Kortpredikan 26 februari 2019

Kortpredikan 26 februari 2019

Syr 2:1-11  Ps 37:3-4,18-19,27-28,39-40 Mark 9:30-37

”Bered dig för prövningar.”

Den prövade uppmanas att vara ståndaktig och hålla ut, att inte göra något förhastat när olyckan kommer, ännu mindre något orätt.

Vidare uppmanas den prövade att ”lita på Herren”.

Som stöd för denna förtröstan uppmanas den prövade att ”se på den som levt i gångna tider. Har någon som litat på Herren blivit sviken?”

Det andra skälet är Herren själv. Han är barmhärtig och nådig. Han förlåter synder och hjälper i nödens stund.

I det första förbundet var tron på det eviga livet otydlig. Den rätt­färdige väntade sig lönen redan i detta livet. Där­för blev frågan så intensiv, i t.ex. Jobs bok.

Det nya Förbundet byg­ger på att Jesus genomgått den yttersta prövningen. Han överlämnade sig åt Faderns vilja och uppstod från de döda.

Kyrkan läser det första Förbundets ord i påskens ljus. Prövningen får därmed en annan karaktär.

Lärjungen anar att ett nytt liv utlovas för den som håller ut i pröv­ningen. Därför påminner kyrkan hela tiden om martyrernas och helgonens liv. Men därmed skymtar också den större gåvan, re­dan här i tiden.

Vi firar det i den heliga eukaristin. Lärjungen frambär sina pröv­ningar och förenar dem med sin Herres, men blir därigenom ock­så delaktig i hans seger. Redan här i tiden.

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar