Kristus Konungens Dag - årgång B

Predikan Kristus konungens dag 2018

Lyckliga de som tillhör ett rike med en sådan Herre och Konung! Den som hör läsningarna på Kristus Konungens dag kan överväldigas av lyckan och glädjen över att tillhöra ett rike som regeras av en sådan Konung. Alla riken i historien har sin uppgång och sitt fall. Om detta rike står det att dess välde är evigt, det skall aldrig upphöra och aldrig gå under. Om många riken gäller att deras herrar själva har tagit sig makten, ofta med list eller våld, men om denne härskare står det att makten är honom given.

Predikan på Kristus konungens högtid 2015

Men det stämmer inte. Han inte bara har Sanningen, han är Sanningen. Och den som hör sanningen, går fri, räddar sin själ, lever sitt liv på rätt sätt. Särskilt i sådana situationer har Gud något att säga oss i Bibeln som förklarar och upplyser. Berättelsen om Adams och Evas synd visar att det onda kommer av synden. Guds röst säger att vi måste kämpa mot frestelsen till synd genom hans nåd.