Sankt Tomas, Apostel

Kortpredikan 3 juli 2019, Aposteln Tomas

"Ni är inte längre gäster och främlingar… ni har ert hem hos Gud. "Alla människor behöver ett hem. Många konflikter mellan folken handlar om rätten till ett hemland. Det gäller inte bara geo­grafi, ekonomi och politik utan bottnar i något djupt mänskligt. Kyrkan har sett det berättigade i en sund patriotism och kärlek till fosterlandet. Som en utvidgning av sitt stöd för familjen.