Sankt Efraim Syriern, diakon och kyrkolärare

Kortpredikan 9 juni 2020, S. Efraim Syriern, diakon, kyrkolärare

Profeten Elia bad änkan i Sárefat att baka en kaka bröd åt honom, trots att hennes mjöl höll på att ta slut. Hon skul­­le  först  laga en liten kaka åt profeten, sedan åt sig och sin son. Till uppgiften fogades löftet: ”Mjölet i krukan skall in­te ta slut, och det skall inte fattas olja i kruset.” Ibland tycks resurserna vara på upphäll­ningen. Åtminsto­ne de vi ser med egna ögon. Änkan i Sarefat handlade i trons lydnad. Hon såg ett ljus i profetens ord och följde det.