Kortpredikan 2 april 2019

Kortpredikan 2 april 2019

Hes 47:1-9,12 Ps 46:2-3,5-6,8-9 Joh 5:1-3,5-16

När vattnet från templet rinner ut i havet blir havs­vattnet sunt. 

Nåden renar och botar  naturen. Människan blir inte konstig eller mind­re mänsklig av nåden. Hon blir sig själv, som Gud har tänkt henne. Kultu­ren hotas inte av Kristi nåd. Den frigörs och blomst­rar.

Dessutom flödar nåden över. Den når inte bara till fotknö­larna, knäna och höfterna. Hela kulturen kan om­slutas av Kristi nåd. Men det börjar med människan.  

Det som hindrar nådens verk skymtar fram i Jesu fråga till den sjuke i Betes­da: "Vill du bli frisk?"

En märklig fråga till en som varit sjuk länge. Men Jesu korta ord är dräktiga med innehåll, inte minst i Johannes evangelium.

Erfa­renheten bekräftar att människan, bredvid den sunda viljan att bli frisk, också har ett inre motstånd. Hon kan vän­ja sig vid och rentav för­e­dra sjukdomen, framför att leva helt och fullt. Det är be­hagligt att bli ompysslad av andra. Det be­friar henne från eget ansvar.

Alla vill bli av med syndens plågsamma följder, men alla vill inte ryc­ka upp synden med roten. De har kvar lusten att synda, och gör det när ing­en ser dem.

Den som börjar kampen mot synden upptäcker förr eller senare ett annat motstånd. Hon vill inte bli botad. Hon vill fixa det själv. Det finns en fa­risé i varje människa. Paulus kallar det egenrätt­färdighet.

Att bli botad betyder, å andra sidan, inte passivitet, inte att ”synda på nå­den”. Den la­me ”tog sin bädd och gick”. Dessutom med en varning att inte synda mer. Men nu sker det ge­nom nåden.

Också lusten att synda försvinner, även om det kan ta tid och kräva myc­ket bön. Den ersätts av glädjen i att göra Guds vilja. Men allt sker ge­nom nå­den.

"En ström går fram, vars flöden ger glädje åt Guds stad."

”Rena, Herre, våra hjärtan, och förnya vår ande…”

                                                                                         pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar