Kortpredikan 29 april 2020, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

Kortpredikan 29 april 2020, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

1 Joh 1: 5-2: 2 Ps 103: 1-4, 8-9, 13-14, 17-18a; Matt 11: 25-30

”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.”

Redan som barn fick Katarina en vision av detta ljus. Hon greps av intensiv läng­­tan efter det, och längtan bara växte. Hon kallar det hunger och törst. ”Ni måste vara törstiga för att hålla ut”.

Som sin samtida, den heliga Birgitta, greps Katarina av ”glödan­de kärlek till Kristus och hans kyrka”. Hon lev­de i lyd­nad, inte ba­ra till Gud, utan också till sina föräldrar och sina över­ordnade i kyr­kan. Och dessutom till de fattiga och pestsmittade. Egenkärle­ken sattes på svält­kost sam­tidigt som den san­­na hungern och törsten växte.

Vår nästa och lydnaden är Guds verktyg som förtär egen­kärle­ken. Därför kan man inte älska Kristus utan att ock­så älska sin nästa och lyda Kyrkan.

Det förutsätter tålamod, ­dis­ciplin och självkännedom. Katarina ger dock rådet: ”Själen får inte tänka på sina synder utan att påminna sig blodet (Kristi blod) och storheten i hans barmhärtighet”. Annars leder det till förvirring och förtvivlan.

Inte heller förtar det frimodighet. Tvärtom. Med självklar auktoritet och upp­riktighet, ja, också med ”en viss sötma och charm”, träd­de hon upp inför påven Gregorius XI i det bekväma Avignon och fick honom att åter­vända till Rom.

Hon säger till Kristus: ”Du är elden som med din hetta förtär all själens egen­kär­lek. Du är elden som tar bort all kyla.”

Ända till slutet följde Katarina dragningen till ljuset. Trots motgångar, svåra prövningar och yttre dramatik förblev hon naturligt varm och tillgiven, helt och hållet mänsklig.

Människan förvandlas till det ljus som kallar och drar henne.

”Gud är ljus och inget mörker finns i honom.”

                                                                                            pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar