Vår Fru av berget Karmel

Kortpredikan 16 juli 2022, Vår Fru av berget Karmel

Profeten Mika går till rätta med sitt folks synder, inte minst sociala övergrepp och orättvisor. ”Ve dessa som tänker ut vad fördärvligt är… dessa som övar våld…” Ett ”mät­­snöre” behövs. Det ge­men­samma livet behöver tydliga grän­ser mellan rätt och fel för att inte ge orättvi­san fritt spel­rum. Nedärvd och beprövad lag måste för­medlas till nästa generation, annars går arvslott och åkrar förlorade.