Sankt Augustinus av Canterbury, biskop

Kortpredikan 27 maj 2020, S. Augustinus av Canterbury, munk, Englands apostel d. 604 eller 605

Påven Gregorius den store skickade ut fyrtio munkar för att evangelise­ra England. Missionen bar frukt. Deras ledare, den helige Augustinus, blev den förste ärke­bis­kopen av Canter­bu­ry. I lära och liv förmedlade han den apostoliska traditionen. I Pauli avskedstal till de äldste i Efesos hör vi hur traditionen förs vidare till näs­ta generation. Församlingens ledare, insatta av den helige Ande, skall ”ha uppsikt över – vara biskopar och herdar för – Guds försam­ling”. Det är den så kallade ”apostoliska successionen”.

Kortpredikan 27 maj 2019, S. Augustinus av Canterbury, munk, Englands apostel d. 604 eller 605

I början av Europas evangelisering möter vi en frimodig och driftig kvinna, Lydia. Hon sålde purpurtyger och hörde till de gudfruktiga. När hon lyssnade på förkunnelsen "öppnade Herren hennes hjärta så att hon tog till sig det som Paulus sade".Det är den ”Sanningens Ande”, som vittnar om Jesus. Utan Anden förblir det bara ord. Lydia hörde till ”de gudfruktiga”, som drogs till den mosaiska förkunnelsen. Marken var beredd.