Torsdag i 3:e fasteveckan

Kortpredikan 28 mars 2019

Mitt i fastetiden hör vi Herrens ord genom profeten Jeremia, var­nande och vädjande, omutligt sanna och än­då hoppfulla. ”Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni skall va­­ra mitt folk.” ”Men de ville inte höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade ef­­ter sina egna rådslag.” Människan blir ett rike i strid med sig självt och där­för ödelagt. Hon lyssnar inte till den Gud som ska­pat henne med sitt ord.