Sankt Vincent de Paul

Kortpredikan 27 september 2019, S. Vincent de Paul, präst

​​​​​​​"Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bli stör­re än dess forna var." Det är profeten Haggais löfte till folket efter återkomsten från fångenskapen i Babylonien. Vad de såg i det påbörjade arbetet var som ”ingenting” i jäm­fö­relse med det förs­ta templet. Ändå upp­manar han både ståthål­laren, över­ste­prästen och folket att vara frimodiga.