Tisdag i stilla veckan

Kortpredikan 16 april 2019

Petrus kan vi förstå. Övermodet kommer på fall, förr eller senare. Många har egen erfarenhet. Judas är betydligt svårare att förstå. Om vi ens vill det. Det kunde ju vara jag. "En av er kommer att förråda mig." Jesus ”skakades i sitt innersta”. Förräderi och svek här till det värsta i den mänsk­liga his­torien. Också i den egna historien. Jesus låter Petri och Judas handlingar drabba honom själv. Både förnekelsen och förräderiet.