Vår helige Fader Benedictus, abbot, Europas skyddspatron

Kortpredikan 11 juli 2023, Vår helige Fader Benedictus, abbot, Europas skyddspatron

När vi som benediktiner låter blicken glida över dagens läsningar mär­ker vi hur bibelpräglad Benedictus´ regel är. Den heliga re­geln skymtar fram hela tiden. Regeln har vuxit fram är Benedic­tus´ och hans före­gångares stän­diga umgänge med Guds ord. När vi i första läsningen hörde ur Ordspråksboken associerar vi till re­gelns upptakt. Dess prolog är som en mo­saik av bi­bel­ord. ”Lyss­­na, min son, böj ditt hjärta, sök, frukta Herren…”. Regeln återspeglar Guds ord.

Kortpredikan 11 juli 2022, Vår helige Fader Benedictus, abbot, Europas skyddspatron

Kan man som benediktin tröttna på Benedictus och hans regel? Ja tyvärr, men då beror det på att man glömt vem han är och vad han förmedlar. Då blir han en staty i historien, vördnadsvärd, men sten­död. Som alla helgon vill han göra oss till Kristi efterföljare. Det märks i hans regel, som är vävd av Guds ord, som är levande. Han visar en väg, och den som följer den, för honom vidgar sig hjärtat.