Sankt François de Sales

Kortpredikan, S. Frans av Sales, biskop, kyrkolärare, 24 januari 2019

Tron rymmer en oerhörd spännvidd. Vi har hört om den barmhärtige överste­prästen, som ”kän­ner med oss i våra svagheter”. Det betyder inte att känslan är sen­timental eller vekt eftergiven. Han är samtidigt ”helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare, upphöjd över himlarna”. Han är både barm­härtig och mäktig. Också i evangeliet märker vi spännvidden. Han botar alla som ”trängde sig på honom för att få röra vid ho­nom”.