Kortpredikan 28 mars 2019

Kortpredikan 28 mars 2019

Jer 7:23-28 Ps 95:1-2,6-9 Luk 11:14-23

Mitt i fastetiden hör vi Herrens ord genom profeten Jeremia, var­nande och vädjande, omutligt sanna och än­då hoppfulla.

”Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni skall va­­ra mitt folk.”

”Men de ville inte höra eller böja sitt öra till mig, utan vandrade ef­­ter sina egna rådslag.”  

Människan blir ett rike i strid med sig självt och där­för ödelagt. Hon lyssnar inte till den Gud som ska­pat henne med sitt ord.

De egna rådslagen leder inte till frihet, utan till en fångenskap som hon själv inte kan ta sig ur. Den som dövar sitt samvete dödar sig själv. Vem skall då ge henne liv?

Evangeliet berättar, vem som helst kan höra eller läsa det, att Je­sus befriar den stumme ur hans fångenskap

Han förklarar själv vad som sker: ”Om det är med Guds finger jag driver ut demonerna, då har Guds rike nått er”.

Evangeliets ord kan ifrågasättas. Människan kräver egna tecken och avvisar det som ges.

Låt oss be om mod att upptäcka den egna och åter­kommande ohör­­sam­­he­ten.

Men evangeliet kan ock­så höras. Människan hör en vädjande, varm och innerlig röst: ”O att ni i dag ville höra hans röst!”

Så att hon på nytt upptäcker sanningen och kraften i Herrens ord.

”Hör min röst, så vill jag vara er Gud, och ni skall va­ra mitt folk.”

pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar