Sankta Teresia Benedicta av Korset

Kortpredikan 9 augusti 2019, S. Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron

Judinnan Edith Stein fördes ut i öknen för att Gud ville vin­na hennes hjärta. Hon blev syster Teresia Benedicta av Kor­set. Hennes namn anger hennes väg. Hon läste Teresa av Avila och kapitulerade för san­ning­en. Efter sitt dop och sin konversion var hon ofta i benediktin­klost­ret Beu­ron, därav "Be­nedic­ta", men blev karmelit med tillnamnet "av Kor­set".

Predikan på minnesdagen för S:ta Teresia Benedicta av Korset, jungfru och martyr, Europas skyddspatron 2018

Kära bröder och systrar i den katolska kyrkan, vi som lever i Sverige och i Europa, Europa har tre manliga och tre kvinnliga skyddshelgon. De manliga är de heliga Benedikt av Nursia och de heliga Kyrillos (827-869) och Metodius (815-885). Benedikt (480-547) firas 11 juli och Kyrillos och Methdius den 14 februari. Johannes Paulus II, själv helgon, utnämnde dem tillsammans som skyddspatroner för Europa 31 december 1980. Deras namn kan knytas till munkväsendets betydelse i det kristna Europa med bönen och arbetet som de två stödpelarna. Kyrillos och Methodius kom från Grekland och förde evangeliet och Kyrkan till de slaviska folken söder och norr om Alperna.