Tisdag i 4:e fasteveckan

Kortpredikan 2 april 2019

När vattnet från templet rinner ut i havet blir havs­vattnet sunt. Nåden renar och botar naturen. Människan blir inte konstig eller mind­re mänsklig av nåden. Hon blir sig själv, som Gud har tänkt henne. Kultu­ren hotas inte av Kristi nåd. Den frigörs och blomst­rar.Dessutom flödar nåden över. Den når inte bara till fotknö­larna, knäna och höfterna. Hela kulturen kan om­slutas av Kristi nåd. Men det börjar med människan.