Kortpredikan 27 september 2019, S. Vincent de Paul, präst

Kortpredikan 27 september 2019, S. Vincent de Paul, präst

Hagg 2:1b-10; Ps 43:1-4; Luk 9:18-22

"Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bli stör­re än dess forna var."

Det är profeten Haggais löfte till folket efter återkomsten från fångenskapen i Babylonien.

Vad de såg i det påbörjade arbetet var som ”ingenting” i jäm­fö­relse med det förs­ta templet. Ändå upp­manar han både ståthål­laren, över­ste­prästen och folket att vara frimodiga.

Och så anger han skälet: ”Jag är med er, säger Herren Sebaot”. Han hänvisar till det förbund som Herren slöt med dem när de drog ut ur Egypten. Det förbundet ”vill jag låta stå fast, och min Ande skall förbli ibland er, frukta inte”.

Profetens löfte pekar fram mot det nya förbundet, där det ser än­nu mörkare ut. Jesus skall lida, bli förkastad och dö­dad, men upp­stå på tredje dagen.

Jesus säger detta sedan han och lärjung­ar­na ”dragit sig undan för att be”.

Hemligheten uppenbaras för oss när kyrkan drar sig un­dan för att be. Hennes viktigaste bön är den heliga euka­ristin, som fortsätter i hjär­tats bön.

Där hör hon profetens uppmaning till frimodighet. ”Var fri­modiga och arbeta, alla ni som hör till folket”. Där smakar hon den till­kom­mande och större härligheten. Där skall ”fri­­den råda”. Hoppet växer och vidgar sig.

Den helige Vincent de Paul vittnar om samma hopp i sitt tjänande av de fattiga och mest utsatta.  

"Den tillkommande härligheten hos detta hus skall bli stör­­re än dess forna var."

                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar