Strålande Jul

Strålande Jul

Strålande Jul

”Vad hjälper det mig om Kristus än föds tusen gånger

i Betlehem men inte föds i mitt hjärta!”

Angelus Silesius (1624-1677)

Kristet firande av Advent och Jul

Version år 2022

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

Inledning

Böner till Jesusbarnet i detta manus är inte bundna till Jultiden utan passar att be när som helst under året. Särskilt är den 25:e varje månad helgad åt Jesusbarnet.

Herrens Löften till Dem som Ärar Honom som Barn

  • ”Förbarma Dig över mig, så ska jag förbarma mig över dig”

(Herrens ord till Pater Cyrillus av Guds Moder OCD, se Jesusbarnet av Prag. Innebörden i dessa ord är att man ska engagera sig i Herrens tjänst, även i praktiska ting.)

  • ”Ju mer du ärar mig desto mer ska jag välsigna dig”

(Herrens ord till Pater Cyrillus av Guds Moder OCD)

 

Som kristna vill vi att julfirandet ska handla om Guds Sons människoblivande, Messias ankomst, Han som är vår Frälsare.

 

Du som vill fira två av kyrkoårets vackraste tider, advent och jul, på ett kristet sätt, kan med dessa utvalda texter göra varje moment i firandet till en vacker högtidsstund.

Detta hjälper dig att ta till dig en av kristendomens allra viktigaste sanningar: att Ordet har blivit kött och tagit sin boning ibland oss!

 

Du får gärna kopiera och sprida dessa texter, men gör det med respekt för det arbete som lagts ner för AMP (Ave Maria Publikationer) genom att ange källan:

 

Ave Maria Publikationer – Gråbröderna.

 

 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ansvarig utgivare AMP

 

S:t Franciskus kloster i Jönköping

 

 

 

 

 

Många i vårt avlånga land uppskattar Ave Maria Publikationers texter och allt fler undrar om de inte kan komma i bokform.

Att trycka böcker kostar mycket pengar och Gråbrödernas kommunitet kan inte stå för dessa kostnader.

 

 

AMP har hittills delat ut 32 000 bönböcker gratis

tack vare gåvor.

Vill du vara med och hjälpa detta projekt:

 

Swish 076 555 84 06

mobilnummer

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

AMP:s ansvarige utgivare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innehåll

 

Förord

Första Söndagen i Advent

        Välsignelse av Adventsljusen

        Vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta under Adventstiden

        Adventslitania

        Bli en Advents- och Julängel!

        Bön vid Dragning av Ängel

        Daglig Förbön

Vardagar i Advent

        Adventsbön för Måndagar och Fredagar

        Bön till Maria, Vishetens Säte

        Adventsbön för Tisdagar och Torsdagar

        Adventsbön för Onsdagar och Lördagar

        Missa Aurea - Roratemässor

        I Väntan med Maria

29 November, Alla Helgons Fest i Franciskanorden

        Immaculatanovenan

        De Tusen Var hälsad Maria

        Marias Tusenfaldiga Krona

        Rit av Förnyelse av Ordenslöftena

30 November, Helige Aposteln Andreas´ Fest

        Andreasbönen inför jul

        Helige Aposteln Andreas

        Hyllningsbön till Aposteln Andreas

6 December, Helige Nicolaus´ Dag

        Helige Nikaolaus av Myra

        Litania till Helige Nicolaus

        Novena till Helige Nicolaus

8 December, Marie Obefläckade Avlelses Högtid

        Högtidlig Vigningsakt till Immaculata

9 December

        Novenan från Dozulé

12 December, Vår Fru och Moder av Guadalupe

 

 

13 December, Heliga Lucias Dag

        Heliga Lucia

        Litania till Heliga Lucia

        Vigningsbön till Heliga Lucia

        Novena till Heliga Lucia

        Söndagsbönen till Heliga Lucia om Själens Ljus

        Heliga Lucias Rosenkrans

        Välsignelse av Luciakronan

Andra Söndagen i Advent

Tredje Söndagen i Advent

17 December

        De Sju O-Antifonerna i Advent

        Immanuelrosenkransen

        Litania till Det Ofödda Jesusbarnet

Fjärde Söndagen i Advent

        Julkrubban

        Att Förbereda Julkrubban

        Välsignelse av Julkrubbor

        Bön inför Krubban före jul

        Franciskansk Jul – några tankar av Pater Joseph Maria

24 December, Vigilia - Julafton

        Vigiliefastan på Julafton

        Välsignelse av Julgran

        Julklappsutdelning

        Bön vid Julklappsutdelning

        Bön om Själarnas Befrielse från Skärselden

        Sankt Jakobsliturgins Bön för Själarna i Skärselden

        Bön till Befrielsens Moder för Själarna i Skärselden

        Bön för en avliden

        Bön för alla Präster som nu ska Fira Kristi Födelse

        Fader Vår för Prästerna

        Offer av Deltagandet i Den Heliga Mässan till Jesusbarnets Ära

        Stilla Natt – några tankar av Pater Joseph Maria

        Martyriologium Romanum - Kalenda

        Hyllningsböner till Jesusbarnet

        Bön till Jesusbarnet för Julnatten

        Överlåtelse till Jesusbarnet

        Hyllning till Maria Guds Moder, Den Helige Josef, Jesu Fosterfader och till De Heliga Änglar som Hyllade Guds Son som Barn

        Skriv ett Brev till Jesusbarnet!

        Oplatek - Julönskan

        Barnpredikan till Jesusbarnets Ära

25 December, Vår Herres Jesu Kristi Födelses Högtid

        Hyllningsbön vid Krubban

        Stora Litanian till Jesusbarnet

Vigning av ett Barn till det Gudomliga Jesusbarnet

        Bön för Ofödda Barn - Andlig Adoption

        Den Andliga Adoptionsbönen

        Jesusbarnets Rosenkrans

        Den Stora Novenan till Jesusbarnet, Nådens Lille Konung

        Världens Hjärtas Rosenkrans

        Novena till Jesu Heliga Namn

        Kärlekens Konung – Budskap från Mexico

26 December, Helige Stefanus´ Dag

        Bön till Jesusbarnet

        Litania till Jesusbarnet

        Helige Stefanus, Protomartyren

        Hyllningsbön till Helige Stefanus

        Bön till Helige Stefanus för våra Ständiga Diakoner

        Välsignelse av Hästar på Helige Stefanus´ Dag

Första Söndagen efter Jul, Heliga Familjens Fest

        Avlat vid Vigning till Heliga Familjen

        Litania till Heliga Familjen

        Vigning till Heliga Familjen

        Personlig Vigning till Heliga Familjen

        Bön inför en Bild av Heliga Familjen

        Bön till Heliga Familjen

        Bön till Heliga Familjen om Nåden

        att alltid vara en levande Lem i Kyrkan

        Heliga Familjens Rosenkrans

        Välsignelse över Familjer

27 December, Aposteln Johannes´ Dag

        Ljuva Barn i Betlehem

        Gamla Litanian till Jesusbarnet

        Helige Aposteln och Evangelisten Johannes

        Ett Dagligt "Fader Vår" till Helige Johannes Ära

        Novena till Helige Aposteln Johannes

        Hyllningsbön till Helige Johannes

        Välsignelse av Vin på Helige Johannes´ Dag

28 December, Oskyldiga Barnens i Betlehem Fest

        Bön till Jesusbarnet om Nåden att få ta emot Honom med Glädje

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

29 December, Helige Thomas Beckets Dag

        Jesusbarnet är mitt!

        Litania till Vår Herre Jesus Kristus

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

        Bön till Helige Thomas Becket, Biskop och Martyr

30 December

        Bön till Jesusbarnet

        De Trettiotre Bönerna till Ära

        för Vår Herres Jesu Kristi Heliga Liv på Jorden

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

31 December, Helige Påven Silvester I´ s Dag

        Bön till Jesusbarnet

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

        Bön till Helige Silvester I, Påve

        Tacksägelse och Åkallan vid Årets Slut I

        Bön vid Årets Slut II

        Litania till Guds Försyn

        Te Deum (på latin och svenska)

1 Januari, Guds Moder Marias Högtid

        Vigningsbön till Jesusbarnet

        Hymnus Marianus (Marianskt Te Deum)

        Vigning till Maria, Den Obefläckade Modern och Härskarinnan

Lauretanska Litanian

        Rit för Överlämnandet av Husets Nycklar till Helige Josef

        Bön för Överlämnandet av Husets Nycklar till

        Helige Josef för en Familj

        Bön för Överlämnandet av Husets Nycklar till

        Helige Josef för Enmanshushåll

        Överlåtelse av Prästgårdens Nycklar till Helige Josef

        Överlåtelse av Klostrets Nyckar till Helige Josef

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

2 Januari, Helige Basilios Den Stores och Helige Gregorios Av Nazianzos Dag

        Välkomnande av Jesusbarnet

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

        Bön till Helige Basilios Den Store och

        Helige Gregorios Av Nazianzos, Biskopar och Kyrkolärare

3 Januari, Jesu Heliga Namns Fest

        Bön till Jesusbarnets Heliga Hjärta

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

        Vördnad och Devotion till Jesu Heliga Namn

        Litania till Jesu Heliga Namn

        Hyllningsbön till Jesu Heliga Namn

        Den Helige Antonius´ Bön till Jesu Heliga Namn

        Antihädelsebönen

        Gottgörelserosenkransen till Jesu Allraheligaste Namn

        Jesu Heliga Namns Rosenkrans

        Jesusbönen – Hjärtats Bön

4 Januari

        Bön till Jesusbarnet om en Salig Död

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

5 Januari

        Bön om Jesusbarnets Välsignelse

        Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

6 Januari, Epifania - Herrens Uppenbarelses Högtid

        Välsignelse av Vatten vid Epifania (enligt gammal sed under vigilian till Epifania, dvs. kvällen innan 6 januari)

        Allhelgonalitanian

        Hyllningsbön till Jesusbarnet

        Kristi Konungsliga Välsignelseprocession, "Pragprocessionen"

Utdelning av Skyddshelgon för det Nya Året – efter processionen

        Husvälsignelse

        Husvälsignelse under året – Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

        Husvälsignelse under Jul eller påsk – Oremus 2008

        Heliga Tre Konungar – De Vise Männen

        Husvälsignelse vid Epifania

        Välsignelse av Kritor för Heliga Tre Konungarnas Välsignelse

        Välsignelsebön

        Medeltida Bön till Heliga Tre Konungar

        Dragning av Skyddshelgon vid Epifania – Högtidlig version

        Dragning av Skyddshelgon vid Epifania – Enklare version

        Välsignelse av Klostrets Rum och Celler vid Epifania

        Dragning av Skyddshelgon i en Ordenskommunitet

Söndagen efter Epifania, Herrens Dops Fest

        Högtidlig Förnyelse av Doplöftena

        Doplöftenas Förnyelse, för Enskilt Bruk

23 Januari, Marie och Josefs Bröllop

        Hyllningsbön för Josefs och Marias Äkta Förbund

Välsignelse av Äkta Makar

på Josefs och Marias Bröllopsdag Den 23 januari

2 Februari, Herrens Frambärande i Templet

        Välsignelse av Andaktsljus

        Bär fram mitt Hjärta

        Var hälsad, Du Ljusbärerska

        Bön till Guds Moder vid Firandet av Herrens Frambärande i Templet

Bön för Gudsvigda och för Kallelser

        Vigning till Jesus Kristus, Den Människoblivande Visheten,

        genom Den Saliga Jungfrun Maria

        Tacksägelsebön för Vigningens Gåva

17 Februari, Den Heliga Familjens Flykt

        Bön till Ärkeängeln Rafael för alla Emigranter

Övriga Böner och Andakter till Jesusbarnet

        De Tolv Måndagarna till Jesusbarnets Ära

        Novenabön till Jesusbarnet att be 17 – 25 varje månad

       

 

 

 

 

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

 

 

 

Förord

 

Under ett samtal i församlingssalen i Sankt Franciskus kyrka i Jönköping för några år sedan kom vi att tala om olika traditioner vid jul och påsk. En dam från Polen avfärdade mycket snabbt våra svenska jultraditioner med en vass replik: "Här i landet är julen bara julskinka och sedan är det inget mer! Och var är Jesusbarnet?"

 

Jag kom att tänka på en julkalender som TV visade för många år sedan. I ett avsnitt springer ett äkta par omkring som galningar för att städa lägenheten inför julen. Kvinnan hoppar omkring med en dammtrasa och mannen slänger vilt med dammsugaren. När de sedan ska ställa i ordning sin lilla julkrubba finns inget Jesusbarn! Man letar förtvivlat överallt för att till sist hitta Honom inne i dammsugarpåsen…

 

Det kanske är så vårt julfirande har blivit: jäkt och en massa "måsten" så att huvudpersonen - för det är ju faktiskt Jesu födelsedag vi firar på julen - kommer i skymundan, om Han inte helt och hållet blir bortglömd.

 

Min barndoms jular var något mycket speciellt. Jag kan verkligen tala om att ha fått fira en gammaldags svensk jul. När jag en dag kom hem från skolan i november och man höll på med att slakta grisen, då visste jag att förberedelserna inför julen hade börjat. Någon vecka efteråt stöpte min fostermor och hennes syster Karin ljus i mängder. Alla dörrar och fönster var noggrant förseglade för att hindra drag och i köket med sin stora vedspis var det som i en bastu. De långa ljusspirorna hängde som istappar på långa pinnar mellan rader av stolar. Vilken härlig känsla är det inte att tända hemstöpta ljus! Även jag fick ljus till mitt lilla "husaltare" där alla mina "dyrgripar", de heliga små statyerna och bilderna förvarades. Några dagar efter ljusstöpningen följde julbaket. Det bakades hundratals runda brödkakor, limpor, bullar och inte att förglömma; lussekatter inför Lucia. Sedan var det dags för julstädning. Innanfönster skulle sättas in med bomull mellan fönstren. Det var som en fortsättning av snön in i huset. Jag kan faktiskt inte tänka mig någon av mina barndoms jular utan snö. När fönster, lampkronor, silver och golv putsats och bonats färdigt var det så äntligen dags för min favoritdag, då min fostermor och jag gjorde julgodis. Julgardiner, julstjärnor och annat julpynt kom inte fram förrän veckan före jul. Granen, som min fosterfar och jag gick ut i skogen för att hugga ner, fick jag klä dagen före julafton. Även julkrubban kom på min lott. Någon, vem har jag tyvärr glömt, hade sagt till mig att man förbereder krubban stegvis med början första söndagen i advent. Först själva krubban, sedan ett av djuren. Det första som placerades i min krubba var en skär liten plastgris, antagligen för att jag förknippade grisslakten med första steget inför julen. Josef kom till krubban dagen före julafton, Maria på julafton och så till sist Jesusbarnet på juldagen.

Naturligtvis följde jag med mina fosterföräldrar till julottan. Jag försökte alltid räkna alla levande ljus i kyrkan, men det lyckades jag aldrig med. Alla ljusstrålar smälte samman på något underligt vis. Det är kanske därför jag envisas med att tända så många ljus i vår kyrka i Jönköping. Före min tid hade församlingen aldrig sett så många levande ljus på en gång…

 

När jag flera år senare gick i kloster i Italien, närmare bestämt i Frigento utanför Neapel, fick jag också uppleva mycket speciella julfiranden. Klostret värmdes inte upp förrän på självaste julnatten. För att ge Jesusbarnet värme! Jag har aldrig frusit så i hela mitt liv. Den enda eldstad som fanns var i korridoren utanför kapellet vid krubban, så att Barnet inte skulle frysa… Runt krubban ställde vi oss efter den frugala kvällsmaten på julaftonen och sjöng vackra italienska julsånger för vår Herre. Därefter var det dags att i procession gå ner med Jesusbarnet till Midnattsmässan till en fullsatt kyrka. I vårt berömda kloster Sacro Convento i Assisi, vid den Helige Franciskus´ grav, fick jag under flera år uppleva betydligt högtidligare julceremonier. Basilikan smyckades med tusentals blommor och mängder med ljus i stora förgyllda 1600- och 1700-tals kandelabrar. Där sjöng vi julsånger i klostrets enorma och vackra matsal, upplyst endast av levande ljus. Det magiska ögonblicket var dock under Mässan när klostrets föreståndare, innan Gloria sjöngs, avtäckte det Jesusbarn som låg på altaret, lyfte upp det inför tusentals människor och gav välsignelsen med Barnet. Orgeln dånade och klockorna ringde både ute och inne i basilikan. Jag tyckte att det var det högtidligaste momentet under hela kyrkoåret. Franciskus hade älskat det! Han som var den förste att vilja fira julens Midnattsmässa med just en skulptur som skulle föreställa vår Frälsare som barn. Denna lilla tradition tog jag med mig till Jönköping och har nu utfört välsignelseakten både med orgel, klockor och till och med trumpetfanfarer i tolv år.

 

Det är min förhoppning att dessa texter ska inspirera dig till att värdesätta den underbara adventstiden; då Kyrkan inte bara mediterar över den längtan som profeterna och Guds folk hade efter Messias, utan också tar fram på ett särskilt sätt sin längtan efter Herrens ankomst, både på det personliga planet när vi dör och ska ställas för Honom, samt den längtan Kyrkan ropar med efter tidens fullbordan. Amen, kom, Herre Jesus (Upp. 22:20).

I stället för att samla på sig, är advent en tid då vi bör rensa upp. Om det är Herren jag väntar på, då finns det inte tid för så mycket annat. De fyra veckorna i advent kan därför bli ett fantastiskt tillfälle till reträtt, även om det sker under helt normala förhållanden. Den dagliga meditationen kan vara: hur vill jag möta Herren? Vad är det jag vill Han ska finna hos mig, i mitt liv? Vad är ouppklarat? Får Herren överhuvudtaget någon plats, eller blir det som när Han skulle födas i Betlehem?

 

Jultiden har många underbara traditioner som tyvärr har gått förlorade för många troende. Varje dag under julen har ju sin särskilda karaktär. Om du följer med dag för dag i dessa texter, så får du kanske inspiration att låta varje års firande av Herrens födelse bli något speciellt. Ja, något du längtar efter och sedan kommer att upprepa år efter år. Det är det vi kallar för tradition.

 

Guds Moder Marias Födelses Fest, 8 september 2005

Sankt Franciskus Kloster i Jönköping

 

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Ave Maria Publikationers ansvarige utgivare

 

Till minne av min fostermor Märta Fagerberg (1917-1984), som kunde konsten att ära Gud genom att skapa ett kärleksfullt hem och göra allt vackert.

 

Jesus, Maria, jag älskar Er. Rädda alla själar!

(Skottbön som räddar en själ var gång den bes)

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

 

Första Söndagen i Advent

 

Om det finns en särskild "kyrkhelg" i vårt land, så är det just första adventssöndagen. Om man kommer från ett s.k. katolskt land kan det verka mycket besynnerligt med alla människor som fyller kyrkorna just denna helg och liksom firar julen i förskott med mängder av ljus, körmusik mm. De övriga tre söndagarna i advent brukar det vara färre besökare i kyrkbänkarna och då undrar man bara vart alla tagit vägen…

Adventstidens fyra veckor är en förberedelse inför firandet av vår Herres Jesu Kristi födelse och samtidigt en särskild förberedelse inför Herrens ankomst då Han ska hämta oss ur tiden samt väntan på Kristi återkomst inför den sista dagen (Parusin). Kyrkan använder sig av violett färg i sin liturgi, den färg som påminner oss om botens/omvändelsens betydelse och vaksamhet i tiden, att vi med alla de visa jungfrurna ska göra oss beredda inför den stund då Herren kommer (jfr. Matt 22:1-14, 24:37-44, 25:1-13).

De flesta kyrkobesökare har någon gång hört att kyrkoåret börjar med första söndagen i advent, till skillnad från kalenderåret, som ju börjar den första januari. Kyrkoåret har inte skapats utan gradvis vuxit fram i Kyrkans liv. Till att börja med firade man påskhelgen som tidigt utvidgades till en påsktid, eller s.k. påskcykel. Sedan kom julen med julcykeln. I den återstående festlösa tiden infördes ytterligare några minnesdagar, främst helgonfester. Först på 1100-talet började man uppfatta årets samtliga högtider som en enhet, en avbild av mänsklighetens år med vinter, vår, sommar och höst. På 400-talet började det nya kyrkoåret med firandet av Herrens Bebådelses Högtid, vilket firades i december. På 900-talet har vi den praxis, som vi följer än idag, att kyrkoåret börjar med första söndagen i advent. År 380 beslutar Konciliet i Saragozza om åtta dagars förberedelse inför julen. Vid Konciliet i Tours år 563 talar man om adventstiden som en liturgisk period med egna riter och texter. I den romerska liturgin varade advent tidigare i fem veckor.

Julpynt och julstämning hör inte hemma i kristna hem under adventstiden. Det sobra och enkla under denna tid påminner oss om hur vi ska koncentrera oss på det väsentliga. De fyra adventsljusen och eventuellt några elektriska ljusstakar i fönstren är tillräckliga tecken på det som denna liturgiska tid vill visa på: att vi med trons ljus ska gå Herren till mötes när Han kommer.  

I många katolska kyrkor över hela världen välsignar man julkrubbor eller nya figurer till redan gamla julkrubbor någon söndag under advent. Välsignelsebön för julkrubbor finner man i det särskilda kapitlet för julkrubbor.

 

Till Dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på Dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte mina fiender fröjda sig över mig. Nej, ingen kommer på skam som hoppas på Dig.

Mässans ingångsantifon

 

Läsningarna i dagens liturgi:

Årgång A: Jes 2:1-5, Rom 13:11-14a, Matt 24:37-44

Årgång B: Jes 63:16b-17; 64:1-8, 1 Kor 1:3-9, Mark 13:33-37 eller Mark 11:1-10

Årgång C: Jer 33:14-16, 1 Thess 3:12-4:2, Luk 21:25-28, 34-36 eller Luk 19:28-40

 

Välsignelse av Adventsljusen

 

Ur Handbook of Prayers, USA, 1997. Adventsljusen består av fyra ljus i en rad eller cirkel. Det vanliga är att man har fyra vita ljus, men många börjar även i Europa ta efter den amerikanska seden att sätta tre violetta och ett rosa ljus i adventskronan. Det tredje ljuset ska i så fall vara rosa, vilket också följer den liturgiska färgen för den tredje adventssöndagen "Gaudete" ("Gläd er!" ingångsantifonen den tredje adventssöndagen).

 

Innan det första ljuset tänds samlas familjen för välsignelsen.

Alla gör korstecknet. Prästen/diakonen eller familjens huvudman börjar:

F Vår hjälp + är i Herrens Namn.

Alla Hans Som har gjort Himmel och jord.

 

Prästen/diakonen eller familjens huvudman kan använda dessa eller liknande ord för att inleda välsignelsen:

Under de korta dagarna och långa nätterna i advent förstår vi hur vi alltid är i behov av Guds frälsning. Kring detta ljus kommer vi ihåg Guds löfte.

Läsning ur profeten Jesajas bok:

De som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, ja, över dem som bor i dödsskuggans land ska ett ljus skina klart.

F Så lyder Herrens Ord.

Alla Gud, vi tackar Dig.

 

F Fader vår…

Sedan fortsätter Prästen/diakonen eller familjens huvudman:

Låt oss be om Guds välsignelse för oss och för detta ljus.

Herre, vår Gud, vi prisar Dig för Din Son, Jesus Kristus: Han är Immanuel, människornas hopp. Han är Visdomen som lär och leder oss, Han är alla länders Frälsare. Herre Gud, låt Din välsignelse + komma över oss när vi tänder dessa ljus. Låt ljuset och dess sken bli till ett tecken på Guds löfte om frälsning; låt Honom komma fort utan att dröja. Om detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Man tänder nu det första adventsljuset.

 

Vigningsbön till Jesu Heliga Hjärta

under Adventstiden

Ur Oremus 1940

Rekommenderas att be åtminstone på de fyra söndagarna i advent

 

Herre Jesus Kristus, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud! Född av Fadern före morgonstjärnan, lever och råder Du med Honom och med den Helige Ande i Himmelens härlighet.

Vad förmådde Dig att komma ner från Himmelen för att i Marias jungfruliga sköte anta vår mänskliga natur?

Vad förmådde Dig att bli lik oss dödliga, stoftets barn?

Du behövde oss inte, Du var oändligt lycklig utan oss. Men Din kärlek till oss var så stor, att Du hellre valde ödmjukhet och fattigdom än att se oss gå under i andlig nöd. Ja, det var kärleken till oss, som förmådde Dig att utblotta Dig själv och anta tjänarens skepnad för att kunna arbeta, lida och dö för oss, för att ta bort från oss syndens skuld och straff.

Lovad vare Du för Din oändliga kärlek.

Vad kan jag ge Dig tillbaka för denna kärlek? Jag har inte något annat att ge Dig än mitt hjärta. Ta emot min själ och mitt hjärta med all dess kärlek och längtan som Din egendom och forma dem efter Ditt Heliga Hjärta.

Som förr det Gamla Förbundets fäder längtade efter Din ankomst, så längtar även mitt hjärta efter Din nåderika födelse. Jag vet att Du för länge sedan har kommit i världen, men jag vet även, att Du varje år stiger ned från Himmelen för att på ett andligt sätt födas i de troendes hjärtan. Se, jag längtar efter Din ankomst och ropar med profeten: Dryp, himlar, ifrån ovan, skyar regna ner Frälsaren; öppna, jord, ditt sköte, låt snart Frälsaren spira upp.

Himmelska dagg, fall ned på mitt förtorkade hjärta.

Himmelska regn, vederkvick min törstiga själ.

Gör mitt hjärtas jordmån fruktbar så att den bär en ymnig skörd av helig längtan, goda föresatser och goda gärningar.

Kom, Jesus, och besök mitt hjärta.

Kom med Din barmhärtighet och rena mitt orena hjärta.

Kom med Din nåd och vänd mitt hjärta till Dig.

Kom med Din kärlek och värm mitt kalla hjärta, så att jag får älska Dig i liv och död och i all evighet. Amen.

 

Adventslitania

Ur Oremus 1909. För de fyra söndagarna i advent

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Helige Josef bed för oss

 

Helige Gud, som skapat människan till Din avbild, förbarma Dig över oss

Rättfärdige Gud, som förutsett hennes fall

Barmhärtige Gud, som gett våra fäder löftet om Frälsaren

Jesus, förutsagd av profeterna

Jesus förebildad i det Gamla Förbundet

Jesus, efterlängtad av fäderna

Jesus, Du som kom för att frälsa ditt folk från dess synder

Jesus, Du som kom för att söka upp och rädda det förlorade

Jesus, Du som kommer i makt och härlighet för att döma levande och döda

Jesus, Du som ger Segerkransen åt dem som älskar Din ankomst

Var oss nådig, förskona oss, o Herre

Var oss nådig, bönhör oss, o Herre

Från allt ont, fräls oss, milde Herre Gud

Från otro och förtvivlan

Från ljumhet och tröghet i Din tjänst

Från mörkrets gärningar

Från missbruk av skapelsen

Från beroende av de ting som förgår

Från farlig omedvetenhet om syndens skada för själen

Från den eviga döden

Genom Din eviga födelse av Fadern

Genom Din födelse i tiden av Jungfru Maria

Genom Din andliga födelse i våra hjärtan

Vi syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att Du ville föra oss från mörkret till Ditt underbara ljus

Att Du ville bevara våra kroppar och själar rena till Din ankomst

Att Du ville lära oss att leva eftertänksamt, rättrådigt och fromt i väntan på vårt Saliga hopps fullbordan

Att Du ville sänka högmodets höjder och höja missmodets dalar

Att Du ville låta oss bereda väg för Dig med goda gärningar

Att Du ville ge oss nåden att bära botens frukt

Att Du ville förhindra att vi förlorar oss i njutningar eller bekymmer

Att Du ville väcka i oss en helig längtan efter Din ankomst

Att Du ville göra våra  hjärtan till en värdig boning för Dig

Att Du ville göra oss ständigt beredda att möta Din Dom

Att Du ville rädda oss undan den eviga Domen och räkna oss bland Dina utvalda

Att Du ville bortse från våra synder och klä oss i Din rättfärdighet

Att Du ville ställa oss på Din högra sida i Himmelen

Gud Son, vi ber Dig, bönhör oss

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Vår själ väntar efter Herren.

Alla Han är vår hjälp och vårt beskydd.

F Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, håll oss vakna och väntande, så att vi bereder vägen för Din Son och med glädje kan möta Honom när Han kommer.

Genom Honom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

 

Bli en Advents- och Julängel!

 

I många katolska familjer utomlands finns en vacker sed att på första söndagen i advent låta alla i familjen bli en "extra Skyddsängel" för varandra.

Man gör på följande sätt: Skriv alla familjemedlemmars namn på små lappar. Om familjemedlemmar och kanske ensamstående släktingar som inte bor med familjen vill vara med, då skriver man deras namn också. Lapparna läggs i en skål och någon ber en bön innan var och en drar en namnlapp.

Råkar man få sin egen lapp läggs denna tillbaka och man drar en ny.

Rör om ordentligt! Ingen säger till de andra vems namn man har fått.

Under hela advents- och jultiden är det sedan meningen att man ska "skydda" den man fått uppdrag att ta hand om. Detta gör man genom att dagligen be en liten bön för den man fått sig anförtrodd.

När man delar ut julklappar är det också meningen (om man vill, förstås) att man ska ge en liten symbolisk julgåva till den man är "Skyddsängel" för. Oftast är det ett vackert ljus eller någon from sak, som får mottagaren att påminnas om Guds kärlek och omsorg. Men i stället för att skriva givarens riktiga namn, skriver man "N. önskas välsignad Kristi Födelse från Skyddsängeln".

Ibland försöker man roa sig med att försöka lista ut vem som är ens Skyddsängel (kanske förstår man det av paketet).

Detta "heliga lotteri" kan man också göra i en böne- eller studiegrupp eller bland några utvalda vänner…

 

Bön vid Dragning av Ängel

Någon i familjen leder bönen när man förberett skålen med alla namn

F Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

F Låt oss be. Besök vårt hem, Herre, och rädda oss undan den ondes försåt. Låt Dina Änglar bo ibland oss och bevara oss i Din frid, och må Din välsignelse vila över oss nu och alltid. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Heliga Skyddsänglar, vaka över oss, påminn oss om Guds heliga och kärleksfulla närvaro och hjälp oss att bli goda förebedjare för varandra.

Alla Amen.

 

Man drar nu var sitt namn.

 

Daglig Förbön

Som "extra Skyddsängel" under advents- och jultiden ber man förslagsvis följande lilla bön varje dag ända till Herrens Dop. Man kan naturligtvis be med egna ord. Viktigast är att man inte glömmer att be dagligen för den man fått sig anförtrodd.

 

Herre Jesus Kristus, beskydda i Din kärlek N. från allt som kan skilja honom/henne från Dig. Låt Dina Heliga Änglar leda N. på fridens och den heliga kärlekens väg som leder till Dig, Du vårt eviga mål. Amen. 

 

 

Vardagar i Advent

 

Adventsbön för Måndagar och Fredagar

Ur Oremus 1909

Bönerna är indelade så att de även kan bes gemensamt

 

F Jesus Kristus, vår Gud och Frälsare, med vördnad och kärlek påminner vi oss i denna heliga tid den innerliga längtan, med vilket det gamla Förbundets heliga bad om Din nåderika ankomst. Du har uppfyllt det löfte, som redan i paradiset gavs åt våra stamföräldrar. Du, den Evige Faderns evige Son, har stigit ner från Himmelen och blivit människa.

Du har skingrat det mörker, som låg över jorden; Du har krossat Satans välde, brutit syndens bojor och stiftat frid och försoning mellan oss och Din Himmelske Fader. Må Himmelen och jorden förena sig med oss och tacka Dig för återlösningens verk.

Vi tror, o Herre, att Du är den utlovade Messias, kvinnans ättling, som kommit för att söndertrampa ormens huvud.

Alla Vi tror, att i Ditt Namn jordens alla folk ska välsignas.

F Vi tror, att Du är Vägen, Sanningen och Livet.

Alla Vi tror, att Du är det sanna Ljuset, som upplyser varje människa, som kommer i världen.

F Låt oss be. Fulla av förtröstan ber vi Dig, Herre Jesus Kristus, lär oss rätt känna Dig och värdet av Dina Himmelska Skatter, så att våra hjärtan upptänds av innerlig kärlek till Dig och uppriktig längtan efter Din ankomst! De såg Dig i anden och hälsade Dig som den starke Guden, som Fridsfursten och världens Frälsare, som Immanuel.

Du är vår Immanuel, för i Dig är Gud med oss, Du är Guds Lamm, som borttager världens synder, Du är vår evige Överstepräst, som med sitt Dyrbara Blod har ingått i det Allraheligaste och öppnat för oss Himmelens stängda portar. Prisad vare Du, nu och i all evighet.

Alla Amen.

F Herre, vi längtar efter Dig.

Alla Låt Ditt ljus lysa över oss.

F Till Dig, o Herre står vårt hopp.

Alla Kom, Herre, rädda oss ur syndens nöd.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

 

Bön till Maria, Vishetens Säte

Maria som Vishetens Säte (Sedes Sapientiae) är namnet på Jungfrun från Nasaret som med "visheten från höjden" sagt ja till Guds kallelse att bli Frälsarens Moder. Hon avbildas ofta med händerna knäppta över magen och med blicken nedsänkt mot sitt inre där Frälsaren finns. I böner till Maria som Vishetens Säte ber man om hennes hjälp att leva i ständig beredskap för att göra Guds Heliga Vilja och om hennes förbön att få nåden att endast bära Kristus i sitt hjärta. En vacker bild på Maria, Vishetens Säte, vördas i Heliga Hjärtas Klosterkyrka på Omberg. Följande bön ber man dagligen efter respektive adventsbön på veckodagarna.

 

Maria, Vishetens Säte, jag ber Dig att ge mig den vishet från höjden utan vilken ingen människa kan vara välbehaglig inför Gud.

Skänk mig, genom din förbön, förmågan att kunna urskilja det som är heligt och fullkomligt från allt det som endast skiljer mig från Gud och för mig bort från de stigar som Han vill att jag ska gå.

 

Lär mig älska Gud så som Han förtjänar att älskas, Maria, Vishetens Säte, hjälp mig

Led mig till Kristus, den Eviga Visheten

Öppna mitt förstånd och min vilja för Jesu undervisning

Dra mig till det som är heligt, fullkomligt och upphöjt

Överge mig aldrig i mitt oförstånd för det Himmelska

Undervisa mig om hur jag blir ditt sanna barn och din efterföljare i tron

Be för mig att jag endast längtar efter Herren och Hans frälsning

 

Maria, den Gudomliga Vishetens Säte, med din hjälp kan jag få den insikt och förståelse som utmärkte alla de heliga. Jag vet att du vill mitt bästa, för ingen, utom Gud själv, kan älska min själ så som du. Därför litar jag på din förbön, ditt beskydd och din moderskärlek att allt leder till mitt eviga bästa. Amen.

Var hälsad Maria…

 

Adventsbön för Tisdagar och Torsdagar

Ur Oremus 1909

 

F Himmel och jord ska förgås, men Dina ord, Herre, ska inte förgås. Du är trofast i alla Dina ord och helig i alla Dina verk. Den dag ska komma, då Ditt ord går i fullbordan och Du med stor makt och majestät ska återkomma för att döma levande och döda. Då ska vi alla ställas inför Din Domstol för att avlägga räkenskap för våra gärningar, ja, till och med för våra hemligaste tankar. Med Ditt allseende ljus ska du på den dagen lysa i våra hjärtans djup för att föra fram i ljuset det som är fördolt i mörker och uppenbara allt som finns i våra hjärtan.

Stå upp, o Herre, och kom till vår hjälp.

Alla Kom och visa oss Ditt Ansikte.

F Kom, o Herre, och dröj inte.

Alla Kom och fräls Ditt folk från dess synder.

F Låt oss be. Uppväck oss, o Herre, ur vår liknöjdhet. Ge oss ett ångerfullt och förkrossat hjärta, så att vi tar avstånd från synden och blir fullkomligt befriade genom Försoningens Sakrament. Väck oss, Herre, från vår andliga sömn, så att vi lägger av oss mörkrets gärningar och klär oss i ljusets rustning, så att vi en gång med glädje kan möta Dig när Du kommer på Himmelens skyar för att döma levande och döda.

Alla Amen.

F Ur djupen ropar jag till Dig, o Herre;

Herre, hör min bön.

Alla Om Du vill komma ihåg missgärningar,

Herre, vem kan då bestå?

F Hos Herren är barmhärtighet,

och riklig frälsning är hos Honom.

Alla Och Han ska återlösa Israel från alla deras synder. Ära vare Fadern…

Be nu Bön till Maria, Vishetens Säte  (se måndag)

 

Adventsbön för Onsdagar och Lördagar

Ur Oremus 1909

 

F Herre Jesus Kristus, när Du ville iklä Dig den mänskliga naturen, utgöt den Himmelske Fadern sin nåds fullhet över den Allrasaligaste Jungfrun Maria för att bereda Dig en värdig boning. Han uppväckte åt Din förelöpare Johannes Döparen som genom sitt ord och liv skulle mana till bot och förbereda världen för Din ankomst. Snart ska Du komma även till oss och göra oss delaktiga av Ditt heliga människoblivandes frukter, så att vi som Guds barn efter Ditt föredöme tillväxer i vishet och nåd inför Gud och människor.

En röst ropar i öknen: Bered väg för Herren!

Alla Gör Hans stigar raka.

F Låt oss leva heligt och rättfärdigt och med stor kärlek till Gud och nästan i denna värld.

Alla I väntan på det saliga hoppet och vår Herres Jesu Kristi ankomst.

F. Låt oss be. Barmhärtige Frälsare, Du som kommit att söka och rädda det som var förlorat. Låt Ditt Ansikte lysa över oss och leda oss på fridens väg, så att vi genom uppriktig bot och innerlig längtan efter Din ankomst förbereder en värdig boning för Dig i våra hjärtan, Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen.

Alla Amen.

F Herre, vi längtar efter Dig.

Alla Låt Ditt ljus lysa över oss.

F Till Dig, o Herre står vårt hopp.

Alla Kom, Herre, rädda oss ur syndens nöd.

Ära vare Fadern…

Be nu Bön till Maria, Vishetens Säte (se måndagar)

 

 

Missa Aurea – Roratemässor

 

I Polen, delar av Tyskland och på vissa andra platser brukar man fira s.k. Missa Aurea (Gyllene Mässor) eller Roratemässor (från Rorate Caeli) under Adventstiden.

Mässorna firas tidigt på morgonen och man använder alltid en av Missalets Mariamässor. Den firas i vitt istället för det sedvanliga violett, som är brukligt under Advent.

I Polen brukar detta vara en barn- och ungdomsmässa, som firas innan skolorna börjar på morgonen. Barnen brukar bära en lykta av något slag, som symbol för att Maria bar Kristus, världens Ljus.

Ursprunget till namnet Missa Aurea är oklart. Samma namn bär de Mässor man länge firat i Tyskland under tre lördagar efter den 29 september.

I Belgien kallades votivmässan, med texterna från den 25 mars, för Gyllene Mässan vilken firades på onsdagar i Advent.

 

 

I Väntan med Maria

 

En underbar gammal tradition, som troligen uppstod i kvinnliga Karmelitkloster, är att under Advent låta Jesusbarnet, som sedan ska placeras i krubban (eller i kyrkan), ligga i en korg och täckt så att det inte är synligt (symbol för att Barnet ännu inte är fött) få tas emot hos en av klostrets eller familjens medlemmar varje dag eller veckovis. Det gör ingenting att man inte är så många i kommuniteten eller i familjen. Består exempelvis familjen eller kommuniteten av fyra personer så kan varje medlem få ta emot Barnet en vecka var. Överlämnandet till nästa person som ska ta hand om det ofödda Barnet sker lämpligen på kvällen. Man överlämnar Barnet med att gemensamt be Magnificat (se De Sju O-Antifonerna). Den som har tagit emot det ofödda Jesusbarnet ber varje dag lämpligen inför den övertäckta korgen (Obs. Barnet ska hela tiden vara dolt ända till Jul) böner som särskilt är lämpliga: Litanian till det Ofödda Jesusbarnet, Adventslitanian, bön för ofödda barn etc.

 

 

29 November

Alla Helgons Fest i Den Franciskanska Orden

 

Naturligtvis firas inte denna fest i hela Kyrkan. Det är ett "familjefirande" inom den världsvida Franciskanska Ordensfamiljen. Det var denna dag som den Helige Franciskus´ Regel godkändes av Påven Honorius III år 1223 och som tacksägelse för denna nådegåva firar franciskaner i hela världen alla de bröder och systrar som i den Helige Franciskus´ efterföljd nått helighetens och fullkomlighetens höjder. Denna dag förnyar bröderna sina ordenslöften.

 

Immaculatanovenan

 

Den 29 november, Alla Franciskanska Helgons Fest, börjar man novenan inför Marie Obefläckade Avlelse den 8 december, som är det främsta Mariafirandet jämte 15 augusti (Marie Upptagning till Himmelen med kropp och själ).

De böner som är återgivna här kan användas mellan den 29 november - 7 december och naturligtvis, på själva högtidsdagen.

 

Immaculatanovenan

Som den bes i S:t Franciskus kyrka i Jönköping

Av Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Hymn: Tota Pulchra

Älskad hymn i den Franciskanska traditionen som hyllar mysteriet om Marie Obefläckade Avlelse. Antifonen är den andra antifonen för vespern och finns i det officium som komponerades av kaniken Leonardo de Nogarolis från Venedig. Officiet fick sitt godkännande av franciskanen, Påve Sixtus IV med bullan Cum praecelsa meritorum, 27 februari 1476. Antifonen sjungs särskilt under Immaculatanovenan före den 8 december (29 november - 7 december). Gammal avlatsbön, 23 mars 1904, 19 december 1936.

Detta är den främsta hymnen för Militia Immaculatae.

 

Solist/kör Tota pulchra es, María!

Alla Tota pulchra es, María!

Solist/kör Et mácula originális non est in te!

Alla Et mácula originális non est in te.

Solist/kör Tu glória Jerúsalem.

Alla Tu laetítia Israël.

Solist/kör Tu honorificéntia pópuli nostri.

Alla Tu advocáta peccatórum.

Solist/kör O María!

Alla O María!

Solist/kör Virgo prudentíssima!

Alla Mater clementíssima!

Solist/kör Ora pro nobis.

Alla Intercéde pro nobis,

ad Dóminum Jesum Christum.

 

Översättning:

Helt obefläckad är du Maria.

Arvssyndens fläck finns inte i dig.

Du Jerusalems ära, du Israels glädje.

Du vårt folks heder. Du syndarnas försvarare.

O Maria, visa Jungfru, milda Jungfru,

be för oss hos Herren Jesus Kristus.

 

Hyllningsbön till Den Allsmäktige

F Underbara är Dina verk, Herre Gud Sebaot.

Alla Med Dina heliga i Himlen och på jorden vill vi prisa Dig för Din ofattbara storhet.

F Du har bevarat Jungfru Maria från arvsyndens fläck.

Alla I Din underbara godhet har Du gett oss en Moder som är strålande i nådens skönhet och glans.

F Prisad vare Du Gud som i Din outgrundliga vishet har berett oss plats i Ditt Himmelska Rike.

Alla Låt oss nå fram till det Himmelska Jerusalem på den Obefläckade Jungfruns förbön. Amen.

 

Bön om Den Obefläckade Jungfruns Beskydd

F Var hälsad Maria, full av nåd.

Alla Herren är med dig!

F Ditt unika förhållande till Skaparen övergår all mänsklig förmåga att närma sig den Allsmäktige, därför är du den som utan syndens hinder kan tala direkt till Guds Hjärta.

Alla Beskydda oss därför genom din förbön för den eviga döden, som är syndens lön.

F Glöm aldrig, du milda Jungfru, att Herren har anförtrott oss alla i din vård då Han från Korset utsåg dig att vara Moder för hela mänskligheten.

Alla Heliga Obefläckade Moder, bevara oss från att någonsin skiljas från Gud, vårt högsta goda och vårt livs mål.

F Även om synden och vår svaga vilja till det heliga och upphöjda har fläckat vår själs dopdräkt,

Alla så överge inte oss, dina barn, du välsignade Jungfru, utan förbarma dig över oss i din obefläckade och heliga kärlek.

F Välsigna oss, du Himmelens Härskarinna och den Gudomliga Kärlekens Moder.

Alla Ledsaga och beskydda vår pilgrimsvandring så att vi når fram till Din Sons Rike. Amen.

 

Marie Själ

Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.)

F Marie Själ, helga mig.

Alla Marie Hjärta, brinn i mitt hjärta.

F Dina händer Maria, var mitt stöd.

Alla Din vilja Maria, led allt jag gör.

F Marie obefläckade ögon, vänd dina blickar till mig.

Alla Dina läppar Maria, tala för mig.

F Dina sorger, Maria, styrk mig.

Alla O Moder Maria, hör mig.

F Maria, dra mig till ditt Hjärta

Alla så att jag för Jesu Hjärta blir

en av de heliga som alltid prisar dig

nu och i all evighet. Amen.

 

Slutbön och Välsignelse

F Obefläckade Jungfru, bed för oss,

Alla hos Herren Jesus Kristus.

F I din avlelse, Jungfru Maria, blev du bevarad från arvssynden.

Alla Be till Fadern vars Son Jesus Kristus du har fött.

F Låt oss be. Fader, från första ögonblicket beredde Du den Saliga Jungfrun till en värdig boning åt Din Son.

Därför ber vi Dig att Du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos Dig.

Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

F Välsigne oss Gud Allsmäktig, Fadern + Sonen och den Helige Ande. Beskydde oss den Obefläckade Jungfrun, Guds Moder Maria, och må de Himmelska Härskarorna ledsaga oss till det eviga livet.

Alla Amen.

 

 

Andra böner till Immaculata som kan utgöra en novena:

 

Vigning till Den Obefläckade Jungfrun

Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, 14 aug.)

Denna vigningsbön används dagligen av den internationella andliga rörelsen Militia Immcaulatae.

 

Obefläckade Jungfru, min Moder Maria, till dig förnyar jag i dag och för alltid överlåtelsen av mig och hela mitt liv, så att du kan använda mig för själarnas väl.

Det enda jag ber dig om, min Drottning och Kyrkans Moder är att få samarbeta troget i din mission för Kristi Rikes ankomst. Jag överlåter därför, Marie Obefläckade Hjärta, min bön, mina gärningar och uppoffringar denna dag och under hela mitt liv för syndarnas omvändelse och för alla människors frälsning.

O Maria, avlad utan synd, bed för oss som tar vår tillflykt till dig och för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.

 

Eller MI´ s alternativa akt av överlåtelse:

 

Obefläckade Jungfru, Kyrkans Moder och min Moder Maria, jag överlåter mig helt och fullt åt dig och bejakar helhjärtat det projekt av nåd som den Himmelske Fadern från evighet haft för mig och som jag dagligen med glädje tar emot ur din Sons händer.

Hjälp mig att formas av den Helige Ande och att bli ett välsignat redskap för utbredandet av Guds Rike genom trohet mot den kallelse som jag har fått ta emot, i gemenskap med alla bröder och systrar, särskilt de fattigaste och de som är mest i behov av försoning.

Därför ger jag dig, Maria, alla mina böner, gärningar och uppoffringar denna dag och under hela mitt liv.

O Maria, avlad utan synd, be för oss som tar vår tillflykt till dig och för dem som underlåter att göra det, särskilt för den Heliga Kyrkans alla fiender och för alla dem som vi anbefaller åt ditt beskydd. Amen.

 

Det Marianska Löftet

Denna vigningsbön till Immaculata av Conventualfranciskanen, den Helige Maximilian Maria Kolbe. används dagligen av många som lever en Mariansk kallelse, däribland Immaculatas Franciskanbröder och Systrar, en nybildad gren (8 juni 1990) av Franciskanorden.

 

Tillåt mig att vörda Dig, Allraheligaste Jungfru.

Tillåt mig att vörda dig genom mina förpliktelser och personliga uppoffringar.

Tillåt mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för dig. Tillåt mig att leda hela världen till dig.

Tillåt mig att bidra till en allt större upphöjelse av dig, till den allra största upphöjelsen av dig.

Tillåt mig att ge dig en sådan ära som du förut aldrig har fått.

Tillåt andra att överträffa mig i sin iver för din upphöjelse och mig att överträffa dem, så att i en värdig tävlan din ära alltmer ökar, allt snabbare, allt intensivare, så som Gud önskar, Han som har skapat dig på detta outsägliga sätt, högre än alla andra varelser. Endast i dig har Gud vördats utan jämförelse mer än i alla sina heliga. Amen.

 

”De Tusen Var hälsad Maria”

 

Denna devotion kommer från Clarissan, den Heliga Caterina av Bologna (1413-63, 9 mars). Hon brukade be tusen Var hälsad Maria varje Julnatt. Natten den 25 december 1445 var hon uppfylld av kontemplationen över Jesu födelses Mysterium när den Heliga Jungfrun visade sig för henne och räckte henne Jesusbarnet.

Den Heliga Caterina höll det Gudomliga Barnet – så som hon själv efteråt skrev – ”under 12 minuter”. Som ett minne av detta under, ber man varje år i det kloster där hon var abbedissa dessa tusen Var hälsad Maria, som mycket snart spred sig till andra troende.

 

Denna devotion brukar man be på följande sätt: 40 Var hälsad Maria under 25 dagar som föregår julen (29 november - 23 december). Denna sed har numera för många blivit en slags novena inför Julen. Man kan be De Tusen Var hälsad Maria med följande bön:

 

Marias Tusenfaldiga Krona

Bes den 29 november - 23 december. Bönen är uppdelad i fyra delar vilka symboliserar de fyra veckorna i advent som man dagligen vill helga och offra till ära för Marias väntan inför Sonens födelse.

Bönen presenterades redan år 1887 för Sveriges katoliker i Skyddsengeln.

 

I. O min Jesus, för att uppväcka tacksamhet och kärlek i våra hjärtan till Dig, vår Frälsare, vill vi nu, då vi åter igen förbereder oss till Din heliga ankomst, betrakta de välgärningar som vi, och hela mänskligheten med oss, har tagit emot.

Av kärlek till oss lämnade Du Himmelens härlighet och kom ned till denna värld av lidanden och tårar. Av kärlek till oss blev Du människa och antog ett barns ödmjuka skepnad, så att vi skulle kunna bli Guds barn. För vår skull utstod Du fattigdomens försakelser och en gudlös furstes förföljelser. För vår skull tillbringade Du Dina första levnadsår i landsflykt hos ett främmande folk. För vår skull var Du lydig Dina föräldrar och arbetade till Ditt trettionde levnadsår i en snickares verkstad, fastän Gudomens fullhet bodde i Dig. För att visa oss vägen till Himmelen, vandrade Du under oändliga mödor och försakelser genom Palestina, undervisade och predikade under oupphörliga lidanden och förföljelser. Genom Ditt liv på jorden gav Du oss det mest upphöjda exempel på alla dygder, på saktmod och ödmjukhet, på kärlek till Gud och människor, på fullkomlig lydnad för Din Allsmäktige Faders Vilja och på outtröttlig nit för Hans förhärligande.

 

O Maria, Guds Heliga Moder, bed för mig om de dygder som uppfyllde din Gudomlige Sons och din egen själ.

Var hälsad Maria… (tio gånger).

 

II. O min Jesus, för vår skull överlämnade Du Dig slutligen i Dina blodtörstiga fienders händer, föredrog den omänskligaste misshandel och dog en kvalfull och förnedrande död liksom en förbrytare. Men allt detta var inte nog för Din kärlek till oss. Du ville även efter döden bli kvar hos oss alla dagar intill tidens slut. I Altarets Allraheligaste Sakrament bor Du mitt ibland oss, så som en fader bland sina barn. I Sakramentet tröstar och uppmuntrar Du oss när vi är sorgsna och modfällda. Genom Sakramentet styrker och hjälper Du oss i varje nöd och fara. I detta Kärlekens Sakrament ger Du oss ny kraft genom Din Heliga Kropp och Ditt Dyrbara Blod. Vem blev inte styrkt, då han kom till Dig? Vem fann inte tröst och hjälp, då han ödmjukt och innerligt ropade till Dig? Vi kommer till Din Nådetron utan fruktan och misstro, för Du tröttnar inte att lyssna till våra böner och att förbarma Dig över oss, som en fader förbarmar sig över sina barn.

 

O Maria, Guds Heliga Moder, be för mig om kärlek och vördnad för Jesu Kristi, din älskade Sons, närvaro i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Var hälsad Maria… (tio gånger).

 

III. O min Jesus, Du min Himmelske Vän och Välgörare, barmhärtige Frälsare! Jag lovar Dig nu högtidligt att aldrig mer hänge mig åt världens bedrägliga glädjeämnen och njutningar. För var är väl sinnliga njutningar annat än själens död? Vad är väl rikedom och ära i denna värld annat än trolösa vänner, som överger mig i nödens stund. Vad är väl hela jorden, om jag hänger mig åt dess förföriska glädjeämnen, annat än tomhet, som inte kan släcka mitt hjärtas törst, som inte är värdig min kärlek! Nej, jag vill bara älska Dig, Du som alltid förbarmar Dig över oss! Denna kärlek till Dig ska helga mig, ska göra min tro på Dig levande och min tillit till Dig stark och orubblig. Denna heliga kärlek till Dig ska ge mig mod i faror, kraft under frestelser, måttlighet i njutandet av det som jag behöver till mitt livs uppehälle, ska skänka mig frimodighet att troget uppfylla min heliga tros plikter, trösta mig under de lidanden och motgångar som möter mig, och öppna för mig de ljusaste utsikter till ett lyckligt liv i Dig. Denna heliga kärlek till Dig ger mig sann lycka här i livet och den Himmelska glädjen efter döden.

 

O Maria, Guds Heliga Moder, be för mig om den största av alla nådegåvor: att älska Jesus, din Gudomlige Son, över allt annat och före alla andra.

Var hälsad Maria… (tio gånger).

 

IV. O min Jesus, min Frälsare, hur lycklig är jag inte då jag älskar Dig! Hur oändligt förtjänar Du inte att älskas över allt annat och före alla andra av mig! Välsigna mig och hör min bön. Upptänd och föröka Din heliga kärlek i mitt inre och låt den vara kvar i mig för evigt. Amen.

 

O Maria, Guds Heliga Moder, be för mig om nåden att få älska Jesus, din älskade Son, tillsammans med dig i Himmelen för evigt.

Var hälsad Maria… (tio gånger).

 

 

Rit för Förnyelsen av Ordenslöftena

Äger rum den 29 november i Franciskanorden

Enligt Rito Romano-Serafico år 2001

 

Provinsministern eller guardianen:

Låt oss komma ihåg vår Serafiske Fader Franciskus som ofta brukade säga: ”Låt oss börja, bröder, att tjäna Herren, för hittills har vi gjort inga eller ytterst få framsteg”.

Låt oss därför be, kära medbröder, till Gud vår Fader, som ger uthållighet i det goda, att Han ger oss sin nåd, till oss som är Hans söner och som idag förnyar våra löften.

 

Alla ber nu en stund i tystnad.

 

Provinsministern eller guardianen fortsätter:

Herre, se i Din godhet till oss Dina söner, som Du i Din försyn har kallat till den evangeliska fullkomligheten; låt oss gå vidare med generositet och uthålligt engagemang på den väg som vi har påbörjat med sådan iver.

Amen.

 

Alla bröder uttalar förnyelsen av löftena tillsammans:

Allsmäktige, Allraheligaste, Högste och Upphöjde Gud, Helige och Rättfärdige Fader, himmelens och jordens Herre och Konung, jag välsignar Dig och jag tackar Dig för att Du med Din kärleks kraft har kallat mig att efterfölja Din älskade Son, vår Herre Jesus Kristus, genom ett liv i enlighet med den inspiration som Du gav Din tjänare Franciskus.

Med den Helige Andes kraft förnyar jag i dag till Dig, med hela mitt hjärtas hängivenhet, löftet att leva i lydnad, utan något eget och i kyskhet, och jag bekräftar även min föresats att leva enligt Mindre Brödernas Regel, stadfäst av påven Honorius, enligt vår Ordens Konstitutioner.

Helige Fader, genom Maria den Obefläckades hjälp, hon som är Jungfru som blev Kyrka och förebild för det Gudsvigda livet, på vår fader den Helige Franciskus och alla helgons förbön, med brödernas hjälp, låt mig få hålla ut intill slutet i denna heliga föresats, och endast genom Din nåd, nå fram till Dig, Du Allrahögste, som i den fullkomliga Treenigheten och i Enhet lever och råder i härlighet, i evigheters evighet. Amen.

 

Efter förnyelsen av ordenslöftena säger provinsiministern eller guardianen:

Lov, pris, ära och tack till vår Gud och till er som har förnyat er föresats att hålla vår fader, den Helige Franciskus´, sätt att leva, som är skriven till frälsning i er själ, välsignelse i himmelen från den Allrahögste Fadern, och på jorden hans älskade Sons välsignelse med den Helige Ande Hjälparen.

Alla Amen.

 

Provinsiministern eller guardianen:

Förenade i bön, efter att ha förnyat våra Ordenslöften, ber vi den Allsmäktige Guden att Han gör oss trogna våra löften och generösa i Hans tjänst.

Vi ber tillsammans:

Herre, hör vår bön.

 

För Guds Heliga Kyrka, att alla hennes söner och döttrar samverkar för att bygga upp henne med sina liv.

 

För fred, frid och frälsning för hela världen, att alla Franciskus söner blir budbärare i samhället och medverkar till fred och broderskap.

 

För de unga, att deras entusiasm och ideal för de evangeliska värdena till tjänst för rättfärdighet och kärlek blir allt starkare, så att de kan få erfara den ljuva frid som kommer av att utge sig själv.

 

För alla Gudsvigda, att deras liv vittnar om glädjen över att ha funnit Gud som är allt gott, det högsta goda och det godas fullhet.

 

För oss här närvarande, att vi älskar Gud och tillber Honom med ett rent hjärta och sinne och ger Honom allt lov, dag och natt utan att tröttna.

 

Provinsiministern eller guardianen:

Gud, Du källa till all helighet, hör denna Din familjs böner och på den Saliga Jungfru Marias förbön, hon som är Din ödmjuka tjänarinna och vår Härskarinna, välsigna och beskydda dessa Dina söner, så att de med Din hjälp troget uppfyller det som de genom Din gåva har lovat Dig. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

 

30 November

Helige Aposteln Andreas Fest

 

Andreasbönen inför Jul

”Det är en from tro att den som ber denna bön 15 gånger per dag från den Helige Aposteln Andreas fest fram till Jul kommer att få vad han eller hon ber om”.

Bön översatt från engelskan med imprimatur av Ärkebiskop Michael Augustine, New York, 6 februari 1897

 

Hälsad och välsignad vare den timma och den stund, då Guds Son föddes av den Allrasaligaste Jungfrun Maria, vid midnatt i Betlehem, i bitande köld.

Värdigas, o Gud, i den stunden höra mina böner och uppfylla mina önskningar genom vår Frälsares Jesu Kristi och Hans välsignade Moders förtjänster. Amen.

 

Helige Aposteln Andreas

 

Skyddshelgon för fiskare och sjömän, ogifta kvinnor, samt mot problem med nacken.

 

Grekerna kallar honom ”Protokletos”, den Förstkallade. Det var Andreas som förde sin bror Petrus till Jesus med orden: ”Vi har funnit Messias.” Under kejsar Neros förföljelser blev han gripen och dömd till döden på ett kors. Hans kors, som sedan fick heta ”Andreaskorset”, hade formen av ett X. Hela tre dagar hängde Aposteln fastbunden på sitt kors, innan han dog den 30 nov. år 60. Efter Konstantinopels fall 1204 överförde korsriddarna hans kvarlevor till Amalfi söder om Neapel. Överföringen av relikerna firas den 9 maj. Tomas Palaeologus gav Apostelns huvud till Påven Pius II (1458-1464) och var länge en av Sankt Peterskyrkans mest vördade reliker. Paulus VI (1963-1978) återlämnade reliken till Konstantinopel.

 

Hyllningsbön till Aposteln Andreas

Ur Oremus 1909

Passande bön att be före eller efter Mässan på Andreasdagen den 30 november

 

F Helige Andreas, Kristi älskade lärjunge, när du av Johannes Döparen fick höra ordet: Se Guds Lamm, följde du villigt nådens röst och bad Frälsaren att få följa Honom; med helig glädje förde du även din broder Petrus till Honom.

Alla Av Herren kallad till apostlaämbetet, lämnade du utan betänketid nät och båtar, hus och hem för att för alltid ansluta dig till Honom och i Hans tjänst arbeta för det Rike, som Han kommit för att grunda på jorden.

F Sedan du under ett långt apostoliskt liv vittnat för Kristus, skulle du även vittna för Honom genom en härlig död. För när den hedniske ståthållaren hotade dig med en kvalfull död, om du inte ville lyda statens lag och offra åt landets gudar, svarade du med apostolisk frimodighet:

Alla ”Dagligen offrar jag på altaret åt den ende sanne Guden, inte tjurars kött och bockars blod, utan det obefläckade Lammet, vilket, när det blivit offrat och alla troende ätit av dess kött, förblir osårat, helt och levande.”

F Den förargade domaren dömde dig till korsets död. När du fick se korset, kastade du dig på knä, utsträckte dina armar mot det och utropade:

Alla ”O kära kors, liksom med ädelstenar prytt med Herrens lemmar, o kors, länge efterlängtat, innerligt älskat, oupphörligt eftersträvat och nu äntligen tillrett åt mig: upptag mig från jorden och återge mig åt min Mästare, så att den, som återlöst mig genom Dig, tar emot mig.”

F Genom korset blev du lik den Gudomlige Mästaren, genom korset gick du in i Hans härlighet.

Alla Store, Helige Apostel, bed för mig till Herren, att jag inte förhärdar mitt hjärta, när jag hör Hans röst, utan villigt följer Hans kallelse.

F Nåden liknar ju en ros; plockar man henne inte, medan hon blomstrar, vissnar hon, och inget annat återstår än törnen, samvetets agg över den förspillda nådetiden. Därför säger Mästaren själv:

Alla ”Se, jag står för dörren och klappar; om någon lyssnar till min röst och upplåter för mig, ska jag gå in till honom.”

F Du offrade dagligen på altaret det obefläckade Lammet. Jag vet, att det Heliga Offret är medelpunkten för all gudsdyrkan, det mest upphöjda lov-, tack-, bön- och försoningsoffer, som i värde och förtjänst oändligt övergår alla andra andaktsövningar.

Alla Bed för mig, att jag så ofta som möjligt deltar i detta Heliga Offer med all den vördnad och andakt, som jag skulle ha haft, om jag fått bevittna Herrens blodiga Offer på Golgata.

F Du vittnade för Herren under ditt liv och vid din död; ännu från korset predikade du den Korsfäste och Hans heliga lära.

Alla Bed för mig om nåden, att jag aldrig blygs för Honom och Hans Evangelium, utan öppet inför hela världen bekänner honom och Hans heliga lära. Bed för mig så att jag får älska den Korsfäste och Hans Heliga Kors;

F för Korset, en stötesten för judar och en dårskap för hedningar, är Guds vishet och Guds kraft, det tecken genom  vilket vi ska bli saliga.

Alla Fjärran vare från mig att berömma mig av något annat än av vår Herres Jesu Kristi Kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

F. Med hjärtat tror man till rättfärdighet,

Alla och med munnen sker bekännelsen till salighet.

F Låt oss be. I ödmjukhet ber vi, Herre, hos Ditt Majestät, att Din Helige Apostel Andreas, såsom han i Din Kyrka var Evangeliets förkunnare och föreståndare, att han även för oss får vara en ständig Förespråkare, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

 

6 December

Helige Nicolaus Dag

 

Helige Nicolaus av Myra

 

- Triduum inför helgonets fest: 4-6 december

- Festdag: 6 december

- Onsdagen är helgonets särskilda veckodag då man på många platser ber den Ständiga Novenan till Den Helige Nicolaus

 

Skyddshelgon för bagare, bryggare, brudar, barn, fiskare, affärsmän, parfymtillverkare, fångar,  sjömän, ogifta samt resande.

 

Den Helige Nicolaus är känd och älskad över hela den kristna världen. Han föddes under 200-talets mitt i en kristen familj i Patara i Mindre Asien, i det nuvarande sydvästra Turkiet. Metodius´ (+847) biografi över Nicolaus, vilken gjorde helgonet vida känd i Västvärlden under 900-talet, beskrev Nicolaus som mycket from redan som nyfödd: under onsdagar och fredagar (fastedagarna) vägrade han att dia sin moders bröst! Efter sina föräldrars död ärvde han en stor förmögenhet som han främst använde för att hjälpa de fattiga, alltid på ett mycket diskret och taktfullt sätt. Berömd är berättelsen om den utfattige familjefadern, som ville sälja sina tre döttrar till en kopplare, när han inte kunde ge dem en hemgift. Nicolaus fick kännedom om detta och mitt i natten kastade han in tre kulor av guld genom ett öppet fönster i den fattiga familjens hus. Så räddade han flickorna från ett liv i skam och fadern från livslånga samvetskval. Detta gav i många länder upphov till seden att natten före den Helige Nicolaus´ fest lägga små gåvor åt barnen i en strumpa. Under en pilgrimsresa till Jerusalem överraskades båten, i vilken Nicolaus färdades, av en häftig storm. De förskräckta sjömännen ropade till helgonet: ”Be för oss till Himmelens Gud, som du dyrkar!” De blev inte besvikna. Nicolaus bad en kort bön och havet blev lugnt. Så blev han sjömännens och många hamnstäders Skyddshelgon.

När biskopen i Myra dog, var Nicolaus redan så berömd, att man enhälligt ville ha honom till biskop. Även som biskop fortsatte han med sina kärleksgärningar.

År 303 började kejsaren Diocletianus en grym förföljelse av de kristna. Nicolaus blev i kedjor förd i landsflykt. Där förkunnade han Kristus för sina medfångar, tills Konstantin den Store år 313 äntligen gav Kyrkan sin rättmätiga frihet. Återkommen till Myra försvarade Nicolaus den sanna tron mot Arius´ villoläror och vissa påståenden gör gällande att han skulle ha deltagit i Konciliet i Nicea (325), där Arius dömdes för kätteri.

En intressant sak att notera på många klassiska ikoner som avbildar den Helige Nicolaus är i vänstra övre hörnet ser man Kristus som håller fram evangelieboken och i högra övre hörnet Guds Moder som håller fram den biskopliga stolan (i ortodoxt tal omophorion).

Detta vill berätta om att helgonet blev så uppbragt över heretikern Arius förledande läror under konciliet att han gick fram till Arius och gav honom en rejäl örfil (helt inofficiellt har detta givit S:t Nicolaus titeln boxarnas skyddspatron!). Konciliefäderna i Nicea kunde inte tolerera detta och Nicolaus blev fråntagen sina insignier som biskop och förd till fängelse. Under natten uppenbarade sig Herren med evangelieboken och Guds Moder med biskopsstola för att bekräfta det ämbete som Herren hade givit Nicolaus. Vakterna fann på morgonen helgonet fritt från bojor och klädd som biskop.

Den Helige Nicolaus lär ha dött strax efter Konciliet i Nicea, årtal och datum är okänt. Efter det att Turkiet hade erövrats av muslimer, beslöt en sjörövare från Bari i södra Italien att med sina 62 sjömän rädda helgonets kvarlevor åt kristenheten. På ett äventyrligt sätt lyckades han överföra relikerna till Bari i Syditalien, den 9 maj 1087. Den 9 maj har sedan dess firats som ”De Heliga Relikernas överförande”. I Bari byggde man en ståtlig kyrka som förvaringsplats för den Helige Nicolaus reliker. Påven, den Salige Urban II (1088-1099, samme påve som organiserade det första Korståget) höll ett Koncilium i Bari år 1095 då han också invigde den nya kyrkan. Från och med detta år blev devotionen till den Helige Nicolaus universell.

 

I  den Heliga Birgittas Uppenbarelser kan man läsa följande (VI boken, kap. 103) om hennes pilgrimsfärd till den Helige Nicolaus Basilika år 1366 och 1369. ”När Guds tjänarinna (Birgitta) besökte den Helige Nicolaus vid hans grav började hon tänka på den flytande olja som kom fram från hans ben. Hon blev då tagen ut ur sig själv genom Anden och fick i en vision se en person som var helt täckt med olja och som utsöndrade en underbar doft. Personen sade till henne: ’Jag är biskopen Nicolaus och jag uppenbarar mig för dig i en andlig form som den jag var när jag levde på jorden. Mina lemmar var helt formbara för Guds tjänst, precis som något som är inoljat och som böjer sig helt och fullt för ägarens vilja. Så var jag till kropp och själ i en levande glädjesång helt och hållet för Gud. Mina läppar använde jag bara för att förkunna Guds Ord och min kropp utförde arbetet i uthållighet, ödmjukhet och med den kyskhet som jag särskilt älskade.” Det är på grund av denna ”myrra”, väldoftande olja, som den Helige Nicolaus även är parfymtillverkarnas Skyddshelgon.

 

I Bari, där helgonet är begravd, är varje onsdag vigd till den Helige Nicolaus och man avslutar Mässorna med en ständig novena till helgonets ära.

 

Litania till Helige Nicolaus

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Guds Moder, Bekännarnas Drottning,

bed för oss

Helige Nicolaus

Helige Nicolaus, du Kristi trogne vän

Helige Nicolaus, du den Heliga Kyrkans lydige son och lysande tjänare

Helige Nicolaus, du den Himmelske Faderns utvalde budbärare

Helige Nicolaus, du den Helige Andes ödmjuka Tempel

Helige Nicolaus, du orädde försvarare av Guds Sanning

Helige Nicolaus, du trogne förvaltare av Guds Hemligheter

Helige Nicolaus, du ivrige beundrare av Guds Vishet

Helige Nicolaus, du outtröttlige förkunnare av det Glada Budskapet

Helige Nicolaus, du som tog din tillflykt till Herren i alla svårigheter och bekymmer

Helige Nicolaus, du kärleksfulle biskop, som var så uppmärksam på folkets nöd

Helige Nicolaus, du omsorgsfulle herde för dem som anförtrotts i din vård

Helige Nicolaus, du de fattigas fader och vän

Helige Nicolaus, du som gick Evangeliets väg på ett heroiskt sätt

Helige Nicolaus, du som offrade ditt lidande under förföljelser i Evangeliets tjänst för alla människors frälsning

Helige Nicolaus, du som inte var rädd för svårigheter och motgångar när det gällde att tjäna Gud

Helige Nicolaus, du som gör under i din kärlek till Kristus

Helige Nicolaus, du som genom din förbön vill ge oss Himmelska gåvor

Helige Nicolaus, du mäktige beskyddare för dem som ber om din förbön

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Bed för oss Helige Nicolaus,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F. Låt oss be. Herre, vi ber om Din barmhärtighet och om Ditt beskydd i alla faror. Hör den Helige Nicolaus’ bön för oss och röj undan hindren på vår väg till Dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Novena I till Den Helige Nicolaus

Ur Oremus 1909

Kan med fördel användas till den ständiga novenan på onsdagar eller som triduum mellan den 4-6 december

 

F Helige Nicolaus, kallad av Gud till herdeämbetet, var du den gode herden, som gav ditt liv för dina får, fader och vän för din hjord, räddare ur varje nöd. I förtröstan på Mästarens ord: ”Den som tror på mig, ska göra de gärningar, som jag gör, och större än dessa ska han göra”, stillade du med ett ord vind och vågor och räddade de sjöfarande från säker död.

Alla Du var de förföljdas och vilsegångnas beskyddare, änkors och faderlösas stöd och en räddare för de oskyldiga som var i fara.

F Med rätta kunde du på livets afton säga med den fromme Job:

Alla ”Jag räddade den betryckte, som ropade, och den faderlöse, som ingen hjälpare hade; den olyckliges välsignelse kom över mig, och änkans hjärta uppfyllde jag med tröst; ögon var jag för den blinde och fötter för den halte; jag var en fader för de fattiga”.

F Helige Nicolaus, ditt namn var förr ärat i Norden, och du ärades högt av landets barn. Dina skyddslingar bar med stolthet ditt namn och åkallade dig i varje nöd och fara.

Alla Ärorike Helige Bekännare, vänd från Himmelens höjd dina milda ögon till mig, som nu ber om din förbön.

F Utverka åt mig av alla goda gåvors Givare all den hjälp jag behöver för min timliga och eviga välfärd.

I synnerhet utbed mig denna nåd (nämn böneintentionen), ifall den verkligen tjänar till mitt livs lycka och min själs räddning.

Alla Kom även ihåg vid Guds Tron, Guds Heliga Kyrka och Hennes överhuvud, vår Helige Fader, Kyrkans mission och vår församling.

F Återför till frälsningens väg dem, som lever i synd eller är insnärjda i villfarelsens och kätteriets garn.

Alla Be för oss alla, att vi efter en lycklig färd över livets stormiga hav uppnår den Saliga evighetens Hamn.

F Be för oss Helige Nicolaus.

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Gud, Du som gav Din Helige Biskop Nicolaus nåden att utföra otaliga underverk, låt oss, genom hans förtjänster och förböner bli frälsta från helvetets eld, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Novena II till Den Helige Nicolaus

När man ber novenan (inför Nicolaus fest eller när man söker hans särskilda förbön) ensam passar följande kollektbön för nya missalet mycket bra.

 

Herre, vi ber om Din barmhärtighet och om skydd i alla faror. Hör den Helige Nicolaus bön för oss och röj undan hindren på vår väg till Dig. Genom vår Herre Jesus Kristus, Din Son, som lever och råder med Dig i den Helige Andes enhet, Gud i alla evigheters evigheter. Amen.

 

Helige Nicolaus, du mäktige Undergörare, som visat och alltjämt visar stor omsorg och kärlek till de troende, be för oss att vi blir värdiga Kristi löften.

 

Nämn din böneintention och avsluta med tre Ära vare Fadern.

 

Bön till Helige Nicolaus

Ur den Österländska Traditionen – särskilt för onsdagar eller torsdagar

 

Helige Nicolaus, du visade dig som en sann präst för du uppfyllde Kristi Evangelium genom att utge din själ för ditt folk och rädda de oskyldiga från döden.

Därför är du välsignad som en av de vise enligt Guds nåd.

Du var i sanning en trons förebild, ett föredöme i ödmjukhet och lärare av självförnekelse.

För din ödmjukhets skull blev du upphöjd och din fattigdom gjorde dig rik. Ärorike Fader Nicolaus, vädja till Kristus, vår Gud, att Han frälser våra själar.

 

8 December

Marie Obefläckade Avlelses Högtid

 

Förslag till novenaböner att be inför denna stora Mariahögtid och högtidsbön för själva dagen finns för 29 november.

Detta är den Marianska andliga rörelsen Militia Immaculatae (Marie Härskara) stora festdag. Den grundades av Helige Maximilian Maria Kolbe år 1917 och Gråbrödernas kloster i Jönköping är det svenska sätet för MI i vårt stift. Det är vanligt att nya medlemmar viger sig till Immaculata just den 8 december.  

Om du inte har några böner till Immaculata tillgängliga för denna dag, be gärna denna kända vigningsakt:

 

Högtidlig Vigningsakt till Immaculata

Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, 14 aug.)

 

Obefläckade Jungfru, Himlarnas och jordens Drottning, syndarnas Tillflykt och vår kärleksfulla Moder, till vilken Gud ville anförtro förmedlingen av all barmhärtighet.

Jag, ovärdige syndare, ber i all ödmjukhet att få tillhöra dig helt och fullständigt. Gör med mig, min kropp, min själ, mitt liv, min död och mitt eviga liv, såsom du vill. Använd mig så som du anser bäst, utan förbehåll, för att det ska uppfyllas som är sagt om dig: ”Hon ska krossa ditt huvud; du ensam har förintat alla villoläror i hela världen”.

Låt mig få bli ett användbart redskap i dina Obefläckade och barmhärtiga händer för att din ära må skina starkare och klarare i mörkret hos många vilsegångna och likgiltiga själar och för att kunna utbreda så mycket som möjligt, Jesu Heliga Hjärtas Rike. Där du är närvarande triumferar alltid omvändelsens och heliggörandets nåd, för all nåd kommer genom dina händer till oss från Jesu Heliga och barmhärtiga Hjärta.

F Låt mig få lova och prisa dig, o Heliga Jungfru.

Alla Ge mig styrka mot dina fiender.

F Låt oss be. Fader, från första ögonblicket beredde Du den Saliga Jungfrun till en värdig boning åt Din Son.

Därför ber vi Dig att Du, som med tanke på att Kristus skulle dö för alla människor, bevarade henne ren från varje fläck, ville helga också oss, så att vi på hennes förbön når vårt mål hos Dig.

Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

 

9 December

Novenan från Dozulé

Att be mellan den 9 – 17 december

 

Många ber den varje dag under året som gottgörelse- och förbön för syndare. Den 28 mars 1972 i Dozulé (25 km från Lisieux, Frankrike) fick Magdalena Aumont tillhörande Focolare Rörelsen (grundad 1943 av Chiara Lubich) en uppenbarelse av vår Herre. Jesus lovar att ”Den som ångrar sig vid det Ärorika Korsets fot och varje dag ber följande bön inte längre behöver frukta att Satan får någon makt över hans eller hennes själ. Även om denna själ förnedrat sig med orenhet, ska allt detta renas i ett ögonblick och han eller hon blir ett Guds barn för all evighet.”

(Obs! Jesus ger i och med detta ingen dispens från Bikten!).

 

Den 25 dec. 1975 gav Herren följande budskap: ”Mänskligheten ska aldrig finna frid till dess den känner till mitt budskap och samtidigt lever efter det. Min Fader, vars godhet är oändlig, vill uppenbara för världen sitt budskap för att katastrofer ska undvikas. Mer än aldrig förr vill jag låta min nåd flöda över alla dessa människor som plågas av oro och ångest.”

Magdalena fick ta emot budskap från Herren från och med mars 1972 till augusti 1982.

 

Jesus bad Magdalena att gå till kyrkan nio dagar i följd och inför tabernaklet be följande novenabön. Till de själar som bad följande novenabön gav Herren följande löften enligt Magdalena Aumont:

 

Jag ska förvandla syndarnas själar så att de istället för bitterhet kommer att erfara min ljuvlighet.

Jag ska föröka nåden i prästernas och ordensfolkets själar, för det är genom dem som mitt budskap ska bli känt.

Jag ska hålla de frommas och trognas själar nära mitt Hjärta. För det är dessa som har tröstat mig på min vandring till Kalvarieberget.

Jag ska låta min nåd stråla, när hedningar och de som ännu inte känner mig, får kunskap om mitt budskap.

Jag ska föra heretikernas och apostaternas (de som lämnat Kyrkan) själar till enhet med min Kyrka.

Jag ska ta emot i mitt Hjärtas boning barnen och de ödmjukas själar som har en särskild kärlek till vår Himmelske Fader.

Jag ska ge all den nåd som behövs åt dem som känner till mitt budskap och är trogna intill slutet.

Jag ska ge tröst och lindring åt själarna i Skärselden och mitt Blod ska ge dem svalka och släcka den ångerns eld som de erfar.

Jag ska värma de mest förhärdade hjärtan, de kallaste själarna och de själar som djupast sårar mitt Hjärta.

 

Budskapet som det här talas om är ingenting annat än att de som säger sig vara troende ska leva Evangeliets budskap och då särskilt ta Saligprisningarnas uppmaningar till sitt särskilda livsprogram.

Genom de troendes engagerade och hängivna liv i bön och ständig omvändelse enligt Evangeliet kommer den frid som änglarna förkunnade då Kristus fötts bli verklighet för alla människor.

 

Börja novenan med Fader vår samt tre Var hälsad Maria, enligt Jesu önskan. Fortsätt sedan med följande böner:

 

Herre, för Ditt bittra lidandes skull,

förbarma Dig över oss och hela världen.

Ära vare Gud i Höjden och frid på jorden åt människor som har Hans välbehag.

 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Jesus från Nasaret har segrat över döden och evigt är Hans Rike.

Han kommer för att besegra världen och tiden.

Min Gud, förbarma Dig över dem som hädar och missbrukar Ditt Heliga Namn.

Förlåt dem, för de vet inte vad de gör.

Min Gud, förbarma Dig över dem som förleder andra till synd och orsakar skandaler.

Befria dem från den Ondes inflytande.

Min Gud, förbarma Dig över dem som flyr från Dig.

Ge dem hunger och törst efter den Heliga Eukaristin.

Min Gud, förbarma Dig över dem som kommer med sin ånger inför det ärorika Korset.

Låt dem få finna frid och glädje i Dig, vår Gud och Frälsare.

Min Gud, förbarma Dig över oss så att Ditt Rike kommer.

Men rädda våra bröder och systrar, ännu finns det tid!

Stunden är nära, och se Jag kommer. Amen.

Kom, Herre Jesus!

 

Be nu Fader vår och 10 ggr. Var hälsad Maria samt bönen:

Herre, uppfyll hela jorden

med Din oändliga barmhärtighet.

 

 

12 December

Vår Fru och Moder av Guadalupe

 

”Är inte jag din Moder, och är inte jag här?”

Guds Moders ord till oss genom den Helige Juan Diego

 

Guds Moders uppenbarelser brukar vara uppmaningar till bön, bot och omvändelse. När den Heliga Jungfrun visar sig i Mexico är det i stället hennes moderliga ömhet, omsorg och kärlek som är det främsta budskapet. Detta är den första stora uppenbarelsen av Maria i Kyrkans historia. Den allra första, men av mer ”privat” natur, var uppenbarelsen till Aposteln Jakob d.ä. i Zaragoza i Spanien för att uppmuntra aposteln att inte ge upp när alla visade sig likgiltiga för evangeliets förkunnelse. 

 

Den 9 december 1531 uppenbarade sig Guds Moder för den 57-årige aztecindianen Juan Diego, eller Cuauhtlatoatzin (den talande örnen) som var hans namn före dopet (1474-1548, 9 dec.). Han var på väg till Mässan i Mexico City. Guds Moder gav honom i uppdrag att säga till biskopen att en kyrka skulle byggas till hennes ära, i vilken hon skulle visa sin godhet mot sitt folk. Den franciskanske biskopen Juan Zumarraga trodde inte på Juan Diego utan bad om ett tecken. Guds Moder uppmanade Juan Diego att plocka rosor på berget Tepeyac i närheten (fastän det var vinter) och att bära dessa till biskopen. När Juan berättade för biskopen vad som hade hänt och öppnade sin tilma (ytterplagg) för att visa rosorna såg alla till sin stora förvåning att Guds Moders bild på ett mirakulöst sätt fanns på manteln. Bilden av den Heliga Jungfrun var just så som Juan Diego hade sett henne och när man senare undersökte bilden upptäckte man att Juan Diegos bild finns inpräntad i Guds Moders pupiller! Biskopen tog Juan Diegos Tilma för att sätta upp den ovanför altaret i sitt privata kapell.

En stor kyrka byggdes på platsen för uppenbarelsen och miljoner av indianer blev omvända till den kristna tron - den största anslutningen till Kyrkan någonsin!

 

Den uppenbarade bild som vi än idag kan se innehåller flera viktiga symboler: först och främst är Maria iklädd stjärnorna istället för att ha dem kring sig. Denna mantel med stjärnor var för indianerna ett tecken på att Maria var från Himmelen. Hennes klädnad är överdådigt lång vilket tillsammans med ärmarnas pälsbord visar att hon är en härskarinna. Det svarta midjebandet är tecknet på att hon är havande och genom detta tecken fick åskådaren veta att hon bar på Kristus, världens Frälsare. Allt ifrån uppenbarelserna har man trott att det är Ärkeängeln Mikael som håller upp Marias klänningsfåll och mantel.

 

I dag vördas Vår Fru av Guadalupe som Amerikas Drottning, Mexicos Kejsarinna och de Ofödda barnens Beskyddarinna. Hon firas den 12 december och den Helige Juan Diego firas den 9 december.

 

Guds Moders ord till Juan Diego visar hennes omsorg och medkänsla för alla dem som vänder sig till henne med ödmjukhet och förtröstan:

”Lyssna och låt dessa ord tränga in i ditt hjärta…” läs fortsättningen i Morgonhyllning.

 

Åtta miljoner människor på den latinamerikanska kontinenten omvände sig och lät döpa sig under sju år efter uppenbarelserna till Juan Diego. Man brukar säga att det var lika många som Kyrkan förlorade under Reformationens början i Europa.

 

Om du går in på nätet och söker under Our Lady of Guadalupe, eller på andra språk, finns mycket mer information att få.

 

Novenabön till Vår Fru och Moder av Guadalupe

Novenan bes mellan den 3-11 december

 

Kära Moder, vi älskar dig.

Vi tackar dig för dina löften att hjälpa oss i alla våra behov.

Vi förtröstar på din kärlek till oss, du som torkar våra tårar och tröstar oss.

Lär oss att finna vår frid i din Son, Jesus, och välsigna oss under alla våra livsdagar.

Hjälp oss, så att vi kan bygga en helgedom till din ära i våra hjärtan. Låt den bli lika vacker som den som är byggd åt dig på berget Tepeyac; ett tempel fyllt med tillit, hopp och kärlek till din Son Jesus, som växer sig starkare dag för dag.

Maria, du har valt att förbli hos oss genom din underbara och heliga bild på dig själv på Juan Diegos mantel. Låt oss få känna din kärleksfulla närvaro när vi ser på ditt ansikte. Ge oss mod, att som Juan Diego, förmedla ditt budskap om hopp till alla. Du är vår Moder och vår inspiration. Hör vår bön och svara oss. Amen.

Nämn nu din särskilda böneintention och avsluta med ett Var hälsad Maria.

 

Morgonhyllning till Guds Moder av Guadalupe

för den 12 december

Bön av Helige Johannes Paulus II (1978-2005)

Påven bad följande bön vid sitt besök i Mexico 1990. Sedan 1500-talet har mexikanerna hyllat sin Himmelska Härskarinna och Moder med mycket stor kärlek och hängivenhet. Firandena den 12 december, årsdagen av uppenbarelserna, börjar med en speciell morgonhyllning, precis som man brukar göra vid en familjemedlems födelsedag. Dessa hyllningar börjar i regel vid 5-tiden på morgonen.

Hon är även vår Moder och Härskarinna, så låt oss förena oss med miljoner troende över hela världen och låta denna morgonhyllning vara det första vi uträttar på morgonen den 12 december, ibland sker denna morgonhyllning gemensamt i kyrkan om Mässan firas på förmiddagen.

Be gärna denna hyllningsbön inför en bild av Guds Moder av Guadalupe, smyckat med blommor och ljus.

Bönen är uppdelad i F (den som leder bönen) och alla närvarande för att underlätta gemensam bön.

Enligt traditionen ger man en röd ros till Guds Moder i samband med morgonhyllningen.

 

F Maria Frälsarens Moder, Himmelens Port och Havets Stjärna, hjälp ditt folk som faller och längtar efter att resa sig!

Alla Kom till Kyrkans hjälp, upplys dina trogna barn, stärk de troende som är utspridda i hela världen.

Kalla dem som är långt borta, omvänd dem som lever fångade i det onda.

Var hälsad Maria…

Helige Ande, var för alla vila i tröttheten, svalka i värmen, tröst i gråten, mod i smärtan, hopp för det eviga livet. Amen.

 

F Vi lyssnar nu med vördnad på det budskap som Guds Moder gett oss genom den Helige Juan Diego. Låt de ömma orden komma in i våra hjärtan så att vi kan begrunda dem med särskild kärlek denna dag:

 

Präst, diakon, den som leder bönen

eller någon annan läser budskapet:

 

”Lyssna och låt dessa ord tränga in i ditt hjärta, mitt kära lilla barn: låt ingenting göra dig nedslagen, ingenting deprimera dig.

Låt ingenting förändra ditt hjärta eller din förväntansfulla och lugna blick.

Frukta ingen sjukdom, motgång, orosmoment eller lidande i ditt liv.

Är inte jag din Moder och är inte jag här?

Är du kanske inte under min skugga och beskydd?

Är inte jag din källa till liv?

Är du kanske inte i mina armar?

Är det något annat i livet du behöver?

Du måste förstå, mitt barn, att jag är den ständiga Jungfrun och Modern till den sanne Guden, Han i vilken vi lever, Han som är Skapare av himmel och jord.

Det är min starka längtan att här ska byggas ett tempel där jag ska ge min kärlek, mitt medlidande, min hjälp och mitt beskydd.

Jag är din barmhärtiga Moder och en älskande Moder för alla dem som älskar mig, litar på mig och som söker min hjälp.

Jag ska höra deras klagan och ge tröst och lindring i deras sorger och lidanden.”

 

F Vi tackar dig, kärleksfulla och ömma Moder Maria för din kärlek och omsorg om vårt liv och vår evighet.

 

Alla Tack för att du uppenbarade din ömma moderskärlek för oss.

Som gåva denna dag ger jag dig mitt hjärta och mitt liv.

Förbarma dig över mig och alla mina kära och alla dem jag ber för.

Välsigna + mig och hela mänskligheten på denna din festdag. Amen.

 

Var och en kommer nu fram till nådebilden och lägger ner sin ros framför den (eller ställer rosen i den förberedda vasen).

 

Vår Fru och Moder av Guadalupes Rosenkrans

 

Denna rosenkrans är mycket populär på den amerikanska kontinenten av både engelsk- och spansktalande katoliker. Själva rosenkransen brukar tillverkas av gröna och vita eller genomskinliga kulor: 6 grupper med vardera 3 gröna kulor som åtskiljs med en vit eller genomskinlig kula. Pendangen består av en vit kula samt en medalj av Guds Moder av Guadalupe. Precis som alla andra rosenkransböner kan den bes utan den materiella rosenkransen.

Denna rosenkrans bör man be särskilt den 12 december eller som novena inför firandet av Guadalupefesten.

Många troende ber den också ofta, eller dagligen, som förbön för ofödda barn, förutom att de ber den vanliga rosenkransen.

 

Vår Fru av Guadalupe, du hemlighetsfulla ros, be för den Heliga Kyrkan; beskydda den Helige Fadern; hjälp alla dem som ber till dig i sin nöd.

Eftersom du är den ständiga Jungfrun och Moder till den sanne Guden, så be för oss hos din Allraheligaste Son Jesus Kristus om nåden att kunna hålla ut i tron, ett trösterikt hopp mitt i livets svårigheter, brinnande kärlek och den dyrbara gåvan: uthållighet intill slutet. Amen.

 

Vår Fru och Moder av Guadalupe, be också särskilt för Amerika, Mexiko och alla ofödda barn. Amen.

 

Fader vår

3 gånger: Var hälsad Maria

Ära vare Fadern

 

I. Till ära för den första uppenbarelsen då Guds Moder bad att ett tempel skulle byggas:

Fader vår…

Himmelska Moder, jag tackar dig för din första uppenbarelse då du ville att ett tempel skulle byggas på platsen där du visat dig. Denna kyrka är ett synligt tecken på din moderliga omsorg om oss alla.

3 gånger: Var hälsad Maria

Ära vare Fadern

 

II. Till ära för den uppmuntran Guds Moder gav Juan Diego efter besöket hos biskopen:

Fader vår…

Himmelska Moder, jag tackar dig för din andra uppenbarelse då du uppmuntrade din tjänare Juan Diego trots att han hade misslyckats med det uppdrag du hade gett honom.

Jag tackar dig för att du inger oss mod att inte ge upp inför det andliga livets ofrånkomliga motgångar och svårigheter.

3 gånger: Var hälsad Maria

Ära vare Fadern

 

III. Till ära för det tecken Guds Moder lovade Juan Diego:

Fader vår…

Himmelska Moder, jag tackar dig för din tredje uppenbarelse efter Juan Diegos misslyckande att få ett tempel byggt. Du gav Juan Diego ett tecken som skulle övertyga biskopen och lovade att belöna Juans alla offer för din skull.

Hjälp oss, dina barn, att inte tveka att gå dina ärenden och att inte vänta någon belöning för våra offer i denna världen.

3 gånger: Var hälsad Maria

Ära vare Fadern

 

IV. Till ära för uppfyllelsen av Guds Moders löfte då hon lämnade sin egen bild på Juan Diegos mantel:

Fader vår…

Himmelska Moder, jag tackar dig för din fjärde uppenbarelse då du uppmanade Juan Diego att plocka rosor, där det vanligtvis inte växte några rosor och då du gjorde Juan Diego till ditt särskilda sändebud.

Hjälp oss, dina barn att se de nådegåvor som du utverkar åt oss hela tiden och att ge vidare ditt budskap till alla människor att du är deras Moder.

3 gånger: Var hälsad Maria

Ära vare Fadern

 

V. Påminn dig, Heliga Jungfru av Guadalupe att du genom dina Himmelska uppenbarelser på berget Tepeyac har lovat din barmhärtighet och omsorg åt alla dem som söker dig med kärlek och förtroende.

Du har sagt att du ska ge styrka i kampen mot det onda och i all motgång, torka våra tårar och ge oss tröst och lindring. Be för oss och med oss till vår Himmelske Fader:

Fader vår…

Med obegränsat förtroende för din moderliga kärlek och dina stora löften för dem som söker din hjälp, ber vi dig att vara hos oss, dina barn, och låta din kärleksfulla bild inpräntas i våra hjärtan som ett skydd mot allt ont och orent och som en säker underpant på det eviga livet:

3 gånger: Var hälsad Maria

 

Heliga Guds Moder, Himmelens Drottning, be för oss och förbarma dig över vår värld: rädda de ofödda barnens liv och inspirera alla blivande föräldrar till ett heligt liv.

Beskydda alla människor, nu och i vår dödsstund. Amen.

Ära vare Fadern…

 

Litania till vår Fru och Moder av Guadalupe

Ur Novena to Saint Juan Diego and

The Sacred Triduum of Our Lady of Guadalupe

Queenship Publications 2004

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria av Guadalupe, bed för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla jungfrur

Dotter till Fadern, Skaparen av himmel och jord

Moder till Sonen som kom för att ge oss liv i överflöd

Brud till den Helige Ande genom vilken du födde Frälsaren

Du Jungfru och Moder

Moder till hela mänskligheten

Kyrkans Moder

Moder till alla dina ödmjuka och ringa tjänare

Moder som belönar det lilla vi gör till din ära

Moder som hjälper i vår misär, i våra lidanden och svårigheter

Moder som beskyddar och leder oss

Moder som tar emot oss som dina barn och uppmanar oss till helighet

Moder som med iver söker dina barn som går på villovägar

Moder du som gläder dig över dem som tjänar Kristus likt Juan Diego

Du vördnadsvärda Moder som alltid ser till dina biskopar, präster och alla troende

Du trogna Jungfru

Jungfru som bad oss att bygga ett tempel i Tepeyac

Jungfru som lät rosor blomma på vintern

Jungfru som lämnade oss en himmelsk bild på Juan Diegos tilma

Jungfru som uppenbarade ditt namn: Heliga Maria av Guadalupe

Du Jungfru, missionär, förkunnare av Evangeliet och lärare av den kristna tron

Vårt folks glädje och stolthet

Du de sjukas Hälsa

Du tröst för de bedrövade

Du de kristnas hjälp

Änglarnas Drottning

Jungfrurnas Drottning

Alla de heligas Drottning

Du fredens Drottning

 

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o  Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Bed för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F Låt oss be. Gud, Barmhärtighetens Fader, Du som har ställt Ditt folk under den Allraheligaste Gudsmoderns enastående beskydd, låt alla som åkallar den Saliga Jungfrun av Guadalupe växa i trons glädje och söka folkens utveckling på rättvisans och fredens vägar. Genom Din Son, Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

Följande bön kan avsluta litanian:

 

Moder av Guadalupe, jag vädjar idag till din moderliga och ömma kärlek som ett av dina ”små barn”, som du kallade Juan Diego.

Till ditt kärleksrika och Obefläckade Hjärta anbefaller jag hela världens lidande och alla svårigheter. Vem vet bättre än du vilken ondska som plågar mänskligheten? Vi är alla dina barn, det har Jesus, Din Gudomlige Son och vår Frälsare, sagt från Korset. Glöm oss inte, du kärleksrikaste av alla Mödrar. Jag anbefaller åt dig särskilt (nämn intentionen). Med vördnad och hopp påminner jag dig om ditt stora löfte:

”Är inte jag din Moder, och är inte jag här!

 

Vår Fru och Moder av Guadalupe,

De Ofödda barnens Beskyddarinna

 

Maria, Guds Moder, förlåt vår värld för den sorg och smärta som du måste genomlida för vår brist på kärlek till Gud och allt mänskligt liv.

Be för oss om omvändelsens nåd. Amen.

Rädda de oskyldiga ofödda barnen genom din mäktiga förbön och må våra sinnen och hjärtan öppnas till att förstå varje mänskligt livs värdighet. Amen.

 

Andlig Adoption

 

Vill du vara med och rädda människoliv? Vill du verkligen ära Guds Moder av Guadalupe? Engagera dig då i s.k. andlig adoption. Börja en särskild dag, t.ex. En kyrklig högtid och be sedan följande bön varje dag i nio månader. De finns troende som ber denna viktiga bön, som räddar många liv, varje dag året runt. Du kommer att rädda människoliv!

 

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort. Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av hela mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

 

Bön om Dopets Nåd för Aborterade Barn

En mycket viktig bön!

 

Löfte: ”Genom denna bön kommer många aborterade barn att bli frälsta. Be den dagligen och gör den känd i hela världen. Den som lär andra att be den ska inte gå förlorad…”

(Herrens budskap till Barnabas Nwoye den 29 juli 1998)

 

Använd helst vigvatten när du gör korstecknet i bönen.

 

Himmelske Fader, Din kärlek är evig. I Ditt hav av kärlek har Du räddat världen genom Din enfödde Son, Jesus Kristus. Se nu på Din enfödde Son på Korset, på vilket Han ständigt blöder av kärlek för sitt folk och förlåt oss för Kristi skull.

Rena och döp de aborterade barnen med Din Sons Dyrbara Blod och det Vatten som vällde fram ur Jesu öppnade sida, Han som hängde på Korset för deras frälsnings skull, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Må de, genom Jesu Kristi Heliga Död, få evigt liv, bli helade genom Jesu Sår och genom Kristi Dyrbara Blod befrias för att få den eviga glädjen med helgonen i Himmelen. Amen.

 

Barnabas fick också instruktioner om en ny rosenkransbön:

Jesu Dyrbara Blods Nådekrans (se Devotionen till Jesu Dyrbara Blod)

 

De Oföddas Rosenkrans

 

Det bästa sättet att hylla Vår Fru och Moder av Guadalupe är naturligtvis att bli en förebedjare för ofödda barn.

Du har väl denna särskilda rosenkrans?

Varje kula för Ave Maria är en tår (Marias sorj över de barn som inte får födas) och i varje tår finns en avbildning av ett foster.

Fader vår är gjorda i rött och i form av ett kors (bild för Kristi Heliga Kors och Dyrbara Blod, priset för vår frälsning, men samtidigt en bild av den sorg och smärta som aborten är för Gud själv – Skaparen och Givaren av allt liv).

Denna mycket speciella rosenkrans (med förklarande häfte) finns att köpa i Sankt Maximilians Bok- och Presentbutik som är öppen i samband med Mässor.

Du kan även köpa den eller beställa den på nätet från Lilla Thérèse Bokhandel i Göteborg. 

 

Andra Läsningen vid Läsningsgudstjänsten

12 december

Jag är i sanning er milda Moder

 

Ur det ärkebiskopliga arkivet i Mexico City, 1500-talet.

 

År 1531, mycket tidigt en lördag några dagar in i december skulle en fattig och vänlig indian vid namn Juan Diego besöka Mässan. Han sades vara från Cuauhtitlan, och hans själavård sköttes av ordensbröderna i Tlatilolco. När kan kom till kullen var det redan ljust. Han hörde sång ovanför kullen. När den tystande, och han inte kom närmare hörde han en röst som kallade på honom uppifrån kullen: ”Kära Juna Diego”, sade någon, Då vågade han gå högre upp, närmare rösten som kallade honom.

Men när han kom upp på kullen såg han en dam stå där. Det var hon som hade kallat på honom. När han stod där framför henne häpnade han över hennes skönhet. Hennes kläder lyste som solen. Hon sade till honom: ”Du ska veta, käre son, att jag är den Heliga Maria, alltid fullkomlig Jungfru, Moder till den ende sanne Guden, livets upphovsman, Han som har skapat och som uppehåller allt, himlens och jordens Herre. Det är min uttryckliga vilja och heta längtan att man här uppför ett tempel till min ära. Där vill jag visa på Honom (Jesus), där ska jag genom att visa på Honom, prisa Honom, Han min ömma kärlek. Där ska jag hjälpa och försvara er, ty jag är i sanning er milda Moder, Moder till dig och till alla som bor tillsammans i det här landet, ja till alla som älskar mig, som söker mig, som fromt och förtröstansfullt åkallar mig. Där ska jag bönhöra deras tårar och förtvivlan, där ska jag göra dem väl i deras betryck, och vad de än plågas av ska jag skänka dem lindring. Gå nu till biskopens palats i Mexico City, så att min önskan blir uppfylld. Säg honom att jag har skickat dig. Så får han veta att det är jag som vill att man bygger ett hus åt mig på den här platsen, att man reser ett tempel åt mig i denna dag.

När han kom in i staden gick han raka vägen till biskopens hus. Denne hette Juan de Zamarrága och hörde till franciskanorden. När biskopen hade hört Juan Diego svarade han klentroget: ”Min son, kom tillbaka så ska jag höra på dig en annan gång. Nu måste jag fundera på vad vi ska göra med det du vill och längtar efter.”

Nästa dag fick Juan Diego se Drottningen vandra nedför kullen och betrakta honom. Hon mötte honom där intill kullen, höll kvar honom och sade: ”Hör, min käre son, inte ska du vara rädd eller sorgsen; du ska inte heller bry dig om din morbrors sjukdom eller något annat som trycker dig. Är jag inte hos dig, jag som är din Mor? Står du inte under mina vingars skugga och mitt beskydd? Är inte jag källan till ditt liv och din lycka? Finns du inte i mitt knä, i mina armar? Behöver du mer? Var inte ledsen, var inte orolig. Stig högre upp, min käre son, upp på kullen där du såg mig och där jag talade till dig. Där ska du få se blommor av olika slag. Plocka dem och kom sedan ner med dem till mig.”

Juan tvekade inte att utföra Himladrottningens befallning fastän han mycket väl visste att kullen där han skulle plocka blommorna inte var en plats där blommor växte.

Så gick han ner med blommorna han plockat till Himladrottningen. När hon såg dem tog hon dem i sina vördnadsvärda händer och lade dem tillbaka i Juans mantel och sade: ”Käraste son, blommorna här är ett tecken. Du ska bära dem till biskopen, se så, du är min budbärare. Nu litar jag på att du gör detta för mig. Jag ger dig stränga order: du får inte veckla ut din mantel förrän du kommer till biskopen och visar honom vad du bär med dig. Du ska också berätta för honom att jag sa till dig att gå upp på kullen och plocka blommor. Säg allt du såg och undrade över, så att han tror och ser till att bygga templet som jag vill ha.”

När Himladrottningen hade gett sin befallning gav han sig av till Mexico City. Han gick iväg, lätt om hjärtat över att allt nu skulle ordna sig. När han kom in till biskopen kastade han sig ner och berättade allt han hade sett och varför han blivit skickad. Han sade: ”Monsignor, jag har gjort som du sade till mig. Jag gick till min Härskarinna, Himladrottningen, den Heliga Maria, Guds Moder, för att be om ett tecken som jag kunde ge dig, så att du skulle tro mig och bygga ett tempel där Jungfrun vill ha det. Jag sade också till henne att jag lovat att komma tillbaka med ett tecken på vad hon vill. Hon hörde vad du bad om; hon tog inte illa upp att du bad om ett tecken för att uppfylla hennes vilja. Tidigt i morse sade hon åt mig att gå till dig igen ”

Därefter öppnade Juan sin mantel, och blommorna föll ner på golvet. Samtidigt syntes på hans mantel en bild av den Heliga Jungfrun, Guds Moder Maria. Biskopen och de som såg bilden föll på knä, fyllda av respekt och vördnad.

Hela staden strömmade till: de såg den vördnadsvärda bilden, de häpnade, de uppfattade den som ett Guds verk, de bad. Den dagen sade också Jun Diegos morbror att det som skett var ett ingripande av Jungfrun och att man skulle anropa henne under namnet Sankta Maria, den alltid rena Jungfrun av Guadalupe.

 

Text: Den traditionella redogörelsen, som går under namnet ”Nican Mopohua”

 

Responsorium                                        Jfr. Upp. 12:1

R. Ett stort tecken visade sig i himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter,

+ Och en krans av tolv stjärnor bar hon på sitt huvud.

V. Änglarna gläder sig, ärkeänglarna jublar över Jungfru Maria.

+ Och en krans av tolv stjärnor bar hon på sitt huvud.

 

Kollektbön för 12 december:

Gud barmhärtighetens Fader, Du som har ställt Ditt folk under den Allraheligaste Gudsmoderns enastående beskydd, låt alla som åkallar den Saliga Jungfrun av Guadalupe växa i trons glädje och söka folkens utveckling på rättvisans, rättfärdighetens och fredens vägar. Genom Din Son…

 

Nådebilden av Vår Fru och Moder av Guadalupe

och några märkliga fenomen:

 

Den 12 december firar vi Vår Fru av Guadalupe. Bilden av Jungfru Maria, som mirakulöst uppenbarades på Juan Diegos tilma (ett klädesplagg bland aztekerna gjort av kaktusfiber), har fascinerat betraktare i nära 500 år. Ju mer forskare studerar bilden desto mer oförklarlig framstår den. Här nämns bara några märkligheter:

 

* Röntgenundersökning visar att det inte finns någon skiss under bilden, vilket hade varit självklart om en konstnär hade tillverkat den.

 

* Bilden och tyget har inte åldrats (kaktusfiber bryts normalt ner på cirka 30 år), och dessutom stått emot åratal av sot från ljus, en olyckshändelse med salpetersyra och en mycket kraftig bombexplosion vid ett attentat.

 

* Stjärnorna på Marias mantel stämmer med stjärnhimlen dagen då hon uppenbarades 1531 – men inte som människorna såg himlen från jorden, utan som om betraktaren befann sig bakom stjärnorna och blickade mot jorden.

 

* Mikroskopundersökning visar reflexer i Marias ögon av 13 människor som står framför henne. Man tror sig bland annat kunna se Juan Diego.

 

* Det finns inga penselspår, bilden är slät som ett fotografi.

 

* Tilman har en konstant temperatur på 36.5 C, som en människokropp, oberoende av omgivningens temperatur.

Ur Katolskt magasin, nr. 12, december 2017

Du är väl prenumerant?

 

Ett annat mirakel med nådebilden i Guadalupe:

 

Den 24 april 2007 visades ett starkt ljus från Mariabilden och man kunde tydligt se formen av ett ofött barn:

Sök på YouTube:

Our Lady shows her feelings on Mexico abortions

 

Detta fenomen har också rapporterats från kopior av nådebilden i katolska kyrkor på andra platser i världen.

 

 

13 December

Heliga Lucias Dag

 

Heliga Lucia

Den Heliga Lucia firar man traditionsenligt med:

novena: 4-12 december

festdag den 13 december

bön till helgonet den  13:e varje månad samt på söndagar hedrar man den Heliga Lucia.

Söndagen är vald på grund av att Lucia är bärare av trons ljus.

 

Skyddshelgon mot: dysenteri, ögonsjukdomar, halssjukdomar.

 

Den Heliga Lucia (namnet betyder ”ljusbärare”) föddes år 286 i Syrakusa på Sicilien. Redan som barn avlade hon ett löfte om att helt tillhöra Kristus genom att leva i kyskhet. Detta höll hon hemligt för sin kristna mor Eutychia. När flickan nått giftasåldern, fann Eutychia en brudgum åt henne, men Lucia lyckades gång på gång fördröja trolovningsceremonin. När slutligen Eutychia blev svårt sjuk, följde Lucia med henne på vallfärd till den Heliga Agatas grav i Catania. Där blev modern på ett underbart sätt botad. Då äntligen berättade Lucia för sin mor om sitt löfte och Eutychia hade full förståelse för detta. Men den tilltänkte brudgummen kände sig kränkt och hämnades genom att anmäla Lucia som kristen hos den hedniske kejsar Diokletianus´ ståthållare. Lucia blev gripen, kastad i fängelse och torterad. När hon vägrade ge upp sin tro, ville ståthållaren förödmjuka den uthålliga jungfrun genom att döma henne ”ad lupanare” - hon skulle föras till stadens offentliga bordell och där tjänstgöra som prostituerad. Men när hon skulle transporteras dit på en oxkärra under hela stadens hån och spe, kunde ingen makt på jorden förmå oxen att röra sig, kärran var som fastfrusen på stället. Då förlorade ståthållaren besinningen och lät hälla kokande olja över flickan, men hon skadades inte. Slutligen lät han genomborra hennes hals med ett svärd, efter det att man hade stuckit ut ögonen på henne. Året var 304. Lucia målas oftast med ett svärd genom halsen och med sina ögon på en bricka. Den som besöker Venedig ska passa på att göra en liten vallfärd till den Heliga Lucias grav i kyrkan Santi Geremia e Lucia.

För firandet den 13:e december se bönen för välsignelse av luciakronan. Denna dag ber vi framför allt den Heliga Lucia om förmågan att leva enligt vår kristna tro, så att även vi blir ljus i vår mörka värld.

 

Litania till Heliga Lucia

Litania från 1700-talet

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria, jungfrurnas Drottning, bed för oss

Heliga Lucia

Heliga Lucia, du trons ljusbärare

Heliga Lucia, som ända från din barndom levde i nådens fullhet

Heliga Lucia, Marias trogna efterföljare

Heliga Lucia, jungfrurnas förebild

Heliga Lucia, du som älskade Kristus av hela ditt hjärta

Heliga Lucia, du som var villig att offra allt av kärlek till Kristus

Heliga Lucia, du som inte lät någon ta den Himmelske Brudgummens plats i ditt liv

Heliga Lucia, du den fullkomliga ödmjukhetens tempel

Heliga Lucia, brinnande av iver för Guds ära

Heliga Lucia, du som villigt offrade ditt liv som ett vittnesbörd för kärleken till Gud

Heliga Lucia, föredöme i styrka och uthållighet

Heliga Lucia, lysande förebild i kyskhet

Heliga Lucia, de heroiska dygdernas spegel

Heliga Lucia, du som var orädd inför världens hot

Heliga Lucia, du som förödmjukades som din gudomlige Brudgum

Heliga Lucia, du som föredrog lidande och död framför att bryta ditt löfte till Kristus

Heliga Lucia, de oskyldigas försvarare

Heliga Lucia, du som förvirrar denna världens högmodiga människor

Heliga Lucia, du som inspirerar till tro och frimodighet

Heliga Lucia, vars namn är ärat i Himmelen och fruktat i helvetet

Heliga Lucia, du som ger ljus på livets väg åt dem som anförtror sig åt din förbön

Heliga Lucia, du som med Guds hjälp verkar för vårt bästa

Heliga Lucia, du som tronar i härlighet efter att ha mottagit jungfrurnas och martyrernas krona

Heliga Lucia, den Stridande Kyrkans nya ljus

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma dig över oss, o Herre

 

F Bed för oss, Heliga Lucia,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre, låt oss erfara hjälp och ljus i mörkret genom den Heliga Lucias förbön (i dag när vi firar hennes himmelska födelsedag) i hoppet om att själva en gång dela hennes ära.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Anbefallning till Heliga Lucia

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Heliga Lucia, ärorika jungfru och martyr, du valde Kristus till din själs Brudgum och vän och inget hot eller våld kunde få dig att överge Honom. Full av beundran inför din själsliga styrka vill jag utse dig till mitt skyddshelgon och försvarare i denna värld och inför Herrens Tron, då jag ska dömas för hur jag har levt på jorden.

Ingenting kunde få dig att göra vad du visste var orätt. Be för mig om samma nåd och styrka från den kärleksrike Guden, så att jag blir trogen Guds Bud och den Heliga Moder Kyrkans lära även i minsta sak.

Du levde upp till innebörden av ditt namn och var i tankar, ord och gärningar en ljusbärare, låt även mig med din hjälp få bära trons ljus överallt där jag befinner mig och orädd stå upp för min kristna tro i ord och handling.

Beskydda mig från allt som skulle kunna skilja mig från Kristus, som du har älskat här på jorden till din sista blodsdroppe och som du nu får älska i evigheten.

Låt något av den Himmelska kärleken även fylla mitt liv, så att jag på ditt föredöme, först av allt söker Guds Rike.

Heliga Lucia, be för mig om Kristi ljus.

Heliga Lucia, försvara mig mot mörkrets makter.

Heliga Lucia, be för mig, så att jag blir värdig Kristi löften. Amen.

 

 

 

Novena till Heliga Lucia

Novenan till Heliga Lucia ber man vid behov

eller inför hennes fest 4 - 12 december

 

Heliga Lucia, du den Katolska Kyrkans ärorika martyr, du ljus av helighet och föredöme i andlig styrka. När jag tänker på dina upphöjda dygder, så växer inom mig längtan efter att få efterfölja dig, men jag är medveten om att jag är alltför svag. Därför kommer jag till dig med min bön, Heliga jungfru och martyr, och ber dig om förbön hos Gud, som är det Högsta Goda, att Han uppväcker inom mig en helig längtan efter att vandra på fullkomlighetens väg och så nå den gudomliga kärleken. Hjälp mig att inte uppskatta denna världens goda på bekostnad av det som Gud erbjuder sina vänner, som är villiga att offra allt för Honom.

Idag ber jag dig särskilt att komma till min hjälp med (nämn böneintentionen).

Be för mig, Heliga Lucia, om gudomligt Ljus så att jag kan se min kallelses väg och så få dö en helig död som leder till den eviga äran.

F Bed för oss Heliga Lucia,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre, låt oss få hjälp och se ljus i mörkret genom den Heliga Lucias förbön i hoppet om att själva en gång få dela hennes ära.

Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

 

 

 

 

Söndagsbönen till Den Heliga Lucia

om Själens Ljus

Gammal avlatsbön, 29 december 1907, 7 juni 1936

 

Heliga Lucia, för det trons ljus som vår Skapare och Frälsare gett dig, ber jag dig att be för mig om nåden att samma ljus förökas och bevaras även i min själ. Låt mig få bli så upplyst av tron att jag ser de faror som vill skilja mig från Gud.

Hjälp mig, Heliga Lucia, du som så heroiskt har försvarat trons skatt, att undvika allt ont, att alltid välja det goda och inte avsky någonting så mycket som det ondas mörker och syndens blindhet.

Heliga Lucia, din tro upplyser och strålar än idag. Beskydda mina ögon, så att jag på ett fullkomligt sätt även med min syn kan ge Gud större ära och lovprisning. Be för mig om nåden att inse att min syn ska användas till att se det heliga och inte fastna vid orent och i sökandet efter sinnenas tillfredsställelse.

Låt mig få gå i din efterföljd och alltid lovprisa Gud för Hans skapelses skönhet och beundra det jag ser som en kärleksgåva från Honom.

Hjälp mig att leva på ett så upphöjt sätt att jag en dag förtjänar att få skåda Guds Lamms ljus, som aldrig ska går ner.

Heliga Lucia, jungfru och martyr, be för mig och för alla mina nära och kära. Amen.

 

Heliga Lucias Rosenkrans

Att bes den 13:e varje månad och som novena 4 - 12 december

 

Rosenkransen består av vita kulor, för Lucias jungfrulighet (18 stycken för att ära hennes ålder vid martyriet). Pendangen har tre extra vita kulor till ära för Treenigheten, som gett oss den Heliga Lucia. Sedan finns det åtta röda kulor (som är det s.k. fullkomliga talet) för Lucias martyrium (en i pendangen samt sju i själva rosenkransen.

 

Inledningsbön vid pendangens första röda kula. Denna bön upprepas sedan på de röda kulorna efter varje grupp av tre vita kulor:

Allsmäktige och barmhärtige Gud, Du lät Din Martyr Lucia övervinna lidande och död. / Låt också oss, som är stolta över hennes seger, gå genom livet skyddade från ondskans alla angrepp. Om detta ber vi genom Din Son Jesus Kristus vår Herre. Amen.

 

På pendangens tre kulor ber man till Treenighetens ära som tack för den Heliga Lucias liv och vittnesbörd:

Ära vare Fadern…

 

Själva rosenkransen börjar nu med en röd kula vid vilken man ber den första bönen:

Allsmäktige och barmhärtige Gud…

 

3 gånger ber man (på de vita kulorna):

Bed för oss, Heliga Lucia, /

att vi blir värdiga Kristi löften.

 

Dessa bönegrupper upprepas sex gånger.

 

Avslutningsböner:

Denna heliga kämpade intill döden för sin Gud och fruktade inte de ogudaktigas ord, /

ty hon var grundad på den fasta klippan.

 

Slutbön av Salige Johannes XXIII som Patriark av Venedig.

Ärorika Heliga Lucia, som med offentlig trosbekännelse förenade martyriets ära, hjälp oss att öppet bekänna Evangeliets sanning och att vara trogna Frälsarens lära. O Jungfru från Syracusa, var ljuset i våra liv och förebilden för alla våra handlingar, så att vi, efter att ha efterföljt dig här på jorden, tillsammans med dig en dag kan få glädja oss åt att evigt skåda Herren i Himmelen. Amen.

 

 

 

 

Välsignelse av Luciakronan

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Om ingen präst eller diakon är närvarande så är det familjens huvudman som utför välsignelsen. Det svenska firandet av Luciadagen är unikt i kristenheten.

Innan Sverige gick över till den s.k. Gregorianska Kalendern år 1750 ansåg man att natten mellan den 12 och 13 dec. var den mörkaste natten under hela året.

I Västsverige fanns en sedvänja att någon av kvinnorna i huset gick upp och ”bröt” den längsta natten på året genom att gå runt till alla med en bricka med mat, upplyst av ett tänt ljus. De sovande väcktes och blev serverade mat på sängen. Ibland placerades även ljuset i en krans på kvinnans huvud. Det hörde till att man bakade särskilda vetebullar, ”lussekatter”. Att gå runt och servera den nattliga måltiden kallades att ”lussa”. Namnet kom naturligtvis från dagens namn i kalendern: Lucia. Detta folkliga firande av Lussenatten spred sig sedan genom studenterna från Västsverige till universitetsstäderna. Det förblev länge en rent akademisk företeelse. De västsvenska nationerna hade Luciafester, då studenterna iklädda fotsida nattskjortor uppvaktade sina professorer med nattliga besök. Seden är belagd från Lund redan 1817. Hundra år senare togs Luciafirandet upp av svenska folkrörelsen och snart därefter av andra föreningar, skolor och så småningom också av olika samfund. År 1927 arrangerade tidningen Stockholms Dagblad det första Luciatåget på Stockholms gator. Det är dock Luciasången som vi förknippar med Lussefirandet. Den skrevs av den napoletanske diktaren Theodoro Cottrau och trycktes ca. 1850. Det lär ha varit Gunnar Wennerberg som tog med sig denna sång hem från Italien, där han hört den sjungas år 1852. Det är en folklig barkaroll, som visserligen handlar om Santa Lucia, men den syftar inte på helgonet Lucia, utan på Neapels hamn med samma namn.

 

F Herre Jesus Kristus, Du som har sagt: ”Jag är världens Ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. Vi ber dig, Herre, Du sanna Ljus som lyser för varje människa i denna mörka värld, låt oss få hjälp och ljus i mörkret på den heliga Lucias förbön och välsigna + denna ljuskrona.

Liksom dessa ljus ska förjaga mörkret och upplysa natten, så låt den Helige Andes ljus och eld lysa och värma i våra hjärtan, så att vi finner vägen genom denna världens mörker och faror hem till Ditt oförgängliga ljus där Du med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

(Man kan nu be Litanian till den Heliga Lucia, se den 13 december)

 

Vid kröningen av Lucia:

F Bär trons ljus till alla människor och vittna om Kristus, det sanna ljuset som aldrig slocknar.

Alla Amen.

 

 

Andra Söndagen i Advent

 

Du folk som bor på Sion, se, Herren kommer för att frälsa folken. Ni ska höra Hans röst, och era hjärtan ska glädja sig.

Mässans ingångsantifon

 

Läsningarna i dagens liturgi:

Årgång A: Jes 11:1-10, Rom 15:4-9, Matt 3:1-12

Årgång B: Jes 40:1-5, 9-11, 2 Pet 3:8-14, Mark 1:1-8

Årgång C: Bar 5:1-9, Fil 1:3-6, 8-11, Luk 3:1-6

 

Se böner för första Söndagen i advent.

 

 

Tredje Söndagen i Advent

Gaudete

 

Två gånger per år kan den rosa färgen användas i liturgin (exempelvis prästens mässhake). Det är på Gaudete-söndagen (tredje söndagen i advent) samt på Laetare-söndagen (tredje söndagen i fastan). Båda söndagarna påminner oss om glädjen över Herren som ska finnas även i en annars så allvarlig förberedelsetid inför Herrens ankomst. 

 

Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Herren är nära.

Mässans ingångsantifon

 

Läsningarna i dagens liturgi:

Årgång A: Jes 35:1-6a, 10, Jak 5:7-10, Matt 11:2-11

Årgång B: Jes 61:1-2a, 10-11, 1 Thess 5:16-24, Joh 1:6-8, 19-28

Årgång C: Sef 3:14-17, Fil 4:4-7, Luk 3:10-18

 

Se böner för första söndagen i advent.

 

 

16 December

 

Julnovenan

De Sju O-Antifonerna i Advent

 

De främsta antifonerna i den katolska liturgin talar om det Gamla Förbundets heliga mäns och kvinnors längtan efter Messias ankomst. För nästan all liturgisk text i den Romerska Liturgin gäller att man inte kan spåra någon författare. De finns dokumenterade i Rom före 800-talet. Under hela medeltiden var dessa antifoner oerhört populära, inte minst för den vackra gregorianska tonsättningen som både sjöngs i kloster och i de flesta kyrkor där man hade en kantor. Det är dokumenterat hur de troende strömmade till kyrkorna för att delta i vespern med den tillhörande O-antifonen som sjungs före Magnificat. Av Biskop Durandus av Mende (+1296) får vi veta att man i vissa Stift till och med sjöng upp till tolv O-antifoner. Under 1600-talet i Vienne i Frankrike sjöng man O-antifonerna efter varje vers i Magnificat, precis som en responsorievers. I Paris under samma tid sjöng man dem tre gånger: före, i mitten och vid slutet av Magnificat. Dessa detaljer ger oss en uppfattning om hur viktiga O-antifonerna har varit i Kyrkans liturgiska liv. Man kan bara önska att de alltmer blir en viktig bön för alla katoliker under förberedelsen inför vår Frälsares Födelsedag.

Än idag kan man kan säga att de utgör en novena inför Kristi Födelses Högtid från den 17-24 december. Om du inte har möjlighet att delta eller själv be vespern under denna tid, så be dem ändå och låt dessa underbara och starka texter som handlar om vår frälsnings mysterium tremendum (oerhörda mysterier) bli utgångspunkten för din meditation inför julen.

 

Be först O-antifonen och sedan Magnificat (Jungfru Marias lovsång),

som avslutas med antifonen på nytt.

 

17 dec.: O eviga Vishet, Du som har utgått ur den Högstes mun, Du når från världens ena ända till den andra och styr allt med Ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

 

18 dec.: O Adonai, Gud som leder Israel, Du uppenbarade Dig i den brinnande busken och gav Din Lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, Du vår tillflykt och starkhet.

 

19 dec.: O Jesse telning, Du som står som ett banér för folken, inför Dig tiger konungar i förundran, Dig tillhör alla jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

 

20 dec.: O Davids Nyckel, Du spiran i Israels hus, Du öppnar, och ingen kan tillsluta, Du tillsluter, och ingen kan öppna. Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

 

21 dec.: O Soluppgång, Du avglans av Guds härlighet, Du rättfärdighetens Sol: kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga.

 

22 dec.: O jordens Konung, Du folkens längtan, Du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: kom och rädda människan, som Du danat av jorden.

 

23 dec.: O Immanuel, vår Konung med den nya Lagen, Du Frälsare som folken längtat efter: kom och fräls oss, Herre vår Gud.

 

Magnificat – Marias Lovsång

+ Min själ prisar Herrens storhet, *

min ande jublar över Gud, min Frälsare.

Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna, *

från denna stund ska alla släkten prisa mig salig.

Stora ting låter den Mäktige ske med mig, *

Hans Namn är heligt,

och Hans förbarmande med dem som fruktar Honom *

varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm, *

Han skingrar dem som har övermodiga planer.

Han störtar härskare från deras troner, *

och Han upphöjer de ringa.

Hungriga mättar Han med sina gåvor, *

och rika visar Han tomhänta från sig.

Han tar sig an sin tjänare Israel, *

och håller sitt löfte till våra fäder:

att förbarma sig över Abraham *

och hans barn för evigt.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, *

Nu och alltid och i evigheters evighet. Amen.

 

Man upprepar nu O-Antifonen.

Avslutningsvis kan man be följande bön med vilken vi ber om nåden att ge ett heligt rum åt Herren i vår själ och i vårt hjärta:

 

Prästens Bön till Maria

Helige Franciskus Antonius Fasani, OFMConv (1681-1742, 27 nov.)

I denna version har ”genom prästämbetets värdighet”

bytts ut mot ”dopets värdighet”

 

Påminn dig, välsignade Jungfru, att jag fastän ovärdig, genom dopets värdighet varje dag blir din enfödde Sons boning.

Det är inte annat än tillbörligt att din enfödde Son, som är sann Gud, finner min själ som om det vore Paradiset och aldrig helvetet av hemska synder!

Det jag ber dig om, Maria, ber jag samtidigt om för alla präster och troende: låt oss genom Kommunionen bli ett Paradis, den enda värdiga boningen för din Son.

Jag ber även för hela världen och för alla folk, för alla människor av olika villkor och ställning, särskilt för dem som är tacksamma emot dig och för vilka du vill att jag skall be.

Låt inte denna vår värld bli ett helvete för någon av oss, utan en förgård till det eviga Paradiset.

Du som ger oss Paradiset, hör vår bön. Amen.

 

 

Immanuelrosenkransen

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Bes under advent med den vanliga rosenkransen. I denna rosenkrans ber man O-Antifonerna med några andra böner för alla människors frälsning. Immanuelrosenkransen är inte bunden till den 17-23 advent, utan kan bes under hela adventstiden. Denna rosenkransbön är så enkel att man med fördel kan be den som familjens kvällsandakt under advent.

 

Inled med att kyssa krucifixet på rosenkransen,

gör korstecknet med det och recitera Trosbekännelsen:

 

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

 

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

 

På pendangens första kula be:

O eviga Vishet, / Du som har utgått ur den Högstes mun, Du når från världens ena ända till den andra och styr allt med Ditt blotta ord. Kom för att lära oss vishetens väg.

Fader vår…

 

På de tre kulorna på pendangens mitt be:

O Adonai, Gud som leder Israel, / Du uppenbarade Dig i den brinnande busken och gav Din Lag på Sinai berg. Kom och förlossa oss, Du vår tillflykt och starkhet.

Var hälsad Maria…

 

På pendangens femte och sista kula be:

O Jesse telning, / Du som står som ett banér för folken, inför Dig tiger konungar i förundran, Dig tillhör all jordens folk. Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

Ära vare Fadern…

 

Första dekaden ber man för

alla människors befrielse från syndens fångenskap.

 

På den ensamma kulan ber man:

O Davids Nyckel, Du spiran i Israels hus, Du öppnar, och ingen kan tillsluta, Du tillsluter, och ingen kan öppna. / Kom och led ut de fångna ur fängelset, dem som sitter i mörker och i dödens skugga.

 

Tio gånger, dvs. fem av varje invokation, ber man växelvis på ena kulan:

Herre, förbarma Dig.

På den andra kulan ber man:

Kristus, förbarma Dig.

 

Andra dekaden ber man om själens och hjärtats ljus från Gud

för alla människor, särskilt dem som lever i syndens och otrons mörker.

 

Be på den ensamma kulan:

O Soluppgång, Du avglans av Guds härlighet, Du rättfärdighetens Sol: / kom för att lysa över dem som sitter i mörkret och i dödens skugga.

 

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis:

Herre, förbarma Dig / Kristus, förbarma Dig.

 

Tredje dekaden ber man om nåden för alla människor att de ska få en helig längtan efter Gud och Hans Gudomliga Rike.

 

Be på den ensamma kulan:

O jordens Konung, Du folkens längtan, Du hörnsten som bryter ner skiljemurarna och gör allt till ett: /

kom och rädda människan, som Du danat av jorden.

 

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis:

Herre, förbarma Dig / Kristus, förbarma Dig.

 

Fjärde dekaden ber man att Guds Heliga Lag om kärleken till Honom

och till vår nästa ska efterlevas av alla människor.

 

Be på den ensamma kulan:

O Immanuel, vår Konung med den nya Lagen, Du Frälsare som folken längtat efter: /

kom och fräls oss, Herre vår Gud.

 

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis:

Herre, förbarma Dig / Kristus, förbarma Dig.

 

Femte dekaden ber man att Gud ska komma och ta sin boning i varje människas själ och hjärta. Särskilt alla dem som behöver Herrens barmhärtighet allra mest (jfr. Fatimabönerna).

 

På den ensamma kulan be:

O Jesse telning, Du som står som ett banér för folken, inför Dig tiger konungar i förundran, Dig tillhör all jordens folk. / Kom till vår frälsning, träd fram i glans, o Herre, dröj inte.

 

Man ber sedan som vid föregående dekaden växelvis:

Herre, förbarma Dig / Kristus, förbarma Dig.

 

Avsluta Immanuelrosenkransen med att be Fader Vår, Var hälsad Maria samt Ära vare Fadern enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och för åtnjutandet av all den avlat du kan få under denna dag.

Offra gärna denna avlat för de avlidnas själar i Skärselden, särskilt för dem som ingen ber eller offrar sina lidanden och svårigheter för.

 

 

Litania till Det Ofödda Jesusbarnet

George Peate, 1985. Förslagsvis kan denna litania bes i samband med O-Antifonerna och Magnificat mellan den 17-24 december. Litanian brukar även användas varje år den 28 dec. på de Oskyldiga Barnens Fest som gottgörelse för alla de barn som mister livet genom abort. Den rekommenderas också som förberedelsebön inför Kristi Födelses Högtid.

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria, Guds Moder bed för oss

 

Vår Fader, Du livets Skapare tack för livets gåva

Guds Ord genom vilken allting har blivit till

 

Jesus, Din ankomst kungjordes genom en ängel

välsigna de ofödda barnen och deras föräldrar

Jesus, avlad i kärlek genom Guds Ande i Jungfru Maria

Jesus, älskad Son till den ödmjuke snickaren

Jesus, källa till oändlig glädje för Maria och Josef

Jesus, den åldrande Elisabet uppfylldes av glädje i Din närvaro

Jesus, den ofödde Johannes Döparen jublade av glädje

Jesus, Marias själ återspeglar denna gåva av Gudomlighet

Jesus, tack vare Dig prisar alla släkten Maria salig

Jesus, efter en månad i hennes sköte, så slog Ditt Hjärta av kärlek

Jesus, efter två månader hade Din mun och Dina händer blivit formade på ett underbart sätt

Jesus, Din mun skulle senare förkunna Guds härlighet

Jesus, Dina händer skapades för att genomborras av kärlek

Jesus, före Din födelse vilade Du nära Din moders trogna hjärta

Jesus, Du som är tacksam för alla de som hjälpte Din Moder under hennes havandeskap

Jesus, Du som lär oss att vad vi har gjort mot en av dessa Dina minsta bröder och systrar, det har vi gjort mot Dig

Jesus, Din födelse var en glädjefylld uppenbarelse för mänskligheten

Jesus, då Du var nyfödd planerade en kung att döda Dig

Jesus, otaliga barn blev mördade i Ditt ställe

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre.

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Låt oss be. Herre, tack för att Du först kom till oss som det ofödda Jesusbarnet. I dag har våra små bröder och systrar som ingen kan räkna blivit övergivna av världens ledare, de som skulle vara rättvisans försvarare, men även av dem svurit trohet mot livet och till och med av deras egna föräldrar. Men Du är deras Frälsare. Du har inte glömt dem.

Alla Herre, rädda och beskydda dessa små liv från att skadas och bli bortglömda av en kall värld.

F Barmhärtige Herre, Ditt lilla Hjärta som barn är världens enda hopp och detta Hjärta blev senare tömt på allt Blod på Korset.

Alla Förlåt oss våra synder mot de ofödda, mot deras föräldrar, som inte fått tillräckligt stöd, och mot alla Dina barn. Herre, förbarma Dig över oss. Du Fridens Furste, hjälp oss genom Din helande Ande att med kärlek acceptera och skydda alla ofödda barn som är skapade till Din avbild.

F Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

 

 

 

 

 

Fjärde Söndagen i Advent

 

Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och dess frukt bli Frälsaren.

Mässans ingångsantifon

 

Läsningarna i dagens liturgi:

Årgång A: Jes 7:10-14, Rom 1:1-7, Matt 1:18-25

Årgång B: 2 Sam 7:1-5, 8b-12, 14a, 16, Rom 16:25-27, Luk 1:26-38

Årgång C: Mik 5:1-4a, Heb 10:5-10

 

Se böner för första söndagen i advent.

 

 

Julkrubban

 

Den Helige Franciskus av Assisi (1182-1226, 4 okt.) är en av de stora förespråkarna för devotionen till Jesusbarnet och är samtidigt en av dem som gett upphov till våra Julkrubbor. Särskilt brukar man nämna Julen år 1223 i Greccio som Julkrubbans födelseår, då den Helige Franciskus bad Påven Honorius III om tillåtelse att få åskådliggöra Herrens födelse med en krubba, några djur och en staty föreställande Jesusbarnet.

I detta sammanhang bör också nämnas Marie de Oignies (1177-1213), en av de första beginerna i Belgien, som uppförde julscener med figurer etc. Marie de Oignies har ibland kallats för Julkrubbans moder.

 

Den Helige Franciskus var stum och full av beundran inför Guds sätt att visa sin kärlek genom att göra sig så liten, så sårbar. Julen var för den Helige Franciskus ”Festernas Fest” och detta kan förvåna mycket då vi tänker på hans djupa relation till den Korsfäste, som skulle förvandla honom genom stigmatiseringen (år 1224 på berget La Verna i Toscana) till en ”alter Christus” - till ”Kristi sanna avbild”. Ur Tomas av Celanos skildring över helgonets liv läser vi: ”Främst bland alla fester firade Franciskus med särskild iver och glädje Jesusbarnets födelse, och kallade dagen ”Festernas Fest” då Gud blivit ett litet barn och diat mjölk från ett mänskligt bröst. Franciskus kysste med särskild iver bilderna av Barnet, och vid åsynen av detta Barn talade han ömma ord på ett barns sätt. Detta Barns Namn var för honom ljuvt ”som honung”. En dag diskuterade bröderna om det var en plikt att avstå ifrån kött ifall Julen det året skulle infalla på en fredag. Franciskus svarade Broder Morico, som ställde frågan: ”Broder, du syndar när du den dagen fastar då Barnet är fött för oss. Jag vill att på just den dagen även väggarna äter kött och eftersom detta inte är möjligt att man åtminstone smörjer väggarna med köttets fett”. Han ville att på den dagen då Barnet föddes skulle alla fattiga och alla tiggare bli mättade av de rika, och att oxarna och åsnorna skulle få en extra ranson föda och halm. ”Om jag fick tillfälle att tala med kejsaren, så skulle jag be honom att utfärda en lag som sade att alla som hade möjlighet måste sprida ut frö och säd på vägarna så att åtminstone under en så stor högtid även fåglarna, och särskilt systrarna svalorna, kunde få äta i överflöd.”

 

Att Förbereda Julkrubban

 

Det är lätt att julkrubban kommer på sista plats i alla förberedelser inför julen, men den borde faktiskt vara det främsta tecknet i varje kristet hem på vad det är för en högtid vi firar. En vacker sed är att stegvis förbereda krubban med början den första söndagen i advent. Första steget kan vara att ställa fram själva krubban, göra i ordning landskapet etc. om man har en mer omfattande krubba. Sedan kan en figur ställas upp exempelvis på måndagar och lördagar i adventsveckorna (valda dagar eftersom man just dessa dagar mediterar över Herrens födelse och barndom i Rosenkransens Hemligheter). Har man många figurer så att det räcker till alla veckodagarna under de fyra veckorna kan man naturligtvis sätta upp en figur varje dag. Viktigt är att man gör det till en liten bönestund.

Den Helige Josef borde komma till krubban den 23:e och den Heliga Jungfrun på julafton. Jesusbarnet bör inte läggas in i krubban förrän man kommit hem från Midnattsmässan eller på Juldagens morgon.

 

Tänk på en sak: lämna aldrig levande ljus vid krubban eller någon annanstans i ditt hem när du inte är närvarande!

Här kommer några förslag på små böner man kan använda sig av vid varje tillfälle:

 

När krubban ställs fram - första söndagen i advent:

 

Herre Jesus, när Du skulle födas fanns det ingen plats för Dig. Ingen ville ta emot Dig eller Josef och Maria. Hos mig är Du välkommen! Med Din egen hjälp vill jag att det alltid ska finnas plats i mitt hjärta för Dig. Tillåt aldrig att jag glömmer bort Dig eller låter sådant som är ont eller oviktigt ta den plats som ska vara för Dig i mitt liv. Amen.

Maria, hjälp mig att ge Jesus rum i min själ.

Var hälsad Maria…

 

 

 

När man ställer fram olika djur vid krubban:

 

Min Gud, Du har skapat allt för att det ska lovprisa och tacka Dig. Hjälp alla människor att beundra allt det vackra i världen som Du har skapat och med glädje längta efter Dig som ger oss alla goda gåvor. Amen.

Maria, hjälp mig att vara glad och tacksam över allt det som Gud ger mig.

Var hälsad Maria…

 

När man ställer fram herdar och andra personer vid krubban:

 

Herre Jesus, Du kallade alla slags människor att komma till Dig när Du föddes. Som gåva inför denna jul vill jag lova Dig att respektera och älska alla människor: att inte se ner på någon, att inte döma någon, att inte utesluta någon som vill ha min vänskap… Jesus, påminn mig om att Du bor i alla människors hjärtan, för jag glömmer det ofta. Amen.

Maria, du har ju blivit utsedd till att vara en Mor för oss alla av Jesus själv. Jag ber om din förbön för mig och alla människor, särskilt för dem som har de svårt.

Var hälsad Maria…

 

När man ställer fram den Helige Josef i krubban - 23 december:

 

Fader i Himmelen, Du ville att den Helige Josef skulle vara en far i Ditt ställe för Jesusbarnet. Han var en god och kärleksfull far och en värdig make till Guds Moder Maria. Men det finns många barn i världen vars pappor har svårt att visa att de älskar dem. Hjälp dessa pappor att bli som den Helige Josef och beskydda alla familjer i Din kärlek. Amen.

Maria, du fick uppleva hur mycket Josef älskade Dig och Jesusbarnet. Han gjorde allt han kunde för att ni skulle få det bra. Säg till din make, den Helige Josef, att han också ska vaka och beskydda våra familjer. Låt oss få den frid och kärlek som fanns i er familj.

Var hälsad Maria…

 

När man ställer fram Jungfru Maria i krubban - 24 december:

 

Herre Jesus, Du utvalde Maria att bli Din Mor. Maria var en så god mamma att Du ville att hon skulle vara det även för oss alla. Det sa Du själv när Du skulle dö på Korset. Vi tackar Dig för att Du har gett oss Maria till Mor. Och vi hoppas att, med Din hjälp, kunna leva värdigt som hennes barn så att hon en dag kan föra fram oss inför Dig i Himmelen och säga: "Detta är mitt barn!"

Maria, älskade Moder, tack för att du vill vara min Mor i Himmelen. Hjälp mig du själv, att aldrig göra dig bedrövad utan glad att jag alltid lyssnar till dina råd och går i Jesu fotspår.

Var hälsad Maria…

 

När man lägger Jesusbarnet i krubban - efter Midnattsmässan eller den 25:e december: be den bön som är anvisad för respektive dag. 

 

 

Välsignelse av Julkrubbor

 

Användes av Helige Johannes Paulus II den 17 december 1978 vid Angelusbönen. På samma sätt som den Helige Fadern i Rom gjorde kan man i församlingen ha en gemensam välsignelseakt efter någon av Mässorna under Advent.

 

P/D Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har gjort Himmel och jord.

 

P/D Gud, vår Fader, Du har så älskat människorna att Du sände till oss Din enfödde Son Jesus Kristus, född av Jungfrun Maria för att frälsa oss och återföra oss till Dig.

Vi ber om Din välsignelse över + dessa små statyer,  som vill påminna oss om Jesu födelse att de verkligen blir tecken på Din närvaro och på Din kärlek i våra hem. Gode Fader, ge även oss Din välsignelse och välsigna våra föräldrar, familjer och vänner, öppna våra hjärtan så att vi tar emot Jesus med glädje och gör det Han ber oss om samt känner igen Honom i alla dem som har behov av vår kärlek.

Detta ber vi om i Jesu Namn, Han som är Din älskade Son, Han som kommer för att ge världen frid, och som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Figurerna bestänks nu med vigvatten.

 

 

Bön inför Krubban före Jul

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Himmelske Fader, Du gav oss Din älskade enfödde Son Jesus Kristus, sann Gud och sann människa till Herre, Frälsare och Broder. Ge oss nåden att med rent hjärta och öppet sinne fira Hans heliga födelses mysterium och bli pånyttfödda i tro, hopp och kärlek, Dig till ära och världen till frälsning.

 

Heliga Jungfru Maria, Du som gav liv till världens Frälsare, vårt enda hopp för evigheten.

Låt även mig få bära din Son i mitt hjärta och endast längta efter Honom. Be för mig att jag denna jul – Kristi Födelses Högtid – öppnar min själ för Honom med all den inre glädje och lovprisning som jag någonsin förmår, så att Han själv en dag tar emot mig med igenkännande kärlek i det eviga Riket.

 

Helige Josef, trogne och kärleksfulle fosterfar och beskyddare till Maria och Barnet som skulle födas.

Var en andlig Fader även för mig och led mig på frälsningens och helighetens väg.

Beskydda mig från alla kroppens och själens fiender och låt mig få tillhöra din Familj, den heligaste och lyckligaste av alla familjer. Amen.

 

Heliga Änglar, ni som var vittnen till Guds Sons människoblivande och med glädje förkunnade Hans heliga födelse.

Be för mig om nåden att inte söka annat än Guds Rike och att alltid jubla i tankar, ord och gärningar över Gud min Frälsare. Amen.

 

Franciskansk Jul

 

Alla som känner till den Helige Franciskus av Assisi vet att han var absolut tokig i julen! Men inte som vi skulle kunna tro. Han sprang inte omkring och letade efter den perfekta julklappen eller den smaskigaste julmaten. Inte ens dekorationer för julen brydde han sig om. Och ändå säger han att han önskar att även väggarna blir insmorda i fett till julen! Ja, det ska nästan vara överdriven glädje vid julen. Men kan man glädja sig på ett överdrivet sätt vid firandet att nu har Himlen öppnat sig och Gud har kommit till oss i ödmjukhet.

Det är just det där med ödmjukheten, Guds egen ödmjukhet, som fascinerar Franciskus så mycket. För han ser inte så mycket ödmjukhet under sin tid i samhället eller kanske i Kyrkan. Men hos Gud själv ser han den. Guds Son som vill komma till oss på ett mycket enkelt sätt.

Franciskus drar parallell till vad som sker i Eukaristin – i Mässan. Guds Son stiger ner på altaret genom de enkla prästerna och offrar sig för vår frälsning skull, genom det enkla fattiga brödet. Ett bröd som man kan göra vad man vill med. Precis som man kunde göra med Människosonen när Hans tid var inne.

Att fira en franciskansk jul är naturligtvis inte att överdriva med de yttre festligheterna eller smeta matfett på väggarna!

En franciskansk jul innebär extra tacksamhet för Guds oerhörda ödmjukhet och mildhet. Det är en särskild uppmaning till oss som vill följa Franciskus, Guds lille fattige, en uppmaning som vi ser i krubban vid jul och vid varje Mässa när Kristus stiger ner i det enkla brödet och vinet, att bli allt mer ödmjuk.

Säger inte Kristus kanske: ”Lär av mig som är saktmodig och ödmjuk…” (Matteus 11:29).

 

Vilket julfirande det skulle bli om vi förnyade vår intention att verkligen bli Kristi lärjungar. Att ta Jesus på orden och börja bli mer ödmjuk:

  • att sluta klaga på allt och alla
  • att vara förnöjsam och tacksam över det vi är och har
  • att helhjärtat omfamna allt vad vår Himmelske Fader vill för oss i livet

 

Den Helige Franciskus var stum och full av beundran inför Guds sätt att visa sin kärlek genom att göra sig så liten, så sårbar. Julen var för den Helige Franciskus ”Festernas Fest” och detta kan förvåna mycket då vi tänker på hans djupa relation till den Korsfäste, som skulle förvandla honom genom stigmatiseringen (år 1224 på berget La Verna i Toscana) till en ”alter Christus” - till ”Kristi sanna avbild”.

Ur Tomas av Celanos skildring över helgonets liv läser vi: ”Främst bland alla fester firade Franciskus med särskild iver och glädje Jesusbarnets födelse, och kallade dagen ”Festernas Fest” då Gud blivit ett litet barn och diat mjölk från ett mänskligt bröst. Franciskus kysste med särskild iver bilderna av Barnet, och vid åsynen av detta Barn talade han ömma ord på ett barns sätt. Detta Barns Namn var för honom ljuvt ”som honung”.

En dag diskuterade bröderna om det var en plikt att avstå ifrån kött ifall Julen det året skulle infalla på en fredag. Franciskus svarade Broder Morico, som ställde frågan: ”Broder, du syndar när du den dagen fastar då Barnet är fött för oss. Jag vill att just den dagen även väggarna äter kött och eftersom detta inte är möjligt att man åtminstone smörjer väggarna med köttets fett”. Han ville att på den dagen då Barnet föddes skulle alla fattiga och alla tiggare bli mättade av de rika, och att oxarna och åsnorna skulle få en extra ranson föda och halm. ”Om jag fick tillfälle att tala med kejsaren, så skulle jag be honom att utfärda en lag som sade att alla som hade möjlighet måste sprida ut frö och säd på vägarna så att åtminstone under en så stor högtid även fåglarna, och särskilt systrarna svalorna, kunde få äta i överflöd.”

Franciskus kunde inte tänka på hur svårt den fattiga Jungfrun hade haft det denna dag utan att gråta. En dag, då han satt vid bordet för att äta, påminde en broder honom om den Heliga Jungfruns fattigdom och Kristus, hennes Sons hjälplöshet, och plötsligt brast Franciskus ut i hejdlös gråt, och med ansiktet vått av tårar åt han resten av sitt bröd på den nakna jorden. Därför kallade han fattigdomen den Konungsliga vägen, för att den sken med sådan klarhet i Kristus Konungens och i Maria Drottningens liv.

Till bröderna, som var sammankallade till kapitel och som hade frågat Franciskus vilken dygd som gör en person mest vän med Kristus, svarade denne: ”Ni ska veta”, nästan som om han öppnade sitt hjärtas hemlighet, ”att fattigdomen är en speciell väg till frälsning. Dess frukter är många, men få är de som känner till dem” (Celano II, nr 1. 92-200). Kanske något att tänka på för dem som blir besvikna att de inte få de julklappar de önskat sig… 

 

 

24 December

Vigilia – Julafton

 

Den katolska benämningen för det som vi kallar för "afton" (julafton, påskafton, pingstafton) är vigilia, vilket betyder vaka. I Sverige har dessa aftnar blivit förvandlade till själva festdagen, dvs. man tar ut firandet i förskott. Oftast är den svenska julaftonen det stora julfirandet och man har känslan av att när julaftonen är över, ja, då är också det viktigaste julfirandet över! Men så bör det inte vara i kristna hem. Även om man behåller julklappsutdelning och ’Kalle Anka önskar god jul’, kan man ordna firandet på ett sådant sätt att dagen får karaktär av förberedelse inför själva högtidsdagen, som ju är juldagen.

 

De flesta katoliker i andra länder är uppvuxna med att man inte äter kött på julafton (gäller även påsk- och pingstafton), oavsett vilken veckodag som julafton inträffar på. Denna sed är mycket gammal. Den katolska traditionen är också grunden till den svenska lutfisken, som man traditionellt äter på julafton. Om det är möjligt, spara julskinkan och alla slags kötträtter till juldagen.  Markera skillnaden i firandet med dessa detaljer, då blir det kristna julfirandet något speciellt som skiljer sig från alla andra dagar. Om någon frågar varför vi inte äter kött på julafton, så är svaret: att avstå från kött och även godsaker under våra "vigilier" är ett tecken på vår längtan efter Herren och vår beredvillighet att uppoffra detta livets goda för att vinna Guds vänskap.

Se även nästa kapitel om fastan på julafton.

 

 

Vigiliefastan på Julafton

 

En del katoliker som kommer från andra länder än Sverige ser ibland med stor häpnad på sina trosfränder i vårt land som gladeligen och utan betänkligheter stoppar i sig julskinka, köttbullar och prinskorv från julaftonens julbord. ”Äter ni kött på julaftonen?”  Och katoliken, uppfödd i Sverige står undrande med lika stor förvåning, ”Va, får jag inte äta skinka på julaftonen?”

Det står naturligtvis ingenting i Katolska Kyrkans Katekes om detta och det är en lokal tradition som blivit så stark i flera s.k. katolska länder (om det nu finns några sådana kvar?) att även de som inte går i kyrkan längre håller hårt på denna tradition. Det har ibland gått så långt att denna tradition att avhålla sig från kött och även hålla andra traditioner som inte har med Kyrkans liturgiska firande av Kristi födelses högtid att göra är viktigare och det enda man håller på. Det har blivit en ersättning för deltagandet i det kyrkliga gudstjänstlivet.

 

Även inom ordnar finns liknande traditioner, exempelvis hos Gråbröderna (Conventualfranciskaner) fastar man dagen före Immaculatahögtiden (Marie Obefläckade Avlelses högtid den 8 december).

 

Traditionen av att förbereda sig inför en stor kristen högtid med fasta och bön är mycket bra, men man måste vara medveten om vad kristen fasta betyder, annars blir det bara något ytligt som ger lite trygghet i att man uppfyller det som föräldrar eller mor- och farföräldrar gjorde och ingenting mer.

 

Kristen fasta har med omvändelse att göra och att närma sig Gud. Fasta, dvs. avstå från något, i detta fall kött på julaftonen, ska vara en medveten handling där jag upplyfter min själ till Gud genom att:

  • Be om förlåtelse för mina synder (att bikta sig inför jul är en självklarhet om jag nu är så noga med att hålla på katolska traditioner!) och av hjärtat förlåta dem som står i skuld till mig.
  • Ge allmosa. All fasta ska enligt Kyrkans tidiga fäder gå hand i hand med att dela med sig till nödlidande. Annars är det ingen riktig fasta.
  • Naturligtvis ska detta ledsagas av att man avstår från all form av synd, vad har fastan för mening annars?

 

När vi ändå är inne på temat fasta kan det vara bra att påminna om något som många katoliker ibland glömmer bort: Den Eukaristiska fastan.

I vår tid är den s.k. Eukaristiska fastan fastställd till åtminstone en timma före Mässan. Ibland läser man före Kommunionen, men det kan inte vara möjligt eftersom man i så fall skulle kunna gå direkt ifrån matbordet till en Mässa som tar ungefär en timma! Det är av helig respekt för Kristi Heliga Kropp och Dyrbara Blod som vi tar emot i Kommunionen som vi inte vill att en vanlig måltid ska få någon fortsättning med Kommunionen. Den Heliga Kommunionen är inte någon sorts efterrätt som vi tar emot efter frukost eller lunch!

 

Kanske är det också viktigt att påminna om att ingen av oss har rätt till att ta emot den Heliga Kommunionen. Det är en ynnest att få göra det och vi ska vara i nådens tillstånd för att värdigt ta emot Herren i Altarets Allraheligaste Sakrament. Men inte bara vara i nådens tillstånd (dvs. utan allvarliga synder) utan också vara väl förberedd i bön, ha en helig längtan efter denna förening med Kristus och ha en sann tro på vem det är vi tar emot. Att gå fram för mottagandet av den Heliga Kommunionen bara av vana eller för att ingen ska undra varför jag inte går fram, det är vanhelgande av Sakramentet och det ska vi verkligen akta oss för!

Må Livets Herre, vars födelse i tiden vi firar under julen, uppväcka de teologala dygderna i oss: tron, hoppet och kärleken, Gud till ära och oss till frälsning.

   

 
Välsignelse av Julgran

 

Ur Handbook of Prayers, USA, 1997. Julgranen ska påminna oss om Livets Träd, som är Kristi frälsningsbringande Kors och som redan är närvarande i början av Jesu liv. När julgranen har klätts samlas familjen omkring den.

 

Prästen/diakonen eller familjens huvudman börjar:

F Välsignat + vare Herrens Namn.

Alla Nu och till evig tid.

 

Prästen/diakonen eller familjens huvudman kan använda dessa eller liknande ord för att inleda välsignelsen:

Denna gran är en välsignelse i vårt hem.

Den påminner oss om allt som är vackert, allt som är fyllt med mildhet och om Guds löften.

Den står mitt ibland oss som ett ljusträd, så att vi kan önska varandra och världen en sådan skönhet.

Den står som Paradisets träd som Gud gjorde till Livets Träd, Korsets Träd.

 

Läsning ur Aposteln Paulus ord till Titus (3:4-7)

Hans egen barmhärtighet räddade oss. Men när Guds, vår Frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara, räddade Han oss - inte därför att vi gjort några rättfärdiga gärningar, utan därför att Han är barmhärtig - och Han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den Helige Anden. Genom Jesus Kristus, vår Frälsare, har Han låtit Anden strömma över oss, för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och, så som det är vårt hopp, vinna evigt liv.

F Så lyder Herrens ord.

Alla Gud vi tackar Dig.

 

F Som Guds sanna husfolk ber vi den bön som vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss:

Alla Fader vår…

 

F Låt oss be om Guds välsignelse för alla som är samlade här omkring detta träd. Herre, vår Gud, vi prisar Dig för Din Skapelses ljus: solen, månen och nattens stjärnor.

Vi prisar Dig för Israels ljus: Lagen, profeterna och Skriftens visdom.

Vi prisar Dig för Jesus Kristus, Din Son: Han är Immanuel, Gud med oss, fredens Furste, som fyller oss med Din kärleks under.

Herre Gud, låt Din välsignelse komma över oss när vi tänder ljusen i detta träd.

Låt dess ljus bli ett glädjetecken som fyller våra hjärtan. Låt alla som gläds åt trädet komma till kunskap och glädje över Din frälsning.

Detta ber vi dig om genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Eller:

F All skapelses Gud, vi prisar Dig för detta träd som för med sig skönhet och minnen och löftet om liv till vårt hem.

Låt Din välsignelse komma över alla som samlas kring detta träd, alla som firar julen vid dess ljus.

Vi väntar på Kristi ankomst, dagar av evig rättfärdighet och frid.

Du är vår Gud, Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Ljusen i granen tänds nu.

 

 

Julklappsutdelning

 

Inspirationen till att dela ut julklappar kommer från de Heliga Vise Männen, (se den 6 jan.) som kom med gåvor till den nyfödde Frälsaren och Konungen, samt från den Helige Nicolaus av Myra (eller av Bari) som anonymt kastade in gåvor i ett hus för att hjälpa en fattig familj.

I många katolska familjer ger man barnen en gåva på den Helige Nicolaus dag den 6 december. När man delar ut gåvor på julafton, eller som man gör i många familjer, på juldagen, kan man med fördel be någon av litaniorna till Jesusbarnet.

 

Det tycks ha blivit en hysteri kring julklappar för många och förväntningarna tycks vara skyhöga hos många barn. ”Jag ska ha! Jag vill ha!” Det är ju ingen bra och sund inriktning i livet. Om man märker att det är så i familjen bör man nog försöka dämpa girigheten på något sätt och ställa frågan om man verkligen behöver allt som står på önskelistan? Det finns de ute i världen, och kanske till och med i vår närhet, som behöver pengar för mat och kläder, dvs. det nödvändigaste, istället för att vi slösar pengar på onödiga prylar. Kanske kan man bestämma sig för att man ger några julklappar i stället för många och en summa får gå till behövande. Känner man en familj eller personer som inte har det så bra ställt ekonomiskt kan man göra en insats där istället. Utan tvekan gläder detta inte bara de som får hjälp utan även högtidens födelsedagsbarn: Herren Jesus Kristus själv!

 

Bön vid Julklappsutdelning

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Bönen läses av någon av föräldrarna eller värdparet vid gemensam utdelning

 

Himmelske Fader, Du alla goda gåvors Givare.

Vi tackar Dig för Din generositet och ömhet, som Du alltid visar oss människor.

Du har gett oss livet som en dyrbar gåva.

Låt oss varje dag få den nåd vi behöver för att kunna förvalta vårt liv rätt och att varje dag leva som en lovprisning till Dig.

Vi tackar Dig också för Din stora kärleksgåva till mänskligheten: Din enfödde Son Jesus Kristus. Han är den unika Gåvan till oss, som talar om att Du Gud alltid vill leva tillsammans med oss och vandra med oss på livets vägar.

Jesu liv var en gåva till alla genom hans sätt att leva och visa uppmärksamhet mot andra.

Jesus är fortfarande Gåvan till oss genom Ordet, som Din Kyrka förkunnar och genom Sakramenten, som Din Kyrka förmedlar i Ditt Namn.

Hjälp oss kärleksrike Fader, att se våra liv som en gåva att ge till varandra för Din äras skull.

Låt oss i dessa små gåvor få se vår vilja att ta hand om varandra och vår vilja att respektera och älska Dig i vår nästa.

 

Välsigna, + Helige Gud dessa gåvor så att de blir för oss en påminnelse om Din omsorg och kärlek till oss och inte bara en jordisk glädje över materiella ting.

Låt Din välsignelse förbli hos oss och särskilt ber vi Dig att vara nära alla de ensamma som inte får några gåvor, dessa yttre tecken på andras omsorg.

Påminn oss alla om att Du själv med Din närvaro är den stora Gåvan i våra liv.

Du som lever och råder med Din Son och den Helige Ande, i en enhet, från evighet till evighet. Amen.

 

 

Bön om Själarnas Befrielse från Skärselden

 

Enligt mycket gammal tradition är det julnatten då de flesta själar befrias från Skärselden. Detta har bekräftats av ett flertal helgon och mystiker. Under julnattens firande påminns vi på ett underbart sätt hur älskade vi är av Gud. Han har blivit en av oss och därför kan vi med förtröstan be Honom att låta våra avlidna dela julens stora glädje genom att få befrielsens gåva. Men vi ber inte bara för våra egna, utan särskilt öppnar vi våra hjärtan för dem som är helt bortglömda, dem som ingen har en tanke att be för. Enligt helgonens utsago är det Guds Moder Maria som befriar själarna. Vad är mer passande än att just på julnatten be om Marias hjälp, hon som befriade oss från Guds rättvisa straff genom att säga ja till Gud. Bed gärna denna bön strax före Midnattsmässan.

 

Herre Jesus Kristus, Du som den första julnatten föddes för oss under Änglarnas jubel. Låt denna heliga natt bli förvandlad till befrielsens timma för själarna i Skärselden, särskilt dem som är bortglömda och som ingen ber och offrar för. Amen.

 

Be nu de två bönerna som följer:

 

Sankt Jakobsliturgins Bön

för Själarna i Skärselden

 

Från den Syrisk-Antiochenska traditionen. Avlatsbön (Part. avl. Ench. Ind. nr. 23 § 2). Offra avlaten som är förbunden med denna bön för själarna i Skärselden.

 

Herre, Du de rena själarnas och allt kötts Gud. Kom ihåg alla: de som vi kommer ihåg och alla de som vi inte kommer ihåg och som har lämnat denna värld i den ärorika tron.

Ge deras själar, kroppar och andar frid.

Fräls dem från den framtida eviga fördömelsen och gör dem värdiga den glädje som finns hos Abraham, Isak och Jakob, där Ditt Ansiktes ljus skiner och där det inte finns någon smärta, ångest eller gråt.

Tillräkna dem inte någon skuld och fördöm inte Dina tjänare, för det finns ingen levande varelse som är rättfärdig inför Din åsyn och ingen människa på jorden är fri från synd och helt ren från orenheter förutom vår Herre Jesus Kristus, Din Son, genom vilken även vi hoppas att få barmhärtighet och förlåtelse för våra och våra avlidnas synder.

Ge frid åt deras själar. Utplåna våra och deras synder som vi är skyldiga till inför Dig, vare sig de är frivilliga eller ofrivilliga, medvetna eller omedvetna.

Ge dem frid.

Ta bort och förlåt deras frivilliga och ofrivilliga synder, som begåtts medvetet eller omedvetet i tankar, ord, gärningar och underlåtelser, genom hemliga tankar, uppenbara, medvetna eller begångna av misstag och som Ditt Heliga Namn känner till.

Skänk oss ett kristet slut utan synd och förena oss med Dina utvalda när Du så vill, var Du vill, hur Du vill.

Låt oss då inte behöva skämmas för våra synder, för att även då, som i allt, Ditt Heliga och välsignade Namn blir lovprisat och ärat, vår Herres Jesu Kristi Namn och den Helige Ande, nu och alltid i evigheters evighet. Amen.

 

Bön till Befrielsens Moder för Själarna i Skärselden

 

Den Helige Kyrkoläraren Alfons Maria de Liguori (1696-1787, 1 aug.). Befrielsen i denna titel till Guds Moder syftar på befrielsen från Skärselden. På italienska anropas den Heliga Jungfrun med denna titel i många böner Nostra Signora del Suffragio. Följande bön är utan tvekan en av de mest kända bönerna i den katolska traditionen riktade till Guds Moder för de avlidna.

 

Du Befrielsens Allraheligaste Jungfru, du de prövades och sörjandes Tröstarinna och alla de troendes Moder, jag ber dig att se med barmhärtighet på själarna i Skärselden. Även de är dina barn och mer än andra förtjänar de din omsorg och medkänsla, för de kan inte längre förändra sin situation i allt det renande lidande som de nu går igenom.

Du vår älskade Medåterlösare, kom inför den Gudomliga Barmhärtighetens Tron med all din förmedlande kraft och offra för de avlidnas själar i Skärselden din Gudomlige Sons lidande i förening med dina förtjänster och alla helgonens i Himmelen tillsammans med de rättfärdigas goda gärningar på jorden, för att fullständigt gottgöra den Gudomliga Rättvisan, så att de så fort som möjligt kan få komma och tacka dig i Himmelen och att tillsammans med Dig få vara för evigt med den Gudomlige Befriaren, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Bön för en Avliden

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Kanske har en familjemedlem, släkting eller vän avlidit under året som gått. Här är ett förslag på förbön för den personens själ.

Glöm inte att be om Mässans firande för de avlidna. Mässan är den främsta och högsta form av bön som finns.

Du kan gärna be om Mässans firande för ”levande och döda i familjen N.”, då innesluter du alla dina nära och kära utan att glömma någon och Herren vet vilka de där.

Vänd dig till någon av prästerna i församlingen eller i ett kloster och kom överens om ett datum (om detta är viktigt för dig, annars firas Mässan i alla fall, även om du inte är närvarande). Den penninggåva du ger kallas för ”Mässtipendium”. Använd inte uttrycket: ”Jag vill betala för Mässan!” Man  kan inte köpa en Mässa!

 

Herre Jesus Kristus, Du evige Fridsfurste, vår Herre och Frälsare, i Dina kärleksfulla och barmhärtiga händer anbefaller vi N.

Du kom till oss för att lida med de som lider och visa livets mening. Låt N. nu få erfara Din oändliga kärlek och få evig ro och frid hos Dig.

Du som tröstade så många sörjande och sårade, skänk samma tröst åt N:s familj och alla som sörjer N.

Låt vår tro bli stark på att Din seger över döden har sista ordet och att N:s lidande i denna värld besegrats av Det lidande och död som Du offrade för vår frälsnings skull.

Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet. Amen.

 

Requiembönen:

Herre, giv N. den eviga vilan.

Och låt det eviga ljuset lysa för honom/henne.

Må han/hon + vila i frid.

 

Se även De Tolv Måndagarna till Jesusbarnets Ära för de avlidna.

 

 

Bön för alla Präster som nu ska Fira Kristi Födelse

 

Våra präster är kallade av Herren att i Hans Namn förkunna det glada budskapet om den allsmäktiga och barmhärtiga kärlek med vilken Han har omfamnat hela mänskligheten genom sitt människoblivande, lidande och död. Oftast ser församlingsmedlemmarna sina präster som något självklart, nästan som en del av inredningen i kyrkan, de bara finns där… Har du någonsin ägnat dem din omtanke, din förbön?

 

Prästerna har ställt sina liv till förfogande för att du skulle ha tillgång till Livets Källor, Sakramenten, att stödja dem med din bön är därför det minsta du kan göra för dem. Särskilt på viktiga kristna högtider bör man be om inre frid och glädje för prästerna och om att de blir hela och helgade redskap för Andens nåd och verkan, till Guds ära och själarnas räddning.

Det värmer hjärtat när man ser församlingsmedlemmar som även tänker på sina präster i samband med julen och inte bara ger julgåvor till sina närmaste. All uppskattning som visas Herrens präster är egentligen uppskattning som visas Herren själv.

 

Be gärna följande böner före Midnattsmässan:

 

Herre Jesus Kristus, Evige Överstepräst och Medlare mellan Din Himmelske Fader och oss människor, jag tackar Dig för att Du har gett oss prästerna, Dina vänner och redskap för nåden.

Förbarma Dig över dem, förbarma Dig över deras mänskliga svagheter och ge dem själens och hjärtats frid och glädje så att de värdigt och hängivet kan fira Dina Heliga Mysterier och frimodigt förkunna Ditt glada budskap: att Du har kommit till oss med kärlek, förlåtelse och löfte om den eviga glädjen. Amen.

 

Fader Vår för Prästerna

Författaren till denna variant av Fader Vår är okänd. Bönen presenterades i L´Osservatore Romano nr. 35, 28 aug. 2002 som en del av den förbönsgudstjänst som borde firas på Världsböndagen för prästernas helgande (Jesu Heliga Hjärtas Högtid).

 

Fader vår som är i Himmelen.

Ge oss präster enligt Ditt Hjärta.

Helgat varde Ditt Namn.

Ge oss präster enligt Ditt Hjärta.

Tillkomme Ditt Rike.

Ge oss präster enligt Ditt Hjärta.

Ske Din Vilja såsom i Himmelen så och på jorden.

Ge oss präster enligt Ditt Hjärta.

Att varje dag ge oss Livets Bröd,

Ge oss präster enligt Ditt Hjärta.

Att förlåta oss våra överträdelser,

Ge oss präster enligt Ditt Hjärta.

Att vi inte blir inledda i frestelser,

Ge oss präster enligt Ditt Hjärta.

Och befria oss och alla Dina präster från allt ont.

Amen.

 

 

Offer av Deltagandet i Den Heliga Mässan

till Jesusbarnets Ära

Denna bön läses som förberedelse innan deltagandet i Mässa,

särskilt under hela jultiden och den 25:e varje månad

 

Gudomliga Jesusbarn, Du kallade herdarna till Din krubba genom Änglarna och de Vise Männen med hjälp av en stjärna. Så kallar Du mig i dag för att tillbe Din Gudom och Mandom i det Heliga Mässoffret.

De Heliga Konungarna gav Dig guld, rökelse och myrra; jag offrar Dig till Din Himmelske Fader, för Du tillhör ju mig, genom prästens händer, på samma sätt som Du offrade Dig själv när Du låg hjälplös i krubban.

Jag förenar min intention med prästens intention och hela den Katolska Kyrkan.

Jag vill delta i den Heliga Mässan med största möjliga vördnad och innerlighet, till Din ära, till minne av Ditt bittra lidande, som tog sin början i Betlehems stall.

Jag offrar Dig detta deltagande i det Heliga Offret som tacksägelse för allt det goda som jag har fått ta emot, som gottgörelse för alla mina synder och underlåtelser och slutligen för att be om Din hjälp, Du älskade Jesusbarn, i allt det jag har behov av, särskilt (nämn böneintention).

Jag förenar detta offer med det Blodiga Offer som Du, Jesus, offrade på Korset. Jag offrar det för mig själv, för mina nära och kära, vänner och välgörare, levande och döda, för den andliga och civila överheten och för hela mänskligheten.

Du gode och kärleksrike Fader, ta emot detta offer som Din Sons präst frambär på detta altare, och hör mina böner genom Din älskade Son, som blev ett litet barn och som lät sig läggas i en krubba.

Allsmäktige och evige Gud, vår Skapare och Frälsare, ta emot våra böner och det frälsande Offerlammets Offer som vi nu ska bära fram till Ditt Majestät, till Din ära och till världens frälsning. Låt Din flödande nåd komma till oss genom detta Offer så att våra namn blir skrivna i Himmelen genom Jesu ärorika Namn, som en underpant på vår tillkommande salighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

 

Stilla Natt

 

Stilla natt är nog den i särklass mest sjungna och älskade julsången på de flesta språk. Läs gärna om dess underbara historia på nätet.

 

Men den där natten för över två tusen år sedan var ju egentligen inte så stilla. Det hände något otroligt under dessa timmar. Gud kom in i världen och förändrade allt. Han blev en av oss och visade hur människans liv bör vara, från födelsen till avslutningen av jordelivet. Allt i vårt liv ska enligt Jesus som föddes i Betlehem omfattas av temat: ”Jag har inte kommit för att göra min vilja, utan Faderns Vilja.” (Johannes 6:38).

 

Han ställer, om än väldigt tyst, denna fråga till oss alla: ”Är detta också ditt program för livet? Är du medveten om att Fadern har en exakt plan för ditt liv? Vet du om att denna plan är att du ska få evigt liv genom tron på mig och ett liv i min efterföljd?”

Det är en tung fråga. Många av oss går omkring och låter den vara obesvarad. Men vid varje jul kommer frågan upp igen. Kanske formulerad på ett annat sätt: ”Varför föds vi? Vilken mening har en människas liv egentligen? Kan någon av oss betyda något?...

Det är samma fråga, men klädd i andra ord.

”Jag har kommit för att göra Faderns Vilja”, ”Jag är här för att utföra Faderns Vilja och göra allt för min och andras frälsning. Det är därför jag är född till denna jord. Det finns ett evighetsperspektiv med mitt liv, ingenting är förgäves, inget är bortkastat – om jag bara följer Honom som föddes i Betlehem.”

Kanske upplever jag mitt liv som stilla och händelselöst. Kanske ter mitt liv sig som en natt. Men meningslöst är det inte för den som tror på Honom som har kommit i stillhet och under natten.

 

 

Martyrilogium Romanum (Kalenda)

 

Martyrilogium Romanum är den gamla Romerska helgonkalendern som framför allt användes i monastiska sammanhang. De årtal som nämns gör inte anspråk på att vara historiskt korrekta utan vill peka på att Jesu födelse är en central händelse för hela historien och för alla människor. I många kloster läses denna korta förkunnelse tillsammans med Julevangeliet vid lunchtid på Julafton eller om man har en vigilia innan Julens Midnattsmässa, så kan denna korta läsning vara inledningen till själva Mässan, just innan processionen tågar in i kyrkan.

 

Bröder och systrar, i denna heliga natt uppenbarar sig för oss Guds Faderns barmhärtighet och ömhet. Planen att sammanfatta allt i Kristus får sitt fulla förverkligande i Ordet som blev kött, och som Maria, Modern, och Josef den rättfärdige, fulla av förundran, visar för varje hjärta som söker det goda. Låt oss gå in i det ljus som lyser upp allt skapat och med tacksamhet och glädje ta emot de gåvor som i överflöd ges åt oss i denna Heliga Liturgi.

 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och när miljarder år hade gått sedan solen och jorden blivit till och miljoner år sedan livet tänts på jorden och människan trätt fram, många tusende år sedan stammar, folk och kulturer hade uppstått, nära två tusen år sedan Abraham föddes och tolv hundra år sedan Mose förde folket Israel ut ur Egypten, tusen sedan David blivit smord till konung, i den sextiofemte årsveckan enligt Daniels profetia, i den hundranittiofjärde olympiaden, sjuhundrafemtio år sedan Rom hade grundats, i det tjugofemte året av kejsar Augustus’ regering, då fred rådde över hela världen, då ville Jesus Kristus, den evige Guden och Faderns ende Son, med sin ankomst i världen rädda och helga den. Han fick människoliv genom den Helige Ande, och när nio månader hade gått föddes Han i Betlehem i Juda land av Jungfrun Maria. Så firar vi Herren Jesu Kristi födelse, den Heliga Natt då Han trädde fram i vår gestalt.”

 

Eller denna äldre version:

 

Ur Martyriologium Romanum för den 25 december. Ifrån världens skapelse, när Gud i begynnelsen skapade himmel och jord, år 5199, ifrån syndafloden år 2957, ifrån Abrahams födelse år 2015, ifrån Davids smörjelse till konung år 1032; i den sextiofemte årsveckan enligt Daniels profetia; i den hundranittiofjärde Olympiaden; år 752 efter staden Roms grundläggning; i kejsar Oktavianus Augustus fyrtioandra regeringsår, medan fred rådde på hela jordkretsen; i den sjätte världsåldern: blev Jesus Kristus, den evige Guden och den evige Faderns Son, för att genom sin nåderika ankomst helga världen, avlad av den Helige Ande och nio månader efter sin avlelse, född av Jungfru Maria i Betlehem, i Judas land, och blev människa: vår Herres Jesu Kristi födelse enligt vår mänskliga natur.

 

Latinsk text:

 

Octavo Kalendas Ianuarii. Luna septima. Multis transactis sæculis ex quo Deus cælum et terram creaverat et hominem ad suam imaginem fecerat; multis item sæculis ex quo diluvium desierat et Altissimus in mubibus arcum posuerat, signum foederis et pacis; a nativitate Abrahæ, patris nostri, sæculo vigesimo primo; ab egressu populi Israël de Aegypto, Moyse duce, sæculo decimo tertio; ab unctione David in regem, anno circiter millesimo; hebdomada sexagesima quinta, iuxta Danielis prophetiam; Olympiade centesima nonagesima quarta; ab urbe Roma condita, anno septingentesimo quinquagesimo secundo; imperii Cæsaris Octaviani Augusti anno quadragesimo secundo, toto orbe in pace composito, sexta mundi ætate, Iesus Christus, æternus Deus æternique Patris Filius, mundum volens adventu suo piissimo consecrare, de Spiritu Sancto conceptus, novemque post conceptionem decursis mensibus, in Bethlehem Iudæ nascitur ex Maria Virgine factus homo. Nativitas Domini nostri Iesu Christi secundum carnem.

 

Läsning av Martyriologium i hemmet vid läsning av Julevangeliet

 

Om Martyriologium läses där man inte kommer att fira Midnattsmässa eller där man har den goda familjetraditionen att läsa Julevangeliet tillsammans som en förberedelse innan man går till kyrkan, kan man inleda läsningen med följande ord, tagna ur Påven Leo den Stores julpredikan:

 

ÄLSKADE I HERREN! JAG BÅDAR ER EN STOR GLÄDJE: I DAG ÄR ER FRÄLSARE FÖDD.

 

Man avslutar sedan läsningen av Martyriologium med följande text:

 

DENNA GLÄDJERIKA HÄNDELSE BERÄTTAS AV DEN HELIGE EVANGELISTEN LUKAS MED FÖLJANDE ORD

(Lukas 2:1-20):

 

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien.

Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids´ hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin Son, den förstfödde. Hon lindade Honom och lade Honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem i härberget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba”. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem Han har utvalt”.

När änglarna hade farit ifrån dem upp till Himmelen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta”.

De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda Barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.

 

 

 Hyllningsböner till Jesusbarnet

 

Här följer böner för varje dag under Juloktaven och fram till Epifania (6 jan.). Den första ber man på Julnatten lämpligen vid krubban efter Midnattsmässan. Dessa böner är också ämnade för firandet av Kristi Människoblivande den 25:e varje månad. Pius VII (1800-23) gav de troende fullständig avlat om de hade biktat sig, tagit emot den Heliga Kommunionen, bett enligt den Helige Faderns intentioner och deltagit i bönen den 25 varje månad, som också är särskilt vigd åt Jesusbarnet av Prag.

”Jag ger er det dyrbaraste jag har” sa Prinsessan Polyxenia när hon överlämnade statyn av Jesusbarnet till Karmeliterna i Prag.

Vad är viktigast för mig? Under Kristi Födelses Högtid är detta en rättmätig fråga som vi alla ska ställa oss. Är det Barnet i krubban – världens Frälsare och Konung – som är det dyrbaraste i mitt liv och som får mig att vilja leva enkelt och utan allt för jordiska krav?

 

Bön till Jesusbarnet

Ur Oremus 1909

Bön för Julnatten. Hinner man inte be denna bön i kyrkan efter Midnattsmässan kan man be den vid krubban när man kommit hem från kyrkan.

 

Herre Jesus, den Himmelske Faderns evige Son, i anden närmar vi oss det fattiga stall dit världen förvisat Dig. Du underbare Gud, Du har dolt Din Gudoms glans under barnets ödmjuka gestalt, för att vi med kärlek och förtröstan kan komma till Dig.

Upplyft våra själar till from andakt.

Lär oss rätt uppskatta Din stora kärlek; lär oss med Maria och Josef att tillbe Dig i renhet och helighet.

Lär oss att lova och prisa Dig med himmelens änglar och att med de fromma herdarna tjäna Dig i hjärtats enkelhet; lär oss att som de vise männen bära fram gåvor åt dig, sådana som Du vill ha.

Rena våra hjärtan, så att vi föds på nytt till ett Himmelskt liv.

Lär oss att vara ödmjuka liksom Du, den ödmjuke, fattiga i anden liksom Du, den fattige, saktmodiga och tåliga såsom Du.

Låt oss, efter Ditt föredöme växa i vishet och nåd inför Gud och människor samt bli delaktiga av Ditt människoblivandes frukter, Du som lever och råder från evighet till evighet. Amen.

 

Överlåtelse till Jesusbarnet

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet (1873-1897, 1 okt.), kyrkolärare. Låt gärna denna lilla bön bli den sista bönen du ber under julnatten innan du somnar.

 

O Du lilla Barn, min enda skatt! Jag överlämnar mig till Ditt gudomliga gottfinnande. Jag söker ingen annan glädje än den att få Dig att le. Ge mig Din nåd och Din barndoms dygder så att Änglarna och helgonen på min Himmelska födelsedag ska se att jag är helt och hållet Din. Amen.

 

Hyllning till Maria Guds Moder,

den Helige Josef, Jesu Fosterfader

och till de änglar som hyllade Guds Son som Barn

Ur Oremus 1940

Be gärna följande bön under hela juloktaven

efter respektive dags bön till Jesusbarnet

 

Heliga Moder Maria, jag hälsar dig och gläder mig med dig över den stora lycka som i den heliga natten genom Guds Sons födelse kommit dig till del.

Låt även mig få vara ditt barn och anbefall mig åt din älskade Son Jesus Kristus. Amen.

 

Helige Josef, Jesu fosterfader, jag hälsar dig och gläder mig över den stora utmärkelse till vilken den nyfödde Frälsaren upphöjt dig.

Be för mig hos Jesus, din Gudomlige Fosterson, om en sann kärlek till Honom, att jag en gång med dig och din jungfruliga maka, Maria, blir förenad med Honom i det Himmelska Riket. Amen.

 

Heliga Änglar, ni som vakade över den nyfödde Frälsaren och hyllade Honom med outsäglig kärlek och vördnad.

Vaka över mig och alla människor och bed för oss att vi uppnår den frälsning som Jesus Kristus, Guds Son, har förvärvat åt oss genom sitt Dyrbara Blod, så att vi en gång kan hylla Honom och ge Honom vår kärlek i det eviga Riket. Amen.

 

 

Skriv ett Brev till Jesusbarnet!

 

En mycket vacker gammal sed från Österrike är att skriva ett brev till Jesusbarnet under jultiden. Det är en motsvarighet till de önskelistor barn i många länder brukar skriva till Santa Claus eller Jultomten. Både vuxna och gamla kan skriva brev till Jesusbarnet. Man lägger brevet i ett kuvert som sedan klistras igen (lägg inte i pengar!), utanpå skriver man: "Till Jesusbarnet".  I brevet är det brukligt att man som gåva till Jesusbarnet skriver ner sina löften om ett förbättrat liv…

Man kan också skriva ner sina förbönsämnen, dem man är orolig för etc.

Breven ska helst läggas i kyrkans julkrubba. Man kan exempelvis ordna med någon slags brevlåda vid krubban. Det är inte meningen att någon annan än Herren själv ska läsa breven, därför öppnas de inte. När det liturgiska julfirandet är över vid Herrens Dop ska breven förstöras. I en kyrka i Rom, detta har jag själv bevittnat, brände kardinalen breven efter Högmässan utanför kyrkdörrarna i den behållare som man brukade använda för elden vid påskvakan. Alla närvarande var mycket stilla och andaktsfulla.

 

Prästen kan inleda med följande ord innan han lägger breven på elden:

 

P Kära kristna, vi har idag firat Herrens Dop, vilket avslutar Kyrkans firande av jultiden. Herrens födelse är en ständig källa till glädje oavsett vilket mörker eller vilka bekymmer som kan komma in i våra liv.

Till Herren Kristus kan vi alltid vända oss med förtroende och lita på att Han tar till sitt kärleksfulla Hjärta alla våra böner och föresatser om ett bättre liv. När vi ser dessa brev brinna upp, låt oss påminna oss om att ingenting är fördolt för Jesu blick.

Han känner varje tanke, varje förhoppning, varje själ som längtar efter Honom.

Låt oss därför be Guds Moder att genom sitt Obefläckade Hjärta föra alla våra böner och intentioner vidare till sin Son, vår Herre.

 

Medan prästen lägger breven på brasan ber de församlade:

Alla Var hälsad Maria…

 

P Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, Du som styr och uppehåller allt i himmel och på jord, hör vår bön och skänk Din fred i våra dagar.

Genom Din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

P Låt oss prisa Herren.

Alla Gud, vi tackar Dig.

 

Prästen går till sakristian och någon ansvarar för att elden inte står obevakad.

 

 

 

 

Oplatek – Julönskan

 

En vacker polsk tradition är att önska varandra Herrens frid och kärlek genom att bryta en slags oblat. Oplatek kommer just från det latinska ordet oblata, som betyder offer. Det mycket tunna brödet, eller oblaten, brukar ha Jesu krubba eller något dylikt inpräntat. Efter måltiden, som kan vara julaftonens måltid eller julmiddagen på juldagen, brukar man resa sig och gå runt till varandra. Var och en har en "oplatek" som man räcker varandra medan man ger uttryck för sin önskan om fullkomlig försoning med Gud och sina medmänniskor.

En franciskan från Polen skrev följande om denna tradition: "Man äter detta "vanliga" bröd som ett tecken på att Gud blir ett offer i Eukaristin. På julaftonen ska man förlåta varandra och be andra om förlåtelse, framför allt inom familjen. Jag tycker detta är det bästa med Oplatek…".

Man tar en liten bit av varandras bröd och äter det. Sedan fortsätter man till de övriga som är närvarande.

I katolska församlingar i Sverige brukar de polska grupperna göra detta vid något kyrkkaffe under jultiden. Många katolska kyrkor i landet brukar tillhandahålla (man ger en gåva) dessa oplatek. Fråga prästen.

Denna tradition är mycket tilltalande eftersom Herren själv säger: "Jag är Brödet som har kommit ner från Himmelen" och vår kristna gemenskap är ju att tillsammans leva i Kristus och att ge Honom, genom vår medkännande kärlek, till varandra. Men observera att Oplatek inte är en ersättning för den Heliga Kommunionen eller att fira Kristi födelse utan att delta i Kyrkans liturgi!

 

 

Barnpredikan till Jesusbarnets Ära

 

Den s.k. Barnpredikan vid jultiden vid krubban är en franciskansk tradition och har ingenting med sedvanlig predikan att göra.

Seden uppkom troligen på 1800-talet i den berömda Santa Maria in Ara Coeli kyrkan i Rom (bakom Viktor Emanuelmonumentet på Piazza Venezia). I ett litet kapell i denna kyrka finns det s.k. Undergörande Jesusbarnet som har vördats av franciskaner och pilgrimer sedan 1400-talet, således långt före Jesusbarnet av Prag började vördas. Under jultiden tronar det Gudomliga Barnet i en imponerande krubba och på juldagen bärs Han högtidligt ut till den s.k. Pesttrappan för att välsigna stad och land.

Under juldagarna brukar barn deklamera sina dikter och böner som de har skrivit till Jesusbarnet. Denna sed har spridit sig till många katolska kyrkor i hela världen. Varför inte göra detsamma i din församling? Uppmana barnen, exempelvis dem som tagit emot sin första Heliga Kommunion under året att vid sista undervisningstillfället före jul, skriva en dikt, ett brev eller en bön, till Jesusbarnet. Under eller efter någon av Mässorna vid jultiden kan man sedan samla barnen kring församlingens krubba och låta dem läsa upp vad de har skrivit. Barnen kan i samband med detta tända var sitt ljus vid krubban.

I några församlingar i USA hade man efter Mässan, i stället för sedvanligt kyrkkaffe, ett födelsedagsparty för Jesusbarnet. Alla barn bjuds på saft och tårta och man sjunger "Happy Birthday to You!"

 

 

25 December

Vår Herres Jesu Kristi Födelses Högtid

 

Juldagen är den främsta och viktigaste av julens dagar. Vi hyllar idag vår Frälsare genom vår personliga bön, Kyrkans liturgi (Mässan, ev. deltagandet i Juldagens Vesper) samt att ge varandra ett vackert och omsorgsfullt firande av denna viktiga dag.

 

Den äldsta uppgiften om att man i Rom firade Kristi födelsedag den 25 december står i den s.k. Kronografen från år 354. Denna kalender går tillbaka till en äldre förlaga från år 336. Redan då har man alltså firat juldagen i Rom. Seden att fira juldagen utbredde sig snabbt. Redan på 300-talet övertog även Östern den, trots att man där under tiden redan hade instiftat en egen helg i samma syfte: Epifania (6 januari).

Det finns gott om litteratur angående historien bakom det kristna julfirandet. En sak är säker, firandet den 25 december är äldre än kristendomen. Impulserna att fira den 25:e december kommer inte från Gamla Testamentets tradition, utan från antikens hellenistiska kultur. Hos greker och romare firade man gärna födelsedagar, exempelvis härskarnas födelsedagar (jfr. Matt 14:6) och andra betydelsefulla personers födelse. En sådan födelsedagsfest firades mer eller mindre offentligt även långt efter döden. För detta ändamål valde man inte alltid just själva födelsedagen, även om man kände till dess exakta datum, utan ibland en annan dag av symbolisk betydelse. Platons födelsedag exempelvis firades av filosofiska skolor på en festdag till Apollons ära. Det låg alltså nära till hands att även de kristna skulle fira sin Herres födelse på ett särskilt sätt. Eftersom Jesu verkliga födelsedag var okänd för traditionen var man tvungen att välja en annan dag av symbolisk betydelse. Denna var i Rom den 25 december då vintersolståndet inleddes. Man har säkerligen valt denna dag med tanke på dess förhållande till solen, eftersom man betraktade Kristus som den sanna solen, som "soluppgång från ovan" (Luk 1:78). Som Sol salutis (frälsningens Sol). Kristi födelse var som en soluppgång för den jordiska världen liksom Hans uppståndelse var en soluppgång för den nya skapelse som Hans död frambragt. Anledningen till att man just valt den 25 december till firandet av Frälsarens födelse är troligen att man denna dag i Rom firade dies natalis solis invicti (den obesegrade Solens födelsedag). Solen har visserligen under denna tid på vintern till synes förlorat sin kraft men är i verkligheten "obesegrad". Den föds nu liksom på nytt och kommer att växa och bli stark. Dessa solfester har mycket antika anor i flera kulturer och i Rom hade Kejsar Aurelianus infört den efter en seger över Palmyra år 274. Vad kunde ligga de kristna närmare än att använda sig av denna fest och förkunna att Kristus är den sanna solen och det eviga ljuset. Precis som en av de antika författarna skriver: "Ja, vem är lika obesegrad som vår Herre som övervunnit och besegrat döden?"

 

Säkerligen har väldigt många människor i vårt land fått någon julklapp på julaftonen eller får  idag på juldagen. Frågan är om även "födelsedagsbarnet" själv fått någon julklapp, dvs. födelsedagspresent? Vad ska vi ge Honom? Först av allt visa kärlek till vår nästa. Gåvan av förlåtelse - den totala förlåtelsen - av alla gamla oförrätter mm. Sedan ska vi ge Honom vår uppvaktning i Kyrkans liturgi. Det finns tyvärr en viss tendens till minimalism även hos praktiserande katoliker vad beträffar deltagandet i Kyrkans firanden. Många är bara intresserade i att uppfylla det man är "förpliktad" till enligt Kyrkan. Även om man har varit i julaftonens Midnattsmässa, finns det ingenting som säger att man inte dessutom kan delta i juldagens Högmässa eller Mässan på juldagens kväll - även om inte Kyrkan kräver det! En sådan "jag gör bara vad jag måste - mentalitet" är verkligen att sätta gränser för ens generositet vad gäller tid och energi - tid och energi som vi enbart har till förfogande tack vare vår Skapare… Kyrkan och samhället behöver ett helhjärtat och hängivet Gudsfolk, där principerna är klara: att jag som troende först av all söker Guds Rike (jfr. Matt 6:33).

 

Glöm inte att rena din själ inför julfirandet: gå till bikt under advent. Har du tagit emot den Heliga Kommunionen under julnattens Mässa är du också välkommen att ta emot Herren i Sakramentet även under en av juldagens Mässor. Deltagandet i Kyrkans liturgi, som är firandet av Frälsningsverket, är den vackraste och dyrbaraste hyllningen och gåvan vi kan ge Herren då vi firar Hans födelses hemligheter.

 

 

Hyllningsbön vid Krubban

Ur Oremus 1909

Bön på Juldagen, 25 december

 

Gudomliga Barn, med glädje knäböjer jag i anden inför Din krubba och tillber Din eviga Gudom och Din heliga mänskliga gestalt.

Hur mycket har Du inte älskat oss, då Du lämnat Din härlighets tron och blivit ett svagt, fattigt barn!

Du föddes i ett stall och fick uthärda fattigdom, brist, förföljelse och lidanden av alla slag.

I förening med herdarna tillber och tackar jag Dig för allt, vad Du gjort och lidit för mig.

Jag vördar Dina späda händer och fötter, som sveptes i lindor av Maria och senare bundna med rep och med spikar fästs på Korset.

Jag vördar Din heliga mun, som ännu känner smaken av modersmjölken, men sedan får smaka galla och ättika. Jag vördar Dina späda lemmar, som i krubban darrar av köld och senare blir så grymt slagna, sönderslitna och översköljda med blod.

 

Himmelske Fader, som så mycket älskat mig, att Du utgivit Din enfödde Son, ge mig riklig nåd, så att jag inte går förlorad.

 

Kärleksfulle Jesus, som blivit min broder, låt mig åter födas till en ny människa, som är skapad efter Gud.

 

Helige Ande, upphovet till Kristi människoblivande, förnya i mig den rätta anden och skapa i mig ett rent hjärta till en värdig boning åt den nyfödde Frälsaren.

 

Be nu Hyllning till Maria, se 24 december.

 

Stora Litanian till Jesusbarnet

Ur Oremus 1909

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Helige Josef, Guds Sons fosterfader

 

Gudomliga Barn, som föddes av Jungfru Maria i Betlehem,

förbarma Dig över oss

Gudomliga Barn, som insveptes i lindor och lades i en krubba

Gudomliga Barn, som tillbads av Maria och Josef

Gudomliga Barn, vars födelse förkunnades för herdarna

                              av änglarna

Gudomliga Barn, som hyllades av herdarna

Gudomliga Barn, som åtta dagar efter Din födelse ödmjukt underkastade Dig den judiska lagen

Gudomliga Barn, som på Himmelens befallning fick det Heliga Namnet Jesus

Jesus, Du som genom en stjärna kallade österlandets furstar till Din krubba

Jesus, Du som av de heliga tre konungarna hyllades med guld, rökelse och myrra

Jesus, som av Maria frambars i templet

Jesus, Du som i templet i Jerusalem gladde den åldrige Simeon och profetissan  Hanna

Jesus, Du som förföljdes av kung Herodes

Jesus, Du som gav martyrkronan åt de oskyldiga barnen

Jesus, Du som måste fly till Egypten med Maria och Josef

Du som återvände till Nasaret från Egypten

Du som vandrade till templet i Jerusalem vid tolv års ålder med Maria och Josef

Du som under tre dagar med oro söktes av Maria och Josef

Du som av dem med glädje återfunnits bland lärarna i templet

Du som var lydig Dina föräldrar i Nasaret

Du som tillväxte i ålder, vishet och nåd inför Gud och människor

Var oss nådig, förskona oss, o Jesus

Var oss nådig, bönhör oss, o Jesus

Från allt ont, fräls oss, Jesus

Från all synd

Genom Din underbara födelse av Jungfru Maria

Genom Din kärlek till Maria och Josef

Genom den stora fattigdom Du valde för vår skull

Genom det första Blod Du utgöt för oss

Genom Dina lidanden i stallet i Betlehem

Genom Ditt Heliga Namn Jesus

Genom Din lydnad mot Dina Heliga föräldrar

Genom Ditt fördolda liv i Nasaret

Genom Ditt arbete i Din fosterfaders verkstad

På Domens Dag

Vi syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att vi med Maria och Josef ödmjukt tillber Dig

Att vi med de Heliga Änglarna lovar och förhärligar Dig

Att vi med de fromma herdarna hyllar Dig som vår Frälsare

Att vi med de heliga tre konungarna offrar Dig våra hjärtan

Att vi med Simeon och Hanna gläds över Din födelse

Att vi älskar Dig av hela vårt hjärta

Att Du genom Din fattigdom ville göra oss rika

Att Du genom Din förödmjukelse ville upphöja oss

Att vi en gång i Himmelen får se Dig Ansikte mot ansikte

Gud Son

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig  över oss, o Herre

 

F Kristus är född för vår frälsnings skull.

Alla Kom, låt oss tillbedja Honom.

F Låt oss be. Gud, som genom Din enfödde Sons födelse med det sanna ljusets glans upplyst den Heliga Natten, låt oss, som på jorden lärt känna hemligheten av Hans Ljus, i Himmelen få åtnjuta Hans eviga glädje, genom Honom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Eller:

F Låt oss be. Gudomliga Barn, låt oss komma till Dig. Ta oss under Ditt mäktiga beskydd. Bevara oss från synd och alla frestelser. Ge oss nåden att efterlikna Dig i allt, så att Fadern i Himmelen även i oss har sitt välbehag. Framför allt, lär oss älska Dig av hela vårt hjärta och alla människor för Din skull. Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Vigning av ett Barn till det Gudomliga Jesusbarnet

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Herre Kristus, Guds och Marias Son, Du Gudomliga Jesusbarn, Du är Immanuel, Gud med oss och Du har sagt: ”Låt barnen komma till mig!”

Vi bär därför fram vårt eget barn till Dig och ber om Din allsmäktiga välsignelse, ständiga beskydd och eviga välsignelse för N.

Vi viger vårt barn till Dig, Herre Jesus och till Din älskade och Allraheligaste Moders ömma och Obefläckade Hjärta. Låt N. får tillhöra Dig och Din Moder i all evighet.

Herre Jesus, vi ärar Din gudomliga barndom, att Du har blivit människa för vår frälsnings skull och vi ber Dig att Du lägger Din lilla hand på vårt barns huvud och välsignar det så att N. får ett välsignat och helgat liv i Ditt Namn och uppnår det eviga livets lycka som Du har lovat alla dem som älskar Dig.

 

Maria, kärleksfulla Moder, ta hand om vårt barn som vi nu viger till Din älskade Son, vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och till ditt Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta.

Vaka över vårt barn som dess sanna Moder och led N. genom detta riskfyllda liv till vårt himmelska hem, så att N. en dag får lovsjunga din Sons ära och barmhärtiga kärlek med alla er heliga i Himmelens härlighet. Amen.

Helige Josef, beskydda vårt barn som om det vore Jesusbarnet du tog hand om. Vi litar på ditt Faderliga och Ömma Hjärta.

Var hälsad Maria…

 

Be gärna Julbön till Maria, Guds Moder, se 24 december

 

 

Bön för Ofödda Barn

Andlig Adoption

 

På 50-talet manade Ärkebiskop Fulton Sheen i USA de kristna att adoptera ett ofött barn. Han uppmanade till bön för ett okänt barns liv, så att det inte skulle bli aborterat utan få fortsätta att leva. Under vårt jordiska liv är det bara Gud som känner namnet på dessa barn, men i den kommande världen kan vi förhoppningsvis få möta de barn som räddats tack vare våra böner, och i evighet få glädja oss tillsammans med dem. När man beslutat att adoptera ett ofött barn ber man denna bön varje dag under nio månader. Vanligast är att man inleder den s.k. andliga adoptionen den 25 mars, på Herrens Bebådelses Högtid och avslutar den idag på juldagen. Många börjar även på juldagen och fortsätter ända till nästa jul för att sedan börja om igen…

 

Den 28 december varje år brukar man på De Oskyldiga Barnen i Betlehems Dag särskilt komma ihåg aborterade barn. Denna dag brukar vara en gottgörelse- och botdag (bl.a. kan man be Litanian till det Ofödda Jesusbarnet).

 

Den Andliga Adoptionsbönen

Från USA, 1950-talet. Den ber man varje dag i nio månader

 

Herre, Jesus Kristus, genom Din Moder Maria som födde Dig med kärlek och den Helige Josef som efter Din födelse beskyddade Dig, ber jag för detta ofödda barn, som jag andligen har adopterat och som hotas av abort.

Jag ber för föräldrarna till detta barn. Ge dem kärlek och mod att låta barnet födas, så som Du själv har bestämt. Amen.

 

Och/eller:

 

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er av hela mitt hjärta. Jag ber Er att rädda livet på detta okända barn, som nu hotas av abort och som jag andligen har adopterat. Amen.

 

 

Jesusbarnets Rosenkrans

 

Att bes särskilt varje dag under

juloktaven: 25 december – 1 januari,

hela januari månad,

Jesusbarnets månadsdag den 25:e i månaden, samt

alla tisdagar (Jesusbarnets veckodag) under året.

 

Karmelitnunnan, den Vördnadsvärda Margareta av det Heliga Sakramentet (1619-1648) fick redan vid fem års ålder sin första vision av Jesusbarnet. I klostret uppenbarade Herren för henne den speciella mission som Han hade utsett henne till: ”Min barndoms Mysterier kommer att lysa genom ditt liv. Jag har utvalt dig för att ära min födelse och barndom i Betlehem och i Nasaret.”

Jesus började också att kalla henne för Jesusbarnets lilla brud.

En dag uppenbarade sig Jesusbarnet för henne och sa: ”Jag vill att Du grundar en gemenskap som jag ska ge regeln till… Denna bönegemenskap ska bli min familj. Jesusbarnets Familj är namnet som du ska ge denna gemenskap”.

Den 24 mars 1636 startade Syster Margareta av det Heliga Sakramentet den nya rörelsen, vars medlemmar skulle ära Jesu heliga barndom, d.v.s. Herrens första tolv år. Nio personer utvaldes till att börja devotionen till ära för Jesu nio månader i Marias sköte. De vigde sig till Jesusbarnet vid midnatt, för att ära tiden för Hans Människoblivande vid Bebådelsen. År 1665 hade denna andliga rörelse ca 3000 medlemmar. Jesusbarnets Familj existerar än i dag under namnet Jesusbarnets Ärkebrödraskap, vilket var titeln som den Salige Pius IX gav den år 1885. De devotioner som är typiska för denna andliga rörelse är bl.a. Jesusbarnets Rosenkrans och att särskilt uppmärksamma den 25:e i varje månad för att ära Jesu födelsedag.

Syster Margareta dog endast 29 år gammal den 26 maj 1648 i Beaune Karmel i Frankrike, där man än idag vördar statyn av Jesusbarnet som Nådens Konung. Syster Margaretas grav och museirum kan besökas vid kontakt med systrarna. Klostret är mycket värt ett besök:

Monastère du Petit Roi de Grace

14, rue de Chorey

21200 Beaune, France

Tel. 03 80 22 27 43

 

I uppenbarelserna till Syster Margareta lovade Jesus särskilda nådegåvor till alla dem som bar denna rosenkrans på sig och som ofta bad den till ära för Kristi Heliga Barndom, särskilt renhetens nåd och hjärtats oskuld. För att understryka vikten av detta löfte visade det Gudomliga Barnet på den lilla rosenkransen, som sken med ett övernaturligt ljus.

Syster Margaretas egen Jesusbarnets rosenkrans har av Försynen hittat sin väg till Gråbrödernas kloster, där den vördas som relik i klostrets kapell. Troligen gavs reliken till välgörare när klostret först övergavs av nunnorna på 1900-talet och kom sedan ut till försäljning. En ny kongregation av karmelitsystrar har nu övertagit klostret.

 

Jesusbarnets Rosenkrans ber man på följande sätt:

 

Inledningsbön:

Gudomliga Jesusbarn, / jag tillber Ditt Kors och jag accepterar alla de kors som Du vill sända mig. Heliga Treenighet, jag offrar Dig, för Ditt Heliga Namns ära, all tillbedjan av det Heliga Jesusbarnets Gudomliga Hjärta.

 

Man ber tre Fader vår för att ära den Heliga Familjen.

Före varje Fader vår ber man:

Och Ordet / blev kött.

 

Tolv Var hälsad Maria för att ära Herrens tolvåriga Barndom.

Varje Var hälsad Maria ska föregås av orden:

Och Ordet blev kött / och bodde ibland oss.

 

Man avslutar Jesusbarnets Rosenkrans med:

Heliga Jesusbarn, / välsigna och beskydda oss.

 

Jesu Barndoms Tolv Hemligheter:

Många troende begrundar också en av Jesu barndoms hemligheter

eller händelser för varje ’Ave Maria’:

 

- Guds Sons människoblivande

- Det ofödda Jesusbarnet och Marias förväntansfulla glädje inför Hans födelse

- Jesu födelse i Betlehem

- Herdarnas tillbedjan

- Jesu omskärelse

- Heliga Tre Konungars (vise männens) tillbedjan

- Frambärandet i Templet

- Flykten till Egypten

- Livet som flyktingar i Egypten

- Återvändandet till Nasaret

- Den Heliga Familjens fördolda liv i Nasaret

- Jesus vid tolv års ålder i Templet i Jerusalem

 

Den Stora Novenan till Jesusbarnet

Nådens Lille Konung

25 januari – 2 februari

 

I karmelitklostret i Beaune, Frankrike, där uppenbarelserna av Jesusbarnet ägde rum på 1600-talet till den oskodda karmelitnunnan, Vördnadsvärda Margareta av det Heliga Sakramentet, ber man än idag den s.k. Stora Novenan till Jesusbarnet, Nådens Lille Konung.

 

Även många katoliker över hela världen ber denna novena för Kyrkans förnyelse i helighet och kraft och att alltfler ska komma till tro på Guds enfödde Son, sann människa och sann Gud, ”Honom till ära och världen till frälsning” (Ur Kyrkans liturgi).

 

Novenan består i att man från den 25 januari till den 2 februari dagligen ber Jesusbarnets Rosenkrans, den bön som uppenbarades av Herren själv till karmelitnunnan i Beune.

Avsluta gärna varje dags novenabön med vigningsbönen (från devotionen till Jesusbarnet av Prag.

Se hemsida: http://enfantjesusdebeaune.free.fr/introduction.html

 

Vigningsbön till Jesusbarnet

Guds Moder uppenbarade denna bön till den Vördnadsvärde Pater Cyrillos av Guds Moder, karmelit (1590-1675), den förste och mest hängivne förkunnaren av Barnet i Prag.

Be gärna denna bön dagligen!

 

Jesus, jag flyr till Dig, och genom Din Moder ber jag Dig om hjälp (nämn böneintention).

Jag tror verkligen att Du är den Allsmäktige Guden som kan ge mig skydd.

Full av förtröstan, hoppas jag att Du ger mig Din nåd. Jag ger Dig mitt hjärta och ångrar samtidigt allt ont och orent i mitt liv.

Jesus, jag ber Dig att bryta mina band av synd som snärjer mig och styrk mig i min föresats att bättra mig. Jag vill inte förolämpa Dig mer.

Jag viger mig helt och hållet till Dig och är villig att lida för Dig och tjäna Dig i evighet.

Jag lovar Dig också att älska min nästa av kärlek till Dig. Herre Jesus, Allsmäktiga Barn, jag ber Dig att hjälpa mig, (nämn böneintention).

Låt mig få tillhöra Dig i evighet, så att jag med Josef, Maria och alla änglar kan få komma till Dig en dag och i evighet få lovsjunga Dig med dem. Amen.

 

 

Världens Hjärtas Rosenkrans

Bes på tisdagar, Jesusbarnets veckodag samt den 25:e i månaden

 

Heart of the World Chaplet fick sitt första kyrkliga godkännande av Biskopen av Trenton, USA den 22 febr. 1960 och tillhör de böner till Jesusbarnet som än idag presenteras i engelskspråkiga bönböcker. Själva rosenkransen består av en medalj av Jesusbarnet (oftast Jesusbarnet av Prag) med tre kulor i pendangen samt en krans av trettiotre kulor (röda eller vita).

 

Inled med en akt av ånger (samma som man gärna ber på kvällen efter samvetsrannsakan och i bikten):

Min Herre och Gud. Jag ångrar av hela mitt hjärta alla mina synder, därför att jag därigenom gjort mig skyldig till Ditt rättvisa straff både i denna och i den tillkommande världen; men framför allt ångrar jag dem, då jag genom mina synder har förolämpat Dig, min bäste Fader och störste välgörare, det högsta, fullkomligaste goda, som är värd all kärlek.

Jag avskyr alla mina synder och fattar den uppriktiga föresatsen att bättra mitt liv och att inte mera synda.

Låt mig få Din nåd till detta. Amen.

 

Trettiotre gånger (för att ära Jesu liv) ber man:

Min Jesus, Du som blev liten för mig, /

jag älskar Dig.

 

Tre gånger ber man:

Moder av den Ständiga Hjälpen, / rädda oss!

 

Avslutningsbön:

Min Jesus, Du som blev liten för mig, om det är enligt Din Heliga Vilja, hör mitt rop på hjälp och låt mig få svar på min bön (nämn böneintentionen).

Som tack för Din godhet vill jag älska Dig för evigt, Gudomliga Barn, och jag lovar Dig att göra allt jag kan för att göra Dig allt mer älskad och ärad. Amen.

 

 

Kärlekens Lille Konung

 

”Jag vill bli känd som barn av människorna, för att de inte ska vara rädda att närma sig mig. Jag älskar er så mycket…”

Under Mässan kl. 8:30 på juldagen år 1952 i Mexico uppenbarade sig Herren som ett barn på cirka fem år för en ordenssyster. Han var iklädd krona och spira som en kung och uppmanade systern att sprida följande budskap. Enligt systern önskade Herren att vi vördar på ett särskilt sätt Hans barndom för att Han ska rädda barn i vår tid från att smittas av laster och sensualitet som är så skadliga för själen.

Herren gav fem löften till dem som uppfyller Hans begäran och som låter Honom råda i deras familjer och samhällen, för Han är Konung och Han önskar upprätta sitt Rike genom fromma själar som vördar Hans barndom genom att bli som barn genom andligt barnaskap. ”Jag finner inga mer som är som barn… det som jag söker så ivrigt är små själar… och det finns det inga fler på jorden! Mitt Hjärta är öppet för dem, men det är nödvändigt att någon leder dem så att de kan träda in i mitt Hjärta. Jag vill rädda barnen: låt dem komma till mig… Jag önskar att de tar sin tillflykt till mitt Hjärta som Barn. Låt barnen lära känna mig på detta sätt. Jag vill regera och jag kommer att råda. Min tron ska upprättas och den stig som jag visar er är det andliga barnaskapet. Jag kommer att få många undersåtar, men de kommer bara att vara de som omfamnat det andliga barnaskapet. I mitt Rike vill jag bara ha ödmjuka själar, även om de inte har så stor kunskap. Det räcker med en enda själ som tror och litar på mig för att jag ska uppfylla det som jag har lovat.”

 

De Fem Löften som Kärlekens Lille Konung har gett:

”De som söker mig genom andligt barnaskap, dvs. som barn, de kommer att finna mig som Barn i sin dödsstund. Min Moder och den Helige Josef kommer att bli deras försvarare och vittnen.

De som sprider denna devotion till mig ska få nåden att likna ett barn, och detta är ett absolut villkor för att komma in i Himmelriket.

De som kommer att ta emot mig i den Heliga Kommunionen den 25:e i månaden, fem månader i rad, för att ära mina fem Heliga Sår, som senare skulle såra min Kropp, och för att ära mig som femåring vid denna uppenbarelse, kommer inte att gå förlorade.

De barn som vigs till mig ska bevara sin oskyldiga själ, och om de har olyckan att förlora sin oskyldighet kommer de att få den tillbaka innan de dör.

De som vördar med kärlek bilden på mig som barn, ska jag välsigna och skänka den andliga erfarenheten av min närvaro.”

 

Gottgörelsekommunion till Jesusbarnet

Be gärna följande lilla bön inför varje Kommunion

den 25:e i månaden under fem månader

 

O min Jesus, jag vill uppfylla Din Vilja och ta emot Dig i den Heliga Kommunionen den tjugofemte dagen i månaden under fem månader.

Jag litar på Ditt löfte att Du i Din oändliga godhet ska rädda min själ och ge mig det eviga livet i Ditt Rike. Amen.

 

Den 25:e har Jesusbarnet själv valt: ”Den 25:e har jag lämnat Himmelen och kommit ner till jorden för att vila i min Moder och den 25:e, nio månader senare, lämnade jag min Moders kropp för att vila på hö i ett stall.”

Jesusbarnets önskan är att alltid på ett särskilt sätt den 25:e i månaden besöka och vila i de barns hjärtan som vigts till Honom och som vill ge Honom gottgörelse.

Ärkebiskop Luis Maria Martínez y Rodrígez (1881-1965), Mexico, uppmanade år 1955 prästerna att göra följande för att få Guds hjälp för barn och ungdom:

* Få barnen själva att be om Guds nåd för att bevaras från synd.

* Att både vuxna och barn som tagit emot första Kommunionen börjar praktisera att delta i Mässan och ta emot Kommunionen den 25:e i månaden till ära för Jesu människoblivande.

* Att barnen som uppfyller detta blir instruerade att be om Guds beskydd för dem, för Kyrkan och samhället och att Jesusbarnet ger frid och rättvisa åt alla människor på vår jord.

 

Litania till Kärlekens Lille Konung

Gammal avlatsbön

 

Ärans lille Konung, lyft upp oss till Dig

Nådens lille Konung, gör oss heliga

Kärlekens lille Konung, gör oss hängivna Dig

Fridens lille Konung, gör oss fridsamma

Glädjens lille Konung, lys genom oss

Ljusets lille Konung, upplys oss

Barmhärtighetens lille Konung, förlåt oss

Enhetens lille Konung, ge enhet åt alla kristna

Allsmäktige lille Konung, regera över oss

Barnens lille Konung, beskydda oss

Ärans lille Konung,

förhärliga Din Fader och Din Moder

Kärlekens lille Konung,

ge Fadern gottgörelse för oss och hör vår bön. Amen.

 

Vigning till Jesusbarnet

O kärleksrika Jesusbarn, Du offrade Lamm, Du den Gode, Barmhärtige, Du som är Kärleken, för att upprätta oss och skänka den oskuld vi hade innan arvsynden kom in i världen genom våra anfäder, har Du velat komma till oss från Himmelen. För oss led Du fattigdom, förföljelse och utgöt Du Ditt Dyrbara Blod på Korset.

Jag tackar Dig, kärleksrika Jesusbarn, och jag älskar Dig av hela mitt hjärta.

O min Jesus, jag ger Dig mitt hjärta för att det alltid ska älska Dig. Jag ger Dig mina tankar för att de ska bli rena och oskyldiga. Jag ger Dig mina ögon för att de ska vara ödmjuka och endast se vad Du vill att jag ser. Jag ger Dig mina ord för att de alltid ska ära Dig. Jag ger Dig mina gärningar för att de ska tjäna Dig i renhet. Jag ger Dig min kropp för att den ska vara den Helige Andes tempel. Jag ger Dig min själ för att den ska vara en helgedom av oskyldighet och renhet.

O min Jesus, skänk mig nåden att alltid fly synden som en dödlig och smittsam sjukdom. O Jesus, oskyldiga och offrade Lamm, för Din kärleks, Din oskulds och för Ditt Dyrbara Blods skull ge mig den heliga renhetens dygd, så att jag efter döden får glädjen att komma Dig så nära som möjligt, enligt Ditt löfte till de renhjärtade. Amen.

Gudomliga Jesusbarn, skänk oss Din välsignelse.

 

 

Novena till Jesu Heliga Namn

Ur Skyddsengeln 1887

Att bes särskilt 25 december – 2 januari

inför Jesu Heliga Namns Fest den 3 januari

 

Barmhärtige Herre Jesus, Jungfru Marias Son, hos Dig är nåd och kärlek i överflöd; förbarma Dig över mig i Din stora barmhärtighet.

Jag ber Dig vid det Dyrbara Blod, som Du utgjutit för oss syndare, rena mig från min missgärning och se i nåd till mig, som trots min ovärdighet, ropar med förtroende till Ditt Heliga Namn.

Ditt Namn, Jesus, är verkligen underbart för själen.

Ditt Namn ger tröst och glädje.

Jesus, Ditt Heliga Namn ger mitt svaga hjärta styrka och helar min själ. För vilket annat namn betyder Frälsare? Jesus, min Herre, var då också Frälsaren för mig och rädda mig. Fördöm mig inte, för Du har skapat mig. Tillåt inte att min ondska och orenhet blir mitt fördärv. Omskapa mig i Din allsmäktiga godhet och kärlek. Kärleksrike Jesus, förbarma Dig över mig, så länge förbarmandets tid ännu inte är slut och fördöm mig inte på Domens Dag. Vad vore i så fall frukten av Ditt Dyrbara Blod, om jag skulle gå förlorad? De döda lovprisar Dig ju inte, Jesus, inte heller de som kommer till Helvetet.

Älskade Jesus, låt mig få tillhöra Dina utvaldas skara.

Du frälsning för alla dem som tror på Dig.

Du tröst för alla som tar sin tillflykt till Dig.

Ge mig visdom, kärlek, kyskhet, tålamod, ödmjukhet och (nämn böneintention), så att jag fullkomligt må älska, lova och tjäna Dig, söka min ära i Dig och en gång få tillhöra Dig i all evighet med alla som anropar Ditt Heliga och kärleksfulla Namn Jesus. Amen.

 

 

26 December

Helige Stefanus Dag

 

Kallas i Sverige för Annandag Jul. Begreppet annandag (ex. Annandag Påsk, Annandag Pingst) finns inte i den katolska kalendern. Däremot firas enligt mycket gammal sed s.k. oktaver, åtta dagars tacksägelse för de stora hemligheter vi fått fira. Oktaven börjar alltid på själva högtidsdagen, dvs. i detta fall i går på Juldagen.

Kyrkan firar numera endast två oktaver: vid jul och påsk.

Om möjligt, delta varje dag i Kyrkans tacksägelseoktav genom att gå alla åtta dagarna i Mässan, om du nu inte har för vana att göra detta redan. Ingen bön, hur ivrig den än är, kan jämföras med Mässan. "Mässan är den högsta formen av bön" Helige Paulus VI (1963-1978).

 

 

 

 

Bön till Jesusbarnet

Helige Alfons Maria de’ Liguori (1696-1787, 1 aug.)

Bön den 26 december

 

Min Jesus, Son till Himmelens och jordens Skapare, i den kalla grottan har Du en krubba som säng med endast lite halm och enkla kläder att värma Dig med. Änglarna som vakade omkring Dig lovprisade Dig men detta minskade inte Din fattigdom.

Käre Jesus, Du vår Frälsare, ju fattigare du är, desto mer älskar vi Dig därför att Du har accepterat så mycket misär för att bättre kunna dra oss till Din kärlek. Om Du hade fötts i ett slott och hade haft en kunglig bädd och blivit betjänad av jordens stora furstar, hade Du fått mer respekt av människor, men desto mindre kärlek. I stället valde Du en grotta, några enkla lindor, lite halm och en djurens krubba som Din bädd. Allt detta drar våra hjärtan till Din kärlek!

Jag vill säga med den Helige Bernard: ”Ju fattigare Du blir för mig, desto kärare är Du för min själ!” Du har ödmjukat Dig på detta sätt för att berika oss med Ditt goda, med Din nåd och med Din ära.

Jesus, Din fattigdom har gjort att många helgon har lämnat allt: rikedomar, ära i denna värld, makt för att kunna leva fattig som Du var fattig.

Du min Frälsare, dra bort även mig från kärleken till detta livets goda, så att jag kan bli värdig Din Heliga kärlek och få äga Dig, Du det oändliga goda.

Jag vill säga med den Helige Ignatius: ”Låt mig få Din kärlek och jag blir rik”. Jag söker ingenting annat.

Du min Jesus, är nog för mig. Du mitt liv, Du mitt Allt!

 

Kära Moder Maria, be för mig om nåden att älska Jesus och att alltid få bli älskad av Honom.” Amen.

 

Litania till Jesusbarnet

Jullitania ur Oremus 1909

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria, Guds Moder, bed för oss

Helige Josef, Guds Sons fosterfader bed för oss

 

Jesus, Guds ende Son, född av Fadern från evighet,

förbarma Dig över oss

Jesus, Faderns eviga Ord, genom vilket allt är skapat

Jesus, Änglars och människors liv och ljus

Jesus, Guds Son, som blev kött och bodde ibland oss

Jesus, född av Maria, den rena Jungfrun

Jesus, svept i lindor och lagd i en krubba

Jesus, Ditt inträde i världen förkunnades av Himmelens Änglar

Jesus, som herdarna fann i krubban och tillbad i ödmjukhet

Jesus, som för hedningarna uppenbarats genom en stjärna

Jesus, åt vilken österlandets furstar offrat guld, rökelse och myrra

Jesus, Du som blivit fattig för att göra oss rika

Jesus, Du som tog på Dig tjänarens skepnad för att upphöja oss till Himmelens furstar

Jesus, Du som blivit ett människobarn för att göra oss till Guds barn,

Jesus, Du som vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen och bli frälsta

Jesus, Du som skänker frid åt människor som har Guds välbehag

Jesus, vår kärleksfulle Frälsare och tillkommande Domare

 

Var oss nådig, förskona oss, o Herre

Var oss nådig, bönhör oss, o Herre

Från all synd, fräls oss, o Herre

Från livets ytligheter och lättsinne

Från onda begär

Från all syndig bundenhet vid jordiska ägodelar

Från all ond vilja

Från vantro och otro

Genom Din ankomst

Genom Din underbara födelse

Genom Din heliga barndom

Genom Din stora fattigdom

Genom Din djupa ödmjukhet

Genom Din kärlek till oss människor

 

Vi syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att vi med helig glädje firar minnet av Din nåderika födelse

Att vi med tacksamhet tar emot Dig i våra hjärtan

Att vi, liksom herdarna, i hjärtats öppenhet och enkelhet söker Dig

Att vi ärar Gud i höjden

Att vi på jorden får ta del av Din frid

Att vi i nöd och sorg kommer ihåg Din fattigdom och Dina lidanden

Att vi befrias från högmod, ljumhet i tron och alla syndiga begär

Att vi blir värdiga Ditt Människoblivandes frukter

Jesus, Guds Son

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Därav har vi lärt känna Guds kärlek,

Alla att Han sänt sin enfödde Son i världen.

F Låt oss be. Vi ber Dig, Herre, Himmelske Fader, ge oss riklig nåd så att vi, som med glädje firar minnet av Din enfödde Sons födelse av Jungfru Maria, genom hennes förbön pånyttföds i rättfärdighet och helighet, genom Honom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Eller:

F Allsmäktige Gud, Du som underbart har skapat människan och ännu underbarare har återställt Din bild i henne, låt oss få del av Hans gudomliga natur som för vår skull har blivit sann och verklig människa, Din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig, Fader, och den Helige Ande lever i en enhet och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

Helige Stefanus

 

Skyddshelgon för ständiga diakoner, byggnadsarbetare (särskilt murare), hästar, och mot huvudvärk.

 

Den Helige Stefanus är Kyrkans Protomartyr, d.v.s. förste martyr.

De Oskyldiga Barnen i Betlehem gav visserligen sitt liv för Kristus innan Stefanus led martyrdöden, men äran av att medvetet ha offrat sitt liv för tron på Kristus tillhör Stefanus. Inte heller Johannes Döparen räknas som protomartyr, trots att han led martyrdöden innan Stefanus. Denne diakon blev dömd till döden av Caifas genom stening. Folkhopen mördade Stefanus genom att kasta sten och tegelstenar på honom, vilket är förklaringen till att han är murarnas och alla byggnadsarbetares Skyddshelgon.

Seden att fira Stefansdagen den 26 december är ungefär lika gammal som firandet av juldagen. År 415 fann en präst vid namn Lucianus martyrens grav i Kafr Gamala. Detta blev ett uppsving för devotionen till den Helige Stefanus.

Den Helige Augustinus (354-430, 28 aug.) berättar lite om den Helige Stefanus mirakler i sista boken av Guds Stad. Senare flyttades hans kvarlevor (även stenarna med vilken han blivit dödad) till Konstantinopel och slutligen 560 till Rom, där relikerna fann sin sista vila i basilikan San Lorenzo fuori le Mura. Där ligger de i samma stensarkofag som den romerske diakonen och martyren Laurentius.

 

Hyllningsbön till Helige Stefanus

Ur Oremus 1909

Den avslutande antifonen och slutbönen är gammal avlatsbön,

Helige Pius X, 3 jan. 1914.

Passande bön att be före eller efter Mässan på Stefanusdagen.

 

F Helige Stefanus, du blev av den unga Kyrkan i Jerusalem utsedd till Diakon, till tjänare i helgedomen, och av Apostlarna genom handpåläggning och bön vigd till din heliga tjänst.

Alla Gud själv vittnade om dig, att du var full av tro och Helige Ande, full av nåd och kraft.

F Du åter vittnade för Kristus med sådan framgång, att ingen kunde motstå den vishet och ande, som talade genom dig.

Alla Herren bekräftade ditt ord genom stora under och tecken, som du gjorde bland folket.

F Vad var din lön? Sanningen föder hat. Sanningens fiender släpade dig inför Stora Rådet. Du vittnade inför domstolen, att i Jesus från Nasaret Moses´ förutsägelse gått i fullbordan: ”En profet som mig ska Herren Gud uppväcka åt er: på honom ska ni lyssna”. Dina domare ser ditt ansikte lysa såsom en ängels ansikte när du ser upp mot Himlen och får se Guds härlighet och Jesus, stående på Guds högra sida. De kan inte svara emot trons sanning. Vad gör de? De skriker med hög röst, håller för sina öron, rusar mot dig och driver dig ut ur staden för att stena dig. Översköljd av blod faller du på knä och ropar:

Alla ”Herre Jesus, tag emot min ande.”

F Mästaren hade bett på Korset:

Alla ”Fader, förlåt dem”.

F Även ditt sista ord var en bön för dina mördare:

Alla ”Herre, tillräkna dem inte denna synd”.

F Så levde, så dog du som Herrens trogne lärjunge. Du offrade med glädje ditt unga liv.

Alla Du var den förste, som utgöt Ditt blod för Kristus, du var den förste bland alla kristna blodsvittnen.

F Nu ser du inte längre i fjärran Guds härlighet och den gudomlige Mästaren. Nu är du för alltid förenad med Honom i outsäglig Salighet och härlighet.

Alla Bed för mig vid Guds Tron, att även jag får vittna för Kristus. Bed för mig, att jag såsom Apostlarna får glädja mig, när jag får vara värdig att lida hån och människors ondska för Jesu Namn. Bed för mig, att jag bekänner Kristus och hans Gudom inte bara med munnen, utan även genom ett äkta kristet liv.

F Kristus har ju själv sagt: ”Den som har och håller mina bud, han är den som älskar mig”, och

Alla ”Om någon älskar mig, ska han hålla mina ord, och min Fader ska älska honom, och vi ska få komma till honom och ta vår boning hos honom.”

F Martyrernas Konung, för Din Helige Martyr Stefanus´ skull kom till mig och förbli hos mig för alltid.

Alla Amen.

F Bed för oss, Helige Stefanus,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Ge oss, Herre, nåden att efterfölja vad vi vördar, så att vi lär oss att älska även våra fiender, då vi firar den Helige Stefanus´ minne, han som inte tvekade att be för sina fiender till vår Herre Jesus Kristus, Din Son, vilken lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

F Apostlarna utvalde Stefanus till Diakon, uppfylld av tro och Helig Ande, som trons fiender stenade medan han sade: Herre Jesus, tag emot min ande och tillräkna dem inte denna synd.

Alla För den Helige Stefanus´ förtjänsters och förböners skull var, Herre, nådig mot Ditt folk.

F Låt oss be. Allsmäktige och evige Gud, Du som med den Salige Diakonen Stefanus´ blod tog emot den förste av martyrerna, låt oss få ha honom som förebedjare hos Dig han som bad till vår Herre Jesus Kristus för sina förföljare. Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Bön till Helige Stefanus

för våra Ständiga Diakoner

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Helige Stefanus, du utsågs av Herren genom den Heliga Kyrkan till kärlekens tjänst. Vi ber dig att beskydda våra ständiga diakoner. Bed för dem att de alltid gläds över diakonvigningens gåva, och att denna glädje hjälper dem i det liv och den tjänst de är kallade att leva och utföra. Hjälp dem, att i din efterföljd, leva ett självutgivet och hängivet liv. Var hos dem i den diakonala tjänstens svårigheter, då människor är oförstående för de uppoffringar de gör eller då de faller för modlöshetens frestelse.

Vi ber dig också, genom din mäktiga förbön, att hjälpa våra diakoners familjer. Hjälp dem att se sina makars och fäders uppdrag i Kyrkan, inte som en börda och ett fjärmande från familjelivet, utan som en tillgång och välsignelse för hela familjen.

Led våra diakoner så att de ärar och tjänar Dig rätt genom att med helig insikt och kraft vara trogna vittnen om Din obegränsade kärlek i sitt familjeliv, på sin arbetsplats och i församlingens tjänst. Hjälp dem att leva sin kallelse med sådan balans att inte familjen och deras övriga uppgifter i samhället blir lidande. Helige Stefanus, den Högstes Helige Diakon, välsigna Kyrkan i vårt land och välsigna särskilt dess ständiga diakoner. Amen.

 

Välsignelse av Hästar

på Helige Stefanus Dag

 

Seden att välsigna hästar på den Helige Stefanus dag är mycket gammal, om än inte så utbredd. Eftersom hästsporter är så populära i vårt land har denna välsignelsebön tagits med. Denna välsignelse kan också användas på andra dagar. Av någon anledning fanns många traditioner angående hästar just vid denna tid på året i flera europeiska länder som kommer från förkristen tid. En gammal folklig tradition säger att den Helige Diakonen Stefanus fick besvär med sin häst, men Kristus själv botade hästen så att diakonen kunde besöka de sjuka och behövande utan dröjsmål. Kanske är denna legend upphovet till olika välsignelseböner över hästar.

 

Allsmäktige Evige Gud, Du har gett oss skapelsens skönhet, Du ger liv och kraft. Ingenting finns som Du inte har gett upphov till och Du uppehåller allt levande med Din nåd. Vi tackar Dig för allt vi får glädja oss över, som är enligt Din heliga vilja.

På den Helige Stefanus förbön ber vi Dig att välsigna + denna häst (dessa hästar), som Du i Din outgrundliga godhet har gett oss.

Bevara detta/dessa djur från olyckor och sjukdom, om det är enligt Din Heliga Vilja.

Vi ber om Din nåd att alltid bli påminda om Din godhet mot oss varje gång vi får använda och glädja oss över Din skapelse.

Var Du, Himmelske Fader, vårt ständiga beskydd och låt ingenting skilja oss från Din kärlek, så att vi säkra kan nå vårt mål i Ditt Rike. Amen.

 

Prästen eller diakonen kan bestänka hästen/hästarna med vigvatten.

 

 

 

 

Heliga Familjens Fest

 

Den Heliga Familjens Fest firas inom juloktaven. Devotionen till den Heliga Familjen är mycket gammal men fick inte sin specifika form förrän på 1600-talet, då Brödraskap uppstod för att ära Familjen i Nasaret och samtidigt visa på den Heliga Familjen som modell för alla familjer. Leo XIII (1823-1829) var den påve som gav starka impulser till att vörda den Heliga Familjen på ett särskilt sätt genom att bland annat år 1898 instifta Den Heliga Familjens Fest. Denna fest fastställdes av Benedikt XV (1914-1922) genom Kongregationen för de Heliga Riterna den 26 oktober 1921 att gälla för hela den världsvida Kyrkan. Innan kalenderreformen 1969 firade man festen första söndagen efter Epifania. Detta är en särskild böndag för de kristna familjerna.

 

Onsdagen är den särskilda veckodagen för den Heliga Familjen. Därför kan man med fördel be någon eller några av dessa böner även på onsdagar under året. Anledningen till detta är att:

- Det är den Helige Josefs veckodag. Han var den Heliga Familjens huvudman och beskyddare.

- Onsdagen är enligt gammal tradition en faste- och botdag vilket påminner oss om de offer den Heliga Familjens medlemmar har utfört för vår frälsnings skull.

 

Förutom de böner som är angivna här till den Heliga Familjens ära se även de böner som är angivna för det datum då den Heliga Familjens Fest infaller.

 

Avlat vid Vigning till Heliga Familjen

 

Den Heliga Moder Kyrkan förlänar fullständig avlat till familjemedlemmar när de viger sig till den Heliga Familjen för första gången i samband med att man högtidligt sätter upp en bild av den Heliga Familjen i sitt hem. När familjen sedan förnyar denna sin vigning på årsdagen av den första vigningen får de ta emot partiell avlat. Om möjligt bör en präst eller diakon vara närvarande första gången för att välsigna bilden. (Ench. Ind. nr. 1)

 

Litania till Heliga Familjen

Ur Pregate, Pregate, Pregate, 1981

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Jesus, den levande Gudens Son, som blev människa av kärlek till oss, Du har upphöjt och helgat familjebanden, förbarma Dig över oss

 

Jesus, Maria och Josef, som hela världen ärar med namnet ”Den Heliga Familjen” kom till vår räddning

Heliga Familj, avbild av den Heliga Treenighetens gemenskap på jorden

Heliga Familj, fullkomliga förebild i alla dygder

Heliga Familj, som inte blev mottagen av folket i Betlehem men ärat genom änglarnas lovsång

Heliga Familj, som har mottagit herdarnas och konungarnas hyllningar

Heliga Familj, prisad av den helige, gamle Simeon i templet

Heliga Familj, förföljd och tvingad till landsflykt

Heliga Familj, som fick leva gömd och utan vänner i främmande land

Heliga Familj, trofast Herrens lagar

Heliga Familj, förebild för alla familjer som är pånyttfödda i den kristna andan

Heliga Familj, vars huvudman är förebild för den sanna faderliga kärleken

Heliga Familj, vars Moder är förebild för den autentiska moderliga kärleken

Heliga Familj, vars Son är föredöme i lydnad och kärlek till sina föräldrar

Heliga Familj, försvarare och beskyddare av alla kristna familjer

Heliga Familj, vår tillflykt i livet här på jorden och vårt hopp inför vår dödsstund

 

Från allt det som kan ta bort friden och enheten i våra hjärtan, Heliga Familj, befria oss

Från modlöshet i våra svårigheter

Från oordnad kärlek till detta livets goda

Från behovet att vara denna världen till lags

Från likgiltighet i att tjäna Gud

Från en död utan Guds nåd

 

För den förening som fanns och fortfarande finns mellan era hjärtan, Heliga Familj, hör vår bön

För er fattigdom och er ödmjukhets skull

För er fullkomliga lydnad för Guds vilja

För alla era bekymmer och smärtsamma händelser som ni har gått igenom

För ert plikttrogna arbetes skull

För ert bönelivs och er tystnads skull

För den fullkomlighet som fanns i allt ni gjorde

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Heliga Familj, som vi vördar, till er tar vi vår tillflykt.

Alla Låt oss få erfara ert frälsande beskydd.

F Låt oss be. Gud vår Fader, i den Heliga Familjen har Du givit oss ett föredöme. Låt vårt liv tillsammans mogna i kärlek och enhet och fortsätta för alltid i vårt eviga hem. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Vigning till Heliga Familjen

Ur Oremus 1909

Slutbönen är gammal avlatsbön

 

Jesus, vår Frälsare, som är värd all kärlek och som sändes från Himmelen för att genom Din lära och Ditt liv upplysa världen. Du ville tillbringa största delen av Ditt liv på jorden i det enkla hemmet i Nasaret, och vara lydig Maria och Josef, för att helga den Familj som skulle vara förebilden för alla kristna familjer: tag i Din oändliga kärlek emot även vår familj, som helt och hållet viger sig åt Dig.

Beskydda och bevara oss och stärk oss i vår strävan att leva i frid och kristen enhet, så att vår familj blir lik Din Heliga Familjs gudomliga förebild och att alla dess medlemmar utan undantag uppnår den eviga saligheten.

 

Heliga Maria, Jesu Kristi kärleksrika Moder, du som även är vår Moder, utverka åt oss genom din godhet och mildhet, att Jesus tar emot denna vår vigning och ger oss sin nåd och välsignelse.

 

Helige Josef, Jesu och Marie helige beskyddare, hjälp oss med dina böner i själens och kroppens alla bekymmer och svårigheter, så att vi med dig och den Heliga Jungfrun Maria, evigt får lova och tacka den gudomlige Frälsaren Jesus Kristus.

 

F Jesus kom till Nasaret med Maria och Josef,

Alla och Han var dem lydig

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, Du som i lydnad har underordnat Dig Maria och Josef och genom Dina dygder har helgat familjelivet. Låt oss på deras förbön leva enligt Din Heliga Familjs föredöme och vinna er eviga vänskap, Du som lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen

 

Man ber nu någon av Litaniorna till Jesusbarnet eller Litanian till

den Heliga Familjen.

 

Personlig Vigning till Heliga Familjen

Ur Gesú, Giuseppe e Maria vi dono il cuore e l´anima mia.

Ed. Fontana, en franciskanpater, 1996

 

Jesus, Maria och Josef, Ni är min ljuva kärlek. Jag N., Ert barn, viger mig helt och för alltid åt Er.

 

Till Dig Jesus, viger jag mig för att Du är min tillbedjansvärde Herre.

 

Till dig Maria, viger jag mig för att du är min Obefläckade Moder och full av nåd.

 

Till dig Josef, viger jag mig för att du är min själs Beskyddare och Fader.

 

Jag överlåter åt Er min vilja, frihet och hela mig själv. Ni gav Er helt åt mig och nu vill jag ge mig helt åt Er. Jag vill inte längre tillhöra mig själv, utan endast tillhöra Er.

Jag vill att min själ ska vara Er egendom, tillsammans med min kropp och mitt liv.

Jag viger åt Er alla mina tankar, min längtan, mina känslor och jag offrar till er värdet av mina goda gärningar, de som jag har utfört och som jag kommer att utföra.

Jag ber Er att ta emot denna min vigning till Er.

Tag Ni hand om allt i mig och disponera över mig och det som tillhör mig så som Ni vill.

Jesus, Maria och Josef, ge mig Era Hjärtan och tag emot mitt hjärta.

Hjälp mig att alltmer älska Kyrkan och den Helige Fadern.

Förena mig med Er hos den Allraheligaste Treenigheten.

Jag älskar Er. Amen.

 

Bön inför en Bild av Heliga Familjen

Ur Oremus 1909

särskilt ämnad för de familjer som vigt sig till den Heliga Familjen,

t. ex. på årsdagen av vigningen.

 

Kärleksrike Jesus, Du som med Dina outsägliga dygder och med Ditt fördolda livs exempel helgat den Familj som Du valt här på jorden, se med kärlek till vår familj, som knäböjer inför Dig och ber om Din nåd och välsignelse.

Kom ihåg, att den är Din familj, för vi har särskilt helgat och vigt oss åt Dig.

Beskydda oss och rädda oss från faror, kom till vår hjälp i all nöd och låt oss få leva så som Din Heliga Familj levde, så att vi efter att troget ha tjänat och älskat Dig på jorden, för evigt får lovsjunga Dig i Himmelen.

 

Maria, mildaste Moder, vi ber om ditt beskydd, övertygade om, att din gudomlige Son ska höra dina böner.

 

Ärorike Patriark, Helige Josef, beskydda vår familj med Maria, din maka och Guds Moder.

 

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

 

Bön till Heliga Familjen

Helige Paulus VI (1963-1978). Bönen bads av påven i Nasaret under hans pilgrimsfärd till det heliga landet den 4 - 6 januari 1964

 

Heliga Familj i Nasaret, lär oss på nytt att uppskatta den yttre och den inre tystnaden, denna underbara och nödvändiga hållning i vår tids upprörda och hetsiga liv. Vi överfalls av höga röster, av buller och rop.

Heliga tystnad i Nasaret, lär oss att fästa våra tankar vid det goda, att rikta vår uppmärksamhet inåt, att vara lyhörda för Guds hemliga råd och beredda att lyssna till de äkta läromästarna.

Lär oss inse värdet av förberedelse, studium, meditation, av ett ordnat och personligt inre liv, av den bön i det fördolda som endast Gud kan höra.

Lär oss att leva tillsammans. Lär oss vad familjen är, visa oss hemligheten i denna kärlekens gemenskap, dess upphöjda och enkla skönhet, dess heliga och okränkbara egenart, dess oersättliga uppgift, dess verkliga plats i samhällslivet. Lär oss att arbeta på rätt sätt.

Timmerman i Nasaret, låt oss känna hur det ofrånkomliga arbetet ger vardagen mening, lär oss att ge arbetet en värdighet som förädlar och berikar.

Kristus, låt oss förstå att arbetet inte är sitt eget ändamål, att dess värde inte främst är vad vi själva tjänar på det utan att vi genom arbetet får tjäna andra och ytterst Dig, Du som genom att bli människa har frälst människans arbete från Adams förbannelse och gett det en plats i Din plan för att återlösa världen. Amen.

 

Bön till Heliga Familjen om Nåden
att alltid vara en levande Lem i Kyrkan

Ur Manuale di Preghiere in onore di San Giuseppe, 1996

 

Jesus, Maria och Josef, välsigna oss och ge oss nåden att älska den Heliga Kyrkan med uppriktig kärlek enligt Kristi önskan och förmågan att alltid visa Henne vår kärlek och vördnad i ord och gärning.

 

Jesus, Maria och Josef, välsigna oss och ge oss nåden att öppet och frimodigt kunna bekänna vår tro, som vi har tagit emot som gåva genom det heliga dopet, utan rädsla för vad människor skall tycka och tänka om oss.

 

Jesus, Maria och Josef, välsigna oss och ge oss nåden att kunna försvara tron och verka för dess utbredande i människornas hjärtan med ord, gärningar och ett liv i offer.

 

Jesus, Maria och Josef, välsigna oss och ge oss nåden att kunna älska varandra och uppnå enhet i tankar, vilja och gärningar, under ledning av våra heliga herdar, påven, biskoparna och prästerna.

 

Jesus, Maria och Josef, välsigna oss och ge oss nåden att forma våra liv efter Guds Lag och Kyrkans förordningar så att vi alltid lever i kärleken, som är dessa uppmaningar och föreskrifters sammanfattning.

 

Fader vår. Var hälsad Maria. Ära vare Fadern.

 
Heliga Familjens Rosenkrans

 

Denna rosenkrans är en förbön för alla familjer. En bön nog så viktig i vår tid, då vi ser hur samhällets grund, familjen, är i upplösning.

Den Heliga Familjens Rosenkrans ber man särskilt på onsdagar och då man träffat eller hör om någon familj som har problem. Om man vill tillverka denna rosenkrans består den av tre dekader med åtskiljande kulor. Pendangen är som på en vanlig rosenkrans med skillnaden att istället för ett krucifix brukar den vanligtvis ha en medalj föreställande den Heliga Familjen eller Guds Moder med Jesusbarnet.

 

De tre dekaderna i Rosenkransen vill påminna oss om de trettio år den Heliga Familjen fick leva tillsammans på jorden.

 

Vid medaljen (eller krucifixet):

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

(Detta är en mycket gammal skottbön som man bör lära sig utantill och exempelvis be före man somnar på kvällen)

 

På pendangens fem kulor be som vanligt Fader vår,

tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

 

Före första dekaden och mellan varje dekad:

Himmelske Fader, / välsigna och beskydda alla familjer, särskilt dem som behöver Din hjälp allra mest. Amen.

 

Vid de tio kulorna:

Jesus, Maria och Josef, jag älskar Er. /

Rädda familjerna och alla ofödda barn. Amen.

 

Avslutningsbön:

Herre, må det Heliga Mässoffret som firas på alla Dina altaren denna dag, på Marias och Josefs förbön, skänka våra familjer Din välsignelse, nåd och frid, genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Himmelske Fader, välsigna alla äkta par och föräldrar och led dem till att heligt leva sin kallelse i denna värld.

 

Herre Jesus Kristus, välsigna alla barn och beskydda de oföddas rätt till liv. Låt dem få växa upp i kunskapen om Dig vår Frälsare och Herre.

 

Helige Ande, välsigna våra familjer och alla dem som ska ingå Äktenskapets Heliga Sakrament. Skänk enhetens, den fullkomliga och osjälviska kärlekens, fridens och förståelsens gåva åt alla familjer. Amen.

 

Maria, Moder för oss alla, bed för våra familjer.

Josef, fader och beskyddare för de kristna familjerna, bed för oss nu och i vår dödsstund. Amen.

 

Vackra Heliga Familjen rosenkransar kan köpas från:

http://www.sistersofcarmel.com/gold-filled-holy-family-chaplet/

 

Högtidlig Välsignelse

över familjer

på Den Heliga Familjens Fest

Vid andakt eller sammankomst för familjer, särskilt i samband med Heliga Familjens Fest, kan präst eller diakon dela ut följande välsignelse

 

P/D Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P/D Må Gud Allsmäktig välsigna och beskydda er fäder på den Helige Josefs förbön.

Må Han ge er trons insikt att i Kristi fosterfader Josefs efterföljd vara sanna fäder i Guds Namn för att med kärlek och offervilja värna om era familjer och leda dem i Gudsfruktan och i ett liv i den sanna tron.

Må den Helige Josef vara ert stöd och tillflykt i livets svårigheter och bekymmer och hjälpa er att i likhet med honom vara ömma och trogna män för era hustrur och kärleksfulla och fostrande fäder för era barn så att ni en gång tillsammans med era familjer får ta emot segerkransen i det Himmelska Hemmet.

Alla Amen.

 

P/D Må Gud Allsmäktig välsigna och beskydda er mödrar på den Heliga Jungfrun, Guds Moder Marias förbön.

Må Han ge er trons insikt att i Marias efterföljd vara kärleksfulla hustrur och mödrar som utan att tröttna uppoffrar er för era familjers andliga och lekamliga väl. Må den Heliga Gudsföderskan vara er ledstjärna i värnandet om ett heligt och fullkomligt familjeliv för Kyrkans och samhällets väl och må den Heliga Jungfrun alltid vara för er en Moder till vilken ni alltid kan komma med era bekymmer och all oro för att finna råd och ny styrka i er kallelse.

Alla Amen.

 

P/D Må Gud Allsmäktig välsigna och beskydda er barn för sin älskade Sons Jesu Kristi skull.

Må Han ge er trons insikt att i Jesu efterföljd växa upp i nåd och sanning inför Gud Fader och i sann lydnad för era jordiska föräldrar formas till ansvarstagande och harmoniska människor.

Må Herren Jesus Kristus, som har velat bli ett barn för vår frälsnings skull, vara er bäste vän genom livet och en gång med glädje ta emot er i det eviga livets Hem i Himmelen.

Alla Amen.

 

P/D På den Allraheligaste Guds Moder Marias och den faderlige, kyske och ömme Helige Josefs förbön välsigne er alla Gud Allsmäktig, Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Alla Amen.

 

 

27 December

Aposteln Johannes Fest

 

Ljuva Barn i Betlehem

Helige Johannes XXIII (1958-1963)

Bön den 27 december

 

O ljuva Barn i Betlehem, låt våra hjärtan öppnas för Julens stora mysterium. Ingjut Din frid i alla människors hjärtan, ja, ge oss den varaktiga frid som vi alla så starkt längtar efter och som bara Du kan ge oss i gåva. Hjälp oss att lära känna varandra bättre och att leva som bröder, barn till samme Fader. Uppenbara för oss Din skönhet, helighet och renhet. Uppväck i våra hjärtan kärleken och tacksamheten för Din oändliga godhet. Förena oss alla i Din kärlek och ge oss Din Himmelska frid. Amen.

 

Gamla Litanian till Jesusbarnet

Litanian finns återgiven i bl. a. karmeliten, P. Emmerichs av den Helige Stefanus, bönbok Pragerisches Gross und Klein, Prag, 1737.

Litanian är troligen en frukt av alla de litanior som komponerades under 1500-talet. Karmelitpatern återger den som en av de litanior som används i devotionen till Jesusbarnet av Prag.

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig. Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Guds Moder, bed för oss

Helige Josef, Jesu Kristi fosterfader bed för oss

 

Gudomliga Barn, Jesus Kristus,

förbarma Dig över oss

Gudomliga Barn, sann Gud

Gudomliga Barn, den levande Gudens Son

Gudomliga Barn, Jungfru Marias Son

Gudomliga Barn, stark i Din svaghet

Gudomliga Barn, mäktig i Din ömhet

Gudomliga Barn, all nåds skattkammare

Gudomliga Barn, kärlekens källa

Gudomliga Barn, som gör allt nytt

Gudomliga Barn, som helar mänsklighetens alla sår

Gudomliga Barn, änglarnas Härskare

Gudomliga Barn, patriarkernas längtan

Gudomliga Barn, profeternas visdom

Gudomliga Barn, alla folks hopp

Gudomliga Barn, herdarnas glädje

Gudomliga Barn, de tre konungarnas ljus

Gudomliga Barn, barnens räddning

Gudomliga Barn, de rättfärdigas förhoppning

Gudomliga Barn, de vises lärare

Gudomliga Barn, den förste av alla de heliga

 

Var barmhärtig, skona oss, o Gudomliga Barn

Var barmhärtig, bönhör oss, o Gudomliga Barn

Från Adams barns slaveri, fräls oss, Gudomliga Barn

Från slaveriet under den Onde

Från köttets och sinnenas onda begär

Från världens ondska

Från livets högfärd

Från oordnad böjelse att få kunskap om allt

Från andens blindhet

Från ond och oren vilja

Från våra synder

Genom Din allra renaste avlelse

Genom Din ödmjuka födelse

Genom Dina tårar

Genom Din smärtsamma omskärelse

Genom Din ärorika uppenbarelse för alla folk

Genom Ditt frambärande i Templet

Genom Ditt gudomliga liv på jorden

Genom Din fattigdom

Genom alla Dina lidanden

Genom Dina mödor och ansträngningar

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Gudomliga Barn

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Gudomliga Barn

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Gudomliga Barn

 

F Jesusbarn, hör oss.

Alla Jesusbarn, bönhör oss.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, så ville Du ödmjuka Dig själv i Din människoblivna Gudomlighet och Allraheligaste Mänsklighet att födas i tiden och bli ett litet barn. Låt oss få nåden att förstå denna visdom: barnets tystnad, kraften i svagheten och upphöjdheten i förödmjukelsen. Låt även oss som tillber Dig i Din ödmjukhet på jorden en dag få skåda Din härlighet i Himmelen. Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

Helige Aposteln och Evangelisten Johannes

 

Skyddshelgon för teologer, författare, alla som arbetar med tryckning samt distribution av böcker och mot förgiftning.

 

Den Helige Johannes var bror till Aposteln Jakob d.ä. (25 juli), son till Zebedeus. Han blev kallad av vår Herre för ”Åskans son” (då han i sin vrede ville att Herren skulle låta eld falla ner från himlen över Samarierna, som inte tog emot Herren). Aposteln Johannes blev utsatt för kejsar Domitianus förföljelser men lyckades fly till Efesus. I sitt Evanglium kallar han sig själv för ”lärjungen som Herren älskade”, denna ”titel” tillhör alla kristna som troget lutar sig mot Herrens bröst, d.v.s. lever i ständig gemenskap med Herren genom bön, Sakramentalt liv och kärlekens gärningar, samt troget står kvar vid Herrens Kors (offrar sina lidanden tillsammans med Herrens frälsningsbringande lidande). Aposteln Johannes tar, enligt Herrens vilja från Korset, till sig Maria som Moder. Den som verkligen älskar Herren är ”mariansk”. Den Helige Johannes underordnar sig också Aposteln Petrus (ex. låter han Petrus gå före in i Herrens grav, trots att Johannes hann dit först). Detta undervisar oss om att, även om kärleken ger den snabba ”inspirationen” till exempelvis förändringar i Kyrkans liv, så är det Kyrkans Hierarki som är bärare av Herrens uppdrag att leda Kyrkan (inte den som eventuellt anser sig ”älska” Herren eller Kyrkan mer!).

En tradition berättar att en Dianapräst från Efesus blev så förargad över Aposteln Johannes förmåga att dra människor till den kristna läran, att han försökte förgifta Johannes genom att lägga gift i en bägare med vin. Därför åkallas Aposteln Johannes mot förgiftning och den 27 december är det också brukligt i många katolska kyrkor att välsigna vin efter Mässorna.

Vinet tar man med sig hemifrån för att välsignas och sedan serverar man det vid dagens högtidligaste måltid.

 

Ett dagligt ”Fader vår”

 till Den Helige Johannes´ Ära

 

Under en vision av Herren där också den Helige Aposteln Johannes uppenbarade sig för den Heliga Gertrud den Stora (1256-1302, 16 nov.) sade Herren att denna Apostel var utsedd av Honom att vara hennes försvarare i Himmelen. Tacksam för denna gåva sade den Heliga Gertrud till Herren: ”Lär mig, käre Herre, hur jag kan visa Aposteln Johannes min tacksamhet”.

Herren svarade: ”Om en person ber ett dagligt Fader vår till denne Apostels ära, som en påminnelse om hans ljuva trofasthet, med vilken hans hjärta var uppfyllt när han lärde sig denna bön, så ska den som ber detta Fader vår till Apostelns ära få uthållighetens nåd i dygderna till slutet av sitt liv”.

Följande bön bad den Heliga Gertrud varje dag:

 

Barmhärtige Apostel, Jesu Kristi Martyr, Helige Johannes, påminn dig om den ljuva lycka som uppfyllde ditt hjärta då Kristus, din älskade Herre, lärde dig och de övriga apostlarna bönen Fader vår.

För denna din glädje ber jag om din förbön att jag med största möjliga trohet får tjäna min Gudomlige Mästare intill slutet.

Var du min Beskyddare och ta emot min hyllning till dig genom den bön som vår Herre själv har lärt oss, och som jag nu vill be med något av den trofasthet och tacksamhet, som du bad den med: Fader vår…

 

 

Novena till Aposteln Johannes

Ur Massime Eterne di Sant´ Alfonso M. de´ Ligouri, 1928

Gammal avlatsbön, Leo XIII.

Ber man denna bön som novena inför helgonets fest bör man be den mellan 18-26 december.

 

Ärorike Apostel, som för din jungfruliga kyskhets skull var så älskad av Jesus och blev värdig att få vila ditt huvud på Hans Gudomliga bröst. Du utsågs värdig att få bli Hans Allraheligaste Moders barn.

Jag ber dig om nåden att få en levande kärlek till Jesus och Maria. Bed för mig hos Herren att, även om mitt hjärta fortfarande är fyllt av världsliga böjelser, jag snart blir värdig att få vara hos Jesus som Hans trogna lärjunge och att Maria tar emot mig som sitt hängivna barn här på jorden, för att sedan få tillhöra dem för evigt i Himmelen. Amen.

 

Hyllningsbön till Aposteln Johannes

Ur Oremus 1909

Passande bön att be före eller efter Mässan på Johannesdagen.

 

F Var hälsad, Helige Johannes, Herrens store Apostel och Evangelist!

Alla Du var den lärjunge, som Jesus älskade. jungfrulighetens företräde gjorde dig värdig särskild kärlek.

F I jungfrulig renhet blev du utsedd av Herren, jungfruligt ren förblev du för alltid.

Alla Därför fick du vid den stora avskedsmåltiden vila vid Herrens bröst. Därför anförtrodde Han dig från Korset sin jungfruliga Moder.

F Din rena blick trängde genom himlens skyar och ditt skarpa öga skådade in i Gudomens djup och i framtidens hemligheter. Så som örnen svingar sig upp från jorden och med oavvänt öga skådar in i solen, så lämnade du jordens låglända mark och svingade dig upp till rättfärdighetens Sol, Jesus Kristus, vår Gud, vilkens evige Ursprung du fick skåda och förkunna för stoftets barn från det otillgängliga ljuset. Ljus och kärlek var ditt livs element. Du kände Jesu Heliga Hjärta, du visste, hur varmt det klappar för oss. Därför ropar du till oss:

Alla ”Låt oss älska Honom, för Han har först älskat oss”.

F Du kände Mästarens nya Bud:

Alla ”Detta är mitt Bud, att ni älskar varandra, såsom jag har älskat er”.

F Därför Din ständiga maning:

Alla ”Mina barn, älska varandra, om någon inte älskar sin broder, som han ser, hur kan han älska Gud, som han inte ser?”

F Nu är du hos Honom, om vilken du skrivit:

Alla ”Gud är kärleken”.

F Nu är din kärlek, nu är din lycka fullkomlig.

Alla Bed för mig att Guds kärlek genom den Helige Ande utgjuts i mitt hjärta.

F Frälsaren har ju sagt: ”Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna önskar jag inte att den brann!”

Alla Bed för mig, att denna Himmelska eld må brinna i mitt hjärta och förtära all oren kärlek till skapade varelser. Bed för mig, att den värmer mitt kalla hjärta, så att det brinner av helig kärlek till Gud och till mina medmänniskor. Anbefall mig och min själ åt den Heliga Jungfrun, som du så innerligt älskat, så att jag genom Modern kommer till Sonen. Amen

F Be för mig Helige Apostel Johannes,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Herre, låt genom Din nåd Ditt ljus lysa över Din Kyrka, så att Hon, upplyst genom Din Helige Apostel och Evangelist Johannes´ läror, får uppnå Himmelens eviga gåvor, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Välsignelse av Vin på Helige Johannes´ Dag

 

Precis som matvälsignelsen vid Påsken sker vinvälsignelse på Aposteln Johannes´ dag i kyrkan efter någon av Mässorna. Man brukar knyta en vit rosett om flaskhalsen på de vinflaskor man vill ha välsignade, som ett tecken på den Helige Johannes rena glädje i Herren.

Text: Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

P/D Vår hjälp + är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

 

P/D Vår Herre och Frälsare, Jesus Kristus tog bröd, som i den Heliga Skriften ger uttryck för det som människan har behov av för sitt uppehälle, och vin, som är symbolen för glädje. Han förvandlade vatten till vin, på sin Heliga Moders förbön, vid bröllopet i Kana, för att visa oss att den som lever förenad med Honom alltid har tillgång till den eviga glädjen.

När vi nu på den Helige och Ärorike Aposteln och Evangelisten Johannes´ dag bär fram vårt bordsvin för att välsignas av Herren, är det för att be om att den äkta inre glädje, som endast Gud kan ge, alltid ska finnas i våra hem. Låt oss be om hjärtats glädje, denna Herrens stora gåva, för alla som sörjer, för alla ensamma och sjuka, för alla som ser sig drabbade av att glädjen tycks tagit slut i deras liv.

 

Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, Du är källan till all glädje och välsignelse. Din enfödde och älskade Son har använt vinet som tecken på att Han är den sanna glädjen. Välsigna + detta vin på den Helige Aposteln Johannes förbön. Låt detta vin påminna oss om att allt gott kommer från Dig, och att Du är upphovet till den glädje som aldrig kan tas ifrån oss. Beskydda oss från allt ont till kropp och själ, så att vi med frimodighet kan tjäna Dig alla våra livsdagar.

Vi ber Dig om hjärtats tröst och glädje för alla som befinner sig i sorgens, ensamhetens eller svårigheternas mörker.

Låt Din Sons födelses mysterium ge upphov till förnyat hopp om det jubel som aldrig ska tystna inför Ditt Ansikte.

Om detta ber vi genom Din Son Jesus Kristus, som med Dig Fader och den Helige Ande, lever och råder, från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Prästen/ diakonen bestänker nu vinflaskorna med vigvatten.

 

 

28 December

De Oskyldiga Barnens i Betlehem Fest

 

Enligt en mycket gammal och i hela Kyrkan utbredd tradition firas i juloktaven minnet av de barn som Herodes lät avrätta när han fick veta att Messias var född (se Matt 2:1-18). I USA började man på 50-talet att ge Gud särskild gottgörelse för abortens synd genom att denna dag göra en särskild procession (kan vara inne i kyrkan: från Högaltaret, resp. från något krucifix i kyrkan till krubban) under vilken man ber Litania till Det Ofödda Jesusbarnet (se 17 dec.). De troende ger också s.k. Mässtipendier för att Mässan ska firas som: gottgörelse och för att ofödda barn ska räddas till livet.

 

Enligt en gammal klostersed brukar man denna dag låta den senaste brodern eller systern som gått in i klostret bli föreståndare för denna dag. Det innebär att den "nye" eller "nya" föreståndaren leder dagens böner i koret, vid måltiderna etc. och även får "ge order" om något som ska muntra upp kommuniteten som hyllning till de Oskyldiga Barnen i Betlehem. Vanligtvis får bröderna eller systrarna "order om" att spela något spel tillsammans, spela charader, baka en tårta tillsammans… En av de bästa varianterna är nog att varje medlem ska göra en liten rätt till kvällsmaten. Om man är många medlemmar i kommuniteten, kan man ju dela upp sig i två lag: några tar lunchen och de andra tar kvällsmaten.

 

Även i familjen kan man ta efter denna sed och låta en av de yngsta barnen bli "husfar" för en dag. Om det finns flera barn och det yngsta skulle vara för litet för uppgiften, sätter man en gräns: exempelvis den som senast tagit emot den första Heliga Kommunionen eller går i lägsta klassen i skolan.

 

Bön till Jesusbarnet om Nåden att

få ta emot Honom med Glädje

Ur Oremus 1909. Bön den 28 dec

 

Gudomliga Jesusbarn, Du den eviga kärlekens underverk, låt oss med Maria och Josef, med herdarna och de vise männen, med de Heliga Änglar som vakade kring Din krubba, värdigt tillbe, ära och lova Dig.

Du de frommas Längtan, de nödlidandes Hopp, alla människors Vän, uppfyll oss med glädje över Din ankomst.

Lär oss att uppskatta den värdighet, som Du hedrat oss med genom att anta vår mänskliga natur.

Låt oss bli ett med Dig genom kärlekens band.

Bli kvar i oss, låt Din nåd verka i oss och skapa i oss en ny ande, så att vi alltmer älskar Dig och med allt större trohet tjänar Dig för att efter detta korta förgängliga liv för evigt förenas med Dig i Din härlighets Rike. Amen.

 

Se Litania till Det Ofödda Jesusbarnet, se 17 december.

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

 

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise Männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998.

Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga tre Konungar, Kaspar, Melkior och Baltazar, ni levde i ständig väntan på Jakobs stjärna, som skulle uppenbara födelsen av den sanna rättfärdighetens Sol. Bed för oss om nåden att alltid leva i hoppet om den dagen, sanningens dag, då Paradisets skönhet, ska öppna sig för oss. ”Jorden är höljd i mörker, töcken omger folken, men över dig ska Herren stråla, över dig ska Hans härlighet visa sig” (Jes 60:2).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

 

29 December

Helige Thomas Beckets Dag

 

Jesusbarnet är mitt!

Heliga Thérèse av Jesusbarnet och Heliga Anletet (1873–1897, 1 oktober)

Bön den 29 december

 

Evige Fader, Din enfödde Son, det kära Jesusbarnet är mitt, eftersom Du har gett Honom till mig.

Jag uppoffrar Dig Hans Gudomliga Barndoms oändliga förtjänster och jag ber Dig i Hans Namn att öppna Himmelens portar för oräkneliga små själar som för alltid kan följa det Gudomliga Lammet. Amen.

 

Litania till vår Herre Jesus Kristus

Ur Oremus 1909

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, Förbarma Dig över oss

Guds Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Jesus, Du den levande Gudens Son

Jesus, Faderns avbild

Jesus, Jungfru Marias Son

Jesus, det eviga ljusets återsken

Jesus, sann Gud och sann människa

Du fridens Furste

Du eviga Vishet

Du Guds levande Ord

Jesus, vår Domare

Jesus, vår Frälsare

Jesus, Du vår Konung

Jesus vår Mästare

Jesus vår Lärare

Jesus vår Broder

Jesus vår Vän

Du de fattigas Broder

Du syndarnas Vän

Du de förtrycktas Försvarare

Du de förföljdas Tillflykt

Du de sjukas Läkare

Du gode Herde;

Du sanna Vinstock

Du Kyrkans Huvud

Jesus, vår längtan

Jesus, Du som föddes i ett stall

Jesus, Du som underordnade Dig Josef och Maria

Jesus, Du som gjorde väl mot alla som Du mötte

Jesus, Du som förkunnade Guds Rike

Jesus, Du som led för våra synder

Jesus, Du som dog för oss på Korset

Jesus, Du som uppstod från de döda

Du Bröd från Himmelen

Du vår Väg genom livet

Du Ljus för vårt liv

Du eviga Sanning

 

Jesus, var oss nådig, fräls oss, o Herre

Från allt ont

Från synd och skuld

Från frestelse och fall

Från den eviga döden

Genom Din födelse och Ditt heliga liv

Genom Ditt glädjebudskap

Genom Ditt kärleksbud

Genom förlåtelsens nåd

Genom Din helande kraft

Genom Ditt lidande och Ditt Kors

Genom Din övergivenhet

Genom Ditt nedstigande till dödsriket

Genom Din uppståndelse och Din himmelsfärd

Genom den Helige Andes gåva

Genom Din närvaro

Genom Din ankomst

 

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Lovad vare Jesus Kristus,

Alla nu och i all evighet.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, bevara oss i tron på Dig, för Du har det eviga livets Ord. Ge oss Din kärleks eld, så att vi av hjärtat älskar Dig och våra medmänniskor. Hjälp oss att göra allt i Ditt Namn, Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998.

Novenan ber man den 28 dec. – 5 jan.

 

Heliga Vise Män, som så fort ni fick se stjärnan stråla, lämnade era länder för att söka efter den nyfödde Konungen. Be för oss om nåden att alltid svara omedelbart, som ni gjorde, på den gudomliga inspirationen. ”Lyft blicken och se dig omkring! Alla samlas och kommer till dig” (Jes 60:4).

Ära vare Fadern (tre ggr.)

 

Bön till Helige Thomas Becket

Biskop och Martyr

Född i London 1118, präst i Canterbury och kansler hos kungen. Då han 1162 blivit ärkebiskop av Canterbury, blev han en brinnande förkämpe för Kyrkans oberoende och kom i svår konflikt med Henrik II. Under sex år tvangs han leva i landsflykt i Frankrike. Sedan han återvänt till England dödades han av kungens soldater under en vesper i Canterburys katedral.

 

"Den som hatar sitt liv här i världen ska rädda det till ett evigt liv", säger Herren.

Helige Thomas, du var inte rädd att stå upp för din tro. Hjälp, med din förbön, alla dem som är rädda och ängsliga för vad andra ska tycka när vi bekänner att vi är kristna och går emot allmänt accepterade uppfattningar i tros- och moralfrågor.

Be för oss att vi blir trogna Kristi Kyrka och följer Hennes ledning för att en dag uppnå det eviga livets lycka. Amen.

F Bed för oss, Helige Thomas,

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Fader, livets källa, Du lät den Helige Martyren Thomas bli vittne för det rätta utan tanke på sig själv. Lär oss att förneka vårt liv här i världen för Kristi skull, så att vi finner det i Himmelriket.

Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

 

30 December

 

Bön till Jesusbarnet

Helige Alfons Maria de’ Liguori (1696-1787, 1 aug.)

Bön den 30 december

 

Gudomliga och tillbedjansvärda barn, jag skulle inte våga komma inför Dig om jag inte visste att Du själv inbjuder mig att komma till Dig. Det är ju för mina synders skull som Du fick gråta så många tårar i Betlehems stall, men eftersom Du kom till jorden för att förlåta syndare som ångrar sig, vågar jag be om förlåtelse.

Jag ångrar mig helhjärtat eftersom jag har förolämpat Dig, min Herre och min Gud. Du som är så god och som har älskat mig så mycket.

Jag ber om nåden att i all framtid få älska Dig av hela mitt hjärta. Upptänd min själ helt med Din Heliga kärlek. Jag älskar Dig, min Gud. Du, som blev ett barn för mig. Tillåt aldrig att jag upphör att älska Dig.

Maria min Moder, du förmår allt med din bön. Jag ber dig att komma ihåg mig inför Jesus.

 

De Trettiotre Bönerna till Ära för

Vår Herres Jesu Kristi Heliga Liv på Jorden

Ur A Prayerbook of Favorite Litanies, 1985.

Detta är en mycket passande bön att be inför Sakramentet.

 

Jesus, Du den Evige Faderns Ord, omvänd mig

Jesus, Marias Son, låt mig få bli Marias barn

Jesus, min Mästare, undervisa mig

Jesus, Fridsfurste, ge mig Din frid

Jesus, min Tillflyt, tag emot mig

Jesus, min Herde, rädda min själ

Jesus, Förebild i tålamod, trösta mig

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat,

låt mitt hjärta bli likt Ditt Hjärta 

Jesus, min Frälsare, fräls mig

Jesus, min Gud och mitt allt, låt mig tillhöra Dig

Jesus, Du sanna Väg, led mig

Jesus, Du eviga Sanning, lär mig

Jesus, Du de välsignades Liv, låt mig få leva i Dig

Jesus, Du min Styrka, styrk mig

Jesus, Du min Rättvisa, rättfärdiggör mig

Jesus, Du min Medlare, försona mig med Din Fader

Jesus, Du min själs Läkare, hela mig

Jesus, min Domare, förlåt mig

Jesus, min Konung, låt mig tillhöra Dig

Jesus, min helgelse, gör mig helig

Jesus, Du avgrund av godhet, förbarma Dig över mig

Jesus, levande Bröd från Himmelen, livnär mig

Jesus, Du Fader för dem som ångrar sig, tag emot mig

Jesus, Du min själs Glädje, förnya mig

Jesus, min Hjälpare, var vid min sida

Jesus, Du som drar mig med Din kärlek,

drag mig till Dig

Jesus, min Försvarare, försvara mig

Jesus, mitt Hopp, styr mig

Jesus, Du min Kärlek, låt mig älska Dig

Jesus, Du Källa till liv, rena mig

Jesus, Du min Försoning, inneslut mig i Dina Sår

Jesus, mitt Mål, låt mig få leva i Dig

Jesus, min Ära, förvandla mig. Amen

F Jesus, hör min bön.

Alla Jesus bönhör mig.

F Låt oss be. Herre Jesus Kristus, Du som sade ”be och ni skall få, sök och ni skall finna, knacka och det skall öppnas för er”. Vi ber Dig, låt oss få Din gudomliga kärlek, så att vi kan älska Dig för evigt av hela vårt hjärta och aldrig upphöra att lovsjunga Dig, Du som lever och råder i all evighet.

Alla Amen.

 

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998. Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga tre Konungar, ni var inte rädda för de svårigheter som resan skulle innebära när ni sökte efter den nyfödde Messias. Be för oss om nåden att aldrig låta oss skrämmas av de hinder som vi finner på frälsningens väg. ”Dina söner kommer från fjärran, Dina döttrar bär man i famnen” (Jes 60:4).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

 

31 December

Helige Påven Silvesters Dag

 

På kalenderårets sista dag är det brukligt att man tackar Gud för det gångna året, för all den nåd Han har gett oss och hur Han i sin kärlek och barmhärtighet har gett oss denna tid till att förbereda oss inför evigheten. I Kyrkans firande kallar vi detta för att sjunga Te Deum, som man brukar göra i alla katolska kyrkor över hela världen denna dag. Det finns också orsak till att ödmjukt be om Guds förlåtelse för att vi ofta missbrukat vår tid och energi. Att vi inte sökt Guds Rike före allt annat, enligt Jesu uppmaning i Evangeliet.

Låt oss inte använda denna dag enbart till nyårsfestandet, utan till en besinningens dag. Delta denna dag i Kyrkans firande, då Hon i hela mänsklighetens namn frambär det främsta av alla tackoffer: Mässan.

 

Bön till Jesusbarnet

Gammal avlatsbön, Leo XIII. 18 jan. 1894. Denna bön komponerade den Helige Fadern för att be inför Jesusbarnet i Aracoeli, Rom. Bön den 31 dec.

Statyn av Jesusbarnet i Aracoeli basilikan på Campidoglio vid Piazza Venezia i Rom är jämte Jesusbarnet av Prag en av de mest älskade avbildningarna av Herren som barn. Selma Lagerlöfs Antikrists mirakler från 1897 är en spännande roman som berättar att någon gör en kopia av det undergörande Kristusbilden. Bilden förmår människor att hjälpa varandra och bl.a. bygga en järnväg, men statyn kallas för ’Antikrist’ då den ser ut som Kristus men bär inskriptionen ”Mitt rike är endast av denna värld”.  

 

Kärleksrike Herre Jesus Kristus, Du som för vår skull blev ett barn och ville födas i en grotta för att befria oss från syndens mörker, dra oss till Dig och upptänd i oss Din Heliga kärlek.

Vi tillber Dig som vår Skapare och Frälsare. Vi erkänner Dig som vår Konung och Herre och som hyllning ger vi Dig all den kärlek som våra fattiga hjärtan har förmågan att ge Dig.

Käre Jesus, vår Herre och Gud, tag i Din godhet emot denna gåva. För att denna gåva ska finna nåd inför Dig, ber vi Dig att förlåta oss våra synder, upplysa vårt inre och att upptända våra hjärtan med den Heliga eld som Du har kommit för att ge världen. Låt detta ske, så att våra hjärtan kan bli ett altare, där vi kan offra Dig vår självförnekelse och våra uppoffringar. Låt våra offer på denna jord alltid ära Dig, så att vi en gång ska få skåda Din härlighet i Himmelen. Amen.

 

Be Gamla Litanian till Jesusbarnet, se 27 december.

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

 

 

 

 

Novena till Heliga Tre Konungarna (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998

Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga Vise Män, när ni blev övergivna av stjärnan i Jerusalem, ödmjukade ni er och bad vem som helst om upplysningar angående platsen för det ni sökte. Be för oss om nåden att alltid komma med ödmjukhet och förtroende till Herren i alla våra tvivel och med all vår osäkerhet. ”Folken ska vandra mot Ditt ljus, kungar mot glansen av Din soluppgång” (Jes 60:3).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

Bön till Helige Silvester I

Blev biskop av Rom 314 under Konstantin den Stores regering. Under de donatistiska (Donatus död ca 355 enligt vilken avfallna präster inte längre kunde fira giltiga sakrament och förkastade att Kyrkan tog emot avfallna kristna. Bildade motkyrka. S:t Augustinus hävdade mot donatisterna att Kyrkan alltid måste utgöras av både rättfärdiga och syndare, och att dopet är giltigt oberoende av prästernas personliga kvaliteter) och arianska (Arius död ca 336 förnekade Kristi gudom. Sonen Jesus Kristus är därför ett skapat väsen, den första och högsta av alla väsen, men inte Gud). striderna ledde han Kyrkan och deltog genom legater vid konciliet i Nicea. Han dog år 335.

 

"Det är inte ni som talar, utan er Faders Ande talar genom er", sa Herren om sina apostlar och deras efterföljare.

Helige Silvester, trogne förvaltare av Herrens gåvor, be för oss om lyhördhet för den Helige Andes ledning, så att vi med glädje en dag tas emot av Herren.

Vi ber också om din förbön om goda kallelser till Kristi Kyrka, män och kvinnor som vill ställa hela sitt liv till förfogande i Herrens tjänst, till Guds ära och till människornas frälsning.

F Bed för oss, Helige Silvester,

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Räck ut Din hand från höjden, Herre, och hjälp Ditt folk, så att vi, stödda av den Helige Påven Silvesters förbön, lever detta liv under Ditt beskydd och lyckligt når det eviga målet. Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Tacksägelse och Åkallan vid Årets Slut I

Ur Oremus 1909

Avsedd att bes tillsammans i familjen, enskilt eller i kyrkan den 31 december

 

Allsmäktige, Evige Gud, alla goda gåvors Givare, vi tackar Dig av hela vårt hjärta för alla timliga och andliga välgärningar och gåvor, som Du bevisat och gett oss och särskilt under det gångna året. Från evighet har Du med kärlek tänkt på oss och i tiden skapat oss.

Därför tackar vi Dig, Herre.

Med faderlig godhet och ömhet har Du genom Din heliga försyn lett och beskyddat oss.

Därför tackar vi Dig, Herre.

Utan vår förtjänst har Du tagit upp oss i Ditt Rike, och av nåd låter Du oss tillhöra Din Heliga Katolska Kyrka.

Därför tackar vi Dig, Herre.

Genom Kyrkans Heliga Sakrament har Du så ofta välsignat oss med den Helige Andes gåvor.

Därför tackar vi Dig, Herre.

För de särskilda gåvor, som Du under årets lopp i nåd har gett var och en av oss.

Därför tackar vi Dig, Herre.

För att Du avvänt från oss faror och olyckor, som hotat oss till kropp och själ, samt för alla lidanden, som Du för vårt bästa har låtit oss bära.

Därför tackar vi Dig, Herre.

För från Dig, Herre, kommer allt gott, och ingenting är gott utom Dig. Därför lovprisar och tackar vi Dig ut djupet av våra själar, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Rättvise och Barmhärtige Gud, inför Ditt Heliga Ansikte erkänner vi i ödmjukhet vår synd: Förlåt oss alla synder, med vilka vi från barndomen och i synnerhet under detta år har förolämpat Ditt oändliga Majestät. Vi ångrar och tar avstånd från alla synder, som vi någonsin begått i tankar, ord och gärningar eller genom underlåtelse att göra det goda, som vi var förpliktade att göra.

Herre, förbarma Dig över oss.

Vi ångrar våra otaliga fel och försummelser, med vilka vi bedrövat Ditt kärleksfulla Hjärta.

Herre, förbarma Dig över oss.

Vi ångrar all den lättja och ljumhet, med vilka vi missbrukat Din nåd och omintetgjort Dina kärleksfulla avsikter med våra liv.

Herre, förbarma Dig över oss.

Döm oss inte, Gud, och straffa oss inte för våra missgärningars skull, utan förskona oss och förbarma Dig över oss i Din stora barmhärtighet, genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Kärleksrike Gud och Fader, genom Jesu Kristi, Din Sons, Dyrbara Blod, genom Jesu välsignade Moder Marias förtjänster och alla änglars och helgons förtjänster, ber vi Dig, att Du nu och i synnerhet i vår sista stund ville vara oss nådig och barmhärtig. Att Du ville bevara och styrka oss i den sanna tron, i det kristna hoppet och i Din heliga kärlek.

Vi ber Dig, bönhör oss.

Att Du ger oss fred, frid och sann kristen och broderlig enhet.

Vi ber Dig, bönhör oss.

Att Du bevarar oss från faror och olyckor till kropp och själ.

Vi ber Dig, bönhör oss.

Att Du ger Ditt ljus och Din nåd till dem som inte tror på Dig och de som vandrar i lögnens mörker. Att Du omvänder alla syndare, fullkomnar de rättfärdiga, beskyddar de oskyldiga, tröstar de bedrövade och ger de döende Din försoning och nåd.

Vi ber Dig, bönhör oss.

 

Vi ber för deras själar, som under det gångna året har kallats bort från denna värld.

Herre, giv dem den eviga vilan

och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Må de vila i frid + Amen.

Vi ber för dem bland oss, som under det kommande året ska ställas inför Guds Domstol.

O Gud, ge dem riklig nåd, att de blir väl förberedda och är redo med trons brinnande ljus när Människosonen kommer.

Vi ber att vi själva får nåden att fortsätta i det goda och slutligen få en salig dödsstund.

Herre, visa oss Din barmhärtighet och ge oss evigt liv.

Låt oss be. Herre Jesus Kristus, vi överlämnar oss nu med allt, vad vi är och har, i Dina heliga händer.

Vi anbefaller åt Ditt Heliga Hjärta vår kropp och själ, timliga lycka och eviga väl, våra anhöriga och släktingar, vänner och dem vi har haft svårigheter med, vår församling, hela den Heliga Kyrkan och hennes överhuvud, vår Helige Fader N.

Herre, ta emot vår frihet, vårt minne, vårt förstånd, vår vilja, allt vad vi är och äger.

Du har gett oss allt, åt Dig lämnar vi tillbaka allt.

Allt tillhör Dig. Gör med oss efter Ditt välbehag.

Ge oss endast Din kärlek och nåd, för något större kan vi inte be om.

Alla Amen.

Vi ber enligt den Helige Faderns intentioner för Kyrkans väl och för åtnjutandet av avlaten:

Fader vår… Var hälsad Maria… Ära vare Fadern…

 

Bön vid Årets Slut II

 

F Välsignad är Du, Himmelske Fader, som ger mig existens och liv, tid och rum, vilja att veta, frihet att välja, förmåga att älska Dig själv att mogna för, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Fortsätt gärna med Litanian till Guds Försyn

 

Litania till Guds Försyn

Ur Skyddsengeln, 1887

avslutningsbön ur Oremus 2004

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Gud, vår Skapare och Herre

Gud, vår Fader som älskar oss

Du uppehåller och styr allt som finns till

Din faderliga omtanke omsluter hela skapelsen

Du uppfyller allt levande med nåd

Du visar Din ömhet mot oss, som en far visar ömhet mot barnen

Du kläder liljorna på marken och mättar himlens fåglar

Du har räknat alla hår på våra huvuden

Du vet vad vi behöver

Du styr allt till vårt bästa

Du vet allt och överblickar ensam alla sammanhang

Du håller osedda och oanade gåvor i beredskap för dem som älskar Dig

Du mättade i öknen våra fäder med manna från Himmelen

Du utan vars hjälp all mänsklig makt är fåfäng

Du ensam är mäktig att förvandla lidande och ondska till välsignelse

Du har i Jesu väg från kors till härlighet besvarat våra frågor

Du låter oss kärleksfullt gå igenom lidandets renande eld

Du lär oss förstå att Dina tankar är högre än våra tankar

Du är oändligt Stor, Helig och Rättvis

Du har lovat att höra dem som tillitsfullt ropar till Dig

Du sviker aldrig Dina löften

Du har i sanning och trofasthet slutit ett Förbund med oss

Du är vårt Hopp och vår eviga Klippa

 

Var oss nådig, förskona oss, o Herre

Var oss nådig, bönhör oss, o Herre

 

Från allt ont, fräls oss, milde Herre Gud

Från tvivel på Din Försyn

Från självömkan och förtvivlan i prövningens stund

Från överdriven omsorg om förgängliga ting

Från all rädsla för människor

Från allt beroende av människors uppskattning

Från likgiltighet för andras nöd

Från allt missbruk av Dina gåvor

 

Vi arma syndare, vi ber Dig, bönhör oss

Att du i oss ville väcka ett heligt förtroende för Din Försyn

Att vi utan tvekan och tvivel underkastar oss Din Vilja

Att vi tacksamt tar emot Dina gåvor och brukar dem till Din ära

Att vi bär vårt kors med mod och uthållighet

Att vi bär varandras bördor

Att vi står fasta i tro, hopp och kärlek, i medgång och i motgång

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,  

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Allas ögon väntar efter Dig, och Du ger dem deras mat i rätt tid.

Alla Du öppnar Din hand och mättar allt levande med Din nåd.

 

F Välsignad är Du Herre, vår tillflykt från släkte till släkte. Hos Dig finns ingen växling mellan ljus och mörker. Du är i Din trefaldiga enhet oföränderligt densamme, den som var, den som är och som ska komma. Du är den enda fasta grunden när folkens och människornas öden skiftar.

Alla Vi tackar Dig för det år som gått, vi bär fram det som en gåva till Dig.

Vi tackar Dig för det goda som vi fått ta emot och det goda vi fått göra.

Vi ber om Din förlåtelse för det goda som vi inte gjort och det onda vi gjort.

Vi tackar Dig för allt som hänt oss.

F Ingen, Herre, inte ens Du, kan göra det gjorda ogjort, men Du och endast Du kan vända också det mörka och det onda till något gott. Endast Du kan fylla gudsfrånvaron med Din närvaro. Om framtiden vet vi ingenting och vill ingenting veta.

Alla Vi lägger vårt hopp, vår oro och våra planer i Din hand, som håller världen uppe.

F Gör med var och en av oss som Du vill och inte som vi själva vill.

Sänd i vår väg de människor och händelser som säkrast leder oss närmare Dig.

Detta vill vi be om, inte om något annat.

Alla Vår tid vilar i Dina händer och vi hoppas på Dig. Vi vet att Du på allt sätt hjälper dem som älskar Dig att nå det goda, och för dem som tror på Dig har Du osedda och oanade gåvor i beredskap.

F Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

 

Te Deum

Denna hymn kan spåras tillbaka till de första århundradena. Under medeltiden var den tillskriven Helige Ambrosius (340-397, 7 dec.) eller Helige Augustinus (354-430, 28 aug.). Även biskopen, Helige Nicetas av Remesiana (335-415, 22 juni) tros ha gett upphov till denna lovsång. Sedan 500-talet har den varit en del av Tidegärden, d.v.s. Kyrkans officiella bön.

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr.26)

 

Te Deum laudámus: Te Dóminum confitémur.

Te ætérnum Patrem, omnis terra venerátur.

Tibi omnes Ángeli,

Tibi cæli et univérsae postestátes:

Tibi Chérubim et Séraphim

incessábili voce proclámant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus

Dóminus Deus Sábaoth.

Pleni sunt cæli et trerra Maiestátis glóriæ Tuæ.

Te gloriósus Apostolorum chorus,

Te prophetárum laudábilis númerus,

Te mártyrum candidátus * laudat exércitus.

Te per orbem terrárum

Sancta confitétur Ecclésia,

Patrem imménsæ Maiestátis;

Venerándum Tuum verum et únicum Filium:

Sanctum quoque Paráclítum Spíritum.

Tu Rex glóriæ, Christe.

Tu Patris sempiternus es Filius.

Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem.

non horruísti Vírginis úterum.

Tu, devícto mortis acúleo,

aperuístibus Regna Cælórum.

Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris,

ludex créderis esse ventúrus.

Te ergo quaésumus, Tuis fámulis súbveni,

quos Pretióso Sánguine redemísti.

Aetérna fac cum sanctis Tuis in gloria numerári.

salvum fac pópulum Tuum, Dómine, *

et bénedic hereditáti Tuæ.

Et rege eos, et extólle illos usque in aetérnum.

Per síngulos dies benedícimus Te;

et laudámus Nomen Tuum in sáeculum,

et in sáculum sáeculi.

Dignáre, Dómine, die isto

sine peccáto nos custodíre.

Miserére nostri, Dómine, super nos,

quemádmodum sperávimus in Te.

In te, Dómine, sperávi:

non confundár in aetérnum.

 

F Benedicámus Patrem, et Fílium, cum Sancto Spíritu.

Alla Laudémus, et superexaltémus eum in sáecula.

F Bendíctus es, Dómine, in firmaménto caeli.

Alla Et laudábilis, et gloriósus, et superxaltátus in sáecula.

F Dómine, exáudi orationem meam.

Alla Et clamor meus ad Te véniat.

F Dóminus vobíscum.

Alla Et cum spíritu tuo.

F Oremus. Deus, cujus misericordiae non est numerus et bonitatis infinitus est thesaurus, piissimae Majestati Tuae pro collatis donis gratias agimus, Tuam semper clementiam exorantes, ut, qui petentibus postulata concedis, eosdem non deserens ad praemia futura disponas. Per Christum Dominum nostrum.

Alla Amen.

 

Översättning:

 

O Gud, vi lovar Dig, o Herre, vi bekänner Dig.

Dig, Evige Fader, ärar hela jorden.

Dig prisar alla änglar, himlarna och alla makter.

Dig prisar kerubim och serafim och sjunger utan ände:

Helig, Helig, Helig, är Herren Gud Sebaot.

Fulla är Himlarna och jorden av Din äras Majestät.

Dig prisar apostlarnas saliga kör.

Dig lovar profeternas prisvärda skara.

Dig ärar martyrernas vitklädda här.

Över hela jorden bekänner Dig den Heliga Kyrkan:

Dig, Fader Allsmäktig,

Din högtlovade, sanne, enfödde Son

och Tröstaren, den Helige Ande.

Du Kriste ärans Konung,

Faderns Son är Du i evighet.

Till människans förlossning tog Du mandom

och försmådde icke Jungfruns sköte.

Du övervann dödens udd

och upplät Himmelriket för de trogna.

Du sitter på Guds högra hand i Faderns härlighet.

Därifrån igenkommande

till att döma levande och döda.

Därför ber vi: Hjälp Dina tjänare

som Du återlöst med Ditt Dyra Blod.

Och ge åt dem bland Dina helgon Din eviga härlighet.

Herre, fräls Ditt folk och välsigna Din arvedel,

och var deras herde och bär dem  till evig tid.

Vi prisar Dig alla dagar

och lovsjunger Ditt Namn i evigheters evighet.

 

Värdigas, Herre, denna dag bevara oss utan synd.

Förbarma Dig över oss, Herre,

förbarma Dig över oss.

Din barmhärtighet, Herre, vare över oss,

såsom vi hoppas på Dig.

På Dig hoppas jag, o Herre,

jag skall icke komma på skam till evig tid.

 

F Låt oss prisa Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Alla Låt oss lova och upphöja Honom i evighet.

F Välsignad är Du, Herre, i Himmelens fäste

Alla Och lovvärd och härlig och upphöjd i evighet.

F Herre, hör min bön.

Alla Och låt mitt rop komma till Dig.

F Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

F Låt oss be. Gud, Din barmhärtighet är utan mått och Din godhet är en outtömlig skatt. Vi tackar Ditt milda Majestät för de gåvor Du givit oss, och alltjämt bönfaller Dig att Du, som på vår bön ger oss vad vi begär, inte överger oss, utan bereder oss för det tillkommande livets belöningar, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

 

1 januari

Guds Moder Marias Högtid

 

Denna dag firades förr Jesu Omskärelse, som instiftades på 1500-talet.

I dag tänker vi på hur vi ska kunna göra vårt hem till Marias och Josefs hem.

Vi kan överlämna husets nycklar till den Helige Josef och be en särskilt högtidlig vigningsbön till Herrens och vår Moder denna dag, som uttryck för vår längtan att hon, med sin helige make, aldrig ska överge oss.

 

 

 

 

 

 

Vigningsbön till Jesusbarnet

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Bön den 1 januari

 

Herre Jesus Kristus, sann Gud och sann människa, född för vår frälsnings skull i tiden av den Allraheligaste Jungfrun Maria under den ömme och Helige Josefs vård och beskydd. Vid Din födelse kom herdarna och gav Dig sin hyllning tillsammans med änglaskaror. Kungar från Österns länder kom med sina dyrbara gåvor. Även jag vill ge Dig en hyllning och gåva. Det enda jag vet Du vill ha är mitt hjärta och min själ. Därför viger jag till Dig, älskade Herre Jesus – Du som blev ett barn för min skull – hela mitt väsen, mitt hjärta och min själ, mina önskningar och min vilja, min tid och min evighet. Jag är medveten om att det inte är en fläckfri och fullkomlig gåva som jag ger konungarnas Konung. Därför överlämnar jag mig själv till Dig genom Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta och Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta. Genom deras heliga och fullkomliga kärlek beseglar jag detta offer av mig själv till Dig, Du som är mitt livs mål. Herre, hjälp mig att älska Dig och må den enda lönen för min kärlek vara att jag får älska Dig mer och mer. Amen.

Herre Jesus Kristus, för Din heliga födelses skull, skänk hela världen frid i Dig. Amen.

Heliga Maria, Guds Moder, be för oss och för alla människors frälsning. Amen.

Helige Josef, be för oss, för de döende och beskydda våra själar i Guds kärlek. Amen.

 

Be Stora Litanian till Jesusbarnet, se 25 december.

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

Hymnus Marianus

Denna motsvarighet till Te Deum (se den 31 dec.) komponerades av franciskanen och kyrkoläraren den Helige Bonaventura (1221-1274, 15 juli). Hymnen passar utmärkt för alla Mariadagar men särskilt för denna dag då Kyrkan anbefaller sig åt Guds Moder Marias beskydd inför det nya kalenderåret.

 

Dig Guds Moder lovar vi,

o Jungfru Maria vi bekänner dig.

Dig den Evige Faderns Brud ärar hela jorden.

Dig tjänar ödmjukt alla Änglar, Ärkeänglar

och de Himmelska Härskarorna.

Dig lyder alla Himmelska Makter och Himlaväsen.

Dig följer med glädje alla Troner,

Kerubimer och Serafimer.

Dig förkunnar Änglarnas ljuva kör.

Helig, helig, helig är du Maria,

Gudaföderska och Jungfru.

Fulla är Himlarna och jorden av din äras majestät

och av din livsfrukt.

Apostlarnas ärorika kör prisar dig, sin Skapares Moder.

Martyrernas vitklädda här ärar dig, Kristi Moder.

De ärorika Bekännarnas härskara åkallar dig, Treenighetens Tempel.

Jungfrurnas heliga kör förkunnar

din jungfruliga förebild.

Dig firar och åkallar Kyrkan över hela jorden,

du det Gudomliga Majestätets Moder,

Dig vördar vi, du den Himmelske Konungens

sanna Moder.

Du som är helig, öm och barmhärtig.

Du Änglarnas Härskarinna.

Du Paradisets Port.

Du Himmelens konungsliga trappa.

Du Konungens ärorika ögonsten och stora kärlek.

Du nådens port.

Du barmhärtighetens käril.

Du syndarnas Tillflykt.

Du Frälsarens Moder.

Du som tagit emot Guds Son i ditt sköte,

du är befrielsen för människan i exil.

Genom dig förjagades den gamla fienden

och för de trogna öppnas Himmelens Port.

Du sitter med din Son på Faderns högra sida.

Bed för oss, Jungfru Maria, på den dag då vi ska dömas.

Vi behöver dig. Hjälp oss som du älskar

och som är frälsta genom din Sons Dyrbara Blod.

Glädjerika Jungfru, låt oss med dina tjänare få del

i den ärorika belöningen.

O Drottning, befria ditt folk så att vi kan få

åtnjuta ditt arv.

Härska över oss och upptag oss till det eviga livet.

O du ljuva, dig prisar vi varje dag.

Vi längtar efter att få lovprisa dig

i evighet med fromma tankar och röster.

Ljuva Maria, värdigas nu och alltid

att bevara oss från synd.

Förbarma dig över oss, Moder, förbarma dig över oss.

Din stora barmhärtighet, Maria, vare över oss,

såsom vi hoppas på dig.

På dig hoppas vi, milda Härskarinna,

försvara oss i evighet.

Dig vare ära, dig tillkomme makten,

dig tillkomme äran i evigheters evighet. Amen.

 

Vigning till Maria,

Den Obefläckade Modern och Härskarinnan

Detta är det kända utdraget ur Vigning till Jesus Kristus, Den Människoblivna Visheten, genom Den Saliga Jungfrun Maria av den Helige Louis Grignon de Montfort (se 2 februari). En underbar bön att be dagligen!

 

Jag, N., trolösa syndare, förnyar och bekräftar i dag i dina händer, du Obefläckade Moder, mina doplöften.

Jag avsäger mig för alltid Satan, hans lockelser och alla hans verk och överlämnar mig helt åt Jesus Kristus, den Människoblivna Visheten, för att frambära mitt kors i Hans efterföljelse i alla mina livsdagar och härefter bli Honom mera trogen än jag hittills varit.

I närvaro av hela det Himmelska hovet, väljer jag i dag, Maria, dig till min Moder och Härskarinna.

Jag överlämnar och viger åt dig så som din ödmjuke tjänare, min kropp och min själ, det jag är och har, såväl mitt inre som mitt yttre, ända till värdet av alla mina goda gärningar, förflutna, nuvarande och tillkommande, i det jag lämnar dig hel och full rätt, att förfoga över mig och allt mitt, enligt ditt gottfinnande till Guds större förhärligande i tid och evighet. Amen.

 

Lauretanska Litanian

Enligt det tillägg som gjorts av Påve Franciskus 20 juni 2020

Avlatsbön (Part. avlat. Ench. Ind. nr. 22)

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Guds Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria, bed för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla Jungfrur

Kristi Moder

Kyrkans Moder

Barmhärtighetens Moder

Den Gudomliga Nådens Moder

Hoppets Moder

Du rena Moder

Du kyska Moder

Du okränkta Moder

Du Moder utan fläck

Du högt älskade Moder

Du underbara Moder

Du det Goda Rådets Moder

Du Moder till vår Skapare

Du Moder till vår Frälsare

Du visa Jungfru

Du vördnadsvärda Jungfru

Du högt lovade Jungfru

Du mäktiga Jungfru

Du milda Jungfru

Du trogna Jungfru

Rättfärdighetens spegel

Vishetens säte

Orsak till vår glädje

Du Andens kalk

Du dyrbara kalk

Du hängivenhetens kalk

Du hemlighetsfulla ros

Du Davids torn

Du elfenbenstorn

Du gyllene hus

Du Förbundets ark

Du Himmelens port

Du morgonstjärna

Du de sjukas hälsa

Du syndarnas tillflykt

Migranternas tröst

Du de bedrövades tröst

Du de kristnas hjälp

Änglarnas Drottning

Patriarkernas Drottning

Profeternas Drottning

Apostlarnas Drottning

Martyrernas Drottning

Bekännarnas Drottning

Jungfrurnas Drottning

Alla de heligas Drottning

Du Drottning, avlad utan arvsyndens fläck

Du Drottning upptagen i Himmelen

Du Drottning av den Heliga Rosenkransen

Du familjernas Drottning

Du fredens Drottning

 

Guds Lamm som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Bed för oss, Heliga Guds Moder,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften

F Herre, ge oss läkedom till kropp och själ, och låt oss på

den Saliga Jungfrun Marias förbön få tröst i jordisk nöd

och hopp om himmelsk glädje.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Trosbekännelse inför Det Nya Året

My Creed for the New Year översättning av ett blad som delades ut i den grekisk-katolska kyrkan Our Lady of Damascus i Valletta, Malta.

 

Jag tror:

Att det bästa av alla nya år skulle bli ett år som genomsyrades av bön: precis som denna dag förnyas så förnyas även jag varje morgon.

På offrets eviga värde, på oskyldighetens oemotståndliga kraft, i självutgivandets glädje, i medlidande och kärlek till alla jag möter, i skönheten i ett troget hjärta som kan se utöver det egna intresset.

Att varje akt av längtan efter Gud är ett vingslag mot sanningen.

Att jag blir lycklig om jag förmår att söka det goda i allt; ljuset och inte skuggan.

Att livet inte är förlorat i döden utan bara går förlorat minut för minut och dag för dag genom tusen vårdslösa och kärlekslösa handlingar och tankar.

Att döden bara är en liten ström som flyter in i evighetens oändliga hav, där ljuset och lyckan finns i all dess fullhet.

Att utan ett rent hjärta är alla goda gärningar värdelösa.

Att det viktigaste i livet är att ge kärlek: det är det som jag ska dömas efter på den sista dagen.

Att det inte finns några andra uttömmande svar här på jorden på lidandets mysterium utom de ord som Kristus själv ger mig: "Kom till mig ni alla som är nedtyngda av bördor och jag ska ge er vila." (Matt 11:28).

Att den kristna självförnekelsen och enkelheten inte är en försakelse av glädje och liv: blir inte trädet hjälpt till att ge rikare frukt genom att bli beskuret?

Att jag, trots min litenhet, är mottagare av Gudomlig Kärlek.

Att inre tystnad är den plats där min själ möter Gud.

Att jag kommer att sova i ro om jag på kvällen med förtröstan kan säga: "Fader vår".

Att Kristus är min frid: Han helar min själ, är offret för min skuld, renar mig från min synd så att min bägare flödar över.

 

Herre Jesus Kristus, mitt liv och min Frälsare, för Din oändliga kärleks och barmhärtighets skull ber jag Dig att ge glädje i överflöd, fred och inre frid och Din kärleksfulla och beskyddande närvaro åt alla mina nära och kära och alla dem som jag kommer att möta på min pilgrimsvandring genom detta nya år. Amen.

    

 

Rit för Överlämnandet av Husets Nycklar till Helige Josef

 

Seden att överlämna husets nycklar, och därmed anförtro hemmet med dess medlemmar, till den Helige Josef, kan spåras till 1800-talet. Den mest kända av alla böner vid detta tillfälle är den bön som den Heliga Maria Giuseppa Rosello (1811-1880) komponerade inför invigningen av statyer av Guds Moder och den Helige Josef som skulle placeras i hennes moderkloster i Savona, Italien.

Denna överlåtelserit firar man vid invigningen/husvälsignelsen av ett nytt hem och därefter den 1 januari varje år, för att be den Helige Josef, de kristna hemmens Beskyddare, att försvara oss mot allt yttre och inre ont. Genom denna rit överlämnar vi åt honom symbolen – nycklarna - för hela hemmet och dess säkerhet, både vad gäller själva bostaden och friden och kärleken bland oss som bor i huset.

 

Alla kristna familjer borde ha en bild på den Helige Josef – hur liten och anspråkslös den än må vara, förutom krucifix och bilder på Jesus och Maria. Han är den Heliga Familjens huvudman och som sådan kan han hjälpa oss att leva i kärlek och harmoni med Gud och med varandra. Den Saliga Moder Teresa av Calcutta erhöll tavlor med den Helige Josef till sina nyöppnade hus av Conventualfranciskanerna. När den Saliga Moder Teresa sedan skrev och tackade berättade hon att Josefstavlorna hade fått sin plats i systrarnas kök, ”för den Helige Josef är Försynens Fader: när han är i köket då kommer det aldrig att fattas oss eller de fattiga någonting… under mars månad flyttar vi förstås in honom i kapellet”.

 

Vid riten för överlämnandet av husets nycklar till den Helige Josef förbereder man två vita ljus (symbolen för Jesus och Maria, som levde med Josef). Dessa ställs på ena sidan om statyn eller tavlan, som vid detta tillfälle placeras på ett bord. På andra sidan ställer man en vit lilja eller någon annan vit blomma (symbolen för den Helige Josefs utvaldhet till att vara beskyddare. När en make skulle väljas åt Maria fick alla ogifta lämpliga män ställa sig med en stav. Herren visade att det var Josef som var den rätte mannen eftersom endast hans stav blommade).

 

Om det är möjligt så lägg eller häng gärna husets nycklar nära den Helige Josefs staty eller bild även under resten av året. Då blir det en påminnelse om att be honom om beskydd varje gång vi lägger ifrån oss eller hämtar våra nycklar:

 

Helige Josef, beskydda vårt hem!

 

Bön vid Överlämnandet av Husets Nycklar till Helige Josef

för en familj

 

Helige Josef, Jesu fosterfar och Marias make. Du är de kristna hemmens särskilda Skyddshelgon. Du blev utvald av Gud Fader att ta hand om, ge ett hem och att uppfostra Hans enfödde Son. Du gav Maria och Jesus ett tryggt liv och ett harmoniskt hem.

Därför ber vi dig, Helige Josef, att ta hand om vårt hem och vårt gemensamma liv så att Guds Son Jesus Kristus kan trivas hos oss. Låt vårt hem få bli som ert hem i Nasaret: en plats där Gud står i centrum och där respekten och kärleken till varandra är ljuset som hjälper oss att hantera vardagens ofrånkomliga svårigheter.

Vi vill också att vårt hem ska bli en plats för gemensam glädje och fest, där gäster, släkt och vänner kan erfara att vår tro, vårt hopp och vår kärlek är styrkan i vårt liv, precis som det var i ditt, Marias och Jesu hem.

När sorg och mörka dagar kommer, visa då att du är med oss, att du håller din hand över vår familj. Hjälp oss att alltid acceptera Guds Vilja vad som än händer. Du fick med din familj uppleva förföljelse och många andra svårigheter. Vi anbefaller dig vår familjs liv: tillåt aldrig att vi förlorar målet ur sikte, som är att en gång, alla i familjen med alla våra nära och kära, få leva för evigt i Guds stora familj i Himmelen.

Vi ber nu den bön som den Heliga Familjen har bett tillsammans i sitt hem:

Alla Fader vår…

En annan familjemedlem Därför ger vi dig vårt hems nycklar, Helige Josef.

Utestäng allt ont från vårt hus och låt frid och kärlek råda i detta hem.

(lägg nu ner nycklarna inför den helige Josefs staty/bild).

Gud Fader har haft förtroende för dig när det gäller att ge ett tryggt och kärleksfullt hem för Maria och Jesus. Därför litar vi på att du ska göra detsamma för oss.

Alla Helige Josef, beskydda vår ingång och vår utgång.

Försvara oss mot allt som kan skada oss till kropp och själ.

Välsigna oss så att vår inbördes kärlek blir allt starkare.

Led oss genom livet tills vi kommer fram till vårt eviga Hem i Himlen, där vi vill tacka dig i all evighet. Amen.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Bön vid Överlämnandet av Husets Nycklar till Helige Josef

för enmanshushåll

 

Helige Josef, kärleksfulle fosterfar till Jesus och Marias ömme make, ditt liv är fördolt för oss genom tystnaden i Evangelierna. Ändå är det så talande och ger ett sådant budskap. För din tystnad gör att du lägger märke till så mycket, ja, till så många. Du gav ett hem, även under mycket svåra förhållanden, i Betlehem, i Egypten och senare i Nasaret, till Maria och Jesus. De levde ett lyckligt, fridfullt och kärleksfullt liv med dig. Därför ber jag dig att komma till mig, till min bostad. Forma mitt liv så att det också blir som ert hem i Nasaret: ett tempel där Guds lov alltid ljuder i hjärtat. Beskydda mig från grubblerier, självömkan eller ett självcentrerat liv där Gud inte får plats. Visa mig alla de möjligheter mitt liv har för att vara ett vittne för den eviga kärleken, i din efterföljd.

Helige Josef, jag överlämnar mitt hems nycklar åt dig (lägg nu nycklarna framför den Helige Josefs staty/bild).

Välsigna mig och min bostad. Överge mig aldrig i mina bekymmer och svårigheter. Bevara mig i Guds kärlek och nåd, tills den dagen kommer då jag hoppas att du ska leda mig in i vårt eviga Hem i Himlen. Amen.

 

Överlåtelsen av Prästgårdens Nycklar

till Den Helige Josef

Denna överlåtelseakt gör man vid inflyttningen i prästgården samt den 1 januari varje år. Följande bön bygger på den Heliga Maria Giuseppa Rossellos (1811-1880) överlåtelsebön.

 

Ärorike och Helige Josef, vår Herre Jesu Kristi fosterfar och den Allraheligaste Jungfruns kyske make. Du är prästernas särskilde Beskyddare, eftersom även jag i din efterföljd är de Gudomliga Mysteriernas förvaltare.

Du som har gett ett kärleksfullt och fridfullt hem åt vår Herre och Hans Moder, beskydda även mitt hem, denna prästgård.

Låt i likhet med det heliga hemmet i Nasaret, även detta hus vara uppfyllt av Guds Ande, så att mitt livs vittnesbörd kan skina klart och ogrumlat.

Försvara denna boning från den ondes inflytande, så att den rena kärleken till Gud och människor är det som uppfyller detta hus.

Ta emot denna prästgårds nycklar

(lägg dem nu vid den Helige Josefs staty/bild).

Gör detta hus till ditt hem, så att Jesus och Maria kan känna sig hemma hos mig, och vara närvarande för dem som besöker mig.

Välsigna mig och denna boning, Helige Josef, du Kyrkans Skyddsherre, och beskydda mitt vigda liv så att jag med glädje och tillförsikt kan se fram emot den dag då jag kommer att få ledsagas av dig till det Himmelska Riket. Amen.

 

Överlåtelse av Klostrets Nycklar till Helige Josef

Den Helige Josef är, jämte Guds Moder, de Gudsvigdas särskilda förebild och Beskyddare. Det är en gammal sed att efter invigningen av eller inflyttningen i ett nytt kloster överlämna nycklarna till den Helige Josef; ett tecken på förtroende för hans mäktiga och kärleksfulla beskydd. Denna överlåtelseakt brukar man även göra varje år den 1 januari. Det tycks vara Grundarinnan, den Heliga Maria Giuseppa Rosello (1811-1880) som gjort denna sed känd och älskad även utanför ordenslivet.

Följande bön följer i stort sett hennes bön vid invigningen av hennes nya kloster. Överlåtelseakten kan göras i samband med en av kommunitetens måltider eller direkt efter en Tidebön. Man bör dock ha en Josefsbild (vilket är en självklarhet i alla kloster) tillgänglig vid själva överlåtelseakten.

 

Helige och ärorike Josef, Guds Moders jungfrulige make och vår Herres Jesu Kristi kärleksrike fosterfader. Vi ber dig idag återigen att vara vårt klosters Beskyddare.

Vi anbefaller inte bara husets dörrar åt din vård, utan framför allt vårt hjärtas ingång, så att inget kommer in i våra själar som kan skada vår vigning till Herren.

Du den Heliga Familjens vaksamme huvudman, vaka över våra liv, så att vi troget lever enligt den heliga regeln och våra heliga löften; Gud till ära och själarna till frälsning.

Alla Amen.

F Ärorike Patriark, led oss allt närmare Gud.

Alla Helige Josef, bed för oss.

F Jungfrulige man, beskydda vårt löfte om kyskhet.

Alla Helige Josef, bed för oss.

F Rättfärdige man, beskydda vårt löfte om fattigdom.

Alla Helige Josef, bed för oss.

F Överlåtelsens man, beskydda vårt löfte om lydnad.

Alla Helige Josef, bed för oss.

F Låt oss få likna dig i din fullkomliga förening med Gud.

Alla Bevara oss som dina barn.

F Låt den kärlek och frid som rådde i ditt hem

Alla få råda i vår gemenskap.

 

Någon i kommuniteten Helige Josef, vi överlämnar vårt klosters nycklar till dig idag; tecknet på vårt förtroende för dig som Beskyddare för vårt hus och våra själar. Överge oss aldrig.

Låt den evangeliska glädjen få härska bland oss och må all ovidkommande oro och omsorg om timliga ting ge vika för den fullkomliga uppmärksamheten på Herren, vår Himmelske Brudgum. Genom din förbön kommer Han alltid att känna sig hemma hos oss.

Tillåt inte att något i detta hus hindrar föreningen med Kristus som vi är kallade till.

 

Föreståndaren eller någon annan i kommuniteten lägger nu ner nyckeln/nycklarna vid den Helige Josefs staty/bild.

F Till ditt beskydd

Alla flyr vi Helige Josef. Försmå inte vår ödmjuka bön i vår nöd, utan befria oss alltid från alla faror, du ärorike och välsignade Fader. Amen.

 

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998

Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga tre Konungar, ni blev tröstade av att stjärnan, er färdledare, helt oväntat uppenbarade sig för er på nytt. Be för oss om nåden att vi förblir trogna Gud i alla prövningar, motgångar, sorger och smärtor, så att vi förtjänar att få ta emot Hans tröst i detta livet och bli frälsta till det eviga livet. ”När du ser det ska du stråla av lycka, ditt hjärta ska bäva och bulta” (Jes 60:5).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

 

2 januari

Helige Basilios Den Stores och

Helige Gregorios Av Nazianzos Dag

 

Välkomnande av Jesusbarnet

Bo Setterlind. Fritt efter Angelus Silesius (1624-1677), som efterlämnat det berömda påståendet: ”Vad hjälper det mig om Kristus än föds tusen gånger i Betlehem men inte föds i mitt hjärta!”

Bönen är återgiven med tillstånd år 2000 från framlidna Madeleine Setterlind och ska ej kopieras utan tillåtelse.

Bön den 2 januari

 

Du änglalika Jesusbarn, jag längtar så till Dig!

Kom i min famn! Kom till mig snart!

Välkommen med Din frid! Jag har en liten krubba här

i hjärtats djupa gömma, där Du, mitt kära Jesusbarn,

kan vaka, sova, drömma.

Välkommen var, o, Jesusbarn, att ha ett hem hos mig!

Jag har Dig kär av all min själ och vill allt gott för Dig.

Jag har en liten krubba här i hjärtats djupa gömma,

där Du, mitt kära Jesusbarn, kan vaka, sova, drömma.

Du änglalika Jesusbarn, jag längtar så till Dig!

Kom i min famn! Kom till mig snart!

Välkommen med Din frid! Jag har en liten krubba här

i hjärtats djupa gömma, där Du, mitt kära Jesusbarn,

kan vaka, sova, drömma.

 

Be Litania till Jesusbarnet, se 26 december.

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

Se även Novenan till Jesu Heliga Namn, se 25 december.

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998

Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga Vise Män, uppfyllda av tro steg ni in i Betlehems stall och även om ni såg Jesusbarnet omgiven av fattigdom och svaghet, föll ni ned i tillbedjan inför Honom. Bed för oss om nåden att få förnyad tro när vi kommer in i Hans Hus, så att vi kommer till Gud med den respekt, som tillkommer Hans upphöjda Majestät. ”Havets skatter kommer i Din ägo och folkens rikedomar blir Dina” (Jes 60:5).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

Bön till Helige Basilios Den Store

och Helige Gregorios Av Nazianzos,

Biskopar och Kyrkolärare

 

Basilios föddes i Caesarea i Kappadokien år 330 av kristna föräldrar. Efter grundliga studier i bl. a. Aten levde han som eremit men valdes 370 till biskop i hemstaden. Framstående som predikant verkade han också för sociala förbättringar. Det österländska munkväsendet regleras ännu i dag av Basilios´ Regel. Han dog 379.

Även Gregorios föddes år 330 och var nära vän och studiekamrat till Basilios. År 381 blev han ärkebiskop av Konstantinopel, men drog sig tillbaka till hemstaden, där han blev biskop. Död 390. Båda underströk mot arianerna Kristi och Andens Gudom och har blivit betydande genom sina skrifter i andliga ämnen.

 

"Den som handlar och undervisar efter Guds Bud ska räknas som stor i Himmelriket", säger Herren.

Vi ber er, Helige Basilios och Helige Gregorios, om förbön. Hjälp oss att alltid välja det som är rätt, sant och upphöjt och i allt lyda Guds Heliga Bud och Vilja, så att vi med ära kan bli mottagna i de heligas skara i den Himmelska glädjen.

F Bed för oss, Heliga Basilios och Gregorios,

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Himmelske Fader, Du upplyser och leder Kyrkan genom de Heliga Biskoparna Basilios och Gregorios lära och liv. Lär oss att ödmjukt söka sanningen och handla efter den i kärlek. Genom Din Son Jesus Kristus vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

 

3 januari

Jesu Heliga Namns Fest

 

”Var och en som åkallar Herrens Namn ska bli räddad”

(Apg. 2:21)

 

”Jesus är stenen som ratades av er husbyggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss”

(Apg. 4:11-12)

 

 

 

Bön till Jesusbarnets Heliga Hjärta

Ur Jesu Hjärta-Andakt, Joh. Van Gijsel, 1927

Bön den 3 januari

 

Gudomliga Barns kärleksfulla Hjärta, hur långt har jag inte kommit bort från de upphöjda känslor som Du var så besjälad av. Hur lite nytta har jag inte dragit av Ditt lärorika föredöme. Ända från min ungdom har jag fängslats av det jordiska och säkert gjort mig skyldig till mycket orätt och hårdhet mot mina medmänniskor. Jag har nästan alltid endast sökt mänsklig ära och aktning, lov och pris och på ett fegt sätt överträtt Din Heliga Lag för att behaga andra människor. Särskilt har jag sökt de syndiga nöjen och förströelser som världen erbjuder. Jag levde tyvärr, som om jag endast vore skapad för denna värld, utan att tänka på Dig, min Högste, oändlige Gud, och utan att älska Dig av hela mitt hjärta. Förbarma Dig över mig otacksamma syndare, för vilken lön kan jag förvänta mig efter ett så själviskt liv? Syndens lön är ju döden.

Gudomliga Barns Heliga Hjärta, gör mitt hjärta likt Ditt Hjärta. Frigör mitt hjärta från det jordiska, så att jag i fortsättningen endast strävar efter att bli rik på goda gärningar. Lär mig att inte frukta människors ringaktning, utan frimodigt bekänna Dig för världen. Ge mig avsmak för världens syndiga och fåfängliga nöjen; rikta mitt hjärta alltmer till Dig, så att jag finner glädje och frid i Dig. Jesu Gudomliga Hjärta, jag ber Dig om denna nåd för den stora kärleks skull, som Du visat oss genom Din födelse; för den fattigdoms, smäleks och övergivenhets skull, som Du velat utstå för oss i Betlehems stall. Amen.

 

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998

Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga tre Konungar, ni offrade guld, rökelse och myrra till Jesus Kristus. Med dessa gåvor erkände ni Honom som Kung, som Gud och som sann människa. Bed för oss om nåden att inte komma till Kristus med tomma händer, utan att vi offrar till Honom kärlekens guld, bönens rökelse och botgöringens myrra, så att vi också värdigt kan tillbe den evige Konungen. ”Kameler i mängd ska fylla Ditt land, dromedarer från Midjan och Efa. Från Saba kommer de alla med last av guld och rökelse, och de förkunnar Herrens ära” (Jes 60:6).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

Devotionen till Jesu Heliga Namn

 

Vad betyder Namnet Jesus? Jesus är den latinska formen för Iesous, som på hebreiska är Jeshua eller Joshua, vilket betyder Gud är frälsningen.

Jesu Heliga Namn är:

- En allsmäktig bön i sig. Herren själv lovar ju att vad man ber om i Hans Namn av Fadern det ska man få. Gud håller alltid sina löften. Av denna anledning avslutar Kyrkan alltid sin bön med ”Genom Jesus Kristus…”

- Men det Heliga Namnet är något ännu större: Varje gång vi uttalar Namnet ”Jesus” ger vi Gud oändlig glädje och ära, för vi offrar Honom genom Namnet Jesu Kristi oändliga förtjänster i sitt lidande och död. Den Helige Paulus talar om för oss att Jesus förtjänade Namnet Jesus genom sitt lidande och sin död. Varje gång vi uttalar Jesu Heliga Namn ska vi innerligt göra det med intentionen att offra till Gud alla Mässor som firas i hela världen enligt alla våra intentioner. På detta sätt får vi del av den nåd som kommer från alla dessa tusentals Mässor.

- Det Heliga Namnet Jesus är den kortaste och ändå den kraftfullaste bönen som finns. Det är Namnet över alla namn. Före Kyrkans ändrade regler angående avlaten kunde de troende få 300 dagars avlat för varje gång man upprepade Jesu Heliga Namn med tro och vördnad. Vi kan ändå, likt den Heliga Gertrud, hoppas på att Gud själv ska ge oss denna avlat, som vi kan applicera för själarna i Skärselden för att lindra deras oerhörda lidande. Genom denna hjälp för de själar som renas får vi goda vänner som i sin tur ber för oss.

- Varje gång vi ber Namnet ”Jesus” är detta en akt av fullkomlig kärlek för genom detta Namn offrar vi till Gud Jesu oändliga kärlek.

- Jesu Heliga Namn räddar oss från ont och befriar oss från den Ondes kraft, som ständigt är på jakt för att snärja oss och att göra oss illa.

- Jesu Namn fyller gradvis vår själ med frid och glädje som vi aldrig förut har erfarit.

- Jesu Namn ger oss sådan styrka att vi lätt kan bära lidanden och prövningar.

Åkallandet av Jesu Heliga Namn innebär varje gång vi uttalar det med tro och vördnad:

- att vi ärar Gud på ett storslaget sätt

- att vi får själva ta emot stor nåd

- att vi hjälper själarna i Skärselden

 

Devotionen till Jesu Heliga Namn praktiseras genom att:

 

- Högtidlighålla Jesu Heliga Namns Fest den 3 januari varje år och att förbereda sig för denna med en novena 25 december – 2 januari.

- Alltid börja varje vecka med en särskild bön till Jesu Heliga Namn.

- Biskop André, de Heliga Bernardinus av Siena, Leonard av Porto Maurizio och Gregorius av Tours uppmanar oss att dessutom skriva Jesu Namn på kort/papper eller just som monogram: IHS (Iesu Hominum Salvator, Jesus människornas Frälsare). – se Den lilla Sachet i bl.a. Mina Rosenkransböner, Ave Maria Publikationer.

- En god katolsk sed, som många familjer praktiserar i olika länder, är att vid någon familjemedlems namnsdag först be en bön till vederbörandes namnspatron (skyddshelgon vars namn man bär) samt att be en hyllningsbön till Jesu Heliga Namn. Detta kan man exempelvis göra vid dagens högtidligaste måltid eller vid en gemensam aftonbön.

 

Litania till Jesu Heliga Namn

Godkänd den 11 juli 1587 av Sixtus V. Salige Pius IX upphöjde litanian till avlatsbön år 1862, vilket bekräftades av Leo XIII år 1886 att gälla för hela världen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22)

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Jesus, hör oss, Jesus hör oss

Jesus, bönhör oss, Jesus, bönhör oss

Gud, Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Jesus, den Levande Gudens Son

Jesus, Du återsken av Faderns härlighet

Jesus, Du det eviga ljusets glans

Jesus, Du härlighetens Konung

Jesus, Du rättfärdighetens sol

Jesus, Jungfru Marias Son

Jesus, värd allas kärlek

Underbare Jesus

Jesus, Du starke Gud

Jesus, Du den tillkommande världens Fader

Jesus, det stora rådslagets Förkunnare

Jesus, Du starke hjälte

Jesus, Du tålamodets mönster

Jesus, lydnadens förebild

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat

Jesus, de kyska själarnas vän

Jesus, vår vän

Jesus, fridens Gud

Jesus, livets upphovsman

Jesus, alla dygders mönster

Jesus, Du ivrare för själarna

Jesus, vår Gud

Jesus, vår tillflykt

Jesus, de fattigas fader

Jesus, de troendes skatt

Jesus, Du gode herde

Jesus, Du sanna ljus

Jesus, Du eviga vishet

Jesus, Du oändliga godhet

Jesus, Du vår väg och vårt liv

Jesus, Änglarnas glädje

Jesus, patriarkernas Konung

Jesus, Apostlarnas Mästare

Jesus, Evangelisternas Lärare

Jesus, martyrernas styrka

Jesus, bekännarnas ljus

Jesus, jungfrurnas renhet

Jesus, alla heligas krona

 

Var oss nådig, förskona oss, o Jesus

Var oss nådig, bönhör oss, o Jesus

Från all synd, fräls oss, o Jesus

Från Din vrede

Från djävulens försåt

Från orenhetens ande

Från den eviga döden

Från ringaktning för Dina ingivelser

Genom Ditt heliga människoblivandes hemlighet

Genom Din födelse

Genom Din barndom

Genom Ditt gudomliga liv

Genom Dina svårigheter

Genom Din dödsångest och Ditt lidande

Genom Ditt Kors och Din övergivenhet

Genom Dina smärtsamma lidanden

Genom Din död och Din begravning

Genom Din uppståndelse

Genom Din himmelsfärd

Genom Dina fröjder

Genom Din härlighet

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Jesus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Jesus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Jesus

 

F Jesus, hör oss,

Alla Jesus, bönhör oss

F Herrens Namn vare välsignat,

Alla nu och i evighet.

F Låt oss be. Herre, låt oss alltid frukta och älska Ditt Heliga Namn, eftersom Ditt beskydd aldrig fattas dem som Du befäst i Din kärlek, Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

Hyllningsbön till Jesu Heliga Namn

Ur Oremus 1909

Att bes gemensamt eller enskilt den 3 januari, som ständig novena för första måndagen i månaden samt vid firandet av namnsdagar.

 

Prisat vare Jesu Heliga Namn!

Ditt Heliga Namn, Herre, påminner oss om att Du är den Levande Gudens Son, född av Fadern från evighet; för Himmelens Ängel sade till Jungfrun i Nasaret: Du ska föda en son, och du ska ge Honom Namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, men Namnet Jesus säger oss framför allt att Du är Människosonen, världens Frälsare. Du ska ge Honom Namnet Jesus - sade himmelens sändebud till Din Heliga Moders brudgum Josef - för Han ska frälsa sitt folk från dess synder.

Herrens Namn vare välsignat.

Alla Nu och alltid och i all evighet. Amen.

 

F Prisat vare Jesu Heliga Namn!

Ditt Heliga Namn, Herre, påminner oss om att Du är människosläktets lärare och världens ljus, vilket upplyser varje människa som kommer i världen. Den som tror på Dig och följer Dig, han vandrar inte i mörker, utan ska ha evigt liv.

Sänd ut Ditt ljus, att det må leda oss på livets dunkla stig ända upp till Ditt heliga berg, och låt oss en gång i Ditt ljus få skåda det eviga ljuset.

Herrens Namn vare välsignat.

Alla Nu och alltid och i all evighet. Amen.

 

F Prisat vare Jesu Heliga Namn!

Ditt Heliga Namn, Herre, påminner oss om att Du är vår Överstepräst som frambar Dig själv åt den Himmelske Fadern till försoningsoffer för våra synder. Det var inte med förgängligt silver och guld som Du friköpte oss från evigt fördärv; det var genom Ditt Dyrbara Blod som försonade oss med Fadern, det är genom Dina Sår som vi har blivit helade. Uppväck hos oss botfärdighetens ande, så att vi låter försona oss med Gud och finner barmhärtighet vid Nådens Tron.

Herrens Namn vare välsignat.

Alla Nu och alltid och i all evighet. Amen.

 

F Prisat vare Jesu Heliga Namn!

Ditt Heliga Namn, Herre, påminner oss om att Du är den Gode Herden, som kärleksfullt vaktar sina får, uppsöker de vilsegångna och återför dem till Fårahuset. För Ditt Namns skull, upptag oss i Din hjord, led oss på sanningens och nådens ängar och försvara oss mot frälsningens fiender; för det finns inget annat Namn under himmelen i vilket vi kan bli frälsta.

Herrens Namn vare välsignat.

Alla Nu och alltid och i all evighet. Amen.

 

F Prisat vare Jesu Namn!

Ditt Heliga Namn, Herre, påminner oss om att Du som Segrare över döden uppfarit till Himmelen och sitter på Guds, den Allsmäktige Faderns, högra sida, varifrån Du ska återkomma för att döma levande och döda.

För Ditt Namns skull ber vi Dig, var oss en gång en nådig Domare och uppväck oss till det eviga livet.

I Jesu Heliga Namn ska alla knän böja sig: deras, som är i Himmelen, på jorden och under jorden.

Alla Och alla tungor ska bekänna, att Herren Jesus Kristus är i Guds Faderns Härlighet.

 

F Lova Herren med mig.

Alla Låt oss upphöja Hans Heliga Namn.

F Herrens Namn vare välsignat.

Alla Nu och alltid och i all evighet.

F Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

F Låt oss be. Gud, Du har givit Din enfödde Son, vår Frälsare, Namnet Jesus, låt oss i Din nåd innerligt få älska och andäktigt vörda detta Heliga Namn, så att vi genom dess kraft blir frälsta från allt ont och vinner Himmelens eviga salighet, genom Honom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

Helige Antonius´ Bön till Jesu Heliga Namn

Helige Antonius av Padova (1195-1231, 13 juni) uppmanade de troende att be denna bön varje dag.

 

Jesus, barmhärtige Herre: Kom och stanna hos oss; förlåt våra synder; ge oss friden; ta bort från oss allt tvivel och all rädsla; stärk vår tro på Ditt lidande och på Din uppståndelse, så att vi för Din nåds skull kan förtjäna det eviga livet. Amen.

Jesus, Davids Son, förbarma Dig över oss!

Du Källa till medlidande och förlåtelse, uppsprungen ur den välsignade Jungfrun Maria, rena oss från våra synders orenhet; och ta inte bort ifrån oss det Himmelska arvet. Amen.

 

Antihädelsebönen

Daglig bön för Movimento nazionale Antiblasfemo (Den Nationella Antihädelserörelsen), Milano. Bönen fick kyrkligt godkännande på italienska av Biskop Joseph Schiavini, 20 maj 1969.

 

Herre, vår Fader, jag vill härmed uttrycka min sorg över alla hädelser och missbrukanden av Ditt Heliga Namn, av den Saliga Jungfruns och helgonens namn.

Jag ber om Din förlåtelse för denna svåra synd för Jesu Kristi förtjänsters skull.

Av hela mitt hjärta ber jag om Din nåd att många generösa själar vill engagera sig i att bekämpa hädelser.

Jag ber också om den stora nåden att syndarna får hjälp att omvända sig och att på varje plats Ditt Heliga Namn blir älskat och anropat med tillit och respekt. Amen.

Ära vare Fadern…

 

Gottgörelserosenkransen

till Jesu Allraheligaste Namn

Använd den vanliga rosenkransen. Denna bön av gottgörelse finns återgiven med några små förändringar i många bönböcker från och med 1900-talets början. Här återges den vanligaste varianten. De viktigaste bönerna består av de två böner som uppenbarades av vår Herre till den oskodda karmelitnunnan Maria av den Helige Petrus (1816-1848).

Denna rosenkransbön rekommenderas på Jesu Heliga Namns Fest, den första måndagen i varje månad, samt som gottgörelse då man själv har hört någon häda eller missbruka Herrens Heliga Namn

Inled som vanligt med att kyssa krucifixet på rosenkransen,

gör korstecknet med det.

 

Den Apostoliska Trosbekännelsen

Partiell. avlat (Ench. Ind. nr. 28)

 

Jag tror på Gud, den Allsmäktige Fadern, himlens och jordens Skapare.

Och på Jesus Kristus, Hans ende Son, vår Herre, som blev avlad genom den Helige Ande, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod på tredje dagen från de döda, steg upp till Himlen, sitter på Gud, den Allsmäktige Faderns, högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

Jag tror på den Helige Ande, den Heliga, Katolska Kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och det eviga livet. Amen.

 

Fader vår, 3 ggr. Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

 

På den ensamma kulan be bönen Den Gyllene Pilen:

Må det Allraheligaste, mest tillbedjansvärda, mest hemlighetsfulla och ofattbara Guds Namn /

alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett och förhärligat i Himmelen, på jorden och under jorden av alla skapelser som utgått ur Guds hand.

Genom vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.

 

På de tio kulorna:

O Guds beundransvärda Namn. /

Helgat vare Ditt Namn.

 

Efter varje dekad ber man:

Jesu Gudomliga Hjärta, /

omvänd syndarna, rädda de döende

och befria själarna i Skärselden.

 

Avslutningsbön (De Gudomliga Lovprisningarna):

P Välsignad vare Gud.

Alla Välsignat vare Guds Heliga Namn.

Välsignad vare Jesus Kristus, sann Gud och sann människa.

Välsignat vare Jesu Namn.

Välsignat vare Jesu Heliga Hjärta.

Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod.

Välsignad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Välsignad vare den Helige Ande, Tröstaren.

Välsignad vare Guds Moder, den Heliga Jungfrun Maria.

Välsignad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse.

Välsignad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen.

Välsignat vare Marias Namn, Jungfru och Moder.

Välsignad vare den Helige Josef, Marias kyske brudgum.

Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon.

 

Be nu Ära vare Fadern, Salve Regina samt Requiem:

 

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

 

Salve Regína, Mater misericórdiae; vita, dulcédo et spes nostra, salve. Ad te clamámus éxules fílii Hevae. Ad Te suspirámus geméentes et flentes in hac lacrimárum valle. Eia ergo, Advocáta nostra, illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. Et Iesum, benedíctum Fructum ventris tui, nobis post hoc exsílium osténde. O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

 

Äldre översättning. Ur Oremus 1940:

 

Var hälsad o Drottning, Barmhärtighetens Moder; vårt liv, vår fröjd, vårt hopp, Var hälsad!

Till dig ropar vi, Evas landsflyktiga barn, till dig suckar vi sörjande och gråtande i denna tårarnas dal.

Vänd därför, du vår Förespråkerska, vänd dina ömma blickar till oss, och efter denna landsflykt visa oss Jesus, din välsignade Livsfrukt.

O milda, o hulda, o ljuva Jungfru Maria!

 

Herre, giv dem den eviga vilan,

och låt det eviga ljuset lysa för dem.

Må de vila i frid. + Amen.

 

Jesu Heliga Namns Rosenkrans

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Januari månad är enligt gammal tradition helgad särskilt åt Jesu Heliga Namn. Det kan vara lämpligt att under januari månad be denna lilla rosenkransbön. Den presenterades första gången i Förebedjarnas folder januari 2002. Man kan använda en vanlig rosenkrans (man ber 3 dekader).

Inled som vanligt med att kyssa krucifixet, gör korstecknet med det och be: Fader vår, tre Var hälsad Maria, Ära vare Fadern.

 

På de ensamma kulorna:

Himmelske Fader, / vi tackar Dig för Jesu Heliga Namn, i vilket finns all frälsning.

Förbarma Dig över mig, mina nära och kära och över hela världen för Jesu Heliga Namns skull. Amen.

 

På de tio kulorna (en version av Jesusbönen)

Herre Jesus Kristus Guds och Marias Son, /

förbarma Dig över oss syndare.

 

Avsluta varje dekad med:

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. /

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

 

Herre Jesus, / för Ditt Heliga Namns skull ber jag om Din barmhärtighet, nåd och kärlek för alla människor på vår jord, för den eviga vilan för själarna i Skärselden och att alla får kunskap om Ditt Heliga Namns kraft. Amen.

 

Jesusbönen – Hjärtats Bön

En av de absolut viktigaste och förnämsta böneformer som finns är utan tvekan Jesusbönen, eller Hjärtats Bön, som den kallas i Ortodoxa kyrkorna. Redan mycket tidigt i Kyrkans historia bad särskilt anakoreter och munkar korta böner som liksom sköts upp till himlen. S:t Augustinus skriver om detta i sitt Brevet till Proba när han talar om bönen. Därav benämningen skottböner för korta böner som regelbundet stiger upp till Herren från bedjaren.

Naturligtvis är var och en fri att välja vilken kort bön som helst och i katolska bönböcker brukar finnas ett stort antal förslag för sådana skottböner. Men kraften i att be en bön som så många miljoner kristna ber dagligen är nog utan jämförelse och det är just Jesusbönen.

Det finns flera varianter av Jesusbönen och i den östliga traditionen ber man även särskilda inledningsböner (se AMP:s särskilda manus om Jesusbönen).

Du kan be med eller utan böneräknare (rosenkrans).

Du kan be bönen överallt, utan att räkna hur många gånger du ber den.

Du kan fylla din tillvaro med Herrens närvaro genom Jesusbönen och samtidigt vara en förebedjare för alla omkring dig på vägen, när du reser, i affären, på arbetet…

Du kan med Jesusbönen tillbe och hylla Herren och Hans Heliga Namn utan begränsningar!

Så sätt igång! Du ska se vilken skillnad det gör i ditt andliga liv.

 

Herre Jesus Kristus, Guds Son,

förbarma Dig över mig syndare!

 

Eller:

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son,

förbarma Dig över oss syndare!

 

Om du ber med en böneräknare som är uppdelad i dekader kan du förslagsvis be på den ensamma kulan:

Allraheligaste Gudsföderska,

rädda oss genom din mäktiga förbön. Amen.

 

Eller:

Ära vare Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

Från evighet till evighet. Amen.

 

 

4 januari

 

Bön till Jesusbarnet om en Salig Död

Ur The Little Flower Prayerbook, 1926

Bön den 4 januari

 

Gudomliga Jesusbarn, jag kommer till Dig för att be om nåden att få en salig död. När min sista stund på denna jorden närmar sig: kom då till mig under Brödets gestalt som min sista Färdkost. Stanna kvar hos mig och ta med Dig Din Heliga Moder och den Helige Josef. Lindra min smärta i dödens stund och ta bort från mig all oro inför döden. Ge mig nåden att gå från detta jordiska liv till det Himmelska med stor förtröstan och med gott mod. Ja, hjälp mig att i den stunden villigt offra mitt liv som gottgörelse för mina synder, i väntan på den eviga glädjen i Himmelen. Om jag får sluta mina dagar på det sättet kommer jag att få åtnjuta den särskilda avlaten i dödstunden, som är den sista nåden den Heliga Moder Kyrkan ger sina barn.

Välsigna mig med Din egna gudomliga hand när Din präst, som den gode samariern, ska välsigna mig!

Du levde och led 12 045 dagar på denna jorden. Du arbetade 289 080 timmar för min frälsning. Du dog sedan fattig, övergiven, hånad och föraktad av världen. För Ditt lidande i Getsemane örtagård, på Korset och för allt det Blod som Du utgöt ber jag Dig: låt min sista timma bli lycklig i väntan på mötet med Dig!

På grund av min andliga ljumhet, lättja i att göra bot och liten iver att få avlat, befarar jag en lång reningstid i Skärselden. Där kan jag inte göra något för mig själv och jag kommer att vara beroende av andras hjälp. De döda är ju fort bortglömda. Därför ber jag Dig redan nu, älskade Herre Jesus, att Du för Din heliga och obefläckade barndoms skull ville befria mig, när jag blir övergiven och bortglömd i Skärseldens smärtsamma väntan.

I denna intention offrar jag till Din Himmelske Fader alla Dina svåra lidanden, allt det Du fick utstå på denna jord, alla Dina helgons förtjänster och alla de Heliga Mässor som ska firas till tidens slut.

Må Ditt Dyrbara Blod rädda mig när jag lider i Skärselden; må godhetens ström, som är Ditt Blod, släcka för mig den bittra ångerns lågor i Skärselden!

Heliga Guds Moder, du den Ständiga Hjälpen, Helige Josef, Heliga Skyddsängel och ni mina Skyddshelgon, be för mig, Amen.

 

Om du inte har gjort det tidigare, så börja nu att be Jesusbönen för att fylla ditt hjärta och din själ med Herren själv. Då behöver du inte frukta dödsstunden! Så be dagligen och mycket ofta:

 

Herre Jesus Kristus, Guds Son,

förbarma Dig över mig syndare!

 

Eller:

Herre Jesus Kristus, Guds och Marias Son,

förbarma Dig över oss syndare!

 

Be Gamla Litanian till Jesusbarnet, se 27 december.

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december.

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998

Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga Vise Män, ni fick uppmaningen i en dröm att inte gå tillbaka till Herodes, och genast tog ni en annan väg mot ert hemland. Be för oss om nåden att, efter att ha försonat oss med Herren i Sakramentet, vi får kraften att hålla oss borta från det som skulle kunna vara orsak till synd. ”Det folk och det rike som inte tjänar Dig ska gå under – folken ska förintas” (Jes 60:12).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

 

5 januari

 

Bön om Jesusbarnets Välsignelse

Ur Oremus 1909

Bön den 5 januari

 

Gudomliga Barn, som blev avlat av den Helige Ande och född av Jungfrun Maria, jag knäböjer inför Dig och tillber Dig med Maria och Josef och de Heliga Änglar som håller vakt vid Din krubba.

Lov och pris vare Dig, den Evige Faderns Son, Jungfruns Son!

Jag är inte värd att komma nära Dig, för jag är en syndig människa. Men jag ångrar alla mina synder och önskar uppriktigt att jag aldrig hade begått dem.

Jag vill nu och för all framtid älska Dig av allt mitt hjärta och mer än allt annat i Himmelen och på jorden. Till bevis på min kärlek vill jag tjäna Dig med helig iver och troget hålla Dina Bud. Gudomliga Barn, jag ber Dig vid Din Himmelske Faders kärlek och vid Din Heliga Moders underbara Namn, välsigna mig och denna min föresats.

Herre, välsigna Din Kyrka med enhet och frid. Beskydda vår påve, alla biskopar, präster, diakoner och gudsvigda i Din nåd och kärlek.

Skänk Din välsignelse åt hela världen, åt alla människor och folk, som Du genom herdarna gav den åt Israels barn och genom Österlandets furstar åt hednavärldens folk. Välsigna i synnerhet alla barn och all ungdom, så att de får växa upp i oskuld och renhet. Sänd Dina Heliga Änglar och håll med Din starka hand förföraren borta.

För Ditt Heliga Namns skull, hör min bön och låt mitt rop komma till Dig. Ge dem som sitter i mörker, trons ljus; återför till Din hjord dem som går under i villolärans ödemark. Ge syndarna omvändelsens nåd, de rättfärdiga tillväxt i Din kärlek, de avlidna den eviga vilan och åt oss alla en salig död och Himmelens härlighet. Amen.

 

Be Litania till Jesusbarnet, se 26 december.

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

 

Novena till Heliga Tre Konungar (Vise männen)

Ur Il Libro delle Novene, 1998.

Novenan ber man den 28 december – 5 januari

 

Heliga tre Konungar, ni blev dragna till Betlehem av stjärnans strålglans och ledda av er tro nådde ni långt. Var ni förebilden för alla människor så att vi alla väljer Kristi ljus och avstår från världens falska sken, från de sinnliga begärens tillfredsställelser, och från den ondes alla ingivelser, för att så förtjäna den saliga visionen av Gud i evigheten. ”Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig” (Jes 60:1).

Ära vare Fadern (3 ggr.)

 

 

6 januari

Epifania - Herrens Uppenbarelses Högtid

 

Denna fest firades i öst redan på 300-talet och utbreddes till väst i slutet på 400-talet. Namnet epifania betyder uppenbarelse. Precis som julen är också epifania trons mysterium om Gud som låter sig ses av människan, men nu inte endast för judarna, utan även för hedningarna. Det är denna dag som Gud uppenbarar sin Son för alla människor. Jesaja ser i en storslagen vision, Kyrkan, som symboliseras av Jerusalem, till vilken kungarna, alla länder och folk kommer (Jes 60:1-6). Alla de som kommer sjunger lovsånger till Gud och offrar åt Honom guld (gåvan till en kung) och rökelse (gåvan till Gud). Evangeliet (Matt 2:1-12) denna dag talar om att Jesajas profetia blivit uppfylld.

 

Välsignelse av Vatten vid Epifania

Epifania förknippas med de Vise Männens besök hos och hyllning av Jesusbarnet, men det är i Väst med början i Rom som det blivit så. Men först var Epifania, som det är fortfarande i Östkyrkan, minnet av Herrens dop i Jordanfloden och samtidigt firandet av Herrens födelse.

I den västerländska liturgin firar vi den 6 januari, Epifania, tre händelser: De Vise Männens besök i Betlehem, Herrens dop trettio år senare samt Herrens första mirakel vid bröllopet i Kana på Guds Moder Marias förbön, det är de tre händelserna som stegvis uppenbarar vår Herres Jesu Kristi gudomlighet.

I Östkyrkan är välsignelse av Epifanievatten en mycket viktig del av firandet och där man också förnyar sina doplöften genom ett dopp i det vattendrag som finns till förfogande under det att präster ber böner och välsignar dem som doppat sig till minne av Herrens och sitt eget dop. Välsignelse av hemmen med vattnet som välsignats vid Epifania görs hos de ortodoxa med början den 6 januari och under dagarna som följer.

Men även i Väst har vi fortfarande traditionen att välsigna vatten och i vissa stift och kyrkor görs det oftast under det högtidligaste firandet på själva dagen, dvs. 6 januari.

Traditionen att välsigna Epifanievatten under vigilian, dvs. kvällen före själva högtiden, kommer från Palestina och det är den äldsta traditionen.

I vissa stift var det en mycket elaborerad rit som hade strukturen av missa sicca (torr mässa), dvs. följde Mässans ordning förutom offertoriet och konsekrationen av bröd och vin. Detta förbjöds av Gudstjänstkongregationen år 1890, men på grund av livliga protester från de troende infördes en mycket reducerad rit som påminner mer om den välsignelse av vigvatten som kan användas under hela året.

Det som var typiskt för den medeltida riten var Allhelgonalitanian som användes och alltjämt används vid denna rit i många stift och kyrkor. Därför har litanian tagits med om man vill använda den. Allhelgonalitanian användes förr mycket oftare än vad som tyvärr görs idag.

Den välsignelse av vattnet som görs idag betonar inte längre Herrens dop utan vattnets symboliska medel till själslig renhet och både i den äldre och nyare riten syftar välsignelsen och sedan bruket av vattnet till att fördriva den Onde och hans änglar. Det är en mycket kraftfull välsignelse som använder kraftiga ord i sin åkallan av Guds makt över det onda. Vi uppmanas att använda denna sakramentalie i tro på Guds beskydd mot våra andliga fiender.

Vigvatten, oavsett om det välsignas vid Epifania, vid påsk (kallas då för Påskvatten) eller under året, borde alltid finnas i en katoliks hem. Oftast vid ytterdörren och vid vars och ens säng.     

 

Välsignelse av Vigvatten utanför Mässan

Ur Missalet

 

P/D Vår + hjälp är i Herrens Namn

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P/D Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

 

Eventuellt ber man nu Allhelgonalitanian (se text efter välsignelsebönerna)

 

P/D Allsmäktige, Evige Gud, Du källa och upphov till allt liv för kropp och själ, välsigna + detta vatten, som vi skall bruka som ett tecken på vår tro, som en bön om syndernas förlåtelse och som ett skydd mot alla sjukdomar och mot ondskans anslag.

Låt Din nåd och Din barmhärtighet komma oss till mötes, och låt levande vatten bryta fram i oss som en källa till evigt liv, så att vi med rent hjärta kan nalkas Dig, trygga för alla faror till kropp och själ.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

P/D Allsmäktige Gud, välsigna + detta salt, som Du har skapat i Din kärlek, Du som lät profeten Elisha lägga salt i vattnet och göra det livgivande.

Vi ber Dig, Herre: besegra fiendens hela makt, varhelst detta vatten blir stänkt, och skydda Dina tjänare med Din Helige Andes närvaro.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Prästen eller diakonen blandar saltet i vattnet.

Är någon närvarande så bestänker man dem med det nyvälsignade vigvattnet.

 

Välsignelse av vigvatten enligt Högtidlig Form

Översättning av den Gamla Riten

 

P Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

 

Eventuellt ber man nu Allhelgonalitanian (se efter välsignelsebönen)

 

Exorcism av saltet

P. Guds skapelse, saltet, jag driver bort den onde från dig genom den Levande + Guden, den Sanne + Guden, den Helige + Guden, genom Gud som beordrade dig att bli lagd i vattendraget av Elisha och ta bort dess bitterhet. Må du bli rent salt och till hälsa för dem som tror, läkemedel för kropp och själ och för alla som använder dig. Må den ondes planer, hans ondska och försåt drivas bort från denna plats där du stänks och låt alla orena andar drivas bort av Honom som är den kommande Domaren av både levande och döda och i eldens rike. 

Alla Amen.

P Låt oss be. Gud, ödmjukt ber vi att Du i Din barmhärtighet och godhet välsignar + och helgar + denna Din skapelse, saltet, som Du har skänkt till människor att bruka. Må var och en som använder det finna läkedom för kropp och själ och må allt som det kommer i beröring med eller stänks på befria från all orenhet och de onda andarnas inflytande.

Genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Exorcism av vatten

P Guds skapelse, vattnet, jag kör bort den onde anden från dig i Gud den Allsmäktige Faderns + Namn, i Jesus + Kristus, Hans Sons, vår Herres Namn, och med den Helige + Andes kraft. Må du bli ett rent vatten med kraft att driva bort den onde fiendens kraft och inflytande, att fördriva fullkomligt den onde fienden och hans fallna änglar. Vi ber om detta genom vår Herres Jesu Kristi makt, Han som ska komma för att döma både levande och döda och eldens rike.

Alla Amen.

P Låt oss be. O Gud, Du som för människans väl har gett vattnet en underbar kraft, hör våra böner och välsigna + detta vatten som förbereds med denna renande rit. Må Din skapelse, när den används genom Dina hemligheter och berikas med Din nåd, fördriva onda andar och förhindra sjukdomar och alla olyckor. Må allt som bestänks med detta vatten i hem och på de troende befrias från allt orent och som kan skada.

Låt inte det ondas smitta finnas här, inget orent och ont bli kvar utan låt den onde fiendes planer bli tillintetgjorda. Må allt som bestänks med detta vatten bli säkrat från allt som vill förstöra säkerhet och frid och må de som bor här få bo i trygghet så att när de anropar Ditt Heliga Namn få det beskydd de önskar och skyddas från allt ont, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Prästen lägger nu salt i vattnet i form av ett kors och säger:

P Må detta salt och vatten förenas i Faderns + och Sonens +  och Den Helige Andes + Namn.

Alla Amen.

P Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

P Låt oss be. Gud, Du källa av oemotståndlig Kraft och Härskare av ett oövervinneligt Rike, Du alltid ärorike Erövrare, som behärskar motståndarens kraft, tystar ner hans upproriska vredesskri och slår ner hans ondskefulla planer.

I tro ber vi Dig ödmjukt, Herre, ge Din nåd till dessa Dina skapelser, salt och vatten. Låt Din välviljas ljus lysa på dem och helga dem med Din barmhärtighets dagg, så att allt som bestänks och Ditt Heliga Namn anropas blir beskyddat från den orena andens angrepp som blir till intet och må ormens gift oskadliggöras.

Låt oss som vädjar till Din barmhärtighet få den Helige Andes närvaro var vi än befinner oss, genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Allhelgonalitanian har här tagits med eftersom den på flera orter används just vid välsignelse av vigvatten under firandet av Epifania.

Eftersom Allhelgonalitanian är en av Kyrkans främsta böner kan den med fördel användas vid många olika tillfällen. Heliga Faustina Kowalska (1905-1938, 5 okt.) uppmanades av Herren att be Allhelgonalitanian för sitt hemland Polen som förbön. Kanske något för var och en av oss att ta efter. Sverige och de länder många av oss katoliker kommer ifrån behöver verkligen förbön!

 

Allhelgonalitanian

Allhelgonalitanian är den äldsta av alla litanior och förebilden för alla de andra. Denna litania har genomgått flera förändringar genom seklerna men härstammar i sitt ursprung till 300-talet. Helgonkulten började med att man firade martyrerna, d.v.s. de vittnen för den kristna tron som på det mest konkreta sätt följt Kristus ända in i döden. Litanior, med vilka man bad om martyrernas förbön, varierade från plats till plats. År 1501 fanns det ca 80 litanior som användes för att fira olika aspekter av trons Mysterium. Helige Pius V (1566-1572) införde en enhetlig Allhelgonalitania för de liturgiska böckerna, som skulle gälla för hela Kyrkan. Följande litania följer Oremus från år 1991 med vissa förändringar. Lägg gärna till familjens särskilda skyddshelgon när den beds privat eller gemensamt i familjen. Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22).

 

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud, Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

 

Heliga Maria, bed för oss

Heliga Guds Moder

Heliga Jungfru över alla jungfrur

Heliga Mikael, Gabriel och Rafael

Alla Heliga Änglar

Helige Johannes Döparen

Helige Josef

Alla Heliga Patriarker och Profeter

Heliga Petrus och Paulus

Helige Andreas

Helige Johannes

Alla Heliga Apostlar

Helige Lukas

Helige Markus

Helige Barnabas

Heliga Maria från Magdala

Heliga Marta, Maria och Lasarus

Alla Heliga Lärjungar

Helige Stefanus

Helige Ignatius av Antiokia

Helige Polykarpus

Helige Iustinus

Helige Laurentius

Helige Cyprianus

Helige Bonifatius

Helige Thomas av Becket

Heliga John Fisher och Thomas More

Helige Paul Miki

Helige Petrus Chanel

Helige Karl Lwanga

Helige Erik

Heliga Agnes

Heliga Maria Goretti

Alla Heliga Martyrer

Heliga Leo och Gregorius

Helige Ambrosius

Helige Hieronymus

Helige Augustinus

Helige Athánasius

Heliga Basilíos och Gregórios av Nazianz

Helige Johannes Krysóstomos

Helige Martin

Helige Patrik

Heliga Kyrillos och Methódius

Helige Karl Borromeo

Helige Frans av Sales

Helige Pius X

Heliga Katarina av Siena

Heliga Teresa av Avila

Heliga Thérèse av Jesusbarnet

Helige Antonius Abboten

Helige Benedictus

Helige Bernard

Heliga Franciskus och Dominikus

Helige Antonius av Padova

Helige Thomas av Aquino

Helige Ignatius av Loyola

Helige Franciskus Xavier

Helige Vincent de Paul

Helige Johannes Baptiste Maria Vianney

Helige Johannes Bosco

Heliga Rosa av Lima

Heliga Rita av Cascia

Heliga Birgitta

Helige Ludvig

Heliga Monika

Heliga Elisabeth av Ungern

Alla Guds Heliga

 

Var oss nådig, fräls oss, milde Herre Gud

Från allt vad ont är

Från allt vad synd är

Från djävulens försåt och list

Från vrede, hat och allt ont uppsåt

Från den eviga döden

Genom Ditt Människoblivande

Genom Din födelse

Genom Ditt Dop och Din heliga fasta

Genom Ditt Kors och Ditt lidande

Genom Din död och Din begravning

Genom Din heliga uppståndelse

Genom Ditt förhärligande och Din himmelsfärd

Genom Den Helige Andes utgjutande

Genom Din återkomst i härlighet

 

Att Du ville förbarma Dig, vi ber Dig, bönhör oss

Att Du ville leda och styrka Din Heliga Kyrka

Att Du ville beskydda vår Helige Fader

och alla Kyrkans tjänare i Din heliga tjänst

Att Du ville försvara Kyrkan mot hennes fiender

Att Du ville församla alla folk i Din Kyrka

Att Du ville ge alla kristna fred och enhet

Att Du ville leda oss fram till sann omvändelse

Att Du ville styrka och bevara oss i Din heliga tjänst

Att Du ville uppfylla oss med längtan efter

det Himmelska

Att Du ville skänka alla våra välgörare det

eviga livets lön

Att Du ville bevara oss från den eviga döden

Att Du ville ge alla avlidna kristtrogna den eviga vilan

Att Du ville föröka och bevara markens gröda

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F Bed för oss alla Guds helgon,

Alla att vi blir värdiga Kristi löften.

F Låt oss be. Gud, vår tillflykt och starkhet, uppfyll Din Kyrkas önskan som Du själv har ingivit Henne, och låt trons bön förvandlas till erfaren verklighet.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Eller:

F Gud, Du är alla helgons krona och källa till all helighet. I Dina heliga har Du låtit Dina gåvors brokiga mångfald bli synlig. Vi prisar Dina underbara gärningar med dem. Du visar oss i helgonen människans höga bestämmelse, att växa till full mognad i Kristus, att låta Kristusbilden framträda klart. Låt oss genom dem komma närmare vårt mål. Du sporrar oss genom dem att skynda vidare på vägen till den heliga staden, där de väntar på oss. Låt dem visa riktningen. Vi prisar Dig för att Du redan nu i Kristi Offermåltid förenar oss med Dina vänner i alla tider och låter oss få en försmak av Din stora Himmelska Festmåltid.

Alla Amen.

 

     

Hyllningsbön till Jesusbarnet

Ur Oremus 1909

Bön den 6 januari

 

Herre Jesus, konungarnas Konung, inför vilken jordens kungar lägger ned sina kronor, vi tillber Dig med Österlandets furstar och hyllar Dig som Himmelens och jordens Konung, som Sann Gud, född från evighet av Fadern, och som sann människa, född i tiden av Jungfru Maria.

Vi förenar vårt hyllningsoffer med de Vise männens gåvor och frambär åt Dig:

- i stället för guld vårt hjärta för att evigt älska Dig,

- i stället för rökelse vår bön för att i evighet dyrka och tillbe Dig,

- i stället för myrra vår föresats att i botens anda följa efter Dig på Korsets konungsliga väg.

Ta i Din nåd emot detta offer, såsom Du med välbehag tog emot de Vise männens gåvor, och ge oss nåden att fullborda det. Amen.

 

Kungarna från Tarsis och öarna ska ge skänker.

Kungarna av Saba och Arabien ska frambära gåvor.

O Gud, som på denna dag genom en stjärna lett hedningarna fram till Din enfödde Son, låt oss, som redan känner Dig genom tron, få se Din gudomliga härlighet, genom Honom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

Be gärna Stora Litanian till Jesusbarnet, se 25 december.

Be gärna Hyllning till Maria, Guds Moder, se 24 december

 

 

Kristi Konungsliga Välsignelseprocession

”Pragprocessionen”

 

Denna ceremoni ger uttryck för att Jesus Kristus, född av Jungfrun Maria, är Konung över allt och alla.

Man går i procession i församlingslokalerna, klostret, hemmet eller den plats man vill ha välsignad av Jesusbarnet med en staty eller tavla som föreställer Jesusbarnet av Prag.

Ursprunget till denna procession är den stora devotion som adelsfamiljen Martinic i Prag visade. De insisterade på att en procession, vilken är den första i sitt slag, skulle hållas med Jesusbarnets staty den 14 januari 1651 från Vår Fru av Segerns Karmelitkyrka (där originalstatyn av Jesusbarnet av Prag vördas än i dag) till de övriga kyrkorna i staden.

Det var under dessa ceremonier som Barnet fick tillnamnet Gratiosus, dvs. Den Nådige och även den första guldkronan, som skänktes av Bernard Ignatius av Martinic.

Processionen äger rum på Pragbarnets särskilda högtid den 3 januari (Jesu Heliga Namns Fest) eller Epifania, Herrens Uppenbarelses Högtid, den 6 januari.

Man går till fyra olika rum eller platser i byggnaden vilket representerar Kristi Kungadöme som sträcker sig åt alla fyra väderstrecken.

 

Inledning inför den uppställda statyn eller tavlan av Jesusbarnet av Prag inför vilken man ber Litanian till Jesu Heliga Namn. Om möjligt, har alla som deltar i processionen ett tänt ljus i handen som uttryck för att Kristus är världens Ljus.

Läs berättelsen om Jesusbarnet av Prag och andra undergörande bilder av Jesusbarnet i Gråbrödernas andliga bibliotek eller i Manual, Ave Maria Publikationer.

 

Litania till Jesu Heliga Namn

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr. 22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Jesus, hör oss, Jesus, hör oss

Jesus, bönhör oss, Jesus, bönhör oss

Gud, Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en ende Gud

Jesus, den Levande Gudens Son

Jesus, Du återsken av Faderns härlighet

Jesus, Du det eviga ljusets glans

Jesus, Du härlighetens Konung

Jesus, Du rättfärdighetens sol

Jesus, Jungfru Marias Son

Jesus, värd allas kärlek

Underbare Jesus

Jesus, Du starke Gud

Jesus, Du den tillkommande världens Fader

Jesus, det stora rådslagets Förkunnare

Jesus, Du starke Hjälte

Jesus, Du tålamodets mönster

Jesus, lydnadens förebild

Jesus, saktmodig och ödmjuk av Hjärtat

Jesus, de kyska själarnas vän

Jesus, vår vän

Jesus, fridens Gud

Jesus, livets upphovsman

Jesus, alla dygders mönster

Jesus, Du ivrare för själarna

Jesus, vår Gud

Jesus, vår tillflykt

Jesus, de fattigas fader

Jesus, de troendes skatt

Jesus, Du gode herde

Jesus, Du sanna ljus

Jesus, Du eviga vishet

Jesus, Du oändliga godhet

Jesus, Du vår väg och vårt liv

Jesus, änglarnas glädje

Jesus, patriarkernas konung

Jesus, apostlarnas mästare

Jesus, evangelisternas lärare

Jesus, martyrernas styrka

Jesus, bekännarnas ljus

Jesus, jungfrurnas renhet

Jesus, alla heligas krona

 

Var oss nådig, förskona oss, o Jesus

Var oss nådig, bönhör oss, o Jesus

 

Från all synd, fräls oss, o Jesus

Från Din vrede

Från djävulens försåt

Från orenhetens ande

Från den eviga döden

Från ringaktning för Dina ingivelser

Genom Ditt heliga människoblivandes hemlighet

Genom Din födelse

Genom Din barndom

Genom Ditt gudomliga liv

Genom Dina svårigheter

Genom Din dödsångest och Ditt lidande

Genom Ditt Kors och Din övergivenhet

Genom Dina smärtsamma lidanden

Genom Din död och Din begravning

Genom Din uppståndelse

Genom Din himmelsfärd

Genom Dina fröjder

Genom Din härlighet

 

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Jesus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Jesus

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Jesus

 

Jesus, hör oss, Jesus, hör oss

Jesus, bönhör oss, Jesus, bönhör oss

F Herrens Namn vare välsignat,

Alla nu och i evighet.

F Låt oss be. Herre, låt oss alltid frukta och älska Ditt Heliga Namn, eftersom Ditt beskydd aldrig fattas dem som Du befäst i Din kärlek, Du som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

Bön till Guds Moder

F Heliga Guds Moder, du som fick se hur Heliga Konungar från Österlandet kom för att ge din Gudomlige Son sin hyllning och tillbedjan, be för oss när vi nu kommer till Jesus, vår Konung och Frälsare, för att vädja om Hans Gudomliga Välsignelse och ge Honom den store Konungen: guld av trohet och tillit, som den sanne Guden: vår tillbedjans och hängivelses rökelse, och för Hans frälsingsbringande döds skull: trons, hoppets och kärlekens myrra.

Heliga Maria, vår kärleksfulla Moder, du som bad för brudparet i Kana och det var på din förbön som Jesus ville göra sitt första underverk, be för oss att Han förvandlar all vår mänskliga misär och vårt elände till glädje och frid i Honom, som är Immanuel, Gud med oss.

Alla Amen.

 

I. Man börjar nu processionen till det första rummet eller platsen och under tiden sjunger man (förslagsvis VIII tonen) eller reciterar man växelvis Ps. 47:

Klappa i händerna, alla folk, *

höj jubel till Gud med fröjderop.

Ty Herren är den Högste, Han är värd att frukta, *

en väldig Konung över hela jorden.

Han tvingar folken under oss, *

och folkslagen under våra fötter.

Han utväljer åt oss ett eget land, *

Jakobs, Hans älskades, stolthet.

Gud har stigit upp under jubel, *

Herren, till dånet av basuner.

Lovsjung Gud, ja, lovsjung, *

lovsjung vår Konung, lovsjung.

Ty Gud är Konung över hela jorden, *

sjung och spela till Hans ära.

Gud är nu Konung över alla hedningar, *

Gud har satt sig på sin heliga tron.

Folkens yppersta har samlats *

och blir ett folk åt Abrahams Gud.

De som är jordens sköldar tillhör Gud, *

högt är Han upphöjd.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. *

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Vid första anhalten:

F För oss här församlade och för alla människor på vår jord ber vi nu:

Jesus, Du den Evige Faderns Ord, omvänd oss

Jesus, Marias Son, låt oss få bli hennes barn

Jesus, min Mästare, undervisa oss

Jesus, Fridsfurste, ge oss Din frid

Jesus, min Tillflykt, ta emot oss

Jesus, min Herde, rädda våra själar

Jesus, förebild i tålamod, trösta oss

Jesus, saktmodig och ödmjuk av hjärtat,

forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta

P Herre Jesus Kristus, Du kom till oss i ringhet och ödmjukhet, för Ditt Rike är inte av denna världen, dock är Du allt synligt och osynligts rättmätige Härskare och Konung.

Alla Tillkomme Ditt Rike.

Ske Din Vilja såsom i Himmelen så och på jorden.

P Gudomlige Frälsare, Himmelske Konung,

välsigna oss + och hela världen.

Alla Amen.

P Jesu Gudomliga Hjärta,

Alla Välsigna alla familjer, bevara de ofödda barnen, omvänd syndarna, rädda de döende och befria själarna i Skärselden. Amen.

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

 

II. Man fortsätter till andra anhalten, under tiden sjunger eller reciterar man växelvis Ps. 96:

Sjung en ny sång till Herrens ära, +

     sjung till Herrens ära, alla länder, *

     sjung till Herrens ära, lova Hans Namn.

Båda glädje var dag, besjung Hans frälsning, +

     förkunna bland hedningarna Hans ära, *

     bland alla folk Hans under.

Ty stor är Herren och högtlovad, *

     fruktansvärd är Han mer än alla gudar.

Ty folkens alla gudar är avgudar, *

     men Herren har skapat himmelen.

Han omges av makt och härlighet, *

     av prakt och glans i sin helgedom.

Ära Herren, alla folkslag, +

     ära Herrens majestät, *

     ära Herrens höga Namn.

Bär fram gåvor och kom i Hans gårdar, +

     Tillbe Herren i helig skrud, *

     Bäva för Hans Ansikte, alla länder.

Säg bland hedningarna: ”Herren är nu Konung!” +

     därför står jordkretsen orubbligt fast, *

     med rättvisa dömer Han folken.

Må himlen vara glad och jorden fröjda sig, *

     havet brusa med allt vad det rymmer,

marken och allt den bär må glädja sig, *

     Alla träd i skogen jubla inför Herren, ty Han kommer.

Ty Han kommer för att döma jorden: +

     Han ska döma jordens krets med rättfärdighet *

     och folken med sin trofasthet.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. *

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Vid andra anhalten:

F För oss här församlade och för alla människor på vår jord ber vi nu:

Jesus, min Frälsare, fräls oss

Jesus, min Gud och mitt Allt, låt oss få tillhöra Dig

Jesus, Du Sanna Väg, led oss

Jesus, Du eviga Sanning, lär oss

Jesus, Du de välsignades Liv, låt oss få leva i Dig

Jesus, Du min Styrka, styrk oss

Jesus, Du min Rättvisa, rättfärdiggör oss

Jesus, Du min Medlare, försona oss med Din Fader

Jesus, Du min själs Läkare, hela oss

Jesus, Min Domare, förlåt oss

Jesus, min Konung, låt oss få tillhöra Dig

Jesus, min Helgelse, gör oss heliga

P Herre Jesus Kristus, Du kom till oss i ringhet och ödmjukhet, för Ditt Rike är inte av denna världen, dock är Du allt synligt och osynligts rättmätige Härskare och Konung.

Alla Tillkomme Ditt Rike.

Ske Din Vilja såsom i Himmelen så och på jorden.

P Gudomlige Frälsare, Himmelske Konung,

välsigna oss + och hela världen.

Alla Amen.

P Jesu Gudomliga Hjärta,

Alla Välsigna alla familjer, bevara de ofödda barnen, omvänd syndarna, rädda de döende och befria själarna i Skärselden. Amen.

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

 

III. Man fortsätter till tredje anhalten, under tiden sjunger eller reciterar man växelvis ur Ps. 97:

Herren är nu Konung! Därför må jorden fröjda sig *

     och alla havsländerna glädja sig.

Han omges av moln och töcken, *

     rättfärdighet och rätt är fästet för Hans tron.

Eld går framför Honom *

     och förbränner Hans ovänner runt omkring.

Hans blixtrar lyser upp jordkretsen, *

     jorden ser det och bävar.

Bergen smälter som vax för Herren, *

     för hela jordens Herre.

Himlarna förkunnar Hans rättfärdighet, *

     och alla folk ser Hans ära.

Ni som älskar Herren, hata det onda. +

     Han beskyddar sina fromma, *

     Han räddar dem ur de gudlösas hand.

Ljus går upp för den rättfärdige *

     och för de rättsinniga glädje.

Gläd er, ni rättfärdiga, i Herren, *

     och prisa Hans Heliga Namn.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. *

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Vid tredje anhalten:

F För oss här församlade och för alla människor på vår jord ber vi nu:

Jesus, Du avgrund av godhet, förbarma Dig över oss

Jesus, levande Bröd från Himmelen, livnär oss

Jesus, Du Fader för dem som ångrar sig, ta emot oss

Jesus, Du min själs Glädje, förnya oss

Jesus, min Hjälpare, var vid vår sida

Jesus, Du som drar mig med Din kärlek, dra oss alla till Dig

Jesus, min Försvarare, försvara oss

Jesus, mitt Hopp, styr oss

Jesus, Du min kärlek, låt oss få älska Dig

Jesus, Du Källa till liv, rena oss

Jesus, Du min Försoning, inneslut oss i Dina Sår

Jesus, mitt mål, låt oss få leva i Dig

Jesus, min ära, förhärliga oss med Dig

P Herre Jesus Kristus, Du kom till oss i ringhet och ödmjukhet, för Ditt Rike är inte av denna världen, dock är Du allt synligt och osynligts rättmätige Härskare och Konung.

Alla Tillkomme Ditt Rike.

Ske Din Vilja såsom i Himmelen så och på jorden.

P Gudomlige Frälsare, Himmelske Konung,

välsigna oss + och hela världen.

Alla Amen.

P Jesu Gudomliga Hjärta,

Alla Välsigna alla familjer, bevara de ofödda barnen, omvänd syndarna, rädda de döende och befria själarna i Skärselden. Amen.

Jesus, Maria och Josef:

Jag ger Er mitt hjärta och min själ.

Jesus, Maria och Josef:

Hjälp mig i min sista strid.

Jesus, Maria och Josef:

Må min själ få lämna denna värld i frid.

 

IV. Man fortsätter till fjärde och sista anhalten, under tiden sjunger eller reciterar man växelvis ur Ps. 135:

Lova Herrens Namn, *

                           lova det, ni Herrens tjänare,

Ni som står i Herrens hus, *

                           i gårdarna till vår Guds hus.

Lova Herren, ty Herren är god, *

                           lovsjung Hans Namn, ty det är ljuvligt.

Herren har utvalt Jakob åt sig, *

                           Israel till sin egendom.

Detta vet jag: Herren är stor, *

                           att vår Herre är förmer än alla gudar.

Herre, Ditt Namn består för evigt, *

                           Herre, man minns Dig i släkte efter släkte.

Ty Herren skaffar rätt åt sitt folk *

                           och förbarmar sig över sina tjänare.

Israels hus, lova Herren, *

                           Arons hus, lova Herren.

Levis hus, lova Herren, *

                           ni som fruktar Herren, lova Herren.

Lovad vare Herren från Sion, *

                           Han som bor i Jerusalem.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. *

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen.

 

Vid fjärde anhalten:

F I alla människors namn ber vi nu tillsammans de Gudomliga Lovprisningarna som gottgörelse för alla hädelser och all otro:

(om möjligt knäböjer nu alla)

F Välsignad vare Gud.

Alla Välsignat vare Guds Heliga Namn.

Välsignad vare Jesus Kristus,

sann Gud och sann människa.

Välsignat vare Jesu Namn.

Välsignat vare Jesu Heliga Hjärta.

Välsignat vare Jesu Dyrbara Blod.

Välsignad vare Jesus i Altarets Allraheligaste Sakrament.

Välsignad vare den Helige Ande, Tröstaren.

Välsignad vare Guds Moder, den Heliga Jungfrun Maria.

Välsignad vare Marias Heliga och Obefläckade Avlelse.

Välsignad vare Marias ärorika upptagning i Himmelen.

Välsignat vare Marias Namn, Jungfru och Moder.

Välsignad vare den Helige Josef, Marias kyske brudgum.

Välsignad vare Gud i sina änglar och helgon.

 

Bönen Den Gyllene Pilen

(uppenbarad för Sr. Maria av Helige Petrus och Heliga Familjen i Tours):

P Må det Allraheligaste,

Alla mest tillbedjansvärda, mest hemlighetsfulla och ofattbara Guds Namn alltid bli prisat, välsignat, älskat, tillbett och förhärligat i Himmelen, på jorden och under jorden av alla skapelser som utgått ur Guds hand.

Genom vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta i Altarets Allraheligaste Sakrament. Amen.

 

Vigning till Kristus Konungen:

F Herre Jesus Kristus,

Alla jag erkänner Dig som Konung över allt synligt och osynligt.

Allt det som är skapat har blivit skapat för Dig.

Utöva även Ditt Herradöme över mig.

Jag förnyar mina doplöften.

Jag avsäger mig den Onde och alla hans verk

och jag lovar att leva i förening med Dig enligt min kallelse.

Särskilt föresätter jag mig att verka för att Guds och Din Kyrkas rätt ska triumfera.

Jesu Gudomliga Hjärta, jag offrar Dig mina gärningar

för att alla hjärtan ska erkänna Ditt Heliga Rike

och för Ditt Fridsrikes utbredande i alla människors hjärtan. Amen.

 

F Vi vill också vända oss till Jesus, vår Himmelske Konung, med den bön som Guds Moder uppenbarade för Karmelitpatern Cyrillos i Prag på 1600-talet:

Jesus, jag flyr till Dig, och genom Din Moder ber jag Dig om hjälp för oss och alla människor som vi ber för genom denna procession till Din ära.

Alla Jag tror verkligen att Du är den Allsmäktige Guden som kan ge mig skydd.

F Full av förtröstan, hoppas jag att Du ger mig Din nåd.

Alla Jag ger Dig mitt hjärta och ångrar samtidigt allt ont och orent i mitt liv.

F Jesus, jag ber Dig att bryta mina band av synd som snärjer mig och styrk mig i min föresats att bättra mig. Jag vill inte förolämpa Dig mer.

Alla Jag viger mig helt och hållet till Dig och är villig att lida för Dig och tjäna Dig i evighet.

F Jag lovar Dig också att älska min nästa av kärlek till Dig.

Alla Herre Jesus, Allsmäktiga Barn,

jag ber Dig att hjälpa mig i all min nöd.

F Låt mig få tillhöra Dig i evighet,

Alla så att jag med Josef, Maria och alla änglar kan få komma till Dig en dag och i evighet få lovsjunga Dig med dem. Amen.

 

Man avslutar välsignelseprocessionen med att be:

 

 Jesusbarnets Rosenkrans

 

F Gudomliga Jesusbarn,

Alla jag tillber Ditt Kors och jag accepterar alla de kors som Du vill sända mig.

Heliga Treenighet, jag offrar åt Dig, för Ditt Heliga Namns ära, all tillbedjan av det Heliga Jesusbarnets Gudomliga Hjärta.

 

Man ber 3 Fader vår för att ära den Heliga Familjen.

Före varje Fader vår ber man:

Och Ordet / blev kött.

 

12 Var hälsad Maria för att ära Herrens tolvåriga Barndom.

Varje Var hälsad Maria ska föregås av orden:

Och Ordet blev kött / och bodde ibland oss.

 

Man avslutar rosenkransen med:

Heliga Jesusbarn, / välsigna och beskydda oss.

 

Processionen kan avslutas med att dela ut årets skyddshelgon till de närvarande:

 

Utdelning av Skyddshelgon för det Nya Året

En mycket gammal sed hos Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) är att dela ut ett skyddshelgon vid firandet av Epifania. Det görs i samband med att klostren välsignas. Gråbröderna i Jönköping introducerade denna sed även i församlingen den 6 januari på slutet av 1990-talet och detta blev mycket uppskattat bland församlingsmedlemmar. Gråbröderna kopierade sidor från en helgonbok där det stod namnet på helgonet, någon kort information och en bön.

Efter bönen till den Helige Ande får deltagare i Mässan komma fram och få var sin lapp med helgonnamnet. Förfrågan uppkom om även andra familjemedlemmar som inte kom till samma Mässa eller inte kunde komma också kunde få ett skyddshelgon för året som börjat.

Då ger man så många lappar som behövs, tar med dem hem, skriver på baksidan namn för var och en (utan att se vilket helgon som står på framsidan) och sedan i förtroende för Guds Försyn ger lappen till den vars namn står skriven på baksidan. Man ska inte vara vidskeplig och befara att man överlämnat ”fel” helgon till någon!

Det är meningen att man ska försöka lära känna detta helgon under det nya året och dagligen be den bön med vilken Kyrkan vänder sig till helgonen:

 

Helige/a N., be för mig att jag blir värdig Kristi löften.

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

 

Om möjligt, ska du naturligtvis försöka delta i Mässans firande den dagen som ditt skyddshelgon för året firas.

 

P/D Kom, Helige Ande, uppfyll Dina troendes hjärtan och upptänd i dem Din kärleks heliga eld.

Sänd ut Din Ande, och allt blir omskapat och Du förnyar jordens ansikte.

Låt oss be. Gud, Du har undervisat de trogna genom den Helige Ande. Skänk oss genom Honom visshet om vår väg, och låt oss alltid få glädja oss av Hans tröst.

Ge oss, genom Dina helgon, den undervisning, ledning, beskydd och förbön som vi behöver under detta nya år, så att vi alltid lever till Din ära och till våra själars frälsning. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

 

Husvälsignelse

De flesta katoliker är vana vid att man en gång om året välsignar hemmet. Den vanliga välsignelsen får varje hem när man ber tillsammans. Det är dock brukligt att man vid jul eller påsk ber en präst eller diakon att komma hem och välsigna hemmet och familjen. Om det sker vid jultid, och då särskilt kring Epifania, brukar man också ge de Heliga Tre Konungarnas Välsignelse, se särskild välsignelse för den 6 januari.

 

 

Husvälsignelse under året

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Herren bevare din utgång och din ingång

Ps 121:8

I Faderns och Sonens + och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

Gud har velat dela vår mänskliga tillvaro genom att själv bli människa. Låt oss därför ära Guds människoblivna Ord och samtidigt be om Guds Moders förbön, så att även detta hem öppnas för livets Herre och blir till en plats där Han vill bo.

 

Herrens ängel kom med bud till Maria.

Alla Och hon blev havande av den Helige Ande.

Var hälsad Maria…

Alla Heliga Maria Guds Moder…

Se, jag är Herrens tjänarinna

Alla må det ske med mig som du har sagt

Var hälsad Maria…

Alla Heliga Maria Guds Moder…

Och Ordet blev kött

Alla Och tog sin boning ibland oss

Var hälsad Maria…

Alla Heliga Maria Guds Moder…

Be för oss heliga Guds Moder

Alla Att vi blir värdiga Kristi löften.

Låt oss be. Herre, ingjut Din nåd i våra hjärtan, så att vi, som genom ängelns budskap fått veta att Din Son blivit människa, genom Hans lidande och Kors når fram till uppståndelsens härlighet.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Prästen tänder nu ett ljus och överräcker det till någon i familjen:

Ta emot Kristi ljus. Låt alltid hjärtats dörr stå öppen för Kristus, som är världens Ljus. Låt Honom få lysa upp hela tillvaron. Låt detta hem få bli en ljusets boning där Kristus alltid får vara den främste gästen, åt vilken du/ni överlåter ert dagliga liv. Må Herren Gud, den Allsmäktige välsigna detta hem i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Låt oss nu med förtröstan be den bön som Vår Herre Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår…

 

Himmelske Fader, omslut med Din kärlek dem/honom/henne som bor i detta hem.

Låt Din välsignelse vara kraften att bära livets prövningar och glädjen i alla svårigheter.

Var Du närvarande i detta hem genom Din nåd och försyn och låt änglarna vaka över dem/honom/henne så att de/han/han trygga kan nå det Himmelska hemmet, som Du har förberett åt alla dem som älskar Dig.

 

Må alla de heliga be för er och beskydda er under er jordiska pilgrimsvandring:

Heliga Guds Moder: bed för oss

Helige Josef

Heliga Skyddsänglar

Heliga Ärkeänglar Mikael, Gabriel och Rafael

Helige Fader Franciskus, Moder Clara och franciskanordens alla heliga

Heliga Birgitta, Erik och alla Sveriges skyddshelgon

Ni skyddshelgon för denna familj

 

Vigvattensbestänkningen

Huset bestänkt med vigvatten och välsignat salt läggs om möjligt i husets/lägenhetens fyra hörn.

 

Vid ytterdörren:

Herren välsigne + din/er ingång och din/er utgång och bevare dig/er från allt ont så att du/ni en gång kan få träda in genom Evighetens Portar till det eviga livet.

Alla Amen.

 

Man går nu runt och bestänker rummen.

 

Vid saltet:

Allsmäktige Gud, välsigna + detta salt, som Du har skapat i Din kärlek, Du som lät profeten Elisha lägga salt i vattnet och göra det livgivande. Vi ber Dig, Herre: besegra fiendens hela makt, varhelst detta salt blir lagt, och skydda Dina tjänare med Din Helige Andes närvaro. Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

Det välsignade saltet läggs om möjligt i lägenhetens/husets fyra hörn.

 

Med Barnet du på armen bär,

Alla Välsigna oss, o Moder kär.

Välsigne er Gud Allsmäktig, Fadern och Sonen + och den Helige Ande.

Alla Amen.

 

”Jag och min familj tänker i alla fall tjäna Herren”

Josua 24:15

 

Det kan vara bra att påminna husets invånare vid välsignelsen:

* Kom ihåg att alltid ha vigvatten i ditt hem. Vigvattnet är tecknet på att du är döpt och tillhör Kristus och Kyrkan.

* Välsignade föremål som krucifix och bilder av de heliga ska finnas i ditt hem, som enligt Kyrkans lära ska vara en huskyrka. Vad är det för kyrka utan kristna symboler?

* Framför allt ska den gemensamma bönen utmärka det kristna hemmet och familjen.

 

Husvälsignelse under Jul eller Påsk

Ur Oremus 2008

 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

Frid över detta hus och alla som bor här.

Alla Och med din ande.

Kristus föddes som människa bland människor, för att vara Gud mitt ibland oss. Idag vill Han besöka ert hem genom mig, sin tjänare, som kommer med frid och glädje genom Guds ord och Kyrkans bön.

Ta emot Honom och bered era hjärtan att lyssna till vad Han säger, så att Han blir den viktigaste personen i ert liv.

 

Herren vare med er.

Alla Och med din ande.

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus

(7:24-28)

Alla Ära vare dig, Herre.

 

Den som hör dessa mina ord och handlar efter dem är som en klok man som byggde sitt hus på berggrund. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och kastade sig mot huset, men det rasade inte, eftersom det var byggt på berggrund. Och den som hör dessa mina ord men inte handlar efter dem är som en dåre som byggde sitt hus på sand. Regnet öste ner, floden kom, vindarna blåste och störtade sig mot hans hus, och det rasade och raset blev stort.” När Jesus hade avslutat detta tal var folket överväldigat av hans undervisning.

 

Så lyder Herrens evangelium.

Alla Lovad vare du, Kristus.

 

Eventuellt säger nu prästen/diakonen något till eftertanke.

 

Jesus föddes in i en mänsklig familj och välsignade så vårt liv tillsammans. Vi ber Honom att välsigna denna familj, stärka den i tron, kärleken och enheten och skänka den frid och välgång.

Låt oss be: Stanna hos oss, Herre.

Alla Stanna hos oss, Herre.

 

Herre, när Du föddes i Betlehem av Maria under Josefs beskydd visade Du hur högt Du värderar den mänskliga familjen. Ge oss trohet mot varandra och respekt för andras trohet.

Alla Stanna hos oss, Herre.

 

Du blev enligt Faderns Vilja medlem i den mänskliga familjen. Lär oss vad som är Guds Vilja och gör oss villiga att utföra den, dag efter dag.

Alla Stanna hos oss, Herre.

 

Du har genom dopet införlivat oss i Kyrkan, Din familj. Gör oss till levande lemmar i henne.

Alla Stanna hos oss, Herre.

 

Du växte upp i Nasaret, för att en dag träda fram som världens Frälsare. Låt barnen växa till i styrka och visdom och bli till glädje i familj, Kyrka och samhälle.

Alla Stanna hos oss, Herre.

 

Den heliga familjen i Nasaret levde av sitt arbete. Låt också denna familj genom sitt arbete och ansträngningar leva ett liv i trygghet och värdighet.

Alla Stanna hos oss, Herre.

 

Herre Jesus Kristus, efter Din uppståndelse från de döda visade Du Dig för Dina lärjungar och gav dem Din frid. Låt denna familj känna Din närvaro och leva tillsammans i Din frid och glädje.

Alla Stanna hos oss, Herre.

 

Fader vår...

 

Bön för jultiden:

Gud vår Fader, när Din Son föddes i Betlehem visade Du oss vad en familj är.

Välsigna + familjens medlemmar, deras liv tillsammans, deras hem och egendom.

Låt dem troget hålla Dina bud och bli rika på goda gärningar.

Stärk dem i tron, låt dem mogna i kärleken och komma Dig och varandra närmare dag för dag, till dess de en gång samlas i sitt hem i himlen.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Bön under påsktiden:

Välsignad är Du Herre, våra fäders Gud, Du som i det Gamla förbundet lät bestryka husens dörrposter med påskalammets blod till skydd mot ondskans makt och som i tidens fullbordan gav oss Din egen Son som det sanna Påskalammet, som tar bort världens synd.

Skydda detta hem, kom själv och bo i det, fyll det med Din nåd och utgjut här Din välsignelse + i rikaste mått. Låt Din Ande bo i hjärtat på gamla och unga, så att de fylls med uppståndelsens glädje och kärlek till varandra. Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

Låt oss be om Guds Moders förbön för er, för alla era släktingar och vänner och hela Guds husfolk:

Var hälsad Maria…

 

Prästen/diakonen och familjen går nu runt i hemmet och prästen/diakonen bestänker hemmet med vigvatten och eventuellt lägger välsignat salt i hörnen.

 

Under jultiden och strax därefter kan man på ytterdörrens dörrpost skriva med krita: 20 * C + M + B + 22 (på latin: Christus Mansionem Benedicat = Kristus välsigne detta hem). Påminnelse även om de vise männen, Caspar, Melchior och Balthasar.

 

Heliga Tre Konungar – De Vise Männen

De resandes Skyddshelgon. ”Den kristna trons förstlingar” (Helige Augustinus), representerar de tre då kända världsdelarna: Europa, Asien och Afrika. Traditionen berättar att Aposteln Tomas döpte de tre vise männen, som sedan blev prästvigda verkade som ärkebiskopar i Indien.

Guldet, som de förde med sig till Betlehem, symboliserar: gåva till en konung. Rökelse, gåva till Gud, (jfr Hebr 7:26). Myrran var en gåva som förebådade Kristi lidande då myrran användes vid begravning. Origenes, (kyrkolärare av Alexandria, död år 254), var den förste som angav de vise männens antal till tre. Tertullianus säger att de var konungar, (jfr Ps 72:9-11 - Jes 49:7; 60:3 f). På 1100-talet talade man uteslutande om Heliga tre Konungar.

Deras namn förekommer första gången i det till Pseudo-Beda anförda verket Collectanea et flores från 100-talet. Beda Venerabilis, (död år 753) beskrev de vise männen: Caspar, var en skägglös yngling, som medförde rökelsen. Melkior var gammal, med långt skägg, medförde guldet. Baltasar var enligt Beda mörkhyad, i sin mannaålder, medförde myrran.

De Heliga Konungarna kom att än mer uppmärksammas efter det att deras reliker år 1164 hade blivit överförda från Milano till Köln. Heliga tre Konungar vördades bland annat för att de skyddar mot epilepsi. I en svensk läkebok från början av 1500-talet står det: (på svenska) ”likaså mot fallandesjuka. Vem som (än) bär de tre Heliga Konungarnas namn på sig, så är det alltid till nytta.” Enligt en dansk bok skulle man ropa i den sjukes öra: Balthasar, Melchior et Caspar te sanent! På så sätt skulle den sjuke bli botad. Orsaken till tolkningen att de tre konungarnas namn hjälper mot just ”fallandesjukan” (epilepsi) var att Konungarna föll ner till marken när de fick se Jesusbarnet.

 

Husvälsignelse vid Epifania

Vid hus- eller rumsvälsignelse kring Herrens Uppenbarelses fest den 6 januari brukar man skriva med vit krita på dörrarna de tre bokstäverna (för de tre konungarna) jämte respektive årtal, t.ex. 20*C+M+B+22, som tecken på att Herren är nu Konung i den boning som är välsignad i Hans Namn. Initialerna tolkas även som: Christus Mansionem Benedicat (Kristus välsigne boningen).

Om ingen präst eller diakon har möjlighet att komma för att välsigna hemmet under jultiden brukar man be om en välsignad vit krita i kyrkan. Man ber en välsignelsebön över hemmet och skriver själv årtalet etc. över dörrposten.

Stiftet ger ut s.k. välsignelseremsor med samma inskription som brukar skrivas på dörren med krita. De brukar finnas att köpa i sakristian för och är mycket lätta att sätta på dörren.

 

Välsignelse av Kritor för

Heliga Tre Konungarnas Välsignelse

Säkerligen har inte präst eller diakon möjlighet att komma till alla som önskar välsignelse av hemmet i samband med jultiden. I diasporaländer med många katoliker som bor långt från kyrkan brukar prästen efter Mässorna på Epifania välsigna de vita kritorna som någon i varje familj tar med sig hem för att skriva "Heliga Tre Konungars Välsignelse" över dörrposten. Ibland finns färdiga klisterremsor att hämta i kyrkan som man sedan sätter på dörren (ge en gåva, för de tillverkas säkerligen inte gratis!).

 

P/D Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

P/D Låt oss be. Allsmäktige Evige Gud, alla goda gåvors Givare. Vi ber Dig, skänk Din välsignelse åt alla som vördar Ditt Heliga Namn. Skänk frid och frihet åt dem som i tro tagit emot Din enfödde Son, det människoblivna Ordet.

Välsigna + dessa kritor med vilka vi ska teckna våra hem med det Heliga Korsets tecken, det tecken genom vilket vi får del av frälsningens gåva.

Låt de heliga män som var bland de första att hylla Kristus på jorden, ledsaga oss med sin förbön fram till dess vi kan ge Honom vår tillbedjan i Himmelen.

Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med Dig Fader och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

Kritorna bestänks med vigvatten.

 

Välsignelsebön vid Epifania

Denna bön kan man be om ingen präst eller diakon har tillfälle att välsigna hemmet under jultiden. Uppdelningen F=Förebedjare och Alla är gjord för en familj eller när hemmet välsignas i andras närvaro. Man kan också be bönen enskilt. Själva välsignelsebönen kan man be inne i huset för att sedan gå till ytterdörren.

 

F I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Låt oss börja vår bön om välsignelse för detta hem med att be den bön som vår Herre själv har lärt oss:

Alla Fader vår…

F Vi vänder oss också till Guds Moder att hon kärleksfullt vakar över oss och alla människor på vår jord:

Alla Var hälsad Maria…

F Må den Helige Josef, be för oss och beskydda oss från allt ont, så som han tog hand om Guds Son på jorden.

Alla Amen.

 

F Heliga tre Konungar kom från Östern för att ge Dig, Herre, sin hyllning. Så ber vi Dig att besöka vårt hem, där vi alltid vill hylla Dig, Du konungarnas Evige Konung.

Med Caspar vill vi offra Dig vår tillbedjans rökelse, med Melkior vill vi offra Dig trohetens guld och med Baltasar vill vi med ett heligt liv vörda Din heliga död och Din ärorika uppståndelse.

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

F Gör vårt hem till Din boning och överge oss aldrig.

Beskydda oss från allt ont till kropp och själ genom Ditt Heliga Namn.

Sänd Dina Heliga Änglar att vaka över oss så att vi alltid håller oss till Dig och aldrig upphör att höja tacksägelsens lov i våra hjärtan.

Du som med Fadern och den Helige Ande lever och råder från evighet till evighet.

Alla Amen.

 

Någon bestänker nu ytterdörren (finns fler ytterdörrar bestänks även de) med vigvatten. Någon skriver årtal och C+M+B över eller på dörren (20*C+M+B+22) Efter det ber någon:

 

F Gud, vår Himmelske Fader, ledsaga alla som går ut och in genom denna dörr med Din välsignelse.

Håll Din beskyddande hand över detta hus under hela det nya året.

 

På de Heliga Caspars, Melkiors och Baltasars förbön välsigne Kristus vår boning, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

 

Medeltida Bön till Heliga Tre Konungar

Heliga Tre Konungar, Caspar, Melkior och Baltazar, jag ber er vid vart och ett av era namn. Jag ber er för den Konungs skull, Han som är Konung över alla kungar, Han som ni var värdiga att få se liggande i sin Moder Marias famn, att ni ville hjälpa och trösta mig i all min sorg och nöd, i dag och alla andra dagar.

Jag ber er ödmjukt, att ni ville vara mina talesmän inför vår Herre Jesus Kristus, Han för vars skull ni lämnade era egna riken och blev främlingar i främmande land för att få se och offra till Honom era dyrbara gåvor: guld, rökelse och myrra.

Jag ber er att ni blir förebedjare för mig inför Honom, så att Han genom er bön räddar och skyddar mig idag från alla mina fiender och ovänner, som kan skada mig till liv, själ, heder och ära, och även skydda mig från bråd död och annat ont. Amen.

 

Dragning av Skyddshelgon vid Epifania I

Högtidlig Form

Den 14 februari firade de gamla romarna början på festligheterna för en av sina gudar och i samband med detta drog unga män lott om vem som skulle vara den särskilde vännen under året. Detta höll man på med även långt in i kristen tid då kyrkoläraren, den Helige Franciskus av Sales (1567-1622, 24 jan.) kristnade denna sed med ett mer upphöjt innehåll: att be om helgonens vänskap under det kommande året. Detta helgon skulle man sedan försöka efterfölja. Lottdragningen brukade äga rum på kvällen, den 14 februari, som är den Helige Martyren Valentins dag (jfr. den mer hedniska seden med Alla hjärtans dag).

Jämsides med denna tradition har vi också klosterseden att ge varje ordensmedlem ett särskilt skyddshelgon vid det nya årets början (6 januari). Särskilt hos Gråbröderna (Conventualfranciskanerna) och vissa andra ordnar hålls denna tradition levande. Men den har mer och mer spridit sig till familjer, särskilt i USA och andra engelskspråkiga länder.

Om man väljer den Helige Valentins dag eller Epifania är oväsentligt. Själva idén med att inbjuda till vänskap med helgonen genom denna sed är långt viktigare och kan ge impulser till ett mer helgat liv hos oss alla.

Man förbereder små lappar i en skål med helgonens namn. Ta alla de namn som står i Allhelgonalitanian (denna litania finner man exempelvis i Oremus eller Cecilia). Undantag är Guds Moder och den Helige Josef, som enligt tradition är allas skyddshelgon! Man lägger lapparna hopvikta i en skål. Dessa kan man sedan använda år efter år. Dragningen bör ske vid ett högtidligt tillfälle, exempelvis familjens middag eller gemensamma aftonbön, antingen kvällen före eller under själva Epifania (6 januari). Familjens huvudman leder andakten. Är någon gäst närvarande eller någon i familjen frånvarande drar man skyddshelgon även för honom eller henne.

Hos exempelvis Gråbröderna dras även ett skyddshelgon för själva huset. Hos bröderna är det också brukligt att man får ett mer utarbetat minneskort med årets skyddshelgons namn. På kortet brukar stå, förutom helgonets namn: datum för helgonets firande (då man bör gå i Mässan) samt något valspråk från helgonet eller någon andlig mästares verk.

 

De som vill utföra denna ”lottdragning” ensamma, kan be samma böner men behöver förstås inte göra några lappar. Det räcker med att ex. blunda och låta fingret peka ut något helgon i Allhelgonalitanian.

 

Se även introduktion och kortare bön för utdelning av skyddshelgon vid Pragprocessionen (med Jesusbarnet av Prag)

 

F I Faderns och Sonens + och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

 

Någon i familjen

Läsning ur Aposteln Petrus första Brev:

Lev ett alltigenom heligt liv, liksom Han som har kallat er är helig. Det står ju skrivet: ’Ni ska vara heliga, ty jag är helig.’ Om ni säger Fader när ni åkallar Honom som dömer var och en efter hans gärningar utan hänsyn till person, lev då i gudsfruktan under den tid ni vistas här. Ni har renat era själar genom att lyda sanningen och kan leva i uppriktig kärlek till era bröder. Älska då varandra av hela ert hjärta. När ni kommer till Honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av Honom, då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. (1 Petr. 1:15-17, 22; 2:4).

Så lyder Herrens ord

Alla Gud vi tackar Dig.

 

F Gud har gett oss en familj som ingen utom Han själv kan räkna. Genom Dopet tillhör vi Kyrkan, som är vår andliga familj. Kyrkans familj består av den Kämpande eller Stridande Kyrkan på jorden, vilken ännu är på väg mot målet: Himmelen. Till denna familj hör också de som dött i tron på Jesus Kristus, men som ännu inte är färdiga i sin rening för få att komma in i den eviga glädjen. Den delen av Kyrkans familj kallar vi för den Lidande eller den Renande Kyrkan.

I Himlen hos Gud har vi de lyckligaste av familjens alla medlemmar, och den delen av Kyrkan kallar vi för den Triumferande eller Segrande Kyrkan, för där är helgonen som redan nu är i den eviga glädjen hos Gud.

Helgonen är våra syskon i Kyrkans familj och deras glädje är inte fullständig förrän vi alla har nått fram till Gud. De hjälper oss genom sin förbön och sitt föredömliga liv på jorden. De visar att det är möjligt att älska Gud över allting och sin nästa som sig själv.

Låt oss nu be den Helige Ande att Han utser för var och en ett särskilt skyddshelgon för det år som just har börjat.

Vi har visserligen redan fått skyddshelgon genom dopet, men vem kan säga att han eller hon har för många vänner?

Låt oss nu be tillsammans:

 

Alla Kom, Guds egen andedräkt, kom Du rena, varma fläkt av Guds Rikes ljuvlighet.

F Kom och fyll vår fattigdom, kom med all Din rikedom, kom och lys vår vilsenhet.

Alla Gjut Ditt mod i rädda bröst, bo i oss och var vår tröst, bli vår värme, bli vårt stöd.

F vilan när vår nöd blir lång, frihet mitt i livets tvång, svalka mitt i smärtans glöd.

Alla Ande, salighetens ljus, gläd vårt hjärta med Ditt rus, bli dess tysta jubelskri.

F Utan Dig är allting dött, åldrat, kraftlöst, tomt och trött under tidens tyranni.

Alla Tvätta rent det fläckade, vät med dagg det torkade, läk vår oros djupa sår.

F Väck till liv det domnade, värm ur död det stelnade, samla dem som vilse går.

Alla Kom med enhet, kom med frid, gör vår tid till hoppets tid, andas i vår längtans bön.

F Gör oss visa av Ditt råd, gör oss goda av Din nåd, ge oss härlighetens lön.

Alla Amen.

F Helige Ande, kom, uppfyll Dina troendes hjärtan,

Alla och tänd i oss Din kärleks heliga eld.

F Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, Du låter oss visa vår vördnad för alla Dina helgon. Låt oss känna stödet från dessa förebedjare som ingen kan räkna, och visa oss för deras skull Din gränslösa barmhärtighet.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Var och en får nu tilldelat eller själv dra en lapp med ett helgonnamn på.

När de närvarande har fått sina skyddshelgon och man har dragit för eventuellt frånvarande familjemedlemmar eller vänner, tackar man med följande avslutningsbön:

 

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

F Må helgonens förbön, Herre, vara vår hjälp för oss på jorden, och låt vår vördnad för dem förena oss med den stora härskaran i Himmelen.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

F Alla ni Guds helgon,

Alla bed för oss att vi blir värdiga Kristi löften. Amen.

 

Försök att lära dig så mycket som möjligt om det helgons liv, som nu har blivit din beskyddare för det nya året. Katolsk Bokhandel i Stockholm samt Lilla Thérèse Bokhandel i Göteborg (sök på nätet) kan säkert tillhandahålla lämplig litteratur på olika språk om din nye himmelske vän.

Det är brukligt att man ber ett Ära vare Fadern varje dag för att tacka Gud för skyddshelgonet man fått:

 

Helige/a N. be för mig

att jag blir värdig Kristi löften. Amen.

Ära vare Fadern…

 

Dragning av Skyddshelgon vid Epifania II

Enklare Form

 

F I Faderns och Sonens + och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

F Vår hjälp är i Herrens Namn.

Alla Hans som har skapat himmel och jord.

 

F Låt oss nu be den Helige Ande att Han utser för var och en ett särskilt skyddshelgon för det året som just har börjat. Vi har visserligen redan fått skyddshelgon genom dopet, men vem kan säga att han eller hon har för många vänner?

Låt oss nu be den Helige Ande att Han utser det helgon som ska skydda och leda oss under detta nya år:

 

(Cecilia nr. 452)

Kom, Helige Ande, kom, Du mitt sanna ljus.

Kom, Du fördolda skatt.

Kom Du eviga liv.

Kom, Du som ingen har känt.

Kom, Du namnlösa glädje som aldrig tar slut.

Kom, Du frälsningens mål.

Kom, Du som väcker oss upp ur vår sömn.

Kom, Du de dödas uppståndelse.

Kom, Du som ingen har sett, orörd och ofattbar.

Kom, Du som bor ovan alla himlar men

                           kommer till oss och är nära.

Ständigt åkallar man Ditt Namn,

                           men Ditt väsen kan ingen förstå.

Kom, Du som själv är min längtan.

Kom, Du tröst för min arma själ.

Kom, Du min andedräkt och mitt liv,

Helige Ande, min fröjd och min ära.

Kom, Helige Ande, kom, Du mitt sanna ljus.

 

F Helige Ande, kom, uppfyll Dina troendes hjärtan,

Alla och tänd i oss Din kärleks heliga eld.

 

F Låt oss be. Allsmäktige, Evige Gud, Du låter oss visa vår vördnad för alla Dina helgon. Låt oss känna stödet från dessa förebedjare som ingen kan räkna, och visa oss för deras skull Din gränslösa barmhärtighet.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

F Alla ni Guds helgon,

Alla bed för oss att vi blir värdiga Kristi löften. Amen.

 

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande. Såsom det var av begynnelsen, nu är och ska vara,

från evighet till evighet. Amen.

F Må helgonens förbön, o Herre, vara vår hjälp för oss på jorden, och låt vår vördnad för dem förena oss med den stora Härskaran i Himmelen.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Var och en kommer nu fram och får lappen med helgonets namn.

 

 

Välsignelse av Klostrets Celler under

Herrens Uppenbarelses Fest

 

Man brukar börjar i kyrkan/kapellet, där prästen eller klostrets föreståndare,

(om prästvigd iklädd rochett och vit stola), framför altaret läser:

 

F Från Orienten kom de Vise Männen till Betlehem för att tillbe Herren och offra dyrbara gåvor: guld till den store Konungen; rökelse till den Sanne Guden; myrra till Honom som skulle dö. Halleluja.

Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du som (denna dag) med stjärnan ledde hedningarna till Din enfödde Son, led även oss, som redan känner Dig i tron, till att skåda Hans härlighet i Himmelen. Genom Honom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

Rökelse läggs i det förberedda turibulum. Altaret incenseras.

 

Vid ytterdörren:

F Herren välsigne + vår ingång och vår utgång och bevare oss från allt ont så att vi en gång kan få träda in genom Evighetens Portar till det eviga livet.

Alla Amen.

F Gud, vår Himmelske Fader, ledsaga alla som går ut och in genom denna dörr med Din välsignelse.

Håll Din beskyddande hand över detta kloster under hela det nya året.

Alla Amen.

F På de Heliga Caspars, Melkiors och Baltasars förbön välsigne Kristus vår gemenskap, i Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Alla Amen.

 

Dörren bestänks med vigvatten och välsignelsen markeras med att med krita skriva årtal och CMB eller med välsignelseremsa som sätts upp.

För år 2022 blir det: 20*C+M+B+22 (på latin: Christus Mansionem Benedicat = Kristus välsigne denna boning). Påminnelse även om de vise männen, Caspar, Melchior och Balthasar.

 

Vid första rummet/klostercellen ber man:

Antifon Res dig upp, klädd i ljus, Jerusalem, för Han som upplyser dig kommer: över dig skiner Herrens härlighet.

Fader vår…

F Herre, lyssna till min bön;

Alla Och låt mitt rop komma inför Dig.

F Låt oss be. Herre, Allsmäktige Gud, välsigna detta rum, så att hälsa, kyskhet, själsstyrka, ödmjukhet, godhet och lugn, iakttagandet av Guds Lag och lovprisning av Gud Fadern, och Sonen och den Helige Ande alltid råder härinne.

Och låt denna välsignelse + alltid råda i detta kloster och över de Gudsvigda som bor här.

Genom Jesus Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

Prästen eller klostrets föreståndare bestänker rummet med vigvatten och incenserar utrymmena. I de följande rummen tar man bönen från och med antifonen "Res dig…" och emellan rummen/klostercellerna kan man sjunga "Magnificat…" eller en julsång.

 

Dragning av Skyddshelgon i en Ordenskommunitet

En franciskansk tradition, särskilt hos Gråbröderna (Conventualfranciskanerna), vid Epifania.

När kommuniteten samlas till en av måltiderna vid denna fest, ber man följande böner och klostrets föreståndare drar sedan ett skyddshelgon för året åt varje medlem.

Helgonnamnen kommer från Ordens Allhelgonalitania och varje bild/kort med namnet brukar också ha en fras från NT eller från ordensgrundarens skrifter som ”andligt program” för den som får respektive helgon till beskyddare.

Om någon av kommunitetens medlemmar inte är närvarande, drar man ändå ett skyddshelgon även för honom eller henne.

Man ber sedan ett Ära vare Fadern varje dag under året som bön om skyddshelgonets beskydd och ledning.

Man inleder med Veni Creator. Avlatsbön, som är fullständig om den sjungs offentligt under Pingsten. (Ench. Ind. nr. 26) Latinsk text troligen Hermanus Maurus (ca 780-856):

 

Veni, Creátor Spiritus, mentes tuórum vísita,

imple supérna grátia, quae Tu crásti péctora

 

Qui díceris Paráclitus, donum Dei altíssimi,

fons vivus, ignis, cáritas et spiritális únctio.

 

Tu septifórmis múnere, dextrae Dei Tu dígitus,

Tu rite promíssum Patris sermóne ditans gúttura.

 

Accénde lumen sénsibus, infúnde amórem córdibus,

infírma nostri córporis virtúte firmans pérpeti.

 

Hostem repéllas lóngius pacémque dones prótinus;

Ductóre sic Te práevio vitémus omne nóxium.

 

Per Te sciámus da Patrem noscámus atque Fílium

Te utriúsque Spíritum credámus omni témpore. Amen.

 

Översättning:

Kom, Skaparande, med Din tröst, Din boning tag i våra bröst. Sänd riklig nåd från höjden ned och oss för Himmelen bered.

 

Du Tröstare och Ordets Tolk, Guds nådeskänk till jordens folk. Du själens glädje underbar, Du kärleks källa evigt klar.

 

Med Din goda gåvor sju Guds nådeverk fullbordar Du. Du lär med skilda tungors ljud all världens folk att prisa Gud.

 

Ditt ljus i våra hjärtan tänd, från jorden dem till Himlen vänd. Du all vår svaghet känner väl, så stärk oss nu till kropp och själ.

 

Vår fiende ifrån oss driv, med fridens gåva hos oss bliv. Att fria från allt ont vi må, på Dina vägar trygga gå.

 

Gud Fadern, Du oss känna lär och vittnesbörd om Sonen bär. Du visar oss Guds härlighet i evigheters evighet. Amen.

 

F Du sänder ut Din Ande och skapar allt;

Alla och Du förnyar jordens ansikte.

F Låt oss be. Gud, Du upplyser de troendes hjärtan med Din Andes ljus, ge oss nåden att alltid vilja det goda och det sanna och att alltid åtnjuta Din tröst. Du ser än en gång, Herre, hur vi inte litar på våra egna krafter, men har allt vårt hopp i Dig: låt, i Din godhet, Dina helgon skydda oss från alla motgångar och leda oss på vägen till Dig. Om detta ber vi genom Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Man väljer nu skyddshelgon genom dragning för var och en.

Som regel brukar man aldrig lägga ordensgrundarens namn i skålen, då denne är varje medlems beskyddare.

När detta är gjort och man eventuellt läst vars och ens ”andliga råd” (kanske med föreståndarens kommentarer…) så avslutar man med att sjunga eller recitera psalm 151:

 

F Lova Gud i Hans helgedom,*

lova Honom i Hans mäktiga Himmel!

Alla Lova Honom för Hans väldiga gärningar,*

lova Honom för Hans stora härlighet.

F Lova Honom med basunklang,*

lova Honom med harpa och lyra.

Alla Lova Honom med puka och dans,*

lova Honom med strängaspel och pipa.

F Lova Honom med klingande cymbaler +

lova Honom med dånande cymbaler.*

Allt vad anda har, lova Herren!

Alla Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande.*

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

 

F Låt oss be. Gud, Du har velat komma oss till mötes i vår svaghet och på vår väg ge oss närvaron och förebilden av Dina helgon, låt oss i sanning vörda deras förtjänster, så att vi kan åtnjuta deras beskydd och framför allt bli efterföljare till deras liv, och gå i deras fotspår. Genom Kristus vår Herre.

Alla Amen.

 

 

Söndagen efter Epifania

Herrens Dops Fest

 

Från 700-talet har man i väst firat Epifanias oktavdag som åminnelse av Jesu Dop, inledningen på Hans offentliga verksamhet.

I det romerska kalendariet gav man dagen 1960 namnet Herrens Dop. 1969 förlades den till söndagen efter Trettondedagen (Epifania).

Detta är allas vår gemensamma Dopfest.

I många kyrkor förnyar man idag sina Doplöften. Görs det inte i kyrkan borde man göra det privat. Dopet är den gudomliga gåvan som gör oss till den Himmelske Faderns barn och lemmar i Kristi Kyrka. Det är verkligen en stor nåd att tacka för denna dag!

Partiell avlat ges till de troende som förnyar sina doplöften. Denna avlat är fullkomlig vid förnyelsen under Påskvakan samt på årsdagen av det egna Dopet (Ench. Ind. nr. 28 § 2).

 

Med Herrens Dop är Kyrkans liturgiska firande av jultiden avslutad även om firandet av Herrens frambärande i templet har julens tema. Därför sjunger man julsånger bl.a. i Polen ända till den 2 februari, Kyndelsmässodagen.

 

Högtidlig Förnyelse av Doplöftena

Doplöftena förnyar man varje år under Påsknattens vaka, som är den förnämsta av alla Kyrkans gudstjänster. Det är brukligt att man även förnyar dem på Jesu Dop (söndagen som avslutar jultiden) samt på den egna årsdagen av dopet eller vid andra tillfällen då man i gemenskap med trossyskon påminns om dopet, som förenar oss till en familj i Guds Namn.

Förnyelsen av Doplöftena under Påsknattens liturgi ger oss fullkomlig avlat (Ench. Ind. nr. 28 § 1). 

Denna förnyelse av Doplöftena kan användas i familjen eller i en bönegrupp och ledas av någon lekman, om ingen präst eller diakon är närvarande.

 

F Kära bröder och systrar, genom påskens mysterium har vi blivit begravda med Kristus i Dopet, för att vi ska leva med Honom i det nya livet.

(I dag firar vi Herrens dop i Jordanfloden av Johannes Döparen och tackar också för vårt eget dop).

Vi ska nu med glädje förnya våra Doplöften, varigenom vi har tagit avstånd från Satan och det onda och lovat att tjäna Gud i Hans Heliga Katolska Kyrka.

Därför frågar jag er:

 

Tar ni avstånd från synden,

för att leva i Guds barns frihet?

Alla Ja.

Tar ni avstånd från det ondas lockelse,

så att synden inte kan behärska er?

Alla Ja.

Tar ni avstånd från Djävulen,

som är syndens upphovsman och furste?

Alla Ja.

Tror ni på Gud Fader Allsmäktig,

himmelens och jordens Skapare?

Alla Ja.

Tror ni på Jesus Kristus, Hans enfödde Son, vår Herre, som föddes av Jungfrun Maria, led och blev begraven, som uppstod från de döda och nu sitter på Faderns högra sida?

Alla Ja.

Tror ni på den Helige Ande, den Heliga Katolska Kyrkan, de Heligas Samfund, syndernas förlåtelse, köttets uppståndelse och ett evigt liv?

Alla Ja.

Gud, den Allsmäktige, vår Herres Jesu Kristi Fader, som fött oss på nytt genom vatten och Helig Ande och förlåtit våra synder, må Han genom sin nåd bevara oss till det eviga livet i Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

Eventuellt välsignar prästen eller diakonen nu vigvatten (= dopvatten) som de närvarande bestänks med. Om ingen präst eller diakon leder akten, kan den som leder bönen gå runt till alla närvarande med ett kärl, i vilket man har vigvatten.

Var och en tar vigvatten med långfingret och gör i tystnad korstecknet.

 

Om förnyelsen av doplöftena äger rum utanför Mässan

kan man fortsätta med följande bön:

 

F Genom Dopet får vi kalla oss Guds barn.

Låt oss nu ge uttryck för vår vilja och längtan att helhjärtat tillhöra Gud, vårt livs ursprung och vårt eviga mål, genom att viga oss till vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Det är Han som har öppnat möjligheten för oss att en dag få komma in i den eviga glädjen i Guds Rike.

Alla Herre Jesus Kristus, i Dina händer och vid Ditt Heliga Hjärta, i Din och vår kärleksfulla Moder Marias och den Helige Josefs närvaro, viger vi oss till Dig.

Låt oss få tillhöra Dig nu och i all evighet.

Tillåt aldrig att vi någonsin skiljs från Dig genom synd, ondska, eller att vi genom likgiltighet vänder oss bort från Din eviga kärlek.

Låt oss få lovprisa Dig under resten av vårt liv genom att vittna för andra om vår glädje över att få tillhöra Dig och så dra allt fler människor Dig.

För av kärlek har Du utgjutit Ditt Dyrbara Blod för alla själar och vi ska inte nöja oss med att i hemlighet bära Din kärlek inom oss!

Jesus, för Dig lever vi.

Jesus för Dig dör vi.

Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi Dig för evigt. Amen.

 

Doplöftenas Förnyelse för Enskilt Bruk

Bön som passar till den privata förnyelsen av Doplöftena.

 

Helige Gud, i dag förnyar jag mina Doplöften, som mina faddrar en gång i mitt ställe avlagt:

Av hela mitt hjärta avsäger jag mig Djävulen och hans makt, alla hans gärningar och all synd.

Helige Gud, Helige Starke Gud, Helige Odödlige Gud, - Heliga Treenighet!

Jag tror på Dig, jag älskar dig, jag vill tjäna Dig, - jag vill tillhöra Dig i livet och i döden, i tid och evighet. Amen.

 

 

23 Januari

Josefs och Marias Bröllop

 

Firandet togs bort från det Romerska Missalet år 1961 men firas fortfarande lokalt i många Stift och Ordenshus. Även om det inte mer firas liturgiskt i hela Kyrkan så borde alla som älskar Maria och Josef komma ihåg deras bröllopsdag! Gör exempelvis denna dagen till en förbönsdag för alla äkta makar.

Den franske andlige författaren, som skulle få titeln ”doctor christianissimus”, Jean le Charlier de Gerson (1363-1429), var den store förespråkaren för firandet av Marias och Josefs bröllop. Gerson komponerade ett officium för detta firande. Han påstod att Josefs och Marias bröllop hade firats redan tidigare av Augustinerna i Milano den 19 mars. Gerson lyckades introducera firandet genom en vän i den berömda katedralen i Chartres.

Påven Paulus III (1534-1549) tillät först Franciskanerna år 1537 och sedan även de andra Ordnarna att fira Bröllopet den 7 mars varje år, genom att använda Officiet för Marie Födelse (man bytte då ut ordet ”födelse” mot ”förmälning”). De olika ordnarna firade detta på olika dagar tills samme Påve, Paulus III gav uppdraget till Dominikanen Pietro Aurato att författa ett eget officium för denna fest. Det skulle bli Benedikt XIII (1724-1730) som den 22 augusti 1725, efter ansökan från de stater och kungadömen som hade bett den Heliga Stolen om att officiellt får fira detta i alla sina kyrkor, gjorde detta till ett firande för hela Kyrkan och stadfäste dagen till den 23 januari.

 

Trots att den Helige Josef, enligt mystikern, den Vördnadsvärda Maria av Jesus från Agreda (1602-1665), hade avlagt kyskhetslöfte vid tolv års ålder, blev just han utvald av Gud till att bli den Heliga Jungfruns make och Guds Sons fosterfar. När prästerna i Templet kallat samman ogifta och lämpliga män för att utse en make åt Maria, som ju blivit uppfostrad sedan tre års ålder i Templet, ville Josef först inte delta, p.g.a. detta löfte samt att han var trettiotre år gammal, emedan Maria var fjorton år. Josef lydde emellertid och den Allsmäktige visade vem som var den utvalde genom att låta liljor växa på hans stav (därför avbildas han ofta med en lilja i ena handen). Josef och Maria var släkt i tredje ledet (sysslingar).

Den Heliga Jungfruns bröllopsklänning bevarades som en dyrbar relik i Palestina tills den sändes till Konstantinopel år 461. Hennes dräkt hade blomsterbroderier i guld, blått, vitt och violett. Bröllopsklänningen bevaras nu som relik i Chartres katedral, sedan den blev överförd dit av Kejsar Karl ”den skallige” år 877. Många underverk sägs ha ägt rum vid reliken.

Marias vigselring bevaras i San Lorenzokatedralen i Perugia (Italien). Conventualfranciskanen, Påven Sixtus IV (1471-1484) samt Påven Innocentius VIII (1484-1492) var tvungna att ingripa då Perugiaborna och invånarna i Chiusi tog till vapen för att få äga denna unika relik!

Det berättas om en rik kvinna vid namn Waldrada, som hade fräckheten att sätta den Heliga Jungfruns vigselring på sitt finger. Hon bestraffades omedelbart genom att torka ut!

Andra har däremot fått ta emot stora nådegåvor när de vördat ringen vid det altare där den bevaras. Den Salige Pius IX (1846-1878) ville officiellt vörda och hylla ringen vid sitt besök i Perugia år 1857.

Då ringen är mycket klumpig är det inte troligt att den Heliga Jungfrun kunde bära ringen på sitt finger…

 

Hyllningsbön för Josefs och Marias Äkta Förbund

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

Bön avsedd för firandet av Josefs och Marias Bröllopsdag den 23 januari Även avsedd som bön för äkta makar på den årliga bröllopsdagen. Bönen är uppdelad så att man lättare kan be den även gemensamt. Den som önskar be en novena inför denna högtidsdag kan välja ut en bön till Josef (exempelvis från Den Helige Josefs Hemlighet, Ave Maria Publikationer) samt en annan bön till Maria (eventuellt vigningsbönen från den 1 januari) dessa båda böner ber man sedan från den 14 till den 22 januari.

 

F Välsignad vare Du Gud för kärlekens gåva. Välsignad vare Du Gud som har utsett Josef och Maria för varandra. Välsignad vare Du Gud som i äktenskapets heliga förbund ger oss ett tecken på Din eviga kärlek till oss människor.

Alla Välsignad och upphöjd vare Du Gud i evighet för Din omsorg om allt och alla.

F Helige Josef, du rättfärdige man som Herren den Allsmäktige har utvalt till brudgum och make åt den Heliga Jungfrun Maria. Endast du var värd i Guds ögon att föra det Eviga Ordets Moder till ditt hus och ingå äktenskapets heliga förbund med henne. Din rena kärlek till Gud genom din kärlek till Maria strålar inför oss än idag. Ditt heliga äktenskap vittnar tydligt och klart om din totala lydnad för Guds vilja.

Alla Må dina heliga dygder förmedlas till alla äkta par.

F Välsigna, Helige Josef, alla män som enligt Guds Vilja ska ingå äktenskapets heliga förbund. Bed för dem att de upptäcker Guds tecken som visar dem den kvinna som ska vara vid deras sida för resten av deras liv. Välsigna deras bröllopsdag, så att de får insikt om att deras förbund inte bygger på mänsklig kraft, utan på Guds nåd och kärlek.

Alla Välsigna alla äkta makars gemensamma liv och hjälp dem att alltid se på varandra som Guds stora kärleksgåva.

F Beskydda dem från delade hjärtan och allt som skiljer dem från varandra. Helige Josef, välsigna deras förbund så att de enligt Skaparens Vilja får barn, frukt av den gemensamma kärleken.

Välsigna den tid som de äkta makarna får leva tillsammans, att den blir helgad genom bön och gemensam längtan efter Guds Rike.

Välsigna, du kärleksrike make och far, all den strävan efter fullkomlighet som måste finnas i alla äkta makars liv, så att de får vittna inför världen om den kärlek som aldrig förgår.

Alla Helige Josef, bed för oss och för alla familjer. Amen.

 

F Heliga Maria, Herren är med dig. Du utvalda bland alla kvinnor att vara Moder till Guds Eviga Ord, Jesus Kristus. Herren utvalde dig och den Helige Josef att ingå äktenskapets heliga förbund. Ingen har kunnat leva detta förbund på ett så upphöjt och heligt sätt som ni gjorde. Er kärlek var ren och fullkomlig därför att den var grundad i er kärlek till Gud. Ingen prövning kunde förminska eller försvaga er kärlek.

Du Josefs heliga maka,

Alla välsigna alla kvinnor som är kallade av Gud att ta emot äktenskapets heliga sakrament.

F Välsigna deras hjärtan, så att de får de nådegåvor som behövs för att leva i orubblig trohet och viljan att ära Gud i sitt äktenskap.

Välsigna deras bröllopsdag med din och Jesu heliga närvaro, så som ni var med brudparet i Kana denna viktiga dag.

Uppmuntra alla äkta makar till lydnad för Guds Vilja i allt och bed din älskade Son att förvandla alla svårigheter och tillkortakommanden till tecken på att det är Han som bär deras kärlek.

Alla Heliga Moder, inge alla äkta par något av din rena och starka kärlek.

Välsigna dem och låt dem få leva i den hjärtats enhet som fanns mellan dig och Josef.

F Du den Gudomliga Kärlekens Moder, vaka över deras familjer, så att friden, förståelsen och kärleken alltid råder i deras hem, så att de en gång blir värdiga att komma till det Eviga Hemmet i Himmelen. Amen.

Alla Välsignad vare Du Gud för Josefs och Marias äktenskap. Låt deras kärlek, som hade sin källa i Dig, värma våra kalla hjärtan och välsigna alla kristna äktenskap och familjer. Amen.

 

Tillägg för äkta makar på Bröllopsdagen:

 

Heliga makar, Josef och Maria,

välsigna oss och vår kärlek.

Välsigna vårt äktenskap och vår trohet mot Gud

genom troheten mot varandra.

Välsigna och beskydda oss så att ingen mänsklig svaghet kan vanställa kärlekens skönhet,

den kärlek som vi är kallade att leva i och ge varandra.

Vi vet inte hur lång tid vi får leva tillsammans,

därför ber vi er om stöd så att vi inte förlorar tid

och energi med att se på det som är ovidkommande.

Hjälp oss att dag för dag, stund för stund upptäcka vilken stor kärleksgåva Gud har gett oss genom att vi får leva tillsammans.

Josef och Maria, må er kärlek vara vår inspirationskälla till att gå allt längre på fullkomlighetens och helighetens väg, Gud till ära och våra själar till frälsning. Amen.

 

Välsignelse av Äkta Makar

På Josefs och Marias Bröllopsdag Den 23 januari

 

P/D Låt oss anbefalla dessa äkta makar åt Gud, dessa som genom äktenskapets sakrament har förenats i Kristus i ett äkta förbund.

Låt oss be att Herren välsignar dem med sin rika nåd och låter dem leva i trogen kärlek till varandra.

 

Gud, all kärleks källa, vänd nu Din blick till Dina tjänare och tjänarinnor som ber om Din välsignelse i dag på den Helige Josefs och den Heliga Jungfru Marias  bröllopsdag.

Skydda dessa äkta makar, ge dem kärlekens och fridens gåvor, och låt dem efterlikna de heliga män och kvinnor som prisas lyckliga i den Heliga Skrift för att ha uppfyllt Din Heliga Vilja.

Må de förlita sig på varandra och i varandra se en jämlike och medarvinge till nådens liv, må de älska och hedra varandra med samma kärlek som Kristus har älskat Kyrkan med.

Vi ber Dig, Herre, för dessa Dina tjänare, att de intill livets slut förblir förenade med trons och Dina budords band i obrottslig trohet mot varandra.

Må de behaga Dig med sina liv, må de stärkas av Kristi Evangelium och bli Hans vittnen inför alla.

Må de leva ett långt och lyckligt liv tillsammans och till sist nå fram till saligheten i Ditt Himmelska Rike.

Genom Jesus Kristus + vår Herre.

Alla Amen.

 

 

2 februari

Herrens Frambärande i Templet

 

Herrens Frambärande i Templet - Kyndelsmässodagen är en av de äldsta Mariafesterna. Under 600-talet var det den andra i rangordningen efter Marie Upptagning i Himmelen med kropp och själ den 15 augusti.

Allt vad som bärs fram av Guds Moder och den Helige Josef är välbehagligt inför Gud. Be dem därför att bära fram ditt liv och allt du har på ditt hjärta.

 

Denna dag kallas i Kyrkan för ”De vigdas dag”. Vi ber då särskilt för kallelser till ordenslivet och ber om Guds Moders beskydd för dem som vigt sina liv åt Gud. Vi förnyar också vår egen vigning t.ex. om vi blivit vigda till Maria genom exempelvis Militia Immaculatae (Marie Härskara) eller om vi privat någon gång gjort en högtidlig vigningsakt till Gud, Hans Moder eller till den Helige Josef.

 

Då Kristus är det sanna Ljuset som bars fram i Templet välsignar Kyrkan i sin liturgi denna dag alla andaktsljus. Det är därför brukligt att man tar med sig de ljus som man använder under året - åtminstone några - för att få dem välsignade i Mässorna under dagen.

Många heliga personer har påpekat vikten av att använda just välsignade ljus i sitt hem. Ljus kan visserligen välsignas när som helst under året, men detta är den särskilda dagen då Kyrkan har en sådan välsignelsehandling i sin liturgi och då bör vi ta vara på detta tillfälle. Om man får ljus i kyrkan denna dag är det brukligt att man tar med sig dem hem och låter dem brinna vid dagens högtidligaste måltid eller kvällsandakt.

 

Välsignelse av Andaktsljus

Ur Oremus 2008

 

P/D Vår Herre och Frälsare säger: Jag är världens ljus.

Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

 

Låt oss be. Herre Jesus Kristus, den levande Gudens Son, välsigna + dessa ljus i kraft av Ditt offer på Korset.

Liksom ljuset där segrade över mörkret för evig tid, så må dessa ljus, varhelst de tänds och ställs, förjaga mörkrets furste och all hans makt, så att han inte längre vågar oroa och hota Dina tjänare, Du Allsmäktige Gud, som lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

Eller:

 

Låt oss be. Herre Jesus Kristus, Du sanna ljus som lyser för varje människa i denna värld: välsigna + detta (dessa) ljus. Liksom det (de) ska förjaga mörkret och upplysa natten, så låt den Helige Andes ljus och eld upplysa och värma våra hjärtan, så att vi finner vägen genom denna världens mörker och faror hem till Ditt oförgängliga ljus, där Du bor med Fadern och samme Helige Ande lever och råder i evigheters evighet.

Alla Amen.

 

Bär fram mitt Hjärta

Ur Oremus 1909

Bön som passar särskilt för Herrens Frambärande i Templet,

men även som överlåtelsebön på andra Mariadagar.

 

Heliga Guds Moder, du har (i dag) i Templet i Jerusalem burit fram din ende Son åt din Himmelske Fader som ett offer. Du visste vad det innebar; enligt profeterna skulle Messias genom en smärtsam död frälsa människosläktet från synden. Därför sade den gamle Simeon till dig, att din Son skulle vara till fall eller upprättelse för många och att ett svärd också skulle genomborra ditt Hjärta. Ändå bar du fram din Son för vår frälsning. Goda Moder, när du har gjort så mycket för våra själars räddning kan jag därför hoppas på dig.

Jag kommer med förtroende till dig, barmhärtighetens Moder. Ta mig under ditt moderliga beskydd och anbefall min själ åt din Son, så att Hans lidande och död blir min frälsning.

Du har (denna dag) burit fram det käraste du ägde, din ende Son. Också jag vill lägga ett offer på Herrens altare, det bästa jag äger: mitt hjärta. Men jag är rädd för att Gud inte tar emot det, då det inte är rent. Men om du, min Moder, bär fram det i dina obefläckade händer, tar Han säkert emot det. Därför ber jag dig, att du bär fram mitt hjärta till Fadern och ber Honom att Han tar emot det för sin Sons skull och för den kärlek Han har för dig.

Du bar fram din förstfödde (i dag) enligt Mose lag och friköpte honom från tempeltjänsten med de fattigas offergåva. Goda Moder, bär också fram mig inför Gud. Jag vill helga mitt liv åt Herren i den livssituation där Han har ställt mig.

Jag ber om Himmelens välsignelse så att hela mitt liv blir till förhärligande av Gud och för min själs och andra själars frälsning. Amen.

 

Var hälsad, Du Ljusbärerska

Ur Oremus 1909

Bön som passar för exempelvis Herrens Frambärande i Templet.

Be den gärna växelvis när man ber den gemensamt.

 

Var hälsad, Maria, Guds Moder.

Var hälsad, du ljusbärerska.

Var hälsad, Maria, Jungfru, Moder och Tjänarinna,

Jungfru för Kristi skull som föddes ur din jungfrulighet,

Moder för Herrens skull som du bar i ditt sköte

och ammade vid ditt bröst,

tjänarinna för Guds Sons skull som antog en

tjänares gestalt.

Var hälsad, Maria, vår jords klenod,

du ständigt brinnande lampa,

du Jungfrurnas krona, du den rätta lärans spira,

du oförstörbara tempel,

platsen där Kristus, som hela världen

inte kan rymma, har tagit sin boning,

Moder och Jungfru.

Var hälsad, som i ditt heliga jungfrusköte inneslutit

den Omätlige och Oändlige,

du genom vilken den Heliga Treenigheten tillbedes

och förhärligas,

du som i dig burit Faderns Enfödde Son,

Guds Eviga Ord,

du som utan att ha plöjt eller sått

bar en skörd som aldrig vissnar.

Var hälsad, Maria, Guds Moder,

om vilken profeterna siat,

genom vilken herdarna lovade Gud och med

änglarna sjöng sången om fred.

Var hälsad, Maria, genom vilken den

fallna skapelsen upptas i Himmelen,

genom vilken glädjens olja utgjuts

över världen.

Var hälsad, Maria, du som prisas av änglarna

och äras av ärkeänglarna med

himmelska hymners ljud. Amen.

 

Bön till Guds Moder

 vid Firandet av Herrens Frambärande i Templet

Ur Il Libro delle Novene, 1998

Denna bön kan givetvis användas även vid andra tillfällen än just den 2 februari

 

Du allra lydigaste Jungfru, för den ödmjukhet med vilken du följde en lag som inte var gjord för dig, ber jag dig att hjälpa mig så att jag blir alltmer trogen mina förpliktelser.

Var hälsad Maria…

 

Du Obefläckade Jungfru, trots att du födde ett barn med din Jungfrulighet intakt, underställde du dig reningsriten, därför ber jag dig att utverka åt mig kyskhetens dygd och förmågan att fly undan all synd.

Var hälsad Maria…

 

Du ödmjukaste Jungfru, trots att du var obefläckad och Guds Moder förenade du dig med alla de kvinnor som hade behov av rening, hjälp mig därför att älska ödmjukheten och att inte drivas av den onda viljan att ställa mig över de regler och förordningar som Herren ger oss genom sin Heliga Kyrka.

Var hälsad Maria…

 

Du Förmedlare av all nåd, när du lät Simeon hålla Jesusbarnet i sin famn, uppfyllde du denne gamle man med ljus och lycka, låt även mig få ta emot din Son med hjärtats renhet och glädje i den Heliga Kommunionen.

Var hälsad Maria…

 

Du Smärtfyllda Moder, som med modig tystnad och medvetet accepterande lyssnade till den Helige Simeons smärtsamma profetia som genomborrade ditt Hjärta, låt även mig få styrkan att lida för Gud och för själarnas frälsning.

Var hälsad Maria…

 

Du Obefläckade Jungfru, som utvaldes att offra den Himmelske Faderns och din Gudomlige Son för världens frälsning. Offra även mig varje dag på altaret, genom att förena mig med den Gudomliga Hostian.

Var hälsad Maria…

 

 

Bön för De Gudsvigda och för Kallelser

Pater Joseph Maria Nilsson OFMConv

 

Herre Jesus Kristus, Du Kyrkans Herre och Herde, tack för att Du än i dag går bland de Dina och erbjuder många män och kvinnor ett liv för och med Dig.

Du inbjuder dem med orden: ”Följ mig!”

Herre, skänk stor nåd åt dem som strävar efter att leva ett liv i försakelse för Din skull. Gör dem alltmer trogna Dig, genom ett liv i kyskhet, fattigdom och lydnad, så att deras vittnesbörd om det tillkommande livet blir allt tydligare för alla de möter.

Herre, ge Din kärleksfulla hjälp åt dem som misslyckas med att i trohet mot Dig leva sin kallelse och ibland även misströstar och inte litar på Dig. Herre, kom ihåg den stund då Du kallade dem, Du som inte kan svika i trofasthet! Hjälp dem att resa sig andligen och på nytt följa Dig och leva det liv som Du kallat dem till.

Herre, glöm inte Din Kyrka som har behov av Gudsvigda män och kvinnor för att inspirera och hjälpa andligen Ditt folk. Kalla många män och kvinnor även i vår tid som helhjärtat vill tillhöra Dig. Glöm inte min egen församling när Du söker dem som kan vigas till Dig genom prästämbetet och ordensliv.

Kalla många för Din äras skull. Amen.

Heliga Guds Moder Maria, du prästernas Moder och Drottning, bed för dem och bed för alla de Gudsvigda för vilka du är en särskild förebild och Moder. Amen.

 

 

Idag, på Herrens Frambärande i Templet, den dag då Jesus officiellt vigdes till Gud, passar det att även vi viger oss till Herren genom Maria:

 

Vigning till Jesus Kristus,

 Den Människoblivna Visheten,

 genom Den Saliga Jungfrun Maria

 

Av Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.) vars mest kända verk Den sanna devotionen till den Heliga Jungfrun finns översatt på nästan alla världens språk. Denna vigningsbön - en av de mest kända och älskade bland katoliker – avslutar Montforts främsta verk Kärleken till den Eviga Visheten, författad mellan åren 1703-1704. För den Helige Louis är att äga och bevara visdom samma sak som att söka fullkomlig förening med Kristus och att bära sitt kors i Jesu efterföljd. En ypperlig samling med kommentarer av Montforts skrifter, God alone, har utgivits av Montforts Publications, Bay Shore, N.Y. 11706 USA.

 

Följande vigningsbön är en förnyelse av doplöftena och en vigning till vår Herre genom Jungfru Maria. Den är mer än en enkel bön. Genom att be denna vigningsbön går man in i ett livsprogram, som den Helige Louis kallar frälsningens och helighetens väg, som är kort, lätt, säker och fullkomlig.

Den Helige Louis rekommenderar en period av trettiotre dagar av bön, läsning och andliga övningar som förberedelse innan man viger sig till Jesus, den Eviga Visheten genom Maria.

 

Eviga och Människoblivna Vishet, Jesus, Du som är värd att älskas mest av alla och värd all vår tillbedjan. Sann Gud och sann människa, den Evige Faderns enfödde Son, född av Maria, ständigt Jungfru.

Jag tillber Dig hos Fadern från all evighet och jag tillber Dig när Du befann Dig vid Ditt människoblivande i Marias Jungfruliga sköte, Din upphöjda Moder.

Jag tackar Dig för Din ödmjukhet då Du tog en tjänares skepnad för att rädda mig från Djävulens grymma slaveri.

Jag prisar och ärar Dig för att Du i allt har underordnat Dig Maria, Din Heliga Moder, för att jag skulle kunna bli Din tjänare genom henne.

Jag har inte hållit de löften som har avlagts i mitt namn vid mitt dop. Jag har inte uppfyllt mina förpliktelser och är därför inte värdig att kallas Ditt barn och inte ens Din tjänare. Eftersom det inte finns i mig eller i mitt liv någonting som inte förtjänar Din vrede och avsky, så vågar jag inte komma ensam inför Ditt Heliga och samtidigt milda Majestät. Därför har jag tagit min tillflykt till Din Allraheligaste Moders förbön. Du har ju utvalt henne till att vara Medlare för mig inför Dig. Det är genom henne som jag hoppas att av Dig få en sann ånger och förlåtelse för mina synder samt att uppnå den sanna visheten för alltid.

 

Obefläckade Maria, du Gudomens levande Tabernakel, i dig ville den eviga Visheten vara gömd och bli tillbedd av Änglar och människor!

Du Himmelens och jordens Drottning, allting som är skapat av Gud är underställt ditt Rike. Du syndarnas säkra tillflykt, vars barmhärtighet vi alltid kan lita på. Lyssna till min bön och önskan, som jag kommer med till den Gudomliga Visheten. Ta därför emot mitt löfte och min uppoffring som jag i min litenhet kommer med till dig.

 

Jag, N., trolösa syndare, förnyar och bekräftar i dag i dina händer, du Obefläckade Moder, mina doplöften.

Jag avsäger mig för alltid Satan, hans lockelser och alla hans verk och överlämnar mig helt åt Jesus Kristus, den Människoblivna Visheten, för att frambära mitt kors i Jesu efterföljelse i alla mina livsdagar och härefter bli Honom mera trogen än jag hittills varit.

 

I närvaro av hela det Himmelska hovet, väljer jag i dag, Maria, dig till min Moder och Härskarinna.

Jag överlämnar och viger åt dig såsom din ödmjuke tjänare, min kropp och min själ, det jag är och har, såväl mitt inre som mitt yttre, ända till värdet av alla mina goda gärningar, förflutna, nuvarande och tillkommande, i det jag lämnar dig hel och full rätt att förfoga över mig och allt mitt, enligt ditt gottfinnande till Guds större förhärligande i tid och evighet.

Ta emot, du goda Jungfru, denna gåva och vigning av min tjänst till dig.

Låt denna min vigning ära ditt moderskap i förening med den ödmjuka undergivenhet som den Eviga Visheten haft inför den.

Låt mina löften vara en hyllning till den makt som du och Jesus har över mig syndare och en tacksägelse för de privilegier som den Heliga Treenigheten har gett dig.

Härmed vill jag därför, som din sanne tjänare, hedra och lyda dig i allt.

Heliga Moder, låt mig få bli din älskade Sons tjänare för evigt, för att Han, så som Han har frälst mig genom dig, genom dig också tar emot mig!

Barmhärtighetens Moder, låt mig genom din förbön få Guds sanna Vishet.

 

För att allt detta skall kunna ske, ta upp mig bland dina barn och tjänare som du älskar och undervisar, som du leder, livnär och beskyddar.

Trogna Jungfru, låt mig i allt få bli en trogen lärjunge, efterföljare och tjänare åt den Människoblivna Visheten, din Son Jesus Kristus.

Hjälp mig genom din förbön och ditt föredöme att uppnå Hans jordiska livs mognad för att sedan få del av Hans härlighet i Himmelen. Amen.

 

Tacksägelsebön för Vigningens Gåva

Helige Louis Grignion de Montfort (1673-1716, 28 apr.)

Han råder dem som vigt sig till Jesus genom Maria att dagen därpå tacka för vigningens gåva. Denna bön är tagen ur hans verk Marias Hemlighet.

Precis som hans högtidliga vigning ovan, ska den bara användas av dem som verkligen har vigt sig till Maria, d.v.s. gjort vigningen till ett livsprogram.

 

Jesus, jag tackar Dig för att Du har inspirerat mig till att viga mig till Din Moder. Hon kommer nu att hjälpa mig med allt: att lyfta mig ur min mänskliga misär och att bli allt mer förenad med Dig. Utan henne går jag under i min egoism. Ja, jag har behov av Maria i mitt andliga liv.

Med Maria ska jag befria mig från synden och dess konsekvenser, fördjupa min relation till Dig i bönen, begrunda Dina mysterier och på ett fullkomligare sätt ta till mig Ditt Evangelium.

Med Maria blir jag inte bara frälst, utan kommer också att utstråla Din kärlek i världen, leva i harmoni med Din Vilja och engagera mig i att visa Dig som den Du är för min nästa.

Jag vill ropa till hela skapelsen hur god du har varit mot mig genom att låta mig få lära känna Din Moder och att viga mig till henne.

Jag kommer aldrig att kunna tacka Dig för denna gåva så som jag borde!

Utan Maria skulle jag vara förlorad för alltid. Men nu är hon med mig: det är en dyrbar gåva från Dig, som uppfyller mig med jubel. Jag skulle verkligen vara otacksam om jag inte överlät hela mitt liv åt henne. Jag föredrar att dö framför att leva utan henne.

Som Johannes under Korset, har jag tagit till mig Maria som en gåva från Dig, och ofta har jag vigt mig åt henne, dock på ett mycket ofullkomligt sätt. Men nu vill jag förnya min vigning med den insikt, mognad och engagemang som Du, Jesus, förväntar Dig av mig. Hjälp mig att utplåna ur mitt liv allt det som inte passar sig att ge Din Moder: det som man inte kan ge henne, är inte värdigt Dig!

 

Helige Ande, kom till min hjälp så att jag kan förverkliga min föresats.

Plantera i mig och sköt om det sanna livets träd, som är Maria, så att det kan växa, blomma och ge frukt.

Helige Ande, tillåt mig att få vörda och älska Din trogna Brud, att få överlåta mig åt hennes moderliga vård och att ta min tillflykt till henne med förtroende i livets alla omständigheter. Tillsammans med henne, forma i mig Kristus, den fullkomliga människan, tills jag når den fulla andliga mognaden. Amen.

 

O Maria, du Faderns mest älskade Dotter, Sonens vördnadsvärda Moder och den Helige Andes trogna Brud, du är för mig den andliga Modern, livets Läromästare och den mäktiga Drottningen.

Du uppfyller min existens med glädje, ljus och kärlek.

Gud gav mig dig av nåd, för att jag skulle erfara behovet av att leva för dig.

Jag har hittills inte varit tillräckligt disponibel för din moderliga gärning, och därför viger jag mig nu till dig för alltid.

Jag föresätter mig att utrota allt i mig som är emot Gud och att göra mina dagliga val under din ledning och med dig som förebild enligt Guds Vilja.

Låt din tros ljus skingra min själs mörker.

Låt din ödmjukhet bryta ner mitt högmod.

Låt din upphöjda kontemplation stoppa min ytliga fantasis irrfärder.

Låt ditt skådande av Gud alltid påminna mig om Hans närvaro.

Låt din brinnande kärlek ge näring och eld åt mitt hjärta.

Låt dina evangeliska dygder ersätta mina synder.

Låt din nåds strålglans vara min följeslagare och leda mig till mötet med Gud.

Älskade Moder, låt mig få nåden att identifiera mig med dig: jag vill ha din ande för att kunna lära känna Kristus i Hans Evangelium, din själ för att kunna lovprisa och ära Herren, ditt Hjärta för att kunna älska Gud med samma renhet och glöd som du har älskat Honom.

Jag ber dig inte om visioner och uppenbarelser.

Jag ber dig inte heller om ovanliga andliga upplevelser.

Du har tagit emot Herrens arvedel, du ser allting klart nu, du erfar Gud i fullkomlig glädje och du råder med Kristus för evigt.

Åt dig har blivit given uppdraget att förnedra det ondas krafter och att förmedla de gudomliga gåvorna åt världen. Detta är ditt himmelska liv just nu och tanken på detta fyller mig med glädje. Vad mig beträffar, önskar jag ingenting annat än att få följa ditt liv på jorden: att med din tro överlåta mig helt och fullt åt Gud, att ta del i Kristi lidande och på så sätt samarbeta i frälsningsverket. Jag ber dig bara om en sak: att jag varje stund i mitt liv skall kunna uttala tre Amen:

Amen till det som du har gjort på jorden.

Amen till det som du nu gör i Himlen.

Amen till det som du gör i min själ, så att Jesus blir fullkomligt ärad i tiden och i evigheten.

 

 

17 februari

Den Heliga Familjens Flykt

 

Flykten till Egypten. Firandet av denna dramatiska händelse infördes under 1300-talet, men togs bort vid kalenderreformen efter Andra Vatikankonciliet.

Meditationen över denna hårda realitet i den Heliga Familjens liv är anledningen till förbön denna dag för alla flyktingar.

I en egyptisk papyrusrulle från 300-talet kan man läsa att den Heliga Familjen tillbringade tre år och elva månader i Egypten. Papyrusrullen talar också om 3721 Martyrer, som utgjutit sitt blod för Jesus.

Namnet ”Jesus Kristus” nämns aldrig utan alltid bara ”Guds Son”. Koptiska kristna firar fortfarande den 1 juni som Jesu och Hans föräldrars ankomst till Egypten.

 

Bön till Ärkeängeln Rafael

för alla Flyktingar

Ur Massime Eterne di Sant´ Alfonso M. de´ Ligouri, 1928

 

Helige Ärkeängel Rafael, du var den unge Tobias trogne följeslagare under hans långa resa. Det var du som räddade honom från många faror, och då särskilt från dödsfaran i floden Tigris. Vi ber dig av hela vårt hjärta, var en stark och säker följeslagare och en tröstens Ängel för alla våra bröder och systrar under deras långa resa till främmande land. Håll alla faror till kropp och själ långt borta från dem, så att de säkert kan nå fram till sina mål.

Ära vare Fadern…

 

Helige Ärkeängel Rafael, du hjälpte den unge Tobias så kärleksfullt med allt han behövde för sitt uppehälle. Det var du som ledde honom till Sara, som skulle bli hans hustru och det var du som hjälpte honom att finna lycka i livet. Därför ber vi ödmjukt för våra bröder och systrar, som på ett eller annat sätt var tvungna att lämna sina hemländer, att även de får del av din himmelska omsorg och beskydd. Välsigna deras ansträngningar, rädda från kroppslig misär och från det onda det innebär att glömma bort Gud. Hjälp dem att dyrbart akta trons underbara skatt så att de alltid formar sina liv efter trons undervisning och har sina hjärtan i Guds Rike.

Ära vare Fadern…

 

Helige Ärkeängel Rafael, du var trogen ditt uppdrag och förde den unge Tobias oskadd till sitt mål. Du lät honom få ett välsignat liv i sitt nya hemland. Därför ber vi till dig för alla våra flyktingar. Låt deras nära och kära, som var tvungna att stanna kvar, inte mista kontakten med dem som måste fly eller söka nytt hemland på grund av arbete. Var du den som håller familjerna samman genom ditt beskydd och din förbön. Låt ingen känna sig övergiven av dig, du gode Ärkeängel. Led oss alla genom den jordiska exilen till vårt gemensamma hemland i Himmelen. Amen.

Ära vare Fadern…

 

 

Övriga Böner och Andakter till Jesusbarnet

 

De Tolv Måndagarna till Jesusbarnets Ära

Av Saliga Anna av Sankt Bartolomeus

 

Saliga Anna av Sankt Bartolomeus (1549-1626, firas den 7 juni) utvaldes till följeslagare och sjuksköterska av kyrkoläraren, Heliga Teresa av Jesus (Avila). Det var i Annas armar den Stora Teresa avslutade sitt jordeliv den 4 oktober 1582 i Alba de Tormes.

Anna föddes i Almendral i Kastilien och avlade sina löften som oskodd karmelitnunna år 1572. 1604 for hon till Frankrike med Syster Anna av Jesus för att börja den reformerade grenen av karmelitorden. År 1611 fick hon tillåtelse att åka till Flandern, trots Kardinal Berulles motstånd. De sista fjorton åren av sitt liv tillbringade hon i Antwerpen, där hon var mycket väl ansedd. Det var allmänt erkänt att Saliga Annas böner två gånger räddade staden från heretikernas ockupation. Karmelitnunnan dog på Treenighetens Högtid 1626 och Gud välsignade hennes minne med ett flertal mirakler och nådebevis. Hon saligförklarades år 1917 och hennes jordiska kvarlevor bevaras i klostret i Antwerpen.

Saliga Annas andliga liv var helt inriktat på Guds Vilja, som skulle sökas, älskas och efterlevas med generös trohet. Ett utryck för att hon verkligen följde sin andliga moder, Heliga Teresas, undervisning om vikten att uppmärksamma Herren i Hans mänskliga gestalt är följande devotion bevis för: De tolv måndagarna till Jesusbarnets ära.

Det kanske inte är så många utanför Karmels tradition som hört talas om denna devotion, som Saliga Anna utövade och spred till sina medsystrar. Många katoliker är vana vid att uppmärksamma tisdagar som den veckodag då vi bl.a. särskilt hyllar Jesus som barn. Saliga Anna för samman denna devotion till förbönen för själarna i Skärselden, en sed som vi än idag utövar i hela Kyrkan.

Denna devotion kan vara ett utmärkt komplement till de böneformer som man redan har för att hylla och tacka för att Guds enfödde Son blev människa och bodde ibland oss, för att visa oss en helig och fullkomlig väg i evangelisk enkelhet och barnaskap för vår frälsnings skull.

 

”Varje måndag ärar jag Herrens människoblivandes heliga hemligheter, min Frälsares födelse och gudomliga barndom. I anden följer jag Honom under flykten till Egypten och till sist ber jag för själarna i Skärselden och vädjar att Han ska öppna Himmelrikets portar för dem.”

Saliga Anna av Sankt Bartolomeus

 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn. Amen.

 

I. Evige Fader, jag offrar till Din ära, för min och hela mänsklighetens frälsning skull, vår Gudomlige Frälsares födelses mysterium. Ära vare Fadern…

 

II. Evige Fader, jag offrar till Din ära och för min frälsnings skull, den Allrasaligaste Jungfrun Marias och den Helige Josefs alla lidanden som de fick uthärda under den långa och svåra färden från Nasaret till Betlehem och deras bedrövelse över att inte finna ett härbärge när världens Frälsare skulle födas.

Ära vare Fadern…

 

III. Evige Fader, jag offrar till Din ära och för min frälsnings skull, Jesu krubba, halmen som fick tjäna som säng, kölden Han fick uthärda och Hans tårar som nyfödd. Ära vare Fadern…

 

IV. Evige Fader, jag offrar till Din ära och för min frälsnings skull, den smärta som det lilla Barnet fick uthärda vid omskärelsen. Jag offrar det Dyrbara Blod som Han då för första gången utgöt för hela mänsklighetens frälsnings skull. Ära vare Fadern…

 

V. Evige Fader, jag offrar till Din ära och för min eviga frälsnings skull, Jesusbarnets ödmjukhet, självförnekelse, tålamod, kärlek och alla andra dygder.

Jag tackar, älskar och hyllar Dig i all oändlighet för Ordets människoblivande och den frälsning det har medfört för oss. Ära vare Fadern…

 

V Och Ordet blev människa.

R Och bodde bland oss.

Låt oss be. Himmelske Fader, Du lät Din enfödde Son bli en av oss och bli lik oss i allt utom i synd. Låt oss i hjärta och själ bli allt mer lika Honom och på Domens dag bli erkända som Dina sanna barn.

Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

 

 

Novenabön till Jesusbarnet att be

mellan den 17- 25 varje månad

 

Gammal avlatsbön, Salige Pius IX. 23 september 1846.

Följande bön är ämnad för firandet av Kristi Människoblivande den 25:e varje månad. Man ber bönen som novena ber mellan den 16 - 24 december eller mellan 17 - 25 varje månad.

Pius VII (1800-1823) gav de troende fullständig avlat om de hade biktat sig, tagit emot den Heliga Kommunionen, bett enligt den Helige Faderns intentioner och deltagit i bönen den 25 varje månad, som också är särskilt vigd åt Jesusbarnet i Prag.

”Jag ger er det dyrbaraste jag har” sa Prinsessan Polyxenia när hon överlämnade statyn av Jesusbarnet till Karmeliterna i Prag. Vad är viktigast för mig? Under Kristi Födelses Högtid – och månadsdagen den 25:e varje månad -  är detta en rättmätig fråga som vi alla ska ställa oss. Är det Barnet i krubban – världens Frälsare och Konung – som är det dyrbaraste i mitt liv och som får mig att vilja leva enkelt och utan alltför stora jordiska krav?

 

I Faderns + och Sonens och den Helige Andes Namn.

Amen.

 

Evige Fader jag offrar till Din ära, för min och hela världens frälsning vår Gudomlige Frälsares Hemligheter.

Ära vare Fadern + och Sonen och den Helige Ande.

Såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara,

från evighet till evighet. Amen.

 

Evige Fader jag offrar till Din ära, för min och hela världens frälsning, den Allraheligaste Jungfruns och den Helige Josefs lidande på den långa och svåra resan från Nasaret till Betlehem, och deras oro över att inte finna rum när världens Frälsare skulle födas.

Ära vare Fadern +…

 

Evige Fader jag offrar till Din ära, för min och hela världens frälsning, Jesu lidande i krubban när han föddes och kylan Han fick utstå i stallet, Jesu tårar och gråt.

Ära vare Fadern +…

 

Evige Fader jag offrar till Din ära, för min och hela världens frälsning, det Gudomliga Jesusbarnets smärta vid omskärelsen: Jag offrar Dig det Dyrbara Blod som Han redan då fick utgjuta för människors frälsning.

Ära vare Fadern +…

 

Evige Fader jag offrar till Din ära, för min och hela världens frälsning, Jesusbarnets ödmjukhet, förödmjukelser, tålamod, kärlek och alla hans dygder. Jag tackar Dig, jag älskar Dig och jag prisar Dig för Guds Ords Människoblivandes outsägliga Mysterium.

Ära vare Fadern +…

 

F Och Ordet blev kött,

Alla och tog sin boning ibland oss

F Låt oss be. Allsmäktige Gud, Du som låtit det sanna ljuset stråla i Din Sons födelse, låt oss, som redan känner Hans Hemlighet att Han blev en av oss bli andligen förnyade och få leva det nya livet i Honom, för att i evighet leva i Hans glädje.

Genom Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek