Kortpredikan 26 september 2019, SS Kosmas och Damianus, mar­ty­rer

Kortpredikan 26 september 2019, SS Kosmas och Damianus, mar­ty­rer

Hagg 1:1-8; Ps 149: 1-6a, 9b; Luk 9:7-9

Kosmas och Damianus var läkare i Aleppo i Syrien. De botade sjuka utan betalning och avslöjade därmed sin krist­na tro. De gav sina liv för sina vänner och blev martyrer år 303. Många kom till tro ge­nom deras vittnesbörd. Deras tro bar frukt utan att de ens planerade det.  

"Bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det."

Det är profeten Haggajs budskap, innan templet än­nu var byggt efter återkomsten från Babylonien.

Annars är arbetet förgäves. "Ni sår mycket, men in­bärgar litet...”.

Ingenting, inte heller klimatfrågan, får någon lösning om inte män­­­niskan först går ner på knä inför den Ende och Helige, all­tings Skapare och Herre.  

Tvivel övergår i för­tvivlan. Det har sin rot i otro, i ett förlorat fokus.

Det första först! ”Sök först efter Guds rike!” "Ingen­ting får gå före gudstjänsten", säger Benedic­tus.

Människan som tillvarons mikrokosmos bekräftar det. När själen förlorar nåden slits den sön­der av onda tankar.  

David avgav ett löfte: ”Jag skall inte unna mig någon ro, förrän jag har funnit en plats åt Herren.”

"Bygg upp mitt hus, så vill jag ha behag till det."

Jesus Kristus säger: "Utan mig kan ni ingenting göra."

                                                                                 pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson

Pater Ingmar Svanteson är katolsk präst och benediktinmunk i Den Helige Benedictus Kloster i Mariavall i östra Skåne. Pater Ingmar publicerar sina texter på klostrets hemsida klicka här

Pater Ingmar