Kortpredikan 22 december 2020

”Så länge han lever, skall han vara given åt Herren”. Hanna, Samuels mor, har bett om och fått en son. Nu ger hon honom tillbaka till Her­ren. ”Så länge han lever, skall han vara given åt Herren”. Hon vet att Samuel är en gåva. Med en inre logik ger Hanna gå­van tillbaka.