faderns Fest skulle firas för att ära, tacka och lovprisa Honom för att ha sänt oss sin Son, med andra ord, ett firande av Fader som Frälsningsverkets Upphovsman. Firandet skulle vara en särskild tacksägelse för att ha älskat världen till den grad att Han var villig att sända oss sin älskade enfödde Son, för att alla människor skulle kunna samlas i Kristi Mystiska Kropp, Kyrkan, tillsammans med Sonen och bli Faderns barn. Jesus sändes ju för att uppenbara Fadern och skaffa den Himmelske Fadern sanna tillbedjare och det är därför logiskt att Fadern får den rätta platsen i de troendes liv.

Det firande som den Evige Fadern föreslår för Moder Eugenia är den 7 augusti eller första söndagen i augusti. Titeln för denna fest skulle vara Hela Mänsklighetens Faders Fest. Kyrkans högsta Hierarki har ännu inte tagit några beslut i ärendet.

- Gud Faders uppenbarelse har som mål att förminska sina skapade varelsers distans till sig och ibland överdrivna rädsla. ”Min glädje består i att bli känd och älskad av mina barn – av alla människor, som finns nu och som kommer att leva på jorden.”

- ”Jag uppenbarar mig för att ge hopp åt människor och nationer. Hur många har inte förlorat hoppet! Detta hopp ska hjälpa er att leva i frid och trygghet så att ni kan arbeta för allas frälsning.”

- ”Jag har kommit för att göra mig känd för den jag är, för att människors förtroende för mig kan växa tillsammans med tilliten och kärleken till mig, er Fader. Jag är bara intresserad av en enda sak: att vaka över alla människor och att älska dem som mina barn. Konstnären gläder sig över sitt verk och på samma sätt gläder jag mig över att komma till er, ni som är min skapelses mästerverk.”

- Gud Fader gav alla människor ett löfte genom Moder Eugenia den 12 augusti 1932: ”Alla som vänder sig till mig vid Namnet ’Fader’, om så endast en enda gång under sin livstid, ska inte gå förlorad, utan har därmed försäkrat sig om evigt liv bland de utvalda.”

- Den Evige Fadern fortsatte med ett ytterligare löfte: ”Och till er som vill arbeta för min ära och anstränger er att göra mig känd, ärad och älskad, lovar jag att belöna på ett stort sätt, för jag räknar allt, även den minsta ansträngning för min skull ska jag belöna hundrafalt.”

För att ta del i hela budskapet kan man gratis rekvirera ett häfte på 64 sidor: The Father speaks to His Children, Casa Pater, C.P. 135, Via Verrotti 1, I-67100 L´Aquila, Italia, eller: Mary´s Call, 12400 Olive Street, Kansas City, Missouri 64146, USA, eller: Casa Pater, P.O. Box 113, Bolton, Ontario, Canada L7E 5T4

Litania till Gud Fader

Ur Pregate, Pregate, Pregate, 1981

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Fader, Du som har skapat hela världen

Fader, Du som älskar Din skapelse

Fader, Du eviga Vishet

Fader, Du oändliga Godhet

Fader, Du kärleksfulla Försyn

Fader, Du Källa till allt levande

Fader, Du den Helige

Fader, Du den barmhärtige utan gräns

Fader, Du vår Försvarare

Fader, Du vår glädje och vår ära

Fader, Du som uppehåller allt levande med Din nåd

Fader, Du som har givit oss Kyrkan genom Din Son

Fader, Du de troendes hopp

Fader, Du de troendes glädje

Fader, Du tröst för alla folk

Fader, Du prästernas glädje

Fader, Du folkets ledning

Fader, Du alla familjers verklige Fader

Fader, Du de fattigas hjälp

Fader, Du de faderlösas Fader

Fader, Du de utsattas vän

Fader, Du frihet för de bundna

Fader, Du ljus för dem som är i mörker

Fader, Du som upphöjer de ödmjuka

Fader, Du som skingrar de övermodiga

Fader, Du som förbarmar Dig över dem som fruktar Dig

Fader, Du som upphöjer de ringa

Fader, Du som mättar de hungriga med Dina gåvor

Fader, Du håller Ditt löfte till våra fäder

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

förbarma Dig över oss, o Herre

F Fader, Du är vår tillflykt i livets alla skiften.

Alla Din barmhärtighet varar i evighet.

F Låt oss bedja. Fader, vi ber Dig för alla Dina barn och särskilt för dem som behöver Dig allra mest, att Du skänker frid och frälsning i Din Sons, Jesu Kristi Blods Namn och för vår Moder, den Obefläckade Jungfru Marias skull.

Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

Akt av Fullkomligt Offer

Saliga Maria av Heliga Cecilia (1897-1929, Dina Bélanger), tillhörande Jesus och Maria Kongregationen i Sillery, Kanada, fick höra Herren säga: ”Offra mig till min Fader. Offra mitt Eukaristiska Hjärtas kärlek och tålamod. Genom offret av mitt Hjärta till den Evige Fadern kan du gottgöra på ett oändligt sätt för alla de synder och förolämpningar som min Fader och jag måste utstå och samtidigt gottgöra för de Gudsvigdas brist på kärlek och hängivenhet.”

Saliga Moder Marias motto var ”Älska och låt alltid Jesus och Maria få sin Vilja igenom!” Be den gärna och ofta!

Evige Fader, genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta och Jesu Gudomliga och Blödande Hjärta offrar vi Dig i all oändlighet, i gemenskap med alla änglar och helgon:

Din älskade Sons Heliga Kropp, Dyrbara Blod, tillbedjansvärda Själ, Gudomlighet, Heliga Anlete, Heliga Huvud, Hans Eukaristiska Kärlek, alla Hans Sår, tårar och smärtor, som vi så innerligt älskar.

Detta offer gör vi i gemenskap med Marie tårar, smärtor och heliga kärlek, alla änglars och helgons förtjänster, alla Heliga Mässor, rosenkransböner och alla heliga uttryck av kärlek till Dig som ägt rum, som nu sker och som kommer att äga rum.

Denna offerakt anbefaller vi åt Kristi Heliga Sår, i vilka vi också överlåter vår egen litenhet och obeständighet. Detta offer ber vi Dig att ta emot genom Honom och med Honom och i Honom för alla syndares omvändelse, som gottgörelse för alla synder i hela världen, för den Heliga Katolska Kyrkans välfärd, för den Helige Fadern, för Kyrkans kardinaler, biskopar, präster, diakoner och gudsvigda bröder och systrar, för de renande själarna i Skärselden, för alla de döende, för alla som lider och för alla själar som är anbefallda åt vår omsorg och förbön i hela världen. Amen.

Avsluta Offerbönen med Fader vår, Var hälsad Maria och Ära vare Fadern. Be gärna även någon litania till Treenigheten.

Faderns Kraft

Heliga Caterina av Siena (1347-1380, 29 april). Bönen påminner i sin struktur om Anima Christi (Kristi Själ). Försök att be den varje söndag och i svåra stunder.

Faderns kraft, hjälp mig.

Sonens vishet, upplys mitt förstånd.

Helige Andes mildhet och kärlek, gör mig brinnande och förena mitt hjärta med Dig.

Eviga Treenighet, min ljuva kärlek.

Du Ljus, ge mig ljus.

Du Vishet, ge mig vishet.

Du högsta Styrka, styrk mig.

Evige Gud, Du ocean av frid och kärlek i vilken själarna lever och hämtar kraft:

I Dig vill jag leva, nu och för alltid. Amen.

Akt av Förtroende för Gud Fader

Moder Eugenia Elisabetta Ravasio (1907-1990), se inledningen till denna devotion. Bönen fick imprimatur och upphöjdes till avlatsbön av Kardinal Jean Verdier, Ärkebiskop av Paris den 8 maj 1936.

Moder Eugenia föreslog själv denna bön som novena och då lämpligen inför den 7 augusti varje år.

Om man ber bönen som novena bör man tillägga: ”Jag lovar att bli mer tillmötesgående, och då särskilt under dessa nio dagar, till N.”

”Genom Honom, med Honom och i Honom – Gud är min Fader”

Min Fader i Himmelen, hur underbart är det inte att Du är min Fader och att jag är Ditt barn. Särskilt när min själs himmel är fylld av moln och mitt kors väger tyngre än vanligt, känner jag behovet av att säga: Fader, jag tror på Din kärlek till mig. Ja, jag tror att Du är min Fader varje ögonblick i mitt liv och att jag är Ditt barn.

Jag tror att Du älskar mig med oändlig kärlek.

Jag tror att Du vakar över mig dag och natt och att inte ett enda hårstrå faller från mitt huvud utan Din tillåtelse. Jag tror på Din oändliga Vishet, Du vet bättre än jag vad som är bra för mig.

Jag tror att Du i Din obegränsade makt kan ta fram något gott ur det onda.

Jag tror att Du i Din oändliga godhet låter allt bli till fördel för dem som älskar Dig. Även genom dem som gör mig ont kysser jag Din hand som helar.

Jag tror, föröka min tro, hopp och kärlek.

Lär mig att alltid se Din kärlek som min ledning i livets alla händelser.

Lär mig att överlämna mig till Dig som ett litet barn i sin moders armar. Fader, Du vet allt, Du ser allt, Du känner mig bättre än jag känner mig själv, Du kan allt och Du älskar mig.

Min Fader, eftersom det är Din Vilja att vi alltid ska komma till Dig, så vänder jag mig till Dig med fullt förtroende, tillsammans med Jesus och Maria:

(nämn böneintentionen).

För denna intention och i gemenskap med Jesus och Marias Allraheligaste Hjärtan offrar jag Dig alla mina böner, offer, uppoffringar, gärningar och en större trohet i uppfyllandet av mina förpliktelser (se tillägg *).

 Låt mig få den Helige Andes ljus, nåd och kraft. Förena mig med Din Ande, att jag aldrig förlorar Honom, bedrövar Honom och aldrig tillåter att Hans närvaro blir svagare i mig. Min Fader, jag ber om detta i Jesus, Din Sons Namn.

Jesus, öppna Ditt Hjärta och låt mitt hjärta få vara i Ditt Hjärta. Offra, tillsammans med Marias Hjärta, Ditt Hjärta till vår Gudomlige Fader. Genom denna förening låt mig få den nåd jag ber om.

Gudomlige Fader, kalla alla människor till Dig.

Låt hela världen få förkunna Din Faderliga Godhet och Din Gudomliga Barmhärtighet. Var för mig en öm Fader och beskydda mig som Din ögonsten var jag än befinner mig. Gör mig alltid värdig att vara Din son/dotter. Förbarma Dig över mig.

Gudomlige Fader, våra själars ljuva hopp, må Du bli känd, ärad och älskad av alla människor.

Gudomlige Fader, Du oändliga godhet utgjuten över alla folk, må Du bli känd, ärad och älskad av alla människor. Gudomlige Fader, välgörande dagg för hela mänskligheten, må Du bli känd, ärad och älskad av alla människor. Amen.

* Om man ber bönen som novena bör man här tillägga:

Jag lovar att bli mer tillmötesgående, och då särskilt under dessa nio dagar, till N.

Den Stora Novenan till Gud Fader

Översättning från italienskan

Många, ja kanske flertalet människor – däribland tyvärr även troende – är inte tacksamma för Guds gåvor. Gud Fader har gett oss livet och uppehåller oss med sin nåd dag för dag, ändå tar de flesta av oss detta för självklart och dessutom ber om än mer, som om Gud vore en önskemaskin. Om vi människor ogillar otacksamhet, så förolämpar det Gud desto mer, eftersom ingen av oss skulle existera om inte Gud gav oss livets gåva och uppehöll oss med all sin nåd. När Jesus botade de tio spetälska och endast en av dem kom tillbaka för att tacka visade Herren sitt missnöje med frågan: ”blev inte alla tio botade?” Den som inte är tacksam, dag för dag, tillhör den otacksamma gruppen av människor som ställer sig långt ifrån Guds Hjärta.

Motivet för denna novena är inte först och främst att be om ny nåd, utan för att tacka för allt Gud redan gett oss och samtidigt gottgöra för vår och våra bröders och systrars otacksamhet. Vi bör alla som troende få ett tacksamt sinnelag som upphöjer hjärtats lov, inte bara för det vi själva får ta emot, utan även för det Gud i sin stora kärlek ger och är för alla människor.

Att tacka Gud innebär, förutom att det är en av de troendes främsta skyldigheter, ett fantastiskt sätt att få ny nåd. Frälsningshistorien visar att inget är så uppskattat av Gud som när människan är tacksam. Det kan tyckas onödigt att räkna upp olika nådegåvor i en novena, men syftet är att vi ska bli mer medvetna hur mycket vi egentligen är beroende av Guds generositet och kärlek. Denna novena brukar kallas för mirakulös, vilket är lätt att tro, för ett tacksamt hjärta kan åstadkomma det till synes omöjliga!

Försök be denna novena någon söndag och särskilt som förberedelse inför Trefaldighetssöndagen. Eftersom augusti månad är vigd till Gud Fader skulle det vara passande att åtminstone någon gång under den månaden be den som novena, d.v.s. under nio dagar i följd.

Den kan bes gemensamt och individuellt.

Första Bönen

O Gud, + kom till min räddning.

Alla Herre, skynda till min hjälp.

F Evige Fader, jag vill påminna Dig om Din Gudomlige Sons ord: ”Vadhelst ni ber min Fader om i mitt Namn, det kommer ni att få”. Därför kommer jag i Jesu Namn, till minnet av Jesu Dyrbara Blod och oändliga förtjänster, för att i ödmjukhet närma mig Dig som en fattig kommer till en rik för att be om nåd. Innan jag ber om denna nåd vill jag återgälda något av all den tacksamhet och lov som jag är skyldig Dig, Allgode och Mäktige Fader. Genom denna tacksägelse är jag också säker på att närma mig allt mer ditt Faderliga Hjärta, så givmilt för allt levande. Ta därför emot, barmhärtige Gud, min tacksägelse, för jag är medveten om att det är för mitt eget bästa att vara tacksam:

Alla Tack för att Du har skapat oss och vår jord. Tack för att Du uppehåller oss vid liv och all Din omsorg om oss.

F Tack för Din faderliga försyn som kommer oss till godo utan att vi ens lägger märke till den.

Alla Tack för Människoblivandet av Din Son Jesus Kristus och för den Frälsning som Han så generöst har fullbordat för världen genom döden på Korset.

F Tack för instiftandet av Sakramenten, källor till all välsignelse. Särskilt tackar vi för det Allraheligaste Mässoffret i vilket Korsoffret förnyas.

Alla Tack för grundandet av den Heliga Katolska och Apostoliska Kyrkan. Tack för Påveämbetet, Biskopskollegiet och Prästämbetet, med vars ledning vi troende kan navigera säkert på detta livets farofyllda hav.

F Tack för tron, hoppet och kärleken, genom vilka Du har genomsyrat mitt sinne och hjärta.

Alla Tack för Evangeliets lära och för dess visdom, vilka vi har försökt låta bli en skatt för att kunna leva enligt Jesu Kristi liv och undervisning. Särskilt tackar vi för Saligprisningarna, som är tröst i livets sorger.

F Efter att ha tackat Dig, Himmelske Fader, Du generöse Givare av allt gott, ber jag i Jesu Kristi Namn och för Hans oändliga förtjänsters skull om att bli bönhörd av Din barmhärtighet:

(här nämner man öppet eller tyst den särskilda böneintentionen).

Alla Ära vare Fadern.

F Evige Gud Fader, jag tackar Dig för alla de gåvor Du gett Kyrkan, alla länder, alla själar och särskilt till mig, men i Jesu Kristi Namn ber jag att Du inte upphör att ge oss den nåd jag behöver.

Alla Amen.

Andra Bönen

F Tack, Himmelske Fader, för den ödmjukhet, medkännande kärlek, fromhet, iver för andras väl, tålamod, generositet att förlåta andras fel och alla goda ingivelser som vi får av att lyssna på Ditt Ord, genom biktfaderns råd, genom andlig läsning och meditation och all den goda inspiration som Du ger oss.

Alla Tack för att Du befriat mig från många andliga och materiella faror och för alla de gånger Du hjälpt mig att stå emot det onda.

F Tack för den kallelse Du gett mig och för de vägar till nåd som Du öppnat för mig för att jag ska kunna leva den.

Alla Tack för löftet om Paradiset och för den plats som är förberedd för mig i Ditt Rike. Jag hoppas att kunna nå fram för Jesu Kristi förtjänsters skull och genom min egen medverkan, då jag vid alla tillfällen vill fly från synden. Tack för att Du många gånger har befriat mig från helvetet, som jag många gånger har förtjänat på grund av de synder jag begått under mitt liv. Men Du har räddat mig för Jesu Kristi skull.

F Tack för att Du har gett oss en Himmelsk Moder, Din Sons älskade Mor, Jungfrun Maria. Vi tackar för hennes godhet och uppmärksamma kärlek och för att Du berikat henne med så många privilegier, särskilt för den Obefläckade Avlelsen, hennes upptagelse till kropp och själ i Himmelen och för att utsett henne till att vara Förmedlaren av all nåd.

Alla Tack för att Du gett mig den Helige Josef till skyddshelgon inför min död och för helgonens föredöme i helighet och för deras beskydd. Tack för min skyddsängel som alltid inspirerar mig till det goda för att jag ska hålla mig på den goda vägen.

F Tack för alla de vackra och goda devotionerna som Kyrkan förmedlar till mig som hjälpmedel på helighetens väg. Särskilt tackar jag för devotionen till Jesu Heliga Hjärta, till Jesu Eukaristiska Hjärta, till Jesu Lidande, till den Obefläckade Jungfrun, till den Helige Josef och till alla änglar och helgon.

Alla Tack för allt det goda föredöme som många medmänniskor ger mig och som får mig att förstå att den som gör Din vilja är Jesu bror, syster och mor.

F Tack för att Du inspirerat mig till att låta tacksamheten bli den konungsliga vägen i mitt andliga liv.

Alla Tack för det goda som Du har velat utföra genom mig. Jag erkänner min förvåning och jag ödmjukar mig inför Dig, för att Du har velat använda mig för att uppfylla Dina kärleksfulla planer.

Jag tackar Dig redan nu för att Du vill förkorta mitt lidande i Skärselden för Jesu Kristi förtjänsters skull, för Guds Moders skull, för helgonens skull och för de Heliga Mässor, böner och goda gärningar som Du låter mig komma till godo efter min död.

F Efter att ha tackat Dig, Himmelske Fader, Du generöse Givare av allt gott, ber jag i Jesu Kristi Namn och för Hans oändliga förtjänsters skull om att bli bönhörd av Din barmhärtighet:

(här nämner man öppet eller tyst den särskilda böneintentionen).

Alla Ära vare Fadern.

F Evige Gud Fader, jag tackar Dig för alla de gåvor Du gett Kyrkan, alla länder, alla själar och särskilt till mig, men i Jesu Kristi Namn ber jag att Du inte upphör att ge oss den nåd jag behöver.

Alla Amen.

Tredje Bönen

F Tack, Himmelske Fader, även för lidanden, svårigheter, förödmjukelser, sjukdomar, för syndens straff, som Du har tillåtit för att pröva mig. För motgångar böjer mig till offer, som är så nödvändiga för att följa Din Gudomlige Son, som har sagt: ”Den som inte bär sitt kors och följer mig, kan inte vara min lärjunge” (Luk 14:27).

Alla Tack för himlafästet med tindrande stjärnor, som ”förkunnar Din ära”. Tack för solen, källa till ljus och värme, Tack för vattnet som släcker vår törst och för blommorna som förskönar jorden.

F Tack för den plats på jorden och i den gemenskap där Du har låtit mig födas. Tack för att Du aldrig låtit mig sakna det jag behöver för mitt uppehälle och för allt det som inte är nödvändigt för att överleva.

Alla Tack för alla de nådegåvor som jag redan har fått i livet och för alla dem som Du kommer att ge mig i framtiden och som är kända bara i Himmelen.

F Tack för all nåd av naturlig och övernaturlig ordning som Du har gett, ger och kommer att ge till mina nära och kära, till alla själar på denna jord, till de goda och till de onda, till dem som förtjänar det och till dem som inte gör det, till Din Katolska Kyrka och till alla dess medlemmar, till mitt land och till hela den bebodda jorden.

Alla Vi vill tacka Dig av hjärtat för all nåd som är känd och fördold och särskilt för allt det Du ger som ingen tackar Dig för. Alltid och överallt vill jag tacka och lovsjunga Dig, Himmelske Fader.

F Efter att ha tackat Dig, Himmelske Fader, Du generöse Givare av allt gott, ber jag i Jesu Kristi Namn och för Hans oändliga förtjänsters skull om att bli bönhörd av Din barmhärtighet:

(här nämner man öppet eller tyst den särskilda böneintentionen).

Alla Ära vare Fadern.

F Evige Gud Fader, jag tackar Dig för alla de gåvor Du gett Kyrkan, alla länder, alla själar och särskilt till mig, men i Jesu Kristi Namn ber jag att Du inte upphör att ge oss den nåd jag behöver.

Alla Amen.

Vår Himmelske Faders Rosenkrans

Översättning från italienskan

Passande bön för söndagar och i synnerhet på Trefaldighetssöndagen

O Gud, + kom till min räddning.

Alla Herre, skynda till min hjälp.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

Min Fader, Du gode Fader, /

jag överlämnar mig helt till Dig,

jag ger tillbaka mitt liv till Dig.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre.

Första Mysteriet:

I första mysteriet begrundar vi Faderns seger i Edens Lustgård när Han, efter Adams och Evas syndafall, lovar Frälsarens ankomst (1 Mos. 3:14-15).

Be nu ett Var hälsad Maria, tio Fader vår, ett Ära vare Fadern,

ett Min Fader samt Guds Lamm.

Andra Mysteriet:

I andra mysteriet begrundar vi Faderns seger när Maria uttalade sitt JA vid Bebådelsen (Luk. 1:30-33).

Be nu ett Var hälsad Maria, tio Fader vår, ett Ära vare Fadern,

ett Min Fader samt Guds Lamm.

Tredje Mysteriet:

I tredje mysteriet begrundar vi Faderns seger när Han i Getsemani Örtagård ger Sonen hela sin kraft (Luk. 22, 42-44).

Be nu ett Var hälsad Maria, tio Fader vår, ett Ära vare Fadern,

ett Min Fader samt Guds Lamm.

Fjärde Mysteriet:

I fjärde mysteriet begrundar vi Faderns seger när Han dömer varje själ som lämnar jordelivet (Luk. 15:20-24).

Be nu ett Var hälsad Maria, tio Fader vår, ett Ära vare Fadern,

ett Min Fader samt Guds Lamm.

Femte Mysteriet:

I femte mysteriet begrundar vi Faderns seger vid den Yttersta Domen (Upp. 21:1-4).

Be nu ett Var hälsad Maria, tio Fader vår, ett Ära vare Fadern,

ett Min Fader samt Guds Lamm.

Salve Regina

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméntes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

Var hälsad o Drottning barmhärtighetens Moder; du vårt liv, vår fröjd och vårt hopp!

Till dig ropar vi Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Maria, vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

Du milda och ljuva Jungfru Maria!

Rosenkransen avslutas med Litanian till Gud Fader: se sidan 5

Tacksägelsesång ur De Tolv Apostlarnas Lära

Ur Didaché eller De tolv Apostlarnas lära, manuskriptet upptäckt år 1873, en kateketisk och liturgisk skrift av syriskt ursprung, mycket spridd och beundrad av de första kristna generationerna.

Vi tackar Dig, Helige Fader, för Ditt Heliga Namn, vilket Du låter bo i våra hjärtan, för kunskapen, tron och odödligheten, vilka Du genom Din tjänare Jesus har undervisat oss om; Dig vare lov i evighet.

Du, Allsmäktige Mästare, har skapat allt för Ditt Namns skull; Du har gett människorna spis och dryck till vederkvickelse, för att de ska tacka Dig.

Likaså har Du genom Din tjänare skänkt oss andlig spis och dryck och evigt liv.

Framför allt tackar vi Dig för att Du är mäktig. Dig vare lov i evighet.

Tänk, Herre, på Din Kyrka, må Du förlossa Henne från allt och fullborda Henne i kärlek; och samla Henne, sedan Du helgat Henne från de fyra väderstrecken till Ditt Rike, som Du har berett åt Henne; ty Din är kraften och härligheten till evig tid. Amen.

Du nådefulle och Helige Fader

Helige Benedikt av Nursia (480-547, 11 juli)

Nådefulle och Helige Fader, låt oss få vishet, så att vi kan uppfatta Din närvaro, iver att söka Dig, tålamod att vänta på Dig, ögon att beundra Dig, ett hjärta som begrundar Dig och ett liv som förkunnar Dig genom vår Herres Jesu Kristi Andes kraft. Amen.

Bön till Skaparen

Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.)

Låt oss inte önska eller eftersträva, finna behag i eller glädja oss åt något annat än Dig, vår Skapare, Återlösare och Frälsare, den ende sanne Guden, Du som är det godas fullhet, allt gott, det godas helhet, det sanna och högsta goda, Du som ensam är god, nådig, mild, värd all kärlek och ljuv, Du som ensam är helig, rättvis, sann och rättfärdig, Du, från vilken och genom vilken och i vilken finns all förlåtelse, all nåd, all härlighet för alla botfärdiga och rättfärdiga och alla saliga, som i Himmelen gläds med varandra. Låt ingenting hindra oss, skilja oss från Dig eller ställa sig mellan Dig och oss. Låt oss överallt, på varje ort i varje stund, dagligen och oavbrutet, uppriktigt och ödmjukt tro på Dig, bevara Dig i vårt hjärta, och låt oss älska, ära, tillbe, tjäna, lova och välsigna, förhärliga och upphöja och prisa och tacka Dig, den evige Guden, den Trefaldige och Ene, Fadern, Sonen och den Helige Ande, alltings Skapare och Frälsaren för alla som tror på Dig, hoppas på Dig och älskar Dig, Du som är utan början och utan slut, oföränderlig, osynlig, outsäglig, inte fattbar med ord, som inte kan förstås eller utforskas, välsignad, prisvärd, ärorik, hög, upphöjd över allting, mild, älskvärd, full av behag och i alla avseenden eftertraktansvärd över allt annat i evigheters evighet. Amen.

Allt Skapats Lovsång ”Solsången”

Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.)

Du Högste, Allsmäktige Gode Herre, Ditt är lovet och priset, Din är äran och välsignelsen. Dig allena, Du den Högste, tillkommer allt detta och ingen människa är värdig att nämna Dig vid namn.

Lovad vare Du, min Herre, med hela Din skapelse, alldeles särskilt för herr broder Sol, som gör dag, genom honom ger Du oss ljus. Och han är skön och strålande i all sin glans, så är han en sinnebild för Dig, Du den Högste.

Lovad vare Du, min Herre, för syster Måne och stjärnorna, på himlavalvet har Du skapat dem, skimrande och ljuvliga och sköna.

Lovad vare Du, min Herre, för broder Vind, och för luft med moln och klar himmel och all slags väderlek, genom vilken Du livnär Dina skapade varelser.

Lovad vare Du, min Herre, för syster Vatten, mycket nyttig är hon och ödmjuk och dyrbar och ren.

Lovad vare Du, min Herre, för broder Eld, med honom lyser Du upp mörkret för oss, och han är skön och munter och stark och mäktig.

Lovad vare Du, min Herre, för vår syster moder Jord, som när oss och vakar över oss och frambringar allehanda frukter och prunkande blommor och gräs. Lovad vare Du, min Herre, för dem som förlåter av kärlek till Dig och tåligt bär sjukdom och andra svårigheter.

Saliga de som håller ut i frid, för Du, den allra högste, ska ge dem Livets Krona.

Lovad vare Du, min Herre, för vår syster den lekamliga Döden, henne som ingen levande kan undkomma.

Ve dem som dör i dödssynd; saliga de som möter döden inneslutna i Din Allraheligaste Vilja, för den andra döden kan inte göra dem ont.

Lova och välsigna min Herre och tacka Honom och tjäna Honom i stor ödmjukhet.

Lovsång till Gud, Den Allrahögste

Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.)

Du är Helig, Herre, allena Gud, Du som gör underverk. Du är stark, Du är stor, Du är den Högste, Du är den allsmäktige Konungen, Du Helige Fader, Himmelens och jordens Konung. Du är Trefaldig och En, Herre, gudarnas Gud.

Du är det Goda, allt gott, det Högsta Goda, Herre och Gud, levande och sann Gud.

Du är kärleken, Du är Barmhärtigheten.

Du är Visheten, Du är Ödmjukheten, Du är Tålamodet, Du är Skönheten, Du är Mildheten.

Du är Tryggheten, Du är Vilan, Du är Glädjen, Du är vårt Hopp och vår Fröjd, Du är Rättrådigheten, Du är Måttfullheten, Du är all vår Rikedom i överflöd.

Du är Skönheten, Du är Mildheten, Du är Beskyddaren, Du är vår Väktare och Försvarare.

Du är Starkheten, Du är Vederkvickelsen.

Du är vårt Hopp, Du är vår Tro, Du är vår kärlek, Du är all vår sötma, Du är vårt eviga liv, Du store och underbare Herre, Allsmäktige Gud, barmhärtige Frälsare.

Meditation över Fader Vår

Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.)

Du Helige Fader vår: vår Skapare, Återlösare, Tröstare och Frälsare.

Du som är i Himmelen: i änglarna och helgonen.

Du upplyser dem till kunskap, eftersom Du, Herre, är ljus. Du tänder dem till kärlek, eftersom Du, Herre, är kärlek. Du bor i dem och uppfyller dem, så att de blir saliga, eftersom Du, Herre, är det högsta goda, Du från vilken allt gott kommer, och utan vilken intet gott finns.

Helgat varde Ditt Namn: må kunskapen om Dig klarna i oss, så att vi kan urskilja vad som är bredden (Ef. 3:18) av Dina välgärningar, längden av Dina löften, höjden av Ditt Majestät och djupet av Dina domar.

Tillkomme Ditt Rike: för att Du ska härska i oss genom nåden och låta oss komma till Ditt Rike. Där är anblicken av Dig tydlig, kärleken till Dig fullkomlig, gemenskapen med Dig salig, njutandet av Dig evigt. Ske Din vilja, såsom i Himmelen, så ock på jorden: så att vi älskar Dig av hela vårt hjärta (Luk. 10:27), ständigt tänker på Dig, av hela vår själ alltid längtar efter Dig, av hela vårt sinne inriktar all vår strävan på Dig, söker Din ära i allt och av alla våra krafter uppbjuder all vår styrka och alla själens och kroppens sinnen till att lyda Din kärlek och inte till något annat; och så att vi älskar våra medmänniskor liksom oss själva och efter förmåga drar alla till Din kärlek, gläds åt andras välgång lika mycket som åt vår egen, känner medlidande med dem i motgången och inte är någon till anstöt (2 Kor. 6:3).

Vårt dagliga bröd, Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, giv oss i dag: för att vi ska minnas, förstå och vörda den kärlek som Han visade oss och allt som Han för oss har talat, gjort och utstått.

Och förlåt oss våra skulder: genom Din outsägliga barmhärtighet, genom kraften av Din älskade Sons lidande och genom den Saliga Jungfruns och alla Dina utvaldas förtjänster och förbön.

Såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro: och hjälp oss, Herre, att fullständigt förlåta det som vi inte helt förlåter, så att vi för Din skull verkligen älskar våra ovänner och hängivet ber för dem inför Dig, inte lönar någon med ont för ont (1 Tess. 5:15) och strävar efter att med Din hjälp vara alla människor till nytta.

Och inled oss icke i frestelse: vare sig en dold eller öppen, en plötslig eller oförutsedd.

Utan fräls oss från det onda: det förgångna, det närvarande och det kommande.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

Överlåtelseakt

Helige Bonaventura (1221-74, 15 juli), Franciskan, kyrkolärare

Helige Herre, Allsmäktige Fader, fast jag är en syndare, ovärdig Dina välgärningar, ber jag: ge mig av Din frikostiga kärlek, så att jag älskar Dig över allt och alltid begär Din kärlek.

Dig, mildaste Fader, erbjuder jag vad som är Ditt.

Åt Dig överlämnar jag mig själv, fastän jag är ovärdig, och erkänner i ödmjukhet, att jag varit otacksam för Dina gåvor.

Lov och tack vare Dig, Heligaste Fader, Eviga Majestät, som har skapat mig av intet genom Din Oändliga makt! Lov, ära och tack vare Guds Son, Faderns återsken, som i sin eviga Vishet har återlöst mig från döden!

Pris vare Dig, Helige Ande, som genom Din milda godhet kallat mig från synd till nåd, från världslig dårskap till andlig insikt, från främlingslandet till hemmet, från möda till ro, från själens betryck till delaktighet i Din Saliga Frid!

Låt mig mer och mer få del av detta Gudomliga Liv genom Jesus Kristus, som lever och råder med Fadern och den Helige Ande i evighet. Amen.

Allsmäktige Fader, så full av Medkänsla

Heliga Faustina Kowalska (1905-1938, 5 okt.)

Prisad vare Du, Barmhärtige Gud, Du Ende Gud i den Heliga Treenigheten, ogripbar, oändlig, ofattbar. änglarna försjunker i Dig, deras förstånd kan inte fatta Dig. Därför frambär de oupphörligt sitt eviga: Helig! Äran tillhör Dig, Du vår barmhärtige Skapare, allsmäktige Gud, men så full av medkänsla. Meningen med vår existens är att älska Dig och vi sjunger vår eviga hymn: Helig, Helig, Helig Herre, kraftens och maktens Gud, Himlarna och jorden är fulla av Din härlighet. Hosianna i höjden!

Fader, ge mig Jesus

Don Serafino Falvo (1918-2002), grundade 1981 den karismatiska rörelsen Gesù AmoreJesus Kärleken

Fader, låt mig få den vackraste, den största och den dyrbaraste gåvan som Du äger: Jesus!

När jag är sjuk, ge mig Jesus, för Han är Hälsan.

När jag är ledsen, ge mig Jesus, för Han är Glädjen.

När jag känner mig svag, ge mig Jesus, för Han är Styrkan.

När jag känner mig ensam, ge mig Jesus, för Han är Vännen.

När jag känner mig bunden och ofri, ge mig Jesus, för Han är Friheten.

När jag känner mig uppgiven, ge mig Jesus, för Han är Segern.

När jag känner att jag befinner mig i mörker, ge mig Jesus, för Han är Ljuset.

När jag känner mig syndig, ge mig Jesus, för Han är Frälsaren.

När jag har behov av kärlek, ge mig Jesus, för Han är kärleken.

När jag är hungrig, ge mig Jesus för Han är Livets Bröd. När jag har behov av timliga väl, ge mig Jesus för Han är den Obegränsade Rikedomen.

Fader, vilket behov jag än har så svara mig med ett enda ord, som är Ditt eviga Ord: Jesus!

Devotionen till Guds Försyn

Människan är skapad av Gud och är helt beroende av den Gudomliga Försynen. Denna devotion vill särskilt uppmärksamma vårt beroende av Gud och samtidigt vara ett tack för Guds kärleksfulla omsorg. De böner som är återgivna här är särskilt lämpade för bön vid olika behov av både materiell, andlig och moralisk karaktär.

Litania till Guds Försyn

Ur Skyddsengeln, 1887

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Gud, vår Skapare och Herre

Gud, vår Fader som älskar oss

Du uppehåller och styr allt som finns till

Din faderliga omtanke omsluter hela skapelsen

Du uppfyller allt levande med nåd

Du visar Din ömhet mot oss, som en far visar ömhet mot barnen

Du kläder liljorna på marken och mättar himlens fåglar

Du har räknat alla hår på våra huvuden

Du vet vad vi behöver

Du styr allt till vårt bästa

Du vet allt och överblickar ensam alla sammanhang

Du håller osedda och oanade gåvor i beredskap för dem som älskar Dig

Du mättade i öknen våra fäder med manna från Himmelen

Du utan vars hjälp all mänsklig makt är fåfäng

Du ensam är mäktig att förvandla lidande och ondska till välsignelse

Du har i Jesu väg från kors till härlighet besvarat våra frågor om lidandets betydelse

Du låter oss kärleksfullt gå igenom lidandets renande eld

Du lär oss förstå att Dina tankar är högre än våra tankar

Du är oändligt Stor, Helig och Rättvis

Du har lovat att höra dem som tillitsfullt ropar till Dig

Du sviker aldrig Dina löften

Du har i sanning och trofasthet slutit ett Förbund med oss

Du är vårt Hopp och vår eviga Klippa

Var oss nådig, förskona oss, o Herre

Var oss nådig, bönhör oss, o Herre

Från allt ont, fräls oss, milde Herre Gud

Från tvivel på Din Försyn

Från självömkan och förtvivlan i prövningens stund

Från överdriven omsorg om förgängliga ting

Från all rädsla för människor

Från allt beroende av människors uppskattning

Från likgiltighet för andras nöd

Från allt missbruk av Dina gåvor

Vi arma syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att du ville väcka i oss ett heligt förtroende för Din Försyn

Att vi utan tvekan och tvivel underkastar oss Din Vilja

Att vi tacksamt tar emot Dina gåvor och brukar dem till Din ära

Att vi bär vårt kors med mod och uthållighet

Att vi bär varandras bördor

Att vi står fasta i tro, hopp och kärlek, i medgång och i motgång

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder, 

förbarma Dig över oss, o Herre

F Allas ögon väntar efter Dig och Du ger dem deras mat i rätt tid.

Alla Du öppnar Din hand och mättar allt levande med nåd.

F Låt oss bedja. Gud, Din försyn omsluter allt, och allt som sker kan till slut alltid tjäna Dina avsikter. Bevara oss från allt som skadar oss till kropp och själ, och ge oss allt som gagnar oss i tid och evighet.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Den Gudomliga Försynens Rosenkrans

Helige Giovanni Calabria (1873-1954, 4 dec.). En underbar bön att be i svåra situationer. Denna rosenkrans ska bes med hjärtat, med tro, förtröstan och överlåtelse. Gammal avlatsbön. Enligt det gamla sättet att räkna fick man genom denna böneform 19 900 dagars avlat.

Inled rosenkransen med:

Vår hjälp är i Herrens Namn +

Hans som har skapat himmel och jord.

På de ensamma kulorna:

Allraheligaste Gudomliga Försyn /

kom till min räddning.

Första dekaden:

Allraheligaste Gudomliga Försyn /

kom till min räddning.

Andra dekaden:

Jesu Heliga Hjärta, / jag överlåter allt åt Dig.

Tredje dekaden:

Marie Obefläckade Hjärta, / jag överlåter allt åt Dig.

Fjärde dekaden:

Josefs Faderliga Hjärta, / jag överlåter allt åt Dig.

Femte dekaden:

Alla ni helgons hjärtan i Himmelen, / bed för oss.

Avslutningsvis ber man:

O Maria, se på oss i barmhärtighet, /

O Drottning, hjälp oss i din kärlek.

Var hälsad Maria…

O Fader, Son och Helige Ande, / Allraheligaste Treenighet, Jesus, Maria, Josef, änglar, alla helgon i Himmelen, jag ber om dessa gåvor:

(nämn böneintentionen)

genom Jesu Dyrbara Blod.

Ära vare Fadern…

Helige Josef, / du som försörjde Guds Son och Hans Allraheligaste Moder på denna jord, hör min bön om hjälp.

Ära vare Fadern…

Ni Själar i Skärselden, / bed för mig.

Herre, giv dem den eviga vilan, /

och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Må de + vila i frid. Amen.

Herre, / belöna för Ditt Namn skull

alla våra välgörare med det eviga livet. Amen.

Den Gudomliga Försynens Krona

Bes med den vanliga rosenkransen. Syster Gabriella Borgarino (1880-1949), tillhörande den Helige Vincent de Pauls Barmhärtighetssystrar, fick vid slutet av år 1936 inspiration i bönen att sprida denna form av rosenkrans. Syster Gabriella och de som fick del av denna bön, förstod att Herren själv inbjöd till ett oändligt förtroende för Guds Gudomliga Försyn genom denna bön. De förstod senare att bönen skulle vara en förberedelse inför världskriget, som bröt ut den 1 september 1939, och även till hjälp att uthärda krigets fasor. Sexton dagar efter krigets utbrott invaderades Polen av Tyskland. Systern tyckte sig få ett konkret bevis för denna böneform den 17 september 1939. Hon såg Jesus gå ner för trapporna till altaret och komma till den plats där hon låg på knä. Herren gav henne ett litet blad på vilket bönen stod nedskriven: "Jesu Hjärtas Gudomliga Försyn, tag hand om oss!" ("Providenza Divina del Cuore di Gesù, Provvedeteci!").

Herren uppmanade Syster Gabriella att kopiera bönen och styrka under ordet: Gudomliga, för att alla skulle förstå att det gällde Jesu Försyn, som kommer från Jesu Gudomliga Hjärta. Denna Försyn är ett av Jesu Gudomliga attribut och är därför en outtömlig källa. Bönen berikades med avlat av Kardinal Maurilio Fossati, Ärkebiskop av Torino.

Syster Gabriella tjänade Kristus under hela sitt ordensliv i de fattiga och gamla tills sin död i helighetens väldoft den 1 jan. 1949. Begravd i Luserna, Italien, i Immaculataklostret där hon dog.

För bilder mm.

Cooperazione Vincenziana

Via Fassolo, 29

161 126 Genova, Italia

 

Inled med en akt av ånger:

O Jesu brinnande Kärlek, att jag aldrig hade förolämpat Dig. / O min käre och gode Jesus, med Din nåd vill jag aldrig mer svika Dig.

På de ensamma kulorna:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

På de tio kulorna:

Jesu Hjärtas Gudomliga Försyn, / ta hand om oss!

Syster Gabriella uppmanade alla att be tre dekader samt på slutet tillägga tre gånger "Jesu Hjärtas…" så att man bett bönen trettiotre gånger sammanlagt. Detta för att hedra Jesu trettiotreåriga liv på jorden. Intentionen för Kronan kan vara för att få materiell, andlig och moralisk hjälp. När man fått bönhörelse bör man tacka några dagar och byter då ut bönen mot:

Jesu Hjärtas Gudomliga Försyn, / jag tackar Dig!

För bara den som är tacksam är värdig att få.

Syster Gabriella Borgarino

Syster Gabriella Borgarino (1880-1949)

 

Mother Eugenia Elisabetta Ravasio

 

Som tog emot budskapen om Gud Fader

Guds Allsmäktiga Hand

 

Guds Allsmäktiga Hand

Böj er alltså ödmjukt under Guds starka hand, så att Han upphöjer er när tiden är inne, och kasta alla era bekymmer på Honom, ty Han sörjer för er.

1 Petrus brev 5:6-7

Bilden som återger denna devotion är för många mycket ovanlig eller till och med märklig: den Korsfästes hand, som sticker upp ur ett moln omgivet av änglar, som bär på Kristi lidandes redskap. På varje finger är avbildad en person: den Helige Joakim (Jungfru Marias far), den Heliga Anna (Jungfru Marias mor), den Helige Josef (Jungfru Marias make och Jesu fosterfader), Guds Moder Maria samt Jesusbarnet.

Bland oljemålningar från Peru, s.k. Cuzco målningar, finns denna devotion ofta representerad.

Sök på nätet: The Most Poverful Hand of God).

Handen är symbol för Guds allsmäktighet och allomfattande omsorg.

Torsdagen är veckodagen många spansktalande katoliker uppmärksammar Guds starka hand på ett särskilt sätt.

Femtondagarsbönen till Guds Starka Hand

Följande bön föreslås att man ber under femton dagar

vid särskilda behov av Guds hjälp

Herre Jesus, med tro bär jag fram min kristna själ till Din Barmhärtiga Kärlek i en situation som är så svår för mig.

Förkasta mig inte från Ditt Ansikte utan låt dörren som öppnar min väg vara Din Starka Hand. Om denna väg inte är till välsignelse för mig, låt det då vara Din Starka Hand som stänger porten för mig. Låt mig få frid i Din Heliga Vilja, vad Du än har bestämt.

Jag lägger min bön vid Dina fötter, ja, allt som betungar min själ med lidande och oro.

Med Din Starka Hand visa mig vägen som jag ska gå och skänk mig nåden att alltid acceptera Din Heliga Vilja.

Min Gud, förlåt mig alla synder, fel och misstag som jag är skyldig till under hela mitt liv och låt mig få styrka att uthärda alla de sorger som jag måste genomlida som bot för alla synder.

Fader vår…

Novena till Guds Allsmäktiga Hand

Detta är en mycket populär novenabön i USA bland både engelsk- och spansktalande katoliker. Bönen bes nio gånger under en dag eller nio dagar i följd vid behov.

Jag överlåter min kristna själ till Dig, Gud, och ber Dig att med Din allsmäktiga hjälpande hand att ta Dig an min nöd (nämn böneintention).

Ära vare Fadern…

Jag lägger ner mitt hjärtas kärlek i ödmjukhet inför Dig för att jag må få förlåtelse och bli räddad från en framtid av evigt lidande. Låt Ditt Heliga Hjärtas kärleksfulla ömhet och Din mäktiga hands underbara förmåga hjälpa mig och ge mig styrka och vishet för att kunna leva i sann frid och lycka. Amen.

Ära vare Fadern...

Helige Joakim, du som fick uppleva Guds starka Kraft och bli far till Guds Moder, trots din höga ålder. Be för mig att jag får se Guds allsmäktiga kraft.

Heliga Anna, du som fick äran och glädjen att bli mor till Frälsarens Moder, då det tycktes omöjligt. Be för mig att jag får uppleva hur Gud räddar.

Helige Josef, du som fick uppleva det underbara att vara fosterfar till Messias och bli den Heliga Familjens huvud, en ära som tycks allt för stor att vara möjlig. Be för mig att jag får leva i Guds allomfattande omsorg.

Heliga Guds Moder, du som fick delta i Frälsningsverket och se Guds Kraft närmare än någon annan. Be för mig att jag får all den nåd jag behöver.

Herre Jesus Kristus, Du som är Guds Kraft, för Din heliga barndoms skull, då Du var som mest kraftlös och i behov av Josefs och Marias omvårdnad, förbarma Dig över mig.

Ära vare Fadern…

Novenabön till

Den Allraheligaste Treenigheten

Ur Pregate, Pregate, Pregate. Ed. Schalom, 1981

Be gärna och ofta denna underbara bön!

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

Evige Fader, jag tackar Dig för att Du i Din kärlek har skapat mig; jag ber Dig att rädda mig i Din oändliga barmhärtighet för Jesu Kristi förtjänsters skull.

Ära vare Fadern…

Evige Son, jag tackar Dig för att Du har frälst mig genom Ditt Dyrbara Blod; jag ber Dig att helga mig med Dina oändliga förtjänster.

Ära vare Fadern…

Evige Helige Ande, jag tackar Dig för att Du har gjort mig till Ditt barn och till Din egendom genom Din Gudomliga Nåd; jag ber Dig att fullkomna mig med Din oändliga kärlek.

Ära vare Fadern…

Vill du stödja

Ave Maria Publikationer

Ekonomiskt för utgivning AMP:s texter:

Bankgiro 5061-1318 – Swish 076 555 84 06

(Gråbröderna Jönköping eller kyrkoherdens telefonnummer)

Skriv: AMP

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek