Sankta Katarina av Siena, jungfru och kyrkolärare, Europas skyddspatron

Kortpredikan 29 april 2023, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

Jesus prisar sin Fader för att han dolt tillvarons hemlighet för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Redan som barn fick Katarina insikt i denna hemlighet. Till för­skräckel­se för hennes föräldrar och för de lärda. Men hon var omut­lig i sin ”glö­d­an­de kärlek till Kristus och hans kyrka”.

Kortpredikan 29 april 2022, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

Jesus prisar sin Fader för att han dolt tillvarons hemlighet för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Redan som barn fick Katarina insikt i denna hemlighet. Till för­skräckel­se för hennes föräldrar och för de lärda. Men hon var omut­lig i sin ”glö­d­an­de kärlek till Kristus och hans kyrka”.

Kortpredikan 29 april 2021, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

Jesus prisar sin Fader för att han dolt tillvarons hemlighet för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn. Redan som barn fick Katarina insikt i denna hemlighet. Till för­skräckelse för hennes föräldrar och för de lärda. Men hon var omut­lig i sin ”glödan­de kärlek till Kristus och hans kyrka”.

Kortpredikan 29 april 2020, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.” Redan som barn fick Katarina en vision av detta ljus. Hon greps av intensiv läng­­tan efter det, och längtan bara växte. Hon kallar det hunger och törst. ”Ni måste vara törstiga för att hålla ut”. Som sin samtida, den heliga Birgitta, greps Katarina av ”glödan­de kärlek till Kristus och hans kyrka”. Hon lev­de i lyd­nad, inte ba­ra till Gud, utan också till sina föräldrar och sina över­ordnade i kyr­kan. Och dessutom till de fattiga och pestsmittade. Egenkärle­ken sattes på svält­kost sam­tidigt som den san­­na hungern och törsten växte.