Kortpredikan 3 juli 2019, Aposteln Tomas

Kortpredikan 3 juli 2019, Aposteln Tomas

Ef 2:19-22; Ps 117; Joh 20:24-29

"Ni är inte längre gäster och främlingar… ni har ert hem hos Gud."

Alla människor behöver ett hem. Många konflikter mellan folken handlar om rätten till ett hemland. Det gäller inte bara geo­grafi, ekonomi och politik utan bottnar i något djupt mänskligt.

Kyrkan har sett det berättigade i en sund patriotism och kärlek till fosterlandet. Som en utvidgning av sitt stöd för familjen.

Samtidigt vet hon att all tillhörighet har både sin grund och sitt mål i Gud. Kyrkan är ett tecken på hela mänsklighetens enhet.

Därför rymmer den apostoliska och katolska kyrkan ett grund­mönster - också för politiken. Hon är både lokalt förankrad och universell.    

Varje lokal kyrka står under en biskop. Hon är byggd på aposto­lisk grund. Irenaeus (200-ta­let) varnar de irrande sökarna för all­män ”andlighet” och hänvisar till kyr­kor som har apos­tolisk tro och apos­tolisk närvaro - genom sin biskop.

Varje katolik står i lydnad under en biskop, som hör ihop med alla andra biskopar i gemenskap med påven i den världs­vida kyrkan. Inkarna­tio­nens kon­kre­tion är synlig nu som då.

Varje biskop står i den långa raden från To­mas och de andra apost­larna. De hade sett, hört och berört.

Genom apostolisk succession och apostolisk tro öppnas vägen både in i den lokala kyrkan och ut i det stora och alla omfattande hemmet.

Tillhörigheten till den lokala kyrkan förenar oss samtidigt med dem som gått före. Hon är en förgård som räcker ända in i him­len. Den himmelska staden har tolv grundstenar.

"Ni är inte längre gäster och främlingar... ni har ert hem hos Gud."

                                                                                               pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar