Kortpredikan 29 april 2021, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

Kortpredikan 29 april 2021, S. Katarina av Siena, jungfru och kyrkolära­re, Europas Skyddspatron

1 Joh 1: 5-2:2; Ps 103: 1-4, 8-9, 13-14, 17-18a; Matt 11: 25-30

Jesus prisar sin Fader för att han dolt tillvarons hemlighet för de lärda och kloka, men uppenbarat det för dem som är som barn.

Redan som barn fick Katarina insikt i denna hemlighet. Till för­skräckelse för hennes föräldrar och för de lärda. Men hon var omut­lig i sin ”glödan­de kärlek till Kristus och hans kyrka”.

Det gåtfulla i denna ”hemlighet” är att hennes frimodighet inte minskade hennes lyd­nad, tvärtom. Inte ba­ra för Gud, utan också för si­na föräldrar så länge hon var barn, och för de över­ordna­de i kyr­kan. På ett sätt ”lydde” hon också de fattiga och pestsmittade, genom att vårda dem.

Katarina visste att man inte kan älska Kristus utan att ock­så äls­ka sin nästa och Kyrkan.

Egen­kärle­ken sattes på svält­kost sam­tidigt som den san­­na hung­ern och törsten växte. Hon säger till Kristus: ”Du är elden som med din hetta förtär all sjä­lens egen­kär­lek. Du är elden som tar bort all kyla.”

Det förutsätter tålamod, ­dis­ciplin och självkännedom. Katarina ger dock rådet: ”Själen får inte tänka på sina synder utan att på­minna sig blodet (Kristi blod) och storheten i hans barmhärtighet”. Annars leder det till förvirring och förtvivlan.

Men lydnaden minskar inte frimodigheten. Tvärtom. Med självklar aukto­ritet och upp­riktighet, ja, också med ”en viss sötma och charm”, träd­de hon upp inför påven Gregorius XI och fick honom att åter­vände till Rom.

Hon blev sina överordnades vägledare och sina lärares lärare.

Hennes liv bekräftar hennes undervisning. Trots mot­gång­ar, svåra prövningar och yttre dramatik förblev hon naturligt varm och tillgiven, helt och hållet mänsklig.

Katarina erfor att Kristi ok var skonsamt och hans börda lätt.

                                                                                                                  pater Ingmar Savnteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar