Sankt Justinus, martyr

Kortpredikan 1 juni 2019, S. Justinus, martyr

Justinus Martyren (d. 165) är en av kyrkans första s.k. apologe­ter. Med förnuftiga argument försvarade han tron mot förvräng­ning­ar och kyrkan mot ont förtal. Han visste vad som väntade när han fördes inför den romerske pre­fekten och uppmana­des att”offra till gu­dar­na”. Han vittnade med glädje om san­ningen, trots att det kos­tade ho­nom livet.