Tisdag i 2:a veckan "under året"

Kortpredikan 22 januari 2019

När tron försvagas påverkar det också hoppet, och tålamo­det. Vad hjälper det att vi en gång var ivriga, om vi inte håller ut ända till slutet? Den som slutar ro mot strömmen och lägger händerna i knät driver med strömmen. (Cassianus) Hebreerbrevet lyfter fram Abra­ham som föredöme i hoppets dygd. Det löfte han fått om en avkomma tycktes ju dröja över all rimlig tid. Paulus säger att Abraham ”hoppades när allt hopp var ute”.