Sankt Kosmas och Sankt Damianus

Kortpredikan 26 september 2019, SS Kosmas och Damianus, mar­ty­rer

​​​​​​​Kosmas och Damianus var läkare i Aleppo i Syrien. De botade sjuka utan betalning och avslöjade därmed sin krist­na tro. De gav sina liv för sina vänner och blev martyrer år 303. Många kom till tro ge­nom deras vittnesbörd. Deras tro bar frukt utan att de ens planerade det. "Bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det." Det är profeten Haggajs budskap, innan templet än­nu var byggt efter återkomsten från Babylonien.