Tisdag i 3:e fasteveckan

Kortpredikan 26 mars 2019

Varför har människan svårt att förlåta dem som står i skuld till henne själv? - Hon känner inte sig själv. Mannen i liknelsen hade visserligen ödmjukat sig och bett om be­frielse från sin egen stora skuld, men det skedde knappast av hjär­­tat. Hans ytliga bön avslöjar sig när hans egen gäldenär ber om tillgift. Hans självkännedom begränsades till den yttre hand­lingen. Den som känner sig själv har lätt att förlåta. Hon kan inte längre döma den andre.