Tisdag i 7:e veckan "under året"

Kortpredikan 26 februari 2019

”Bered dig för prövningar.” Den prövade uppmanas att vara ståndaktig och hålla ut, att inte göra något förhastat när olyckan kommer, ännu mindre något orätt. Vidare uppmanas den prövade att ”lita på Herren”. Som stöd för denna förtröstan uppmanas den prövade att ”se på den som levt i gångna tider. Har någon som litat på Herren blivit sviken?” Det andra skälet är Herren själv. Han är barmhärtig och nådig. Han förlåter synder och hjälper i nödens stund.