Sankt Bonifatius, biskop och martyr

Kortpredikan 5 juni 2020, S. Bonifatius, biskop och martyr

Bonifatius var ivrig både som munk och som mis­sionär. Han var anglosaxare men drogs till missionen och räknas som Tysk­lands apostel. Han dog som martyr 754. Kyrkan är ett skepp, säger han, som ständigt ska­kas av pröv­ningarnas vågor. ”Hon får inte överges, hon måste sty­­ras.” Han kunde instämma i Paulus ord till Timotheos: ”Var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus kommer att förföljas”. Förföljar­na kallar han ”både bedragare och bedragna”.

Kortpredikan 5 juni 2019, S. Bonifatius, biskop och martyr

Bonifatius var ivrig både att leva som munk och att för­kun­na som mis­sionär. Han dog som martyr år 754 och räknas som Tysk­lands apostel. Kyrkan är ett skepp, säger han, som ständigt ska­kas av pröv­ningarnas vågor. ”Hon får inte överges, hon måste sty­ras.” Pauli avskedstal till de äldste i Efesos förmedlar den apostoliska läran, den s.k. lärosuccessionen, till nästa generation. De skall vara ”herdar för Guds församling”. De troende skall kunna lita på att deras herdar re­presenterar den Gode Herden, både i lära och liv.