Jesu Hjärta Andakt för juni månad

Jesu Hjärta Andakt för juni månad

Jesu Hjärta Andakt för juni månad

Jesu Hjärta Andakt för juni månad

S:t Franciskus Katolska Kyrka - Jönköping

Följande andakt ber vi efter Mässorna i vår kyrka i Jönköping under juni månad (efter att Pingstnovenan är avslutad på Pingstafton). Om du är förhindrad att komma så be den ändå i ditt hem, enskilt eller med familjen. Om du inte har en bild på Jesu Hjärta hemma, så finns det att köpa i S:t Maximilians bokhandel.

 

F. Jesu Heliga Hjärta, ta emot min tillbedjan, lovprisning, tacksägelse och gottgörelse för mina och alla medmänniskors synder.

Alla Till Din Heliga Kärlek viger jag mig och alla människor. Du har gett underbara löften till dem som ärar och älskar Ditt Heliga Hjärta, därför ber vi Dig med förtroende:

 

Litania till Jesu Heliga Hjärta

Avlatsbön (Part. Avl. Ench. Ind. nr .22)

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, förbarma Dig, Kristus, förbarma Dig

Herre, förbarma Dig, Herre, förbarma Dig

Kristus, hör oss, Kristus, hör oss

Kristus, bönhör oss, Kristus, bönhör oss

Gud Fader i Himmelen, förbarma Dig över oss

Gud Son, världens Frälsare

Gud Helige Ande

Heliga Treenighet, en Ende Gud

Jesu Hjärta, Guds Sons tillbedjansvärda Hjärta

Jesu Hjärta, format i Jungfru Marias sköte av den

Helige Ande

Jesu Hjärta, förenat till ett med Guds eviga Ord

Jesu Hjärta, Guds oändliga Helighets Hjärta

Jesu Hjärta, Guds Heliga Tempel

Jesu Hjärta, den Allrahögstes Tabernakel

Jesu Hjärta, Guds Hus och Himmelens Port

Jesu Hjärta, kärlekens glödande eld

Jesu Hjärta, rättfärdighetens och kärlekens ursprung

Jesu Hjärta, överflödande av godhet och kärlek

Jesu Hjärta, Du väldiga djup av alla dygder

Jesu Hjärta, värdigt att ta emot allt lov

Jesu Hjärta, alla hjärtans Konung och medelpunkt

Jesu Hjärta, som rymmer all vishet och kunskap

Jesu Hjärta, där Gudomens hela fullhet bor

Jesu Hjärta, i vilket Fadern har sitt välbehag

Jesu Hjärta, vars fullhet kommer oss alla till del

Jesu Hjärta, målet för skapelsens längtan från begynnelsen

Jesu Hjärta, tåligt och fullt av medlidande

Jesu Hjärta, rikt för alla som åkallar Dig

Jesu Hjärta, Källa till liv och helighet

Jesu Hjärta, Försoningsoffer för våra synder

Jesu Hjärta, utsatt för hån och smädelser

Jesu Hjärta, sårat för våra missgärningars skull

Jesu Hjärta, lydigt intill döden

Jesu Hjärta, genomborrat av soldatens lans

Jesu Hjärta, Källa till all tröst

Jesu Hjärta, vårt Liv och vår Uppståndelse

Jesu Hjärta, vår Frid och vår Försoning

Jesu Hjärta, Räddningen för dem som hoppas på Dig

Jesu Hjärta, Hoppet för dem som dör i Dig

Jesu Hjärta, alla heligas Lycka

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förskona oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

bönhör oss, o Herre

Guds Lamm, som borttager världens synder,

förbarma Dig över oss, o Herre

 

F. Jesus, mild och ödmjuk av Hjärtat,

Alla forma våra hjärtan efter Ditt Heliga Hjärta.

F. Låt oss be. Allsmäktige, evige Gud, i Jesu Hjärta, sårat av vår synd, skänker Du Din kärleks och barmhärtighets överflöd. Vänd vårt hjärta helt till Honom i uppriktig bot för vår och hela världens skuld. Genom Honom, Jesus Kristus, vår Herre.

Alla Amen.

 

F. Lovade, prisade och ärade vare

Alla Jesu Heliga och Gudomliga Hjärta,

Marie Smärtfyllda och Obefläckade Hjärta och

Josefs Kyska, Faderliga och Ömma Hjärta,

nu och i all evighet. Amen.

 

F. Jesus, Maria och Josef:

Alla jag ger Er mitt hjärta och min själ.

F. Jesus, Maria och Josef:

Alla hjälp mig i min sista strid.

F. Jesus, Maria och Josef:

Alla må min själ få lämna denna värld i frid.

 

F. Jesu Heliga Hjärta,

Alla må Din välsignelse + komma över oss nu och för evigt. Amen.

 

Ave Maria Publikationer - Gråbröderna

kolor biały

Kategorier i Franciskanskt Andligt Bibliotek

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek

 

Kategorier i Bibliotek