Latest

Kardinal George Pell anländer den 21 augusti till Högsta domstolen i Victoria i Melbourne, Australien

De två domarna som inte godtog kardinal George Pells överklagande den 21 augusti sa att kärandes vittnesmål hade en ”klang av sanning” (a ”Ring of Truth”). Om det nu var så kunde de höra det lätta ljudet av en liten altarklocka trots att motbevisen strömmade ut från katedralens orgel med alla stämmorna på högsta ljudnivå.

Lämna återbud till Amazonas synoden!

Amazonas synoden som närmar sig oroar allt fler katoliker i hela världen. Även om den kommande synoden tematiskt skall ägna sig åt Amazonasområdet, reagerar många observatörer på det alltför långgående, och kanske till och med avgörande, progressiva inflytandet inom det tyskspråkiga området.  Av det skälet publicerar Katolsk Horisont här ett brev från en läsare till redaktionen för den katolska, tyskspråkiga tidningen Die Tagespost på just detta tema.